เนื้อเพลง Get Down คำอ่านไทย LL Cool J

[LL Cool J]
( [ LL คูล เจ ])
G, G, G, G, G, G Get…
(จี , จี , จี , จี , จี , จี เก็ท)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
Down, to the rhythm that’ll rock the walls
(เดาน , ทู เดอะ ริธึ่ม แธดิล ร๊อค เดอะ วอลล์)
Go sportin and Jordans and I’m on the balls
(โก sportin แอนด์ จอแดน แซน แอม ออน เดอะ บอล)
Don’t lackin I’m black but I’m not ?Lou Wrong?
(ด้อนท์ lackin แอม แบล๊ค บั๊ท แอม น็อท ลู รอง)
Disappeared for a year now I’m back y’all
(ดิสแอ๊พเพียร์ ฟอร์ รา เยียร์ นาว แอม แบ็ค ยอล)
So get down with the entrepeuner of funk
(โซ เก็ท เดาน วิธ ดิ entrepeuner อ็อฝ ฟังค)
Not a sloppy fat punk or a Shaolin Monk
(น็อท ดา ซลอพพิ แฟท พรัค ออ รา Shaolin มั๊งค)
Ain’t down with Johnny Cousin know as use at a jam
(เอน เดาน วิธ จอนนิ เค๊าซิน โนว์ แอส ยู๊ส แอ็ท ดา แจม)
So to hell with Anne McMahon & Tom McCan
(โซ ทู เฮ็ลล วิธ เอน McMahon & ท็อม McCan)
J-Ski is the box, farmers is the street
(เจ ซคี อีส เดอะ บ๊อกซฺ , ฟาเมอะ ซิส เดอะ สทรีท)
Signing hungry-over-beasts that’s why I always eat
(ซายนิง ฮั๊งกรี้ โอ๊เฝ่อร บี๊สท แด้ท วาย ไอ ออลเว อี๊ท)
Up to you to guess whose rockin the funky sound
(อั๊พ ทู ยู ทู เกสส ฮูส รอคกิน เดอะ ฟังคิ ซาวน์ด)
If you don’t know never mind come on and get down
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โนว์ เน๊เฝ่อร์ ไมนด์ คัมมอน แอนด์ เก็ท เดาน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Go L.L., go L.L., go L.L., go L.L.
(โก แอล แอล , โก แอล แอล , โก แอล แอล , โก แอล แอล)
Get Down
(เก็ท เดาน)
Go L.L., go L.L., go L.L.
(โก แอล แอล , โก แอล แอล , โก แอล แอล)
Get Down
(เก็ท เดาน)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
Hard like haystacks cow-hold
(ฮาร์ด ไล๊ค haystacks คาว โฮลด์)
Callin me a s*cker boy you’re pushin a broom
(คอลลิน มี อะ เอส *cker บอย ยัวร์ พรุซชิน อะ บรูม)
If you try to pull a ace you’ll get a punch in the face
(อิ๊ฟ ยู ธราย ทู พูลล อะ เอซ โยว เก็ท ดา พั๊นช อิน เดอะ เฟซ)
All eyes are on my posse when we walk in the place
(ออล อาย แซร์ ออน มาย พอซซิ เว็น วี ว๊อล์ค อิน เดอะ เพลส)
Got a [???] family from my happy days
(ก็อท ดา [ ] แฟ๊มิลี่ ฟรอม มาย แฮ๊พพี่ เดย์)
Not the boys that play the bench for the Oakland A
(น็อท เดอะ บอย แดท เพลย์ เดอะ เบ๊นช ฟอร์ ดิ โอคแรน อะ)
He drop you to a hop to the record he play
(ฮี ดรอพ ยู ทู อะ ฮ็อพ ทู เดอะ เร๊คขอร์ด ฮี เพลย์)
Couldn’t keep it a secret I’m L.L. Cool J
(คูดซึ่น คี๊พ อิท ดา ซี๊เขร็ท แอม แอล แอล คูล เจ)
Rhymes are all wack and real all real
(ไรม แซร์ ออล แวค แอนด์ เรียล ออล เรียล)
Yo Earl, tell the party people the deal
(โย เอิล , เทลล เดอะ พ๊าร์ที่ พี๊เพิ่ล เดอะ ดีล)

[Earl]
([ เอิล ])
Yo listen here
(โย ลิ๊สซึ่น เฮียร)
Ya ain’t no thing, can’t complain
(ยา เอน โน ทริง , แค็นท คอมเพลน)
They catch like a muh’f*ck pass to J
(เด แค็ทช ไล๊ค เก muhf*ck เพซ ทู เจ)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
That’s right I’m back he’s talks how to rap
(แด้ท ไร๊ท แอม แบ็ค อีส ท๊อล์ค ฮาว ทู แร็พ)
He used to Smurf now you’re jackin cause my name’s on the map
(ฮี ยู๊ส ทู Smurf นาว ยัวร์ แจกคิน ค๊อส มาย เนม ออน เดอะ แม๊พ)
Sit and lie my homeboy Earl says is that he loves hats
(ซิท แอนด์ ไล มาย โฮมบอย เอิล เซย์ ซิส แดท ฮี ลัฝ แฮ็ท)
With a hands like a hatcher, Cut Creators in bat
(วิธ อะ แฮนด์ ไล๊ค เก hatcher , คัท คริเอเทอะ ซิน แบท)
Cut Creator on the fader the teachers pet
(คัท คริเอเทอะ ออน เดอะ ฟาเดอร์ เดอะ ที๊ชเช่อร เพ๊ท)
Baddest man with ten fingers you’ve ever met
(แบดเดส แมน วิธ เท็น ฟิ๊งเก้อร ยู๊ฟ เอ๊เฝ่อร์ เม็ท)
And sooner or later we’ll have to sit
(แอนด์ ซูเนอร์ ออ เลทเออะ เวลล แฮ็ฝ ทู ซิท)
Cut Creator cut the record so they don’t forget
(คัท คริเอเทอะ คัท เดอะ เร๊คขอร์ด โซ เด ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท)
Get down
(เก็ท เดาน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Go L.L., go L.L., go L.L.
(โก แอล แอล , โก แอล แอล , โก แอล แอล)
Get Down
(เก็ท เดาน)
Go L.L., go L.L., go L.L.
(โก แอล แอล , โก แอล แอล , โก แอล แอล)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
I make hard rock jams for hard rock fans
(ไอ เม้ค ฮาร์ด ร๊อค แจม ฟอร์ ฮาร์ด ร๊อค แฟน)
What I’m sayin is for real this ain’t lala land
(ว๊อท แอม เซย์อิน อีส ฟอร์ เรียล ดิส เอน ลอล่า แลนด์)
Got a can full of jams pullin off the lid
(ก็อท ดา แคน ฟูล อ็อฝ แจม พลูลิน ออฟฟ เดอะ ลิด)
Competition in New York is doin what I did
(ค็อมพิทีฌอัน อิน นิว ยอค อีส โดย ว๊อท ไอ ดิด)
Cold sender of a story I paid my dues
(โคลด์ เซ็นเดอ อ็อฝ อะ สท๊อรี่ ไอ เพลด มาย ดิว)
I rocked at house parties I was down with crews
(ไอ ร๊อค แอ็ท เฮ้าส พาร์ที ซาย วอส เดาน วิธ ครู)
Now I’ll never be caught I’m on my P’s and Q’s
(นาว อิลล เน๊เฝ่อร์ บี คอท แอม ออน มาย Ps แซน Qs)
And for the rest of your life you wanna be in my shoes
(แอนด์ ฟอร์ เดอะ เรสท อ็อฝ ยุร ไล๊ฟ ยู วอนนา บี อิน มาย ชู)
I scar like stones hard like cement and I rocked every jam that I ever went
(ไอ ซคา ไล๊ค สโทน ฮาร์ด ไล๊ค ซิเมนท แอนด์ ดาย ร๊อค เอ๊เฝอร์รี่ แจม แดท ไอ เอ๊เฝ่อร์ เว็นท)
Cause I got a better reppin than any emcee has
(ค๊อส ไอ ก็อท ดา เบ๊ทเท่อร์ เพพพิน แฑ็น เอ๊นี่ เอมซี แฮ็ส)
And I’m down like a brother from Alcatraz
(แอนด์ แอม เดาน ไล๊ค เก บร๊าเท่อรํ ฟรอม Alcatraz)
Get down
(เก็ท เดาน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Go L.L., go L.L., go L.L.
(โก แอล แอล , โก แอล แอล , โก แอล แอล)
Get Down
(เก็ท เดาน)
Go L.L., go L.L., go L.L.
(โก แอล แอล , โก แอล แอล , โก แอล แอล)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
Ni-ni-n*gga-n*gga-ni-ni-ni-ninja
(Ni ni เอ็น *gga เอ็น *gga ni ni ni ninja)
I rap the boss is back the only man
(ไอ แร็พ เดอะ บอส ซิส แบ็ค ดิ โอ๊นลี่ แมน)
you should call when the party’s packed
(ยู เชิด คอลลํ เว็น เดอะ พ๊าร์ที่ แพ็ค)
From Paris to L.A they say I’m as sharp as a pin
(ฟรอม แพริซ ทู แอล อะ เด เซย์ แอม แอส ชาร์พ แอส ซา พิน)
When it’s a Cool J party you gotta get in
(เว็น อิทซ ซา คูล เจ พ๊าร์ที่ ยู กอททะ เก็ท อิน)
So I’m makin big steps like Gladys Knight in the pier
(โซ แอม เมกิน บิ๊ก สเท็พ ไล๊ค กลาดิต ไนท อิน เดอะ เพีย)
One rhyme you’re on my tensils as I leave my lip
(วัน ไรม ยัวร์ ออน มาย tensils แอส ซาย ลี๊ฝ มาย ลิพ)
Up the block kids are talkin and spreadin the news
(อั๊พ เดอะ บล๊อค คิด แซร์ ทอคกิ่น แอนด์ สเปรสดิน เดอะ นิว)
About the new grandmaster the one you’ll choose
(อะเบ๊าท เดอะ นิว grandmaster ดิ วัน โยว ชู๊ส)
Cause I’m chuckling I wanna stomp the rest
(ค๊อส แอม chucklings ไอ วอนนา สตอมพฺ เดอะ เรสท)
When I kick it couldn’t bore it could only impress
(เว็น นาย คิ๊ค อิท คูดซึ่น บอรฺ อิท เคิด โอ๊นลี่ อิมเพรส)
I’m not a Hula-Hoop this isn’t a passin phase
(แอม น็อท ดา ฮูละ ฮูพ ดิส อีสซึ่น ดา passin เฟส)
Hard work pays I’m gettin straight up A’s
(ฮาร์ด เวิ๊ร์ค เพย์ แอม เกดดิน สเทร๊ท อั๊พ แอส)
Cool J is runnin things I want it understood
(คูล เจ อีส รูนนิน ทริง ซาย ว้อนท ดิธ อันเดิซทูด)
Executioner I should wear a black hood
(เอคซิคยูฌะเนอะ ไอ เชิด แวร์ รา แบล๊ค ฮุด)
And carry an axe cause I’m ruff on wax
(แอนด์ แค๊รรี่ แอน แอ็กซ์ ค๊อส แอม รัฟ ออน แว๊กซ)
Speakers speakin ?phone-wear from durable? eight-tracks
(ซพีคเออะ สปีกิน โฟน แวร์ ฟรอม ดิ๊วระเบิ้ล เอท แทร็ค)
Get down
(เก็ท เดาน)

[G, G, G, G, G, G, Get Down]
([ จี , จี , จี , จี , จี , จี , เก็ท เดาน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get Down คำอ่านไทย LL Cool J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น