เนื้อเพลง Bamboo Banga คำอ่านไทย M.I.A.

Road runner, road runner
( โร้ด รันเนอะ , โร้ด รันเนอะ)
Going hundred mile per hour
(โกอิ้ง ฮั๊นเดร็ด ไมล เพอร์ เอาเอ้อร์)
With your radio on
(วิธ ยุร เร๊ดิโอ ออน)
With your radio on
(วิธ ยุร เร๊ดิโอ ออน)

Road runner, road runner
(โร้ด รันเนอะ , โร้ด รันเนอะ)
Going hundred mile per hour
(โกอิ้ง ฮั๊นเดร็ด ไมล เพอร์ เอาเอ้อร์)
With your radio on
(วิธ ยุร เร๊ดิโอ ออน)
With your radio on
(วิธ ยุร เร๊ดิโอ ออน)

Tamale in Ghana, Ghana, Ghana [hey!]
(ทามาลี อิน Ghana , Ghana , Ghana [ เฮ ! ])
India, Sri Lanka, Burma, bamboo banga [hey!]
(อีนเดียะ , Sri Lanka , เบอมะ , แบมบู banga [ เฮ ! ])
This the bamboo banga
(ดิส เดอะ แบมบู banga)
I said bamboo banga
(ไอ เซ็ด แบมบู banga)
This the bamboo banga
(ดิส เดอะ แบมบู banga)
I said bamboo banga
(ไอ เซ็ด แบมบู banga)
And we’re hittin our records like a tennis player
(แอนด์ เวีย ฮิทดิน เอ๊า เร๊คขอร์ด ไล๊ค เก เทนนิซ เพย์เยอร์)
And the drummers do the sh*t like the macarena
(แอนด์ เดอะ ดรัมเมอะ ดู เดอะ ฌะ *ที ไล๊ค เดอะ macarena)
This the jungle banga
(ดิส เดอะ จั๊งเกิ้ล banga)
Or the cold jammer
(ออ เดอะ โคลด์ jammer)
I said jungle banga
(ไอ เซ็ด จั๊งเกิ้ล banga)
I said cold jammer
(ไอ เซ็ด โคลด์ jammer)
I said jungle banga
(ไอ เซ็ด จั๊งเกิ้ล banga)
I said cold jammer
(ไอ เซ็ด โคลด์ jammer)

I’m bored of eating banana
(แอม บอรฺ อ็อฝ อีสดิง บะแนนอะ)
I want guanabana
(ไอ ว้อนท guanabana)
I wanna warm my buns this summer summer summer summer
(ไอ วอนนา วอร์ม มาย บัน ดิส ซั๊มเม่อร์ ซั๊มเม่อร์ ซั๊มเม่อร์ ซั๊มเม่อร์)
Now I’m sittin’ down chillin on some gun powder
(นาว แอม ซิทดิน เดาน ชิลลิน ออน ซัม กัน พ๊าวเด้อร์)
Strike / match / light / fire
(สไทร๊ค / แหมทช์ / ไล๊ท / ไฟเออะร)
Who’s that girl called Maya?
(ฮู แดท เกิร์ล คอลลํ มายะ)
M.I.A. coming back with power power [power power!]
(เอ็ม ไอ อะ คัมอิง แบ็ค วิธ พ๊าวเว่อร์ พ๊าวเว่อร์ [ พ๊าวเว่อร์ พ๊าวเว่อร์ ! ])
M.I.A. coming back with power power [power power!]
(เอ็ม ไอ อะ คัมอิง แบ็ค วิธ พ๊าวเว่อร์ พ๊าวเว่อร์ [ พ๊าวเว่อร์ พ๊าวเว่อร์ ! ])
I said M.I.A. coming back with power power [power power!]
(ไอ เซ็ด เอ็ม ไอ อะ คัมอิง แบ็ค วิธ พ๊าวเว่อร์ พ๊าวเว่อร์ [ พ๊าวเว่อร์ พ๊าวเว่อร์ ! ])
M.I.A. coming back with power power [power power!]
(เอ็ม ไอ อะ คัมอิง แบ็ค วิธ พ๊าวเว่อร์ พ๊าวเว่อร์ [ พ๊าวเว่อร์ พ๊าวเว่อร์ ! ])

I’m big timer, it’s the bamboo banga
(แอม บิ๊ก ไทมเออะ , อิทซ เดอะ แบมบู banga)
I’m big timer, it’s the bamboo banga
(แอม บิ๊ก ไทมเออะ , อิทซ เดอะ แบมบู banga)
I’m big timer, it’s the bamboo banga
(แอม บิ๊ก ไทมเออะ , อิทซ เดอะ แบมบู banga)
I’m big timer, it’s the bamboo banga
(แอม บิ๊ก ไทมเออะ , อิทซ เดอะ แบมบู banga)
I’m big timer, it’s the bamboo banga
(แอม บิ๊ก ไทมเออะ , อิทซ เดอะ แบมบู banga)
I’m big timer, it’s the bamboo banga
(แอม บิ๊ก ไทมเออะ , อิทซ เดอะ แบมบู banga)
I’m big timer, it’s the bamboo banga
(แอม บิ๊ก ไทมเออะ , อิทซ เดอะ แบมบู banga)
I’m big timer, it’s the bamboo banga
(แอม บิ๊ก ไทมเออะ , อิทซ เดอะ แบมบู banga)

I’m knocking on the doors of your hummer hummer
(แอม นอคกิง ออน เดอะ ดอร์ อ็อฝ ยุร ฮัมเมอร์ ฮัมเมอร์)
Yeah, I’m knocking on the doors of your hummer hummer
(เย่ , แอม นอคกิง ออน เดอะ ดอร์ อ็อฝ ยุร ฮัมเมอร์ ฮัมเมอร์)
Yeah, I’m knocking on the doors of your hummer hummer
(เย่ , แอม นอคกิง ออน เดอะ ดอร์ อ็อฝ ยุร ฮัมเมอร์ ฮัมเมอร์)
Yeah, I’m knocking on the doors of your hummer hummer
(เย่ , แอม นอคกิง ออน เดอะ ดอร์ อ็อฝ ยุร ฮัมเมอร์ ฮัมเมอร์)
You’ll be hungry like the wolves hunting dinner dinner
(โยว บี ฮั๊งกรี้ ไล๊ค เดอะ วูลฝส ฮันติง ดินเน่อร์ ดินเน่อร์)
And we’re moving with the packs like hyena ena
(แอนด์ เวีย มูฝอิง วิธ เดอะ แพ็ค ไล๊ค ไฮอีนะ ena)
Barbarella look like she’s my dead ringer
(Barbarella ลุ๊ค ไล๊ค ชี มาย เด้ด ringer)
When I’m dogging on the bonner of ya red Honda
(เว็น แอม doggings ออน เดอะ bonner อ็อฝ ยา เร้ด ฮอนดา)

I’m a road runner
(แอม มา โร้ด รันเนอะ)
I’m a world runner
(แอม มา เวิลด รันเนอะ)
I’m a road runner
(แอม มา โร้ด รันเนอะ)
I’m a world runner
(แอม มา เวิลด รันเนอะ)

I’m big timer, it’s the bamboo banga
(แอม บิ๊ก ไทมเออะ , อิทซ เดอะ แบมบู banga)
I’m big timer, it’s the bamboo banga
(แอม บิ๊ก ไทมเออะ , อิทซ เดอะ แบมบู banga)
I’m big timer, it’s the bamboo banga
(แอม บิ๊ก ไทมเออะ , อิทซ เดอะ แบมบู banga)
I’m big timer, it’s the bamboo banga
(แอม บิ๊ก ไทมเออะ , อิทซ เดอะ แบมบู banga)
I’m big timer, it’s the bamboo banga
(แอม บิ๊ก ไทมเออะ , อิทซ เดอะ แบมบู banga)
I’m big timer, it’s the bamboo banga
(แอม บิ๊ก ไทมเออะ , อิทซ เดอะ แบมบู banga)
I’m big timer, it’s the bamboo banga
(แอม บิ๊ก ไทมเออะ , อิทซ เดอะ แบมบู banga)
I’m big timer, it’s the bamboo banga
(แอม บิ๊ก ไทมเออะ , อิทซ เดอะ แบมบู banga)

M.I.A. coming back with power power [power power!]
(เอ็ม ไอ อะ คัมอิง แบ็ค วิธ พ๊าวเว่อร์ พ๊าวเว่อร์ [ พ๊าวเว่อร์ พ๊าวเว่อร์ ! ])
M.I.A. coming back with power power [power power!]
(เอ็ม ไอ อะ คัมอิง แบ็ค วิธ พ๊าวเว่อร์ พ๊าวเว่อร์ [ พ๊าวเว่อร์ พ๊าวเว่อร์ ! ])
M.I.A. coming back with power power [power power!]
(เอ็ม ไอ อะ คัมอิง แบ็ค วิธ พ๊าวเว่อร์ พ๊าวเว่อร์ [ พ๊าวเว่อร์ พ๊าวเว่อร์ ! ])
M.I.A. coming back with power power [power power!]
(เอ็ม ไอ อะ คัมอิง แบ็ค วิธ พ๊าวเว่อร์ พ๊าวเว่อร์ [ พ๊าวเว่อร์ พ๊าวเว่อร์ ! ])

I’m big timer, it’s the bamboo banga
(แอม บิ๊ก ไทมเออะ , อิทซ เดอะ แบมบู banga)
I’m big timer, it’s the bamboo banga
(แอม บิ๊ก ไทมเออะ , อิทซ เดอะ แบมบู banga)
I’m big timer, it’s the bamboo banga
(แอม บิ๊ก ไทมเออะ , อิทซ เดอะ แบมบู banga)
I’m big timer, it’s the bamboo banga
(แอม บิ๊ก ไทมเออะ , อิทซ เดอะ แบมบู banga)
I’m big timer, it’s the bamboo banga
(แอม บิ๊ก ไทมเออะ , อิทซ เดอะ แบมบู banga)
I’m big timer, it’s the bamboo banga
(แอม บิ๊ก ไทมเออะ , อิทซ เดอะ แบมบู banga)
I’m big timer, it’s the bamboo banga
(แอม บิ๊ก ไทมเออะ , อิทซ เดอะ แบมบู banga)
I’m big timer, it’s the bamboo banga
(แอม บิ๊ก ไทมเออะ , อิทซ เดอะ แบมบู banga)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bamboo Banga คำอ่านไทย M.I.A.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น