เนื้อเพลง Movement คำอ่านไทย Black Eyed Peas

There’s electricity in here
( แดร์ อิเลคทรีซอิทิ อิน เฮียร)
With enough watts to shock the southern hemisphere
(วิธ อีน๊าฟ ว็อท ทู ช๊อค เดอะ ซัฑเอิน เฮมอิซเฟีย)
I put a surge in your city with my lyrics in the air
(ไอ พุท ดา เซิจ อิน ยุร ซิ๊ที่ วิธ มาย ลีริค ซิน ดิ แอร์)
Shock hazardous, take caution and beware
(ช๊อค แฮสเออะดัซ , เท้ค ค๊อชั่น แอนด์ บีแวร์)
Of high bolts and killer hertz, lyrics will kill, they hurt
(อ็อฝ ไฮฮ โบ๊ลทฺ แซน คีลเลอะ hertz , ลีริค วิล คิลล์ , เด เฮิร์ท)
Blast those, my energy’s converted to a rhyme
(บลาสทํ โฑส , มาย เอ๊นเนอร์จี้ คอนเฝิร์ท ทู อะ ไรม)
I maximize in no time
(ไอ แม็กซิไมท อิน โน ไทม์)
Electrify the sky and go way be over now, uh
(อิเลคทริไฟ เดอะ สกาย แอนด์ โก เวย์ บี โอ๊เฝ่อร นาว , อา)
Just an mc, I’m not your average mc
(จั๊สท แอน เอมซี , แอม น็อท ยุร แอ๊ฝเฝอร์เหรจ เอมซี)
I do more than mc, that’s what s*ckers envy, and e
(ไอ ดู โม แฑ็น เอมซี , แด้ท ว๊อท เอส *ckers เอนฝิ , แอนด์ อี)
And every movement contains concepts that ain’t nobody doin
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ มูฝเม็นท คอนเทน คอนเซ็พท แดท เอน โนบอดี้ โดย)
Come over these dramas or whack, and dirty
(คัม โอ๊เฝ่อร ฑิส ดร๊าม่า ออ ฮแว็ค , แอนด์ เดอทิ)
They tryin to call me, perform track quality
(เด ทายอิน ทู คอลลํ มี , เพอร์ฟอร์ม แทร็ค คว๊อลิที่)
Give me some punts, ’cause you really muddy
(กี๊ฝ มี ซัม พันท , ค๊อส ยู ริแอ็ลลิ มัดดิ)
You move slowly ’cause of no electricity
(ยู มู๊ฝ ซโลลิ ค๊อส อ็อฝ โน อิเลคทรีซอิทิ)
I got my sh*t on overflow
(ไอ ก็อท มาย ฌะ *ที ออน โอเฝิฟโล)
When I ever find you, my overload
(เว็น นาย เอ๊เฝ่อร์ ไฟนด์ ยู , มาย โอ๊เฝ่อร์โหลด)
Oh, overflow
(โอ , โอเฝิฟโล)
I got my sh*t on overflow [overflow]
(ไอ ก็อท มาย ฌะ *ที ออน โอเฝิฟโล [ โอเฝิฟโล ])

The whole globe’s gonna feel the effect of the
(เดอะ โฮล โกล๊บ กอนนะ ฟีล ดิ เอฟเฟ็ค อ็อฝ เดอะ)
Movement [movement]
(มูฝเม็นท [ มูฝเม็นท ])
Movement [yo dc, london, tokyo, feel the wrath of the]
(มูฝเม็นท [ โย ดีซี , ลันดัน , โทคโย , ฟีล เดอะ แร็ธ อ็อฝ เดอะ ])
Movement [movement]
(มูฝเม็นท [ มูฝเม็นท ])
Movement [la, help me turn it out, it’s the]
(มูฝเม็นท [ ลา , เฮ้ลพ มี เทิร์น หนิด เอ๊าท , อิทซ เดอะ ])
Movement [movement]
(มูฝเม็นท [ มูฝเม็นท ])
Movement
(มูฝเม็นท)
[we gonna keep your party jumpin while your heart is steady thumpin to the]
([ วี กอนนะ คี๊พ ยุร พ๊าร์ที่ จัมปิน ไวล์ ยุร ฮาร์ท อีส สเท๊ดี้ ทรัมพิน ทู เดอะ ])
Movement [movement]
(มูฝเม็นท [ มูฝเม็นท ])
Movement
(มูฝเม็นท)

We grip the pleasure from small things
(วี กริพ เดอะ พเลฉเออะ ฟรอม สมอลล์ ทริง)
Not from a lex nor diamond rings
(น็อท ฟรอม มา lex นอ ได๊ม่อนดํ ริง)
I just wanna crib in they studios set
(ไอ จั๊สท วอนนา คริบ อิน เด ซทยูดิโอ เซ็ท)
Build my enterprise connection projects
(บิ้ลดํ มาย เอ๊นเทอร์ไพร้ส ค็อนเนคฌัน โพร๊เจ็คท)
Cover all angles and higher your aspects
(โค๊ฝเฝ่อร์ ออล แอ๊งเกิ้ล แซน ไฮเออะ ยุร แอ๊สเพ็คท)
Break more barriers than new concepts
(เบร๊ค โม แบ๊ริเอ้อร์ แฑ็น นิว คอนเซ็พท)
’cause what they can’t stop me, no way
(ค๊อส ว๊อท เด แค็นท สท๊อพ มี , โน เวย์)
The time is now, we ain’t got time to play
(เดอะ ไทม์ อีส นาว , วี เอน ก็อท ไทม์ ทู เพลย์)
Hey, you, listen to what I got to say
(เฮ , ยู , ลิ๊สซึ่น ทู ว๊อท ไอ ก็อท ทู เซย์)
Let’s get together and form a parade
(เล็ท เก็ท ทูเก๊ทเธ่อร์ แอนด์ ฟอร์ม มา พาเหรด)
Just delete what you create over plates
(จั๊สท ดีลี๊ท ว๊อท ยู คริเอท โอ๊เฝ่อร เพล๊ท)
Make sure it’s measured the right way
(เม้ค ชัวร์ อิทซ เม๊เช่อร์ เดอะ ไร๊ท เวย์)
With the right ingredients, construct more devient
(วิธ เดอะ ไร๊ท อินกรีเดียนท , คอนสทรั๊คท โม devient)
Things to prosper for your brain to capture
(ทริง ทู พร๊อสเพ่อร์ ฟอร์ ยุร เบรน ทู แค๊พเจ้อรํ)
Now what I’m after is to learn from all things
(นาว ว๊อท แอม แอ๊ฟเท่อร อีส ทู เลิร์น ฟรอม ออล ทริง)
Building full swing, no strings
(บีลดิง ฟูล สวิง , โน สทริง)
You got me thinking about things that I don’t need to think about
(ยู ก็อท มี ติ้งกิง อะเบ๊าท ทริง แดท ไอ ด้อนท์ นี๊ด ทู ทริ๊งค อะเบ๊าท)
You wanna change my appearance for the masters, scope me out
(ยู วอนนา เช้งจํ มาย แอ็พเพียแร็นซ ฟอร์ เดอะ ม๊าสเต้อร์ , สโคพ มี เอ๊าท)
Undress me, then rearrange me
(อันดเรซ มี , เด็น รีโอเรง มี)
Yo I can’t go for that [no…]
(โย ไอ แค็นท โก ฟอร์ แดท [ โน ])

The whole globe’s gonna feel the effect of the
(เดอะ โฮล โกล๊บ กอนนะ ฟีล ดิ เอฟเฟ็ค อ็อฝ เดอะ)
Movement [movement]
(มูฝเม็นท [ มูฝเม็นท ])
Movement [yo dc, london, tokyo, feel the wrath of the]
(มูฝเม็นท [ โย ดีซี , ลันดัน , โทคโย , ฟีล เดอะ แร็ธ อ็อฝ เดอะ ])
Movement [movement]
(มูฝเม็นท [ มูฝเม็นท ])
Movement [c’mon, new york, help me turn it out, it’s the]
(มูฝเม็นท [ ซีมอน , นิว ยอค , เฮ้ลพ มี เทิร์น หนิด เอ๊าท , อิทซ เดอะ ])
Movement [movement]
(มูฝเม็นท [ มูฝเม็นท ])
Movement
(มูฝเม็นท)
[we gonna keep your party jumpin while your heart is steady thumpin to the]
([ วี กอนนะ คี๊พ ยุร พ๊าร์ที่ จัมปิน ไวล์ ยุร ฮาร์ท อีส สเท๊ดี้ ทรัมพิน ทู เดอะ ])
Movement [movement]
(มูฝเม็นท [ มูฝเม็นท ])
Movement [movement]
(มูฝเม็นท [ มูฝเม็นท ])
We got the
(วี ก็อท เดอะ)
Movement [movement]
(มูฝเม็นท [ มูฝเม็นท ])
Movement [movement]
(มูฝเม็นท [ มูฝเม็นท ])

You gotta jump back, jump inside bep music
(ยู กอททะ จั๊มพ แบ็ค , จั๊มพ อิ๊นไซด์ bep มิ๊วสิค)
Shake what your mama gave you, don’t abuse
(เช้ค ว๊อท ยุร มามะ เกฝ ยู , ด้อนท์ อะบิ๊วส)
If you abuse it, come change the music
(อิ๊ฟ ยู อะบิ๊วส อิท , คัม เช้งจํ เดอะ มิ๊วสิค)
If it’s the bomb, no need to diffuse it
(อิ๊ฟ อิทซ เดอะ บอมบฺ , โน นี๊ด ทู ดิฟฟิ๊วส อิท)
Let us demonstrate the real court and nation
(เล็ท อัซ ดีมอนสเทรท เดอะ เรียล คอร์ท แอนด์ เน๊ชั่น)
While we improvise, giving you time and sensation
(ไวล์ วี อิมพโระไฝส , กีฝวิง ยู ไทม์ แอนด์ เซ็นเซฌัน)
Mastering the art of motivation
(Masterings ดิ อาร์ท อ็อฝ มอดีเวชั่น)
Musically we’re in touch with our creation
(มยูสิแค็ลลิ เวอ อิน ทั๊ช วิธ เอ๊า คริเอฌัน)
Takin over land, and we takin over nation
(ทอคกิ่น โอ๊เฝ่อร แลนด์ , แอนด์ วี ทอคกิ่น โอ๊เฝ่อร เน๊ชั่น)
Family reunite, cause for celebration
(แฟ๊มิลี่ รียุไนท , ค๊อส ฟอร์ เซลิบเรฌัน)
Gotta find us on your channel, find us on your station
(กอททะ ไฟนด์ อัซ ออน ยุร แช๊นเนล , ไฟนด์ อัซ ออน ยุร สเทชั่น)
We bring the movement of black eyed peas-ilation
(วี บริง เดอะ มูฝเม็นท อ็อฝ แบล๊ค อาย พี ilation)

The whole globe’s gonna feel the effect of the
(เดอะ โฮล โกล๊บ กอนนะ ฟีล ดิ เอฟเฟ็ค อ็อฝ เดอะ)
Movement [movement]
(มูฝเม็นท [ มูฝเม็นท ])
Movement [yo dc, london, tokyo, feel the wrath of the]
(มูฝเม็นท [ โย ดีซี , ลันดัน , โทคโย , ฟีล เดอะ แร็ธ อ็อฝ เดอะ ])
Movement [movement]
(มูฝเม็นท [ มูฝเม็นท ])
Movement [c’mon, japan, help me turn it out, it’s the]
(มูฝเม็นท [ ซีมอน , จะแพน , เฮ้ลพ มี เทิร์น หนิด เอ๊าท , อิทซ เดอะ ])
Movement [movement]
(มูฝเม็นท [ มูฝเม็นท ])
Movement
(มูฝเม็นท)
[we gonna keep your party jumpin while your heart is steady thumpin to the]
([ วี กอนนะ คี๊พ ยุร พ๊าร์ที่ จัมปิน ไวล์ ยุร ฮาร์ท อีส สเท๊ดี้ ทรัมพิน ทู เดอะ ])
Movement [movement]
(มูฝเม็นท [ มูฝเม็นท ])
Movement [movement]
(มูฝเม็นท [ มูฝเม็นท ])
We got the
(วี ก็อท เดอะ)
Movement [movement]
(มูฝเม็นท [ มูฝเม็นท ])
Movement [movement]
(มูฝเม็นท [ มูฝเม็นท ])
That ole’
(แดท โอเล)
Movement [movement]
(มูฝเม็นท [ มูฝเม็นท ])
Movement [movement]
(มูฝเม็นท [ มูฝเม็นท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Movement คำอ่านไทย Black Eyed Peas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น