เนื้อเพลง A Foggy Day (In London Town) คำอ่านไทย Michael Buble

I was a stranger in the city
( ไอ วอส ซา ซทเรนเจอะ อิน เดอะ ซิ๊ที่)
Out of town were the people I knew
(เอ๊าท อ็อฝ ทาวน์ เวอ เดอะ พี๊เพิ่ล ไอ นยู)
I had that feeling of self-pity
(ไอ แฮ็ด แดท ฟีลอิง อ็อฝ เซลฟ์ พิ๊ที่)
What to do? What to do? What to do?
(ว๊อท ทู ดู ว๊อท ทู ดู ว๊อท ทู ดู)
The outlook was decidedly blue
(ดิ เอ๊าทลุ๊ค วอส ดิไซดอิดลิ บลู)
But as I walked through the foggy streets alone
(บั๊ท แอส ซาย ว๊อล์ค ทรู เดอะ ฟอกกิ สทรีท อะโลน)
It turned out to be the luckiest day I’ve known
(อิท เทิร์น เอ๊าท ทู บี เดอะ luckiest เดย์ แอฝ โนน)

A foggy day in London Town
(อะ ฟอกกิ เดย์ อิน ลันดัน ทาวน์)
Had me low and had me down
(แฮ็ด มี โลว แอนด์ แฮ็ด มี เดาน)
I viewed the morning with alarm
(ไอ ฝิว เดอะ ม๊อร์นิ่ง วิธ อะลาร์ม)
The British Museum had lost its charm
(เดอะ บรีทอิฌ มิวเซี่ยม แฮ็ด ล็อซท อิทซ ชาร์ม)
How long, I wondered, could this thing last?
(ฮาว ลอง , ไอ วั๊นเด้อร , เคิด ดิส ทริง ล๊าสท)
But the age of miracles hadn’t passed,
(บั๊ท ดิ เอจ อ็อฝ มิ๊ราเคิ่ล แฮดอินท พาสส ,)
For, suddenly, I saw you there
(ฟอร์ , ซั๊ดเด้นลี่ , ไอ ซอว์ ยู แดร์)
And through foggy London Town
(แอนด์ ทรู ฟอกกิ ลันดัน ทาวน์)
The sun was shining everywhere.
(เดอะ ซัน วอส ชายนิง เอวี่แวร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Foggy Day (In London Town) คำอ่านไทย Michael Buble

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น