เนื้อเพลง Mission Is You คำอ่านไทย Tata Young

As I make my move to the floor
( แอส ไอ เม้ค มาย มู๊ฝ ทู เดอะ ฟลอร์ )
There comes a feeling that
( แดร์ คัม ซา ฟีลลิง แดท )
I’ve never felt before
( แอบ เน๊เว่อร์ เฟว บีฟอร์ )
I am no longer your prey, I’m the predator
( ไอ แอม โน ลองเงอ ยัวร์ เพรย์ , แอม เดอะ พรีเดเดอร์ )

With every move that I make
( วิธ เอ๊ฟรี่ มู๊ฝ แดท ไอ เม้ค )
I keep my hunting eyes on the game
( ไอ คี๊พ มาย ฮันทิง อาย ออน เดอะ เกม )
And when my target is finally found
( แอนด์ เว็น มาย ทาร์กิท อีส ฟายนารี่ เฟานด )
Now it’s time to play
( นาว อิทซ ไทม์ ทู เพลย์ )

Only one condition before I move
( โอ๊นลี่ วัน คอนดิ๊ชั่น บีฟอร์ ไอ มู๊ฝ )
It’s absolute submission no safety fuse
( อิทซ แอ๊บโซลู้ท ซับมีฌอัน โน เซพทิ ฟยูส )
I won’t need your permission I’ll break the rules
( ไอ โวน นี๊ด ยัวร์ เพอมิสฌัน แอล เบร๊ค เดอะ รูล )
So you’d better keep your position
( โซ ยู เบ๊ทเด่อร์ คี๊พ ยัวร์ โพซิ๊ชั่น )
I’m in hot pursuit, my mission is you
( แอม อิน ฮอท เพอซิวทฺ , มาย มิ๊ชชั่น อีส ยู )

No need to talk, when you’re caught
( โน นี๊ด ทู ท๊อล์ค , เว็น ยัวร์ คลอด )
Surrender your thoughts to withdraw
( เซอร์เร๊นเด้อร์ ยัวร์ ตรอด ทู วิธดรอว์ )
My orders are to satisfy
( มาย อ๊อร์เด้อร์ แซร์ ทู แซ๊ททิซไฟ )
You won’t have to beg for more
( ยู โวน แฮพ ทู เบ๊ก ฟอร์ มอร์ )

And you’ll be wrapped around me
( แอนด์ โยว บี แรพเปด อะราวนฺดฺ มี )
Trapped around me feeling that
( แทรพ อะราวนฺดฺ มี ฟีลลิง แดท )
That you can’t live without me, die without me
( แดท ยู แค้น ลีฟ วิธเอ๊าท มี , ดาย วิธเอ๊าท มี )
Won’t look back ever again
( โวน ลุ๊ค แบ็ค เอ๊เว่อร์ อะเกน )
But remember there’s
( บั๊ท รีเม๊มเบ่อร์ แดร์ )
one thing you should know
( วัน ติง ยู ชูด โนว์ )
[adsense]
Only one condition before I move
( โอ๊นลี่ วัน คอนดิ๊ชั่น บีฟอร์ ไอ มู๊ฝ )
It’s absolute submission no safety fuse
( อิทซ แอ๊บโซลู้ท ซับมีฌอัน โน เซพทิ ฟยูส )
I won’t need your permission I’ll break the rules
( ไอ โวน นี๊ด ยัวร์ เพอมิสฌัน แอล เบร๊ค เดอะ รูล )
So you’d better keep your position
( โซ ยู เบ๊ทเด่อร์ คี๊พ ยัวร์ โพซิ๊ชั่น )
I’m in hot pursuit, my mission is you
( แอม อิน ฮอท เพอซิวทฺ , มาย มิ๊ชชั่น อีส ยู )

Gonna get a bit of that, where’s the thunder at
( กอนนา เก็ท ดา บิท ออฟ แดท , แวร์ เดอะ ธั๊นเด้อร์ แรด )
Guess I can deliver that, I know
( เกสส ไอ แคน ดีลิ๊เว่อร์ แดท , ไอ โนว์ )
Gotta deliver that, why you turn your back
( กอทดา ดีลิ๊เว่อร์ แดท , วาย ยู เทิร์น ยัวร์ แบ็ค )
Got you in my track, don’t look back
( กอท ยู อิน มาย แทร็ค , โด๊นท ลุ๊ค แบ็ค )

Gonna get a bit of that, where’s the thunder at
( กอนนา เก็ท ดา บิท ออฟ แดท , แวร์ เดอะ ธั๊นเด้อร์ แรด )
Guess I can deliver that, I know
( เกสส ไอ แคน ดีลิ๊เว่อร์ แดท , ไอ โนว์ )
Gotta deliver that, why you turn your back
( กอทดา ดีลิ๊เว่อร์ แดท , วาย ยู เทิร์น ยัวร์ แบ็ค )
Got you in my track, don’t look back
( กอท ยู อิน มาย แทร็ค , โด๊นท ลุ๊ค แบ็ค )

Only one condition before I move
( โอ๊นลี่ วัน คอนดิ๊ชั่น บีฟอร์ ไอ มู๊ฝ )
It’s absolute submission no safety fuse
( อิทซ แอ๊บโซลู้ท ซับมีฌอัน โน เซพทิ ฟยูส )
I Won’t need your permission I’ll break the rules
( ไอ โวน นี๊ด ยัวร์ เพอมิสฌัน แอล เบร๊ค เดอะ รูล )
So you’d better keep your position
( โซ ยู เบ๊ทเด่อร์ คี๊พ ยัวร์ โพซิ๊ชั่น )
I’m in hot pursuit, my mission is you
( แอม อิน ฮอท เพอซิวทฺ , มาย มิ๊ชชั่น อีส ยู )

Only one condition before I move
( โอ๊นลี่ วัน คอนดิ๊ชั่น บีฟอร์ ไอ มู๊ฝ )
It’s absolute submission no safety fuse
( อิทซ แอ๊บโซลู้ท ซับมีฌอัน โน เซพทิ ฟยูส )
I Won’t need your permission I’ll break the rules
( ไอ โวน นี๊ด ยัวร์ เพอมิสฌัน แอล เบร๊ค เดอะ รูล )
So you’d better keep your position
( โซ ยู เบ๊ทเด่อร์ คี๊พ ยัวร์ โพซิ๊ชั่น )
I’m in hot pursuit, my mission is you
( แอม อิน ฮอท เพอซิวทฺ , มาย มิ๊ชชั่น อีส ยู )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mission Is You คำอ่านไทย Tata Young

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น