เนื้อเพลง Baby, I’m in the Mood for You คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
( บาย บ็อบ ดายแลน)

Sometimes I’m in the mood, I wanna leave my lonesome home
(ซัมไทม์ แอม อิน เดอะ มู้ด , ไอ วอนนา ลี๊ฝ มาย โลนซัม โฮม)
And sometimes I’m in the mood, I wanna hear my milk cow moan
(แอนด์ ซัมไทม์ แอม อิน เดอะ มู้ด , ไอ วอนนา เฮียร มาย มิลค์ คาว โมน)
And sometimes I’m in the mood, I wanna hit the highway road
(แอนด์ ซัมไทม์ แอม อิน เดอะ มู้ด , ไอ วอนนา ฮิท เดอะ ไฮฮเวย์ โร้ด)
But then again, but then again, I said oh, I said oh, I said
(บั๊ท เด็น อะเกน , บั๊ท เด็น อะเกน , ไอ เซ็ด โอ , ไอ เซ็ด โอ , ไอ เซ็ด)
Oh babe, I’m in the mood for you.
(โอ เบ้บ , แอม อิน เดอะ มู้ด ฟอร์ ยู)

Sometimes I’m in the mood, Lord, I had my overflowin’ fill
(ซัมไทม์ แอม อิน เดอะ มู้ด , หลอร์ด , ไอ แฮ็ด มาย เอฝเวอร์โฟววิน ฟิลล)
Sometimes I’m in the mood, I’m gonna make out my final will
(ซัมไทม์ แอม อิน เดอะ มู้ด , แอม กอนนะ เม้ค เอ๊าท มาย ไฟ๊น่อล วิล)
Sometimes I’m in the mood, I’m gonna head for the walkin’ hill
(ซัมไทม์ แอม อิน เดอะ มู้ด , แอม กอนนะ เฮด ฟอร์ เดอะ วอคกิน ฮิลล์)
But then again, but then again, I said oh, I said oh, I said
(บั๊ท เด็น อะเกน , บั๊ท เด็น อะเกน , ไอ เซ็ด โอ , ไอ เซ็ด โอ , ไอ เซ็ด)
Oh babe, I’m in the mood for you.
(โอ เบ้บ , แอม อิน เดอะ มู้ด ฟอร์ ยู)

Sometimes I’m in the mood, I wanna lay right down and die
(ซัมไทม์ แอม อิน เดอะ มู้ด , ไอ วอนนา เลย์ ไร๊ท เดาน แอนด์ ดาย)
Sometimes I’m in the mood, I wanna climb up to the sky
(ซัมไทม์ แอม อิน เดอะ มู้ด , ไอ วอนนา ไคลบ์ อั๊พ ทู เดอะ สกาย)
Sometimes I’m in the mood, I’m gonna laugh until I cry
(ซัมไทม์ แอม อิน เดอะ มู้ด , แอม กอนนะ ล๊าฟ อันทิล ไอ คราย)
But then again, I said again, I said again, I said
(บั๊ท เด็น อะเกน , ไอ เซ็ด อะเกน , ไอ เซ็ด อะเกน , ไอ เซ็ด)
Oh babe, I’m in the mood for you.
(โอ เบ้บ , แอม อิน เดอะ มู้ด ฟอร์ ยู)

Sometimes I’m in the mood, I’m gonna sleep in my pony’s stall
(ซัมไทม์ แอม อิน เดอะ มู้ด , แอม กอนนะ สลี๊พ อิน มาย โพนิ ซทอล)
Sometimes I’m in the mood, I ain’t gonna do nothin’ at all
(ซัมไทม์ แอม อิน เดอะ มู้ด , ไอ เอน กอนนะ ดู นอทติน แอ็ท ดอร์)
Sometimes I’m in the mood, I wanna fly like a cannon ball
(ซัมไทม์ แอม อิน เดอะ มู้ด , ไอ วอนนา ฟลาย ไล๊ค เก แค๊นน่อน บอล)
But then again, but then again, I said oh, I said oh, I said
(บั๊ท เด็น อะเกน , บั๊ท เด็น อะเกน , ไอ เซ็ด โอ , ไอ เซ็ด โอ , ไอ เซ็ด)
Oh babe, I’m in the mood for you.
(โอ เบ้บ , แอม อิน เดอะ มู้ด ฟอร์ ยู)

Sometimes I’m in the mood, I wanna back up against the wall
(ซัมไทม์ แอม อิน เดอะ มู้ด , ไอ วอนนา แบ็ค อั๊พ อะเก๊นสท เดอะ วอลล์)
Sometimes I’m in the mood, I wanna run till I have to crawl
(ซัมไทม์ แอม อิน เดอะ มู้ด , ไอ วอนนา รัน ทิลล์ ไอ แฮ็ฝ ทู ครอล)
Sometimes I’m in the mood, I ain’t gonna do nothin’ at all
(ซัมไทม์ แอม อิน เดอะ มู้ด , ไอ เอน กอนนะ ดู นอทติน แอ็ท ดอร์)
But then again, but then again, I said oh, I said oh, I said
(บั๊ท เด็น อะเกน , บั๊ท เด็น อะเกน , ไอ เซ็ด โอ , ไอ เซ็ด โอ , ไอ เซ็ด)
Oh babe, I’m in the mood for you.
(โอ เบ้บ , แอม อิน เดอะ มู้ด ฟอร์ ยู)

Sometimes I’m in the mood, I wanna change my house around
(ซัมไทม์ แอม อิน เดอะ มู้ด , ไอ วอนนา เช้งจํ มาย เฮ้าส อะราวนฺดฺ)
Sometimes I’m in the mood, I’m gonna make a change in this here town
(ซัมไทม์ แอม อิน เดอะ มู้ด , แอม กอนนะ เม้ค เก เช้งจํ อิน ดิส เฮียร ทาวน์)
Sometimes I’m in the mood, I’m gonna change the world around
(ซัมไทม์ แอม อิน เดอะ มู้ด , แอม กอนนะ เช้งจํ เดอะ เวิลด อะราวนฺดฺ)
But then again, but then again, I said oh, I said oh, I said
(บั๊ท เด็น อะเกน , บั๊ท เด็น อะเกน , ไอ เซ็ด โอ , ไอ เซ็ด โอ , ไอ เซ็ด)
Oh babe, I’m in the mood for you.
(โอ เบ้บ , แอม อิน เดอะ มู้ด ฟอร์ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby, I’m in the Mood for You คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น