เนื้อเพลง When It Comes คำอ่านไทย Incubus

It’s comin’ around again
( อิทซ คัมอิน อะราวนฺดฺ อะเกน)
they’re letting it out again, again.
(เดรว เลทดิง อิท เอ๊าท อะเกน , อะเกน)
It’s comin’ around again
(อิทซ คัมอิน อะราวนฺดฺ อะเกน)
they’re letting it out again, again.
(เดรว เลทดิง อิท เอ๊าท อะเกน , อะเกน)
When it comes,
(เว็น หนิด คัม ,)
it comes abrupt.
(อิท คัม แอ็บรัพท)
When it feels, it feels like trading brains with an imbecile… for real.
(เว็น หนิด ฟีล , อิท ฟีล ไล๊ค เทรดิ เบรน วิธ แอน อีมบิซิล ฟอร์ เรียล)
Yes I feel emphatic about not being static
(เย็ซ ซาย ฟีล เอ็มแฟทอิค อะเบ๊าท น็อท บีอิง ซแททอิค)
and not buying philosophies that are sold to me, at a steal.
(แอนด์ น็อท บายอิ้ง ฟิวโลโซฟีสฺ แดท อาร์ โซลด ทู มี , แอ็ท ดา สทีล)
Just when you thought it was safe to think,
(จั๊สท เว็น ยู ธอท ดิธ วอส เซฟ ทู ทริ๊งค ,)
in comes mental piracy!
(อิน คัม เม๊นท่อล ไพระซิ !)
What I’m looking for cannot be sold to me.
(ว๊อท แอม ลุคอิง ฟอร์ แคนน็อท บี โซลด ทู มี)
I wish they all would stop trying
(ไอ วิ๊ช เด ออล เวิด สท๊อพ ทไรอิง)
cause’ what I want and what I need,
(ค๊อส ว๊อท ไอ ว้อนท แอนด์ ว๊อท ไอ นี๊ด ,)
is and will always be free.
(อีส แซน วิล ออลเว บี ฟรี)
It’s comin’ around again
(อิทซ คัมอิน อะราวนฺดฺ อะเกน)
they’re letting it out again, again.
(เดรว เลทดิง อิท เอ๊าท อะเกน , อะเกน)
It’s comin’ around again
(อิทซ คัมอิน อะราวนฺดฺ อะเกน)
they’re letting it out again.
(เดรว เลทดิง อิท เอ๊าท อะเกน)
When it comes,
(เว็น หนิด คัม ,)
it comes unannounced.
(อิท คัม อะแน็นเนาซท)
And it feels like a matador is taunting me with his reddest red cloth and I am the bull.
(แอนด์ ดิท ฟีล ไล๊ค เก แมทอะโด อีส tauntings มี วิธ ฮิส reddest เร้ด โคลท แอนด์ ดาย แอ็ม เดอะ บูลล)
Yes I feel emphatic about not being static
(เย็ซ ซาย ฟีล เอ็มแฟทอิค อะเบ๊าท น็อท บีอิง ซแททอิค)
and not eating the bullsh*t that’s being fed to me no more…
(แอนด์ น็อท อีสดิง เดอะ bullsh*ที แด้ท บีอิง เฟ็ด ทู มี โน โม)
cause’ now I’m full.
(ค๊อส นาว แอม ฟูล)
Just when you thought it was safe to think
(จั๊สท เว็น ยู ธอท ดิธ วอส เซฟ ทู ทริ๊งค)
in comes mental piracy!
(อิน คัม เม๊นท่อล ไพระซิ !)
What I’m looking for cannot be sold to me.
(ว๊อท แอม ลุคอิง ฟอร์ แคนน็อท บี โซลด ทู มี)
I wish they all would stop trying,
(ไอ วิ๊ช เด ออล เวิด สท๊อพ ทไรอิง ,)
cause’ what I want and what I need
(ค๊อส ว๊อท ไอ ว้อนท แอนด์ ว๊อท ไอ นี๊ด)
is and will always be free.
(อีส แซน วิล ออลเว บี ฟรี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When It Comes คำอ่านไทย Incubus

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น