เนื้อเพลง Insomnia คำอ่านไทย Feeder

Reading magazines and counting sheep to pass the time away
( รีดอิง แม๊กกาซีน แซน เค๊าติง ฌีพ ทู เพซ เดอะ ไทม์ อะเวย์)
Hoping that tomorrow’s gonna bring a smile BACK home again
(โฮพปิง แดท ทูม๊อโร่ว กอนนะ บริง อะ สไมล์ แบ็ค โฮม อะเกน)
Images of palm tree’s swaying in the wind on South beach
(อิ๊มเมจ อ็อฝ พาล์ม ทรี สเวย์อิง อิน เดอะ วินด ออน เซ๊าธ บีช)
Takes me back to better days, Summer days the everglades in June
(เท้ค มี แบ็ค ทู เบ๊ทเท่อร์ เดย์ , ซั๊มเม่อร์ เดย์ ดิ everglades ซิน จูน)
My brain, my poor brain
(มาย เบรน , มาย พัวร์ เบรน)
My brain, my poor brain
(มาย เบรน , มาย พัวร์ เบรน)
I’m drinking myself to sleep again, Nightnurse pills to keep me sane
(แอม ดริงคิง ไมเซลฟ ทู สลี๊พ อะเกน , Nightnurse พิลล์ ทู คี๊พ มี เซน)
Drinking myself to sleep again, Insomnia
(ดริงคิง ไมเซลฟ ทู สลี๊พ อะเกน , อินซอมเนียะ)
Flying high in golden skies, I’m flicking channels in my mind
(ฟไลอิง ไฮฮ อิน โกลเด็น สกาย , แอม ฟิคกิง แช๊นเนล ซิน มาย ไมนด์)
Finding my utopia a different chapter in a book
(ไฟนดิง มาย utopia อะ ดีฟเฟอะเร็นท แช๊พเท่อร์ อิน อะ บุ๊ค)
Thinking back to younger days as I escape in Cooper’s Break
(ติ้งกิง แบ็ค ทู ยังเกอะ เดย์ แอส ซาย เอสเขพ อิน คูพเออะ เบร๊ค)
It takes me back to 84 the future’s knocking at my door
(อิท เท้ค มี แบ็ค ทู 84 เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ นอคกิง แอ็ท มาย ดอร์)
My brain, my poor brain
(มาย เบรน , มาย พัวร์ เบรน)
My brain, my poor brain
(มาย เบรน , มาย พัวร์ เบรน)
I’m drinking myself to sleep again, Nightnurse pills to keep me sane
(แอม ดริงคิง ไมเซลฟ ทู สลี๊พ อะเกน , Nightnurse พิลล์ ทู คี๊พ มี เซน)
Drinking myself to sleep again, Insomnia I’m drinking myself to sleep again, Nightnurse pills to keep me sane
(ดริงคิง ไมเซลฟ ทู สลี๊พ อะเกน , อินซอมเนียะ แอม ดริงคิง ไมเซลฟ ทู สลี๊พ อะเกน , Nightnurse พิลล์ ทู คี๊พ มี เซน)
Drinking myself to sleep again, Insomnia
(ดริงคิง ไมเซลฟ ทู สลี๊พ อะเกน , อินซอมเนียะ)
Turning off a switch inside me, Leaving all the stress behind me
(เทินนิง ออฟฟ อะ สวิทช์ อิ๊นไซด์ มี , ลีฝอิงส ออล เดอะ สเทรสส บีฮายน์ มี)
Flying over streams and houses, Passing over the Wye valley
(ฟไลอิง โอ๊เฝ่อร สทรีม แซน เฮ้าส , พาซซิง โอ๊เฝ่อร เดอะ Wye แฝ๊เล่ย์)
It takes me back to 84 the future’s knocking at my door
(อิท เท้ค มี แบ็ค ทู 84 เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ นอคกิง แอ็ท มาย ดอร์)
My brain, my poor brain
(มาย เบรน , มาย พัวร์ เบรน)
I’m drinking myself to sleep again, Nightnurse pills to keep me sane
(แอม ดริงคิง ไมเซลฟ ทู สลี๊พ อะเกน , Nightnurse พิลล์ ทู คี๊พ มี เซน)
Drinking myself to sleep again, Insomnia I’m drinking myself to sleep again, Nightnurse pills to keep me sane
(ดริงคิง ไมเซลฟ ทู สลี๊พ อะเกน , อินซอมเนียะ แอม ดริงคิง ไมเซลฟ ทู สลี๊พ อะเกน , Nightnurse พิลล์ ทู คี๊พ มี เซน)
Drinking myself to sleep again, Insomnia I’m drinking myself to sleep again, Nightnurse pills to keep me sane
(ดริงคิง ไมเซลฟ ทู สลี๊พ อะเกน , อินซอมเนียะ แอม ดริงคิง ไมเซลฟ ทู สลี๊พ อะเกน , Nightnurse พิลล์ ทู คี๊พ มี เซน)
Drinking myself to sleep again, Insomnia
(ดริงคิง ไมเซลฟ ทู สลี๊พ อะเกน , อินซอมเนียะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Insomnia คำอ่านไทย Feeder

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น