เนื้อเพลง In the Middle of the Night คำอ่านไทย Smile DK

In the middle of the night [3x]
( อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไน๊ท [ 3x ])

You lied and deceived me
(ยู ไล แอนด์ ดิซีฝ มี)
In many, many different ways
(อิน เมนอิ , เมนอิ ดีฟเฟอะเร็นท เวย์)
I tried to believe in
(ไอ ทไร ทู บีลี๊ฝ อิน)
Everything you did or said
(เอ๊วี่ติง ยู ดิด ออ เซ็ด)
So now when you’re calling
(โซ นาว เว็น ยัวร์ คอลลิง)
Don’t try to make a fool of me again
(ด้อนท์ ธราย ทู เม้ค เก ฟูล อ็อฝ มี อะเกน)
In the middle of the night!
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไน๊ท !)

In the middle of the night
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)
I’m never gonna be, I’m sorry
(แอม เน๊เฝ่อร์ กอนนะ บี , แอม ซ๊อรี่)
Cause I’ve heard it all before
(ค๊อส แอฝ เฮิด ดิท ออล บีฟอร์)
In the middle of the night
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)
Never ever gonna feel a worry
(เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ กอนนะ ฟีล อะ ว๊อร์รี่)
In the middle of the night
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)

You wanted my forgiveness
(ยู ว้อนท มาย ฟอร์กีพเหนด)
But I don’t wanna hear it now
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮียร อิท นาว)
To give and to take is
(ทู กี๊ฝ แอนด์ ทู เท้ค อีส)
What’cha have to learn about
(วอทชา แฮ็ฝ ทู เลิร์น อะเบ๊าท)
So now when you’re callin’
(โซ นาว เว็น ยัวร์ คอลลิน)
Don’t try to make a fool of me again
(ด้อนท์ ธราย ทู เม้ค เก ฟูล อ็อฝ มี อะเกน)
In the middle of the night!
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไน๊ท !)

In the middle of the night
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)
I’m never gonna be, I’m sorry
(แอม เน๊เฝ่อร์ กอนนะ บี , แอม ซ๊อรี่)
Cause I’ve heard it all before
(ค๊อส แอฝ เฮิด ดิท ออล บีฟอร์)
In the middle of the night
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)
Never ever gonna feel a worry
(เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ กอนนะ ฟีล อะ ว๊อร์รี่)
In the middle of the night
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)

In the middle of the night
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)

Cause I’ve heard it all before
(ค๊อส แอฝ เฮิด ดิท ออล บีฟอร์)
In the middle of the night
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)

In the middle of the night!
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไน๊ท !)

In the middle of the night [night~]
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไน๊ท [ night~ ])
Cause I’ve heard it all before
(ค๊อส แอฝ เฮิด ดิท ออล บีฟอร์)
In the middle of the night [night~]
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไน๊ท [ night~ ])
Cause I’ve heard it all before
(ค๊อส แอฝ เฮิด ดิท ออล บีฟอร์)
In the middle of the night
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)
[Oh~ baby!]
([ Oh~ เบ๊บี้ ! ])

In the middle of the night
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)
I’m never gonna be, I’m sorry [Uh-huh!]
(แอม เน๊เฝ่อร์ กอนนะ บี , แอม ซ๊อรี่ [ อา ฮู ! ])
Cause I’ve heard it all before
(ค๊อส แอฝ เฮิด ดิท ออล บีฟอร์)
In the middle of the night
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)
Never ever gonna feel a worry [Uh-huh!]
(เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ กอนนะ ฟีล อะ ว๊อร์รี่ [ อา ฮู ! ])
In the middle of the night [Oh, baby!]
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไน๊ท [ โอ , เบ๊บี้ ! ])

In the middle of the night
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)
I’m never gonna be, I’m sorry [Oh, yeah!]
(แอม เน๊เฝ่อร์ กอนนะ บี , แอม ซ๊อรี่ [ โอ , เย่ ! ])
Cause I’ve heard it all before [Uh-huh!]
(ค๊อส แอฝ เฮิด ดิท ออล บีฟอร์ [ อา ฮู ! ])
In the middle of the night
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)
Never ever gonna feel a worry [Oh, yeah!]
(เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ กอนนะ ฟีล อะ ว๊อร์รี่ [ โอ , เย่ ! ])
In the middle of the night
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In the Middle of the Night คำอ่านไทย Smile DK

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น