เนื้อเพลง My Life คำอ่านไทย Lil Wayne

And I’m grindin’ til I’m tired
( แอนด์ แอม กรี๊ดอิน ทิล แอม ไทร์)
They say ” You ain’t grindin’ til you tired ”
(เด เซย์ ” ยู เอน กรี๊ดอิน ทิล ยู ไทร์ “)
So I’m grindin’ with my eyes wide
(โซ แอม กรี๊ดอิน วิธ มาย อาย ไวด์)
Looking to find
(ลุคอิง ทู ไฟนด์)
A way
(อะ เวย์)
Through the day
(ทรู เดอะ เดย์)
A life
(อะ ไล๊ฟ)
For the night
(ฟอร์ เดอะ ไน๊ท)
Dear Lord, you’ve done took so many of my people but I’m just wonderin’ why
(เดียร์ หลอร์ด , ยู๊ฟ ดัน ทุค โซ เมนอิ อ็อฝ มาย พี๊เพิ่ล บั๊ท แอม จั๊สท วันเดอริน วาย)
You haven’t taken [my life? x3]
(ยู แฮฟเวน เทคเอ็น [ มาย ไล๊ฟ x3 ])
Like what the hell am I [doing right? x3]
(ไล๊ค ว๊อท เดอะ เฮ็ลล แอ็ม ไอ [ ดูอิง ไร๊ท x3 ])
[My Life x3]
([ มาย ไล๊ฟ x3 ])

[Verse 1: The Game]
([ เฝิซ 1 : เดอะ เกม ])

Take me away from the hood like a state penitentiary
(เท้ค มี อะเวย์ ฟรอม เดอะ ฮุด ไล๊ค เก สเทท เพนิเทนฌะริ)
Take me away from the hood in the casket or a Bentley
(เท้ค มี อะเวย์ ฟรอม เดอะ ฮุด อิน เดอะ แคซเค็ท ออ รา เบนลี่)
Take me away
(เท้ค มี อะเวย์)
Like I overdosed on c*caine
(ไล๊ค ไก โอ๊เฝ่อร์โด่ส ออน ซี *เคน)
Or take me away like a bullet from Kurt Cobain
(ออ เท้ค มี อะเวย์ ไล๊ค เก บัลเล่ ฟรอม เคิท โคเบลน)
Suicide [Suicide..suicide..]
(ซุยไซ้ด [ ซุยไซ้ด ซุยไซ้ด ])
I’m from a Windy City, like ” Do or Die ”
(แอม ฟรอม มา วีนดิ ซิ๊ที่ , ไล๊ค ” ดู ออ ดาย “)
From a block close to where Biggie was crucified
(ฟรอม มา บล๊อค โคลส ทู แวร์ บิ๊กกี้ วอส ครูซิไฟ)
That was Brooklyn’s Jesus
(แดท วอส บรูกคิน จีสัซ)
Shot for no f**kin’ reason
(ฌ็อท ฟอร์ โน เอฟ **คิน รี๊ซั่น)
And you wonder why Kanye wears Jesus pieces? [My Life x3]
(แอนด์ ยู วั๊นเด้อร วาย เคนยี แวร์ จีสัซ พี๊ซ [ มาย ไล๊ฟ x3 ])
‘Cause that’s Jesus people
(ค๊อส แด้ท จีสัซ พี๊เพิ่ล)
And The Game, he’s the equal
(แอนด์ เดอะ เกม , อีส ดิ อี๊ควอล)
Hated on so much, ” The Passion of Christ ” need a sequel
(แฮ็ท ออน โซ มัช , ” เดอะ แพ๊ชชั่น อ็อฝ คไรซท ” นี๊ด อะ ซีคเว็ล)
Yeah, like Roc-a-fella needed Sigel
(เย่ , ไล๊ค ร็อค อะ เฟลลา นี๊ด Sigel)
Like I needed my father, but he needed a needle [My Life x3]
(ไล๊ค ไก นี๊ด มาย ฟ๊าเท่อร , บั๊ท ฮี นี๊ด อะ นี๊ดเดิ้ล [ มาย ไล๊ฟ x3 ])
I need some meditation, so I can leave my people
(ไอ นี๊ด ซัม เมดิเทฌัน , โซ ไอ แคน ลี๊ฝ มาย พี๊เพิ่ล)
They askin’ ” Why? ” Why did John Lennon leave The Beatles?
(เด แอสกิน ” วาย ” วาย ดิด จอน เลนนอน ลี๊ฝ เดอะ บีเดิลสฺ)
And why every hood n*gga feed off evil?
(แอนด์ วาย เอ๊เฝอร์รี่ ฮุด เอ็น *gga ฟี ออฟฟ อี๊ฝิ่ล)
Answer my question before this bullet leave this Desert Eagle
(แอ๊นเซ่อร มาย เคว๊สชั่น บีฟอร์ ดิส บัลเล่ ลี๊ฝ ดิส เดสเสิร์ท อี๊เกิ้ล)

[Chorus: Lil’ Wayne]
([ ค๊อรัส : ลิล เวยอิน ])

And I’m grindin’ til I’m tired
(แอนด์ แอม กรี๊ดอิน ทิล แอม ไทร์)
They say ” You ain’t grindin’ til you tired ”
(เด เซย์ ” ยู เอน กรี๊ดอิน ทิล ยู ไทร์ “)
So I’m grindin’ with my eyes wide
(โซ แอม กรี๊ดอิน วิธ มาย อาย ไวด์)
Looking to find
(ลุคอิง ทู ไฟนด์)
A way
(อะ เวย์)
Through the day
(ทรู เดอะ เดย์)
A life
(อะ ไล๊ฟ)
For the night
(ฟอร์ เดอะ ไน๊ท)
Dear Lord, you’ve done took so many of my people but I’m just wonderin’ why
(เดียร์ หลอร์ด , ยู๊ฟ ดัน ทุค โซ เมนอิ อ็อฝ มาย พี๊เพิ่ล บั๊ท แอม จั๊สท วันเดอริน วาย)
You haven’t taken [my life? x3]
(ยู แฮฟเวน เทคเอ็น [ มาย ไล๊ฟ x3 ])
Like what the hell am I [doing right? x3]
(ไล๊ค ว๊อท เดอะ เฮ็ลล แอ็ม ไอ [ ดูอิง ไร๊ท x3 ])
[My Life x3]
([ มาย ไล๊ฟ x3 ])

[Verse 2: The Game]
([ เฝิซ 2 : เดอะ เกม ])

We are not the same, I am a Martian
(วี อาร์ น็อท เดอะ เซม , ไอ แอ็ม มา มาแฌ็น)
So approach my Phantom doors with caution [caution…caution]
(โซ แอพโพร๊ช มาย แฟนทัม ดอร์ วิธ ค๊อชั่น [ ค๊อชั่น ค๊อชั่น ])
You see them 24’s spinnin’? I earned them
(ยู ซี เด็ม 24s สปินนิน นาย เอิร์น เด็ม)
And I ain’t no preacher, but here’s my Erick Sermon
(แอนด์ ดาย เอน โน พิทเชอร์ , บั๊ท เฮียร มาย Erick เซอมัน)
So eat this black music, and tell me how it taste, now?
(โซ อี๊ท ดิส แบล๊ค มิ๊วสิค , แอนด์ เทลล มี ฮาว อิท เท๊ซท , นาว)
And f**k Jesse Jackson cause it ain’t about race, now
(แอนด์ เอฟ **เค เจซซี่ แจคสัน ค๊อส อิท เอน อะเบ๊าท เร้ซ , นาว)
Sometimes I think about my life with my face down
(ซัมไทม์ ซาย ทริ๊งค อะเบ๊าท มาย ไล๊ฟ วิธ มาย เฟซ เดาน)
Then I see my sons and put on that Kanye smile [My Life x3]
(เด็น นาย ซี มาย ซัน แซน พุท ออน แดท เคนยี สไมล์ [ มาย ไล๊ฟ x3 ])
Damn, I know his momma’s proud
(แดมนํ , ไอ โนว์ ฮิส มอมมา พเราด)
And since you helped me sell my dream, we can share my momma now
(แอนด์ ซิ๊นซ ยู เฮ้ลพ มี เซลล์ มาย ดรีม , วี แคน แชร์ มาย มอมมา นาว)
And like MJB, ” No More Drama ” now
(แอนด์ ไล๊ค MJB , ” โน โม ดร๊าม่า ” นาว)
Livin’ the +good life+, me and Common on common ground
(ลีฝอิน เดอะ +กู๊ด ไล๊ฟ + , มี แอนด์ ค๊อมมอน ออน ค๊อมมอน กราวนด์)
I spit crack and n*ggas could drive it outta town
(ไอ ซพิท แคร๊ค แอนด์ เอ็น *ggas เคิด ไดร๊ฝ อิท เอ๊าตา ทาวน์)
Gotta Chris Paul mind state, I’m never outta bounds
(กอททะ คริส พอล ไมนด์ สเทท , แอม เน๊เฝ่อร์ เอ๊าตา บาวนฺดฺ)
My life used to be empty like a glock without a round
(มาย ไล๊ฟ ยู๊ส ทู บี เอ๊มพที่ ไล๊ค เก คล็อก วิธเอ๊าท ดา ราวนด)
Now my life full, like a chopper with a thousand rounds [Gunshots]
(นาว มาย ไล๊ฟ ฟูล , ไล๊ค เก ชอปเพอ วิธ อะ เธ๊าซั่นด ราวนด [ กันชอทพฺ ])

[Chorus: Lil’ Wayne]
([ ค๊อรัส : ลิล เวยอิน ])

And I’m grindin’ ’til I’m tired
(แอนด์ แอม กรี๊ดอิน ทิล แอม ไทร์)
They say ” You ain’t grindin’ ’til you tired ”
(เด เซย์ ” ยู เอน กรี๊ดอิน ทิล ยู ไทร์ “)
So I’m grindin’ with my eyes wide
(โซ แอม กรี๊ดอิน วิธ มาย อาย ไวด์)
Looking to find
(ลุคอิง ทู ไฟนด์)
A way
(อะ เวย์)
Through the day
(ทรู เดอะ เดย์)
A life
(อะ ไล๊ฟ)
For the night
(ฟอร์ เดอะ ไน๊ท)
Dear Lord you’ve done took so many of my people but I’m just wonderin’ why
(เดียร์ หลอร์ด ยู๊ฟ ดัน ทุค โซ เมนอิ อ็อฝ มาย พี๊เพิ่ล บั๊ท แอม จั๊สท วันเดอริน วาย)
You haven’t taken [my life? x3]
(ยู แฮฟเวน เทคเอ็น [ มาย ไล๊ฟ x3 ])
Like what the hell am I [doing right? x3]
(ไล๊ค ว๊อท เดอะ เฮ็ลล แอ็ม ไอ [ ดูอิง ไร๊ท x3 ])
[My Life x3]
([ มาย ไล๊ฟ x3 ])

[Verse 3: The Game]
([ เฝิซ 3 : เดอะ เกม ])

Walk through the gates of Hell, see my Impala parked in front
(ว๊อล์ค ทรู เดอะ เกท อ็อฝ เฮ็ลล , ซี มาย อิมพาร่า พาร์ค อิน ฟร๊อนท)
The high beams on, me and the Devil share chronic blunts
(เดอะ ไฮฮ บีม ออน , มี แอนด์ เดอะ เด๊ฝิ้ล แชร์ คร๊อนิค บลันท)
Listening to the ” Chronic ” album, playing backwards
(ลิเซินนิง ทู เดอะ ” คร๊อนิค ” อั๊ลบั้ม , พเลนิ่ง แบคเวิด)
Shootin’ at pictures of Don Imus for target practice
(ชูดทิน แอ็ท พิ๊คเจ้อร์ อ็อฝ ด็อน Imus ฟอร์ ทาเก็ท แพร๊คทิ๊ซ)
My mind f**ked up, so I cover it with a Raider hood
(มาย ไมนด์ เอฟ **ked อั๊พ , โซ ไอ โค๊ฝเฝ่อร์ อิท วิธ อะ Raider ฮุด)
I’m from the city that made you motherf**kers afraid of Suge [Compton… Compton…]
(แอม ฟรอม เดอะ ซิ๊ที่ แดท เมด ยู motherf**kers อะเฟรด อ็อฝ Suge [ คอมตัน คอมตัน ])
Made my grandmother pray for good
(เมด มาย แกรนมาเต่อ เพรย์ ฟอร์ กู๊ด)
And never made her happy, when I bet that new Mercedes could [My Life x3]
(แอนด์ เน๊เฝ่อร์ เมด เฮอ แฮ๊พพี่ , เว็น นาย เบ๊ท แดท นิว เมอร์ซีดีส เคิด [ มาย ไล๊ฟ x3 ])
Ain’t no bars, but n*ggas can’t escape the hood
(เอน โน บาร์ , บั๊ท เอ็น *ggas แค็นท เอสเขพ เดอะ ฮุด)
They took so many of my n*ggas, that I should hate the hood
(เด ทุค โซ เมนอิ อ็อฝ มาย เอ็น *ggas , แดท ไอ เชิด เฮท เดอะ ฮุด)
But it’s real n*ggas like me, that make the hood
(บั๊ท อิทซ เรียล เอ็น *ggas ไล๊ค มี , แดท เม้ค เดอะ ฮุด)
Ridin’ slow in that Phantom just the way I should [My Life x3]
(ริดอิน สโลว์ อิน แดท แฟนทัม จั๊สท เดอะ เวย์ ไอ เชิด [ มาย ไล๊ฟ x3 ])
With the top back
(วิธ เดอะ ท๊อพ แบ็ค)
In my Sox hat
(อิน มาย ซ็อคซ แฮ็ท)
I’m paid in full, the n*gga Alpo couldn’t stop that
(แอม เพลด อิน ฟูล , เดอะ เอ็น *gga Alpo คูดซึ่น สท๊อพ แดท)
Even if they brought the n*gga ‘Pac back
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ เด บรอท เดอะ เอ็น *gga แพค แบ็ค)
I’d still keep this motherf**ker cocked back
(อาย สทิลล คี๊พ ดิส motherf**ker ค๊อค แบ็ค)

[Chorus: Lil’ Wayne]
([ ค๊อรัส : ลิล เวยอิน ])

And I’m grindin’ til I’m tired
(แอนด์ แอม กรี๊ดอิน ทิล แอม ไทร์)
They say ” You ain’t grindin’ til you tired ”
(เด เซย์ ” ยู เอน กรี๊ดอิน ทิล ยู ไทร์ “)
So I’m grindin’ with my eyes wide
(โซ แอม กรี๊ดอิน วิธ มาย อาย ไวด์)
Looking to find
(ลุคอิง ทู ไฟนด์)
A way
(อะ เวย์)
Through the day
(ทรู เดอะ เดย์)
A life
(อะ ไล๊ฟ)
For the night
(ฟอร์ เดอะ ไน๊ท)
Dear Lord you’ve done took so many of my people but I’m just wonderin’ why
(เดียร์ หลอร์ด ยู๊ฟ ดัน ทุค โซ เมนอิ อ็อฝ มาย พี๊เพิ่ล บั๊ท แอม จั๊สท วันเดอริน วาย)
You haven’t taken [my life x3]
(ยู แฮฟเวน เทคเอ็น [ มาย ไล๊ฟ x3 ])
Like what the hell am I [doing right? x3]
(ไล๊ค ว๊อท เดอะ เฮ็ลล แอ็ม ไอ [ ดูอิง ไร๊ท x3 ])
[My Life x3]
([ มาย ไล๊ฟ x3 ])
[My Life x3]
([ มาย ไล๊ฟ x3 ])
[My Life x3]
([ มาย ไล๊ฟ x3 ])
[My Life x3]
([ มาย ไล๊ฟ x3 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Life คำอ่านไทย Lil Wayne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น