เนื้อเพลง Heat คำอ่านไทย Mariah Carey

That’s Mariah…
( แด้ท มารายห์)

Heat, heat, heat
(ฮีท , ฮีท , ฮีท)
Heat, heat, heat
(ฮีท , ฮีท , ฮีท)
Next time I’m gonna come on harder
(เน๊กซท ไทม์ แอม กอนนะ คัมมอน อาณ์เดอ)
Can’t step on this heat Don’t Bother
(แค็นท สเท็พ ออน ดิส ฮีท ด้อนท์ บ๊อเทร่อรฺ)
Next time I’m gonna, next time I’m gonna
(เน๊กซท ไทม์ แอม กอนนะ , เน๊กซท ไทม์ แอม กอนนะ)
Can’t step on this heat Don’t Bother
(แค็นท สเท็พ ออน ดิส ฮีท ด้อนท์ บ๊อเทร่อรฺ)

I see you put your favorite
(ไอ ซี ยู พุท ยุร เฟเฝอะริท)
Dress on again
(เดรส ออน อะเกน)
I guess you thought
(ไอ เกสส ยู ธอท)
That you would stick
(แดท ยู เวิด สทิ๊ค)
but now you’re ready ?
(บั๊ท นาว ยัวร์ เร๊ดี้)
You got your tag tucked in
(ยู ก็อท ยุร แท็ก ทัค อิน)
Strugglin’
(Strugglin)
Tryin to look cute in your
(ทายอิน ทู ลุ๊ค คยูท อิน ยุร)
Best friend’s boots
(เบ๊สท์ เฟรน บู๊ท)
But they don’t hardly fit
(บั๊ท เด ด้อนท์ ฮาดลิ ฟิท)
Why you back again
(วาย ยู แบ็ค อะเกน)
Tryin’ to steal man
(ทายอิน ทู สทีล แมน)
I told you once before
(ไอ โทลด ยู วั๊นซ บีฟอร์)
But you don’t know me
(บั๊ท ยู ด้อนท์ โนว์ มี)

I ain’t who you think I’m is
(ไอ เอน ฮู ยู ทริ๊งค แอม อีส)
I will snatch off all this ish
(ไอ วิล ซแน็ช ออฟฟ ออล ดิส อิฌ)
You think I won’t come out of
(ยู ทริ๊งค ไอ ว็อนท คัม เอ๊าท อ็อฝ)
These heels and make it clear, ho?
(ฑิส ฮีล แซน เม้ค อิท เคลียร์ , โฮ)
[I ain’t the one]
([ ไอ เอน ดิ วัน ])
You think I won’t f*ck up my hair and take it, b*tch?
(ยู ทริ๊งค ไอ ว็อนท เอฟ *ck อั๊พ มาย แฮร์ แอนด์ เท้ค อิท , บี *tch)
Keep your hands off of my boo
(คี๊พ ยุร แฮนด์ ออฟฟ อ็อฝ มาย บู)
Ain’t no tellin’ what I’ll do
(เอน โน เทลลิน ว๊อท อิลล ดู)
What makes you think you
(ว๊อท เม้ค ยู ทริ๊งค ยู)
Fly enough to take my man?
(ฟลาย อีน๊าฟ ทู เท้ค มาย แมน)
[Not, y’all ain’t the one]
([ น็อท , ยอล เอน ดิ วัน ])

All these J-Ho want what’s mine
(ออล ฑิส เจ โฮ ว้อนท ว๊อท ไมน์)
But they done lost they minds
(บั๊ท เด ดัน ล็อซท เด ไมนด์)
They on him like the ice-cream man
(เด ออน ฮิม ไล๊ค ดิ ไอ๊ซ์ ครีม แมน)
Night and day
(ไน๊ท แอนด์ เดย์)
Why I gotta fight to keep
(วาย ไอ กอททะ ไฟ้ท ทู คี๊พ)
‘Em all away
(เอ็ม ออล อะเวย์)
They cryin’ but they know
(เด คายอิน บั๊ท เด โนว์)
They can’t have none
(เด แค็นท แฮ็ฝ นัน)
Obsessin’ but they messin
(Obsessin บั๊ท เด เมซซิน)
With the wrong one
(วิธ เดอะ รอง วัน)

I ain’t who you think I’m is
(ไอ เอน ฮู ยู ทริ๊งค แอม อีส)
I will snatch off all this *ish
(ไอ วิล ซแน็ช ออฟฟ ออล ดิส *อิฌ)
You think I won’t come out of
(ยู ทริ๊งค ไอ ว็อนท คัม เอ๊าท อ็อฝ)
These heels and make it clear, ho?
(ฑิส ฮีล แซน เม้ค อิท เคลียร์ , โฮ)
[I ain’t the one]
([ ไอ เอน ดิ วัน ])
You think I won’t f*ck up my hair and take it, b*tch?
(ยู ทริ๊งค ไอ ว็อนท เอฟ *ck อั๊พ มาย แฮร์ แอนด์ เท้ค อิท , บี *tch)
Keep your hands off my boo
(คี๊พ ยุร แฮนด์ ออฟฟ มาย บู)
Ain’t no tellin’ what I’ll do
(เอน โน เทลลิน ว๊อท อิลล ดู)
What makes you think you
(ว๊อท เม้ค ยู ทริ๊งค ยู)
Fly enough to take my man?
(ฟลาย อีน๊าฟ ทู เท้ค มาย แมน)
[No, I ain’t the one]
([ โน , ไอ เอน ดิ วัน ])

Next time I’m gonna come on harder
(เน๊กซท ไทม์ แอม กอนนะ คัมมอน อาณ์เดอ)
Can’t step on this heat Don’t Bother
(แค็นท สเท็พ ออน ดิส ฮีท ด้อนท์ บ๊อเทร่อรฺ)
[Heat, heat, heat]
([ ฮีท , ฮีท , ฮีท ])
Next time I’m gonna, next time I’m gonna
(เน๊กซท ไทม์ แอม กอนนะ , เน๊กซท ไทม์ แอม กอนนะ)
Can’t step on this heat Don’t Bother
(แค็นท สเท็พ ออน ดิส ฮีท ด้อนท์ บ๊อเทร่อรฺ)
[Heat, heat, heat]
([ ฮีท , ฮีท , ฮีท ])

You think I won’t come out of
(ยู ทริ๊งค ไอ ว็อนท คัม เอ๊าท อ็อฝ)
These heels and make it clear, ho?
(ฑิส ฮีล แซน เม้ค อิท เคลียร์ , โฮ)
[I ain’t the one]
([ ไอ เอน ดิ วัน ])
You think I won’t f*ck up my hair and take it, b*tch?
(ยู ทริ๊งค ไอ ว็อนท เอฟ *ck อั๊พ มาย แฮร์ แอนด์ เท้ค อิท , บี *tch)
Keep your hands off my boo
(คี๊พ ยุร แฮนด์ ออฟฟ มาย บู)
Ain’t no tellin’ what I’ll do
(เอน โน เทลลิน ว๊อท อิลล ดู)
What makes you think you
(ว๊อท เม้ค ยู ทริ๊งค ยู)
Fly enough to take my man?
(ฟลาย อีน๊าฟ ทู เท้ค มาย แมน)
[No, I ain’t the one]
([ โน , ไอ เอน ดิ วัน ])

Oh, oh oh
(โอ , โอ โอ)
Cause y’all ain’t the one
(ค๊อส ยอล เอน ดิ วัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heat คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น