เนื้อเพลง Lost Ones คำอ่านไทย Lauryn Hill

It’s funny how money change a situation
( อิทซ ฟันนิ ฮาว มั๊นนี่ เช้งจํ อะ ซิ๊ทูเอชั่น)
Miscommunication leads to complication
(Miscommunication ลี๊ด ทู คอมพลิเคฌัน)
My emancipation don’t fit your equation
(มาย อิแมนซิเพฌัน ด้อนท์ ฟิท ยุร อีเคว๊ชั่น)
I was on the humble, you – on every station
(ไอ วอส ออน เดอะ ฮั๊มเบิ้ล , ยู ออน เอ๊เฝอร์รี่ สเทชั่น)
Some wan’ play young Lauryn like she dumb
(ซัม ว็อน เพลย์ ยัง โลลีน ไล๊ค ชี ดัมบ)
But remember not a game new under the sun
(บั๊ท รีเม๊มเบ่อร์ น็อท ดา เกม นิว อั๊นเด้อร เดอะ ซัน)
Everything you did has already been done
(เอ๊วี่ติง ยู ดิด แฮ็ส ออลเร๊ดี้ บีน ดัน)
I know all the tricks from Bricks to Kingston
(ไอ โนว์ ออล เดอะ ทริ๊ค ฟรอม บริ๊ค ทู คิงตัน)
My ting done made your kingdom wan’ run
(มาย ทิง ดัน เมด ยุร คีงดัม ว็อน รัน)
Now understand L. Boogie’s non violent
(นาว อั๊นเด้อรสแทนด แอล บูกี นอน ไฝ๊โอเล้นท)
But if a thing test me, run for mi gun
(บั๊ท อิ๊ฟ อะ ทริง เทสท์ มี , รัน ฟอร์ มี กัน)
Can’t take a threat to mi newborn son
(แค็นท เท้ค เก เทร๊ท ทู มี นิวบรอน ซัน)
L’s been this way since creation
(Ls บีน ดิส เวย์ ซิ๊นซ คริเอฌัน)
A groupie call, you fall from temptation
(อะ กรูพพี คอลลํ , ยู ฟอลล์ ฟรอม เทมเทฌัน)
Now you wanna ball over separation
(นาว ยู วอนนา บอล โอ๊เฝ่อร เซพะเรฌัน)
Tarnish my image in your conversation
(ทานิฌ มาย อิ๊มเมจ อิน ยุร คอนเฝอะเซฌัน)
Who you gon’ scrimmage, like you the champion
(ฮู ยู ก็อน ซครีมมิจ , ไล๊ค ยู เดอะ แชมเพียน)
You might win some but you just lost one
(ยู ไมท วิน ซัม บั๊ท ยู จั๊สท ล็อซท วัน)

You might win some but you just lost one
(ยู ไมท วิน ซัม บั๊ท ยู จั๊สท ล็อซท วัน)
You might win some but you just lost one
(ยู ไมท วิน ซัม บั๊ท ยู จั๊สท ล็อซท วัน)
You might win some but you just lost one
(ยู ไมท วิน ซัม บั๊ท ยู จั๊สท ล็อซท วัน)
You might win some but you just lost one
(ยู ไมท วิน ซัม บั๊ท ยู จั๊สท ล็อซท วัน)

Now, now how come your talk turn cold
(นาว , นาว ฮาว คัม ยุร ท๊อล์ค เทิร์น โคลด์)
Gained the whole world for the price of your soul
(เกน เดอะ โฮล เวิลด ฟอร์ เดอะ ไพร๊ซ์ อ็อฝ ยุร โซล)
Tryin’ to grab hold of what you can’t control
(ทายอิน ทู แกร๊บ โฮลด์ อ็อฝ ว๊อท ยู แค็นท คอนโทรล)
Now you’re all floss, what a sight to behold
(นาว ยัวร์ ออล ฟล็อซ , ว๊อท ดา ไซ๊ท ทู บิโฮลด)
Wisdom is better than silver and gold
(วีสดัม อีส เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น ซิ๊ลเฝ่อร แอนด์ โกลด์)
I was hopeless now I’m on Hope road
(ไอ วอส โฮพเล็ซ นาว แอม ออน โฮพ โร้ด)
Every man want to act like he’s exempt
(เอ๊เฝอร์รี่ แมน ว้อนท ทู แอ๊คท ไล๊ค อีส เอ็กเซ๊มพท)
When him need to get down on his knees and repent
(เว็น ฮิม นี๊ด ทู เก็ท เดาน ออน ฮิส นี แซน ริเพนท)
Can’t slick talk on the day of judgement
(แค็นท ซลิค ท๊อล์ค ออน เดอะ เดย์ อ็อฝ จัจเม็นท)
Your movement’s similar to a serpent
(ยุร มูฝเม็นท ซิ๊มิล่าร์ ทู อะ เซอเพนท)
Tried to play straight, how your whole style bent?
(ทไร ทู เพลย์ สเทร๊ท , ฮาว ยุร โฮล สไทล์ เบ็นท)
Consequence is no coincidence
(ค๊อนซีเคว่นซ์ อีส โน โคะอีนซิเด็นซ)
Hypocrites always want to play innocent
(ฮีพโอะคริท ออลเว ว้อนท ทู เพลย์ อิ๊นโนเซ้นท)
Always want to take it to the full out extent
(ออลเว ว้อนท ทู เท้ค อิท ทู เดอะ ฟูล เอ๊าท เอ็คซเทนท)
Always want to make it seem like good intent
(ออลเว ว้อนท ทู เม้ค อิท ซีม ไล๊ค กู๊ด อินเทนท)
Never want to face it when it’s time for punishment
(เน๊เฝ่อร์ ว้อนท ทู เฟซ อิท เว็น อิทซ ไทม์ ฟอร์ พันอิฌเม็นท)
I know that you don’t wanna hear my opinion
(ไอ โนว์ แดท ยู ด้อนท์ วอนนา เฮียร มาย โอะพีนยัน)
But there come many paths and you must choose one
(บั๊ท แดร์ คัม เมนอิ พาธ แซน ยู มัสท์ ชู๊ส วัน)
And if you don’t change then the rain soon come
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ เช้งจํ เด็น เดอะ เรน ซูน คัม)
See you might win some but you just lost one
(ซี ยู ไมท วิน ซัม บั๊ท ยู จั๊สท ล็อซท วัน)

You might win some but you just lost one
(ยู ไมท วิน ซัม บั๊ท ยู จั๊สท ล็อซท วัน)
You might win some but you just lost one
(ยู ไมท วิน ซัม บั๊ท ยู จั๊สท ล็อซท วัน)
You might win some but you just lost one
(ยู ไมท วิน ซัม บั๊ท ยู จั๊สท ล็อซท วัน)
You might win some but you just lost one
(ยู ไมท วิน ซัม บั๊ท ยู จั๊สท ล็อซท วัน)

You might win some but you really lost one
(ยู ไมท วิน ซัม บั๊ท ยู ริแอ็ลลิ ล็อซท วัน)
You just lost one, it’s so silly how come
(ยู จั๊สท ล็อซท วัน , อิทซ โซ ซิ๊ลลี่ ฮาว คัม)
When it’s all done did you really gain from
(เว็น อิทซ ซอร์ ดัน ดิด ยู ริแอ็ลลิ เกน ฟรอม)
What you done done, it’s so silly how come
(ว๊อท ยู ดัน ดัน , อิทซ โซ ซิ๊ลลี่ ฮาว คัม)
You just lost one
(ยู จั๊สท ล็อซท วัน)

Now don’t you understand man universal law
(นาว ด้อนท์ ยู อั๊นเด้อรสแทนด แมน ยูนิเฝอแซ็ล ลอว์)
What you throw out comes back to you, star
(ว๊อท ยู โธรว์ เอ๊าท คัม แบ็ค ทู ยู , สทาร์)
Never underestimate those who you scar
(เน๊เฝ่อร์ อันเดอะเรซทิเมท โฑส ฮู ยู ซคา)
Cause karma, karma, karma comes back to you hard
(ค๊อส ค๊าร์ม่า , ค๊าร์ม่า , ค๊าร์ม่า คัม แบ็ค ทู ยู ฮาร์ด)
You can’t hold God’s people back that long
(ยู แค็นท โฮลด์ ก๊อด พี๊เพิ่ล แบ็ค แดท ลอง)
The chain of Shatan wasn’t made that strong
(เดอะ เชน อ็อฝ ชาเทน วอสซึ้น เมด แดท สทรอง)
Trying to pretend like your word is your bond
(ทไรอิง ทู พรีเท็นด์ ไล๊ค ยุร เวิร์ด อีส ยุร บอนดฺ)
But until you do right, all you do will go wrong
(บั๊ท อันทิล ยู ดู ไร๊ท , ออล ยู ดู วิล โก รอง)
Now some might mistake this for just a simple song
(นาว ซัม ไมท มิสเท้ค ดิส ฟอร์ จั๊สท ดา ซิ๊มเพิ่ล ซ็อง)
And some don’t know what they have ’til it’s gone
(แอนด์ ซัม ด้อนท์ โนว์ ว๊อท เด แฮ็ฝ ทิล อิทซ กอน)
Now even when you’re gone you can still be reborn
(นาว อี๊เฝ่น เว็น ยัวร์ กอน ยู แคน สทิลล บี รีบรอน)
And, from the night can arrive the sweet dawn
(แอนด์ , ฟรอม เดอะ ไน๊ท แคน อะไร๊ฝ เดอะ สวี้ท ดอว์น)
Now, some might listen and some might shun
(นาว , ซัม ไมท ลิ๊สซึ่น แอนด์ ซัม ไมท ฌัน)
And some may think that they’ve reached perfection
(แอนด์ ซัม เมย์ ทริ๊งค แดท เดวฟ รี๊ช เพอะเฟคฌัน)
If you look closely you’ll see what you’ve become
(อิ๊ฟ ยู ลุ๊ค คโลสลิ โยว ซี ว๊อท ยู๊ฟ บีคัม)
Cause you might win some but you just lost one
(ค๊อส ยู ไมท วิน ซัม บั๊ท ยู จั๊สท ล็อซท วัน)

You might win some but you just lost one
(ยู ไมท วิน ซัม บั๊ท ยู จั๊สท ล็อซท วัน)
You might win some but you just lost one
(ยู ไมท วิน ซัม บั๊ท ยู จั๊สท ล็อซท วัน)
You might win some but you just lost one
(ยู ไมท วิน ซัม บั๊ท ยู จั๊สท ล็อซท วัน)
You might win some but you just lost one
(ยู ไมท วิน ซัม บั๊ท ยู จั๊สท ล็อซท วัน)

You might win some but you really lost one
(ยู ไมท วิน ซัม บั๊ท ยู ริแอ็ลลิ ล็อซท วัน)
You just lost one, it’s so silly how come
(ยู จั๊สท ล็อซท วัน , อิทซ โซ ซิ๊ลลี่ ฮาว คัม)
When it’s all done did you really gain from
(เว็น อิทซ ซอร์ ดัน ดิด ยู ริแอ็ลลิ เกน ฟรอม)
What you done done, it so silly how come
(ว๊อท ยู ดัน ดัน , อิท โซ ซิ๊ลลี่ ฮาว คัม)
[repeat to end]
([ รีพี๊ท ทู เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lost Ones คำอ่านไทย Lauryn Hill

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น