เนื้อเพลง I Love คำอ่านไทย Jennifer Lopez

I
( ไอ)

Love
(ลัฝ)

Boy, I love you so
(บอย , ไอ ลัฝ ยู โซ)

I
(ไอ)

Love
(ลัฝ)

You and I have been around each other for quite a while
(ยู แอนด์ ดาย แฮ็ฝ บีน อะราวนฺดฺ อีช อ๊อเธ่อร์ ฟอร์ ไคว๊ อะ ไวล์)
But I don’t think that you understand the way that I feel for you
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค แดท ยู อั๊นเด้อรสแทนด เดอะ เวย์ แดท ไอ ฟีล ฟอร์ ยู)

Baby, it took a while for me [yeah, yeah]
(เบ๊บี้ , อิท ทุค กา ไวล์ ฟอร์ มี [ เย่ , เย่ ])
To realize that you were so naive
(ทู รีแอะไลส แดท ยู เวอ โซ นาอีฝ)
Well maybe you were blind and cannot see
(เวลล เมบี ยู เวอ ไบลนฺดฺ แอนด์ แคนน็อท ซี)
The feelings I have for you, you don’t understand
(เดอะ ฟีลอิง ซาย แฮ็ฝ ฟอร์ ยู , ยู ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)
The things that I’ve gone through
(เดอะ ทริง แดท แอฝ กอน ทรู)
To paint a perfect picture just for you [picture for you]
(ทู เพ้นท ดา เพ๊อร์เฟ็คท พิ๊คเจ้อร์ จั๊สท ฟอร์ ยู [ พิ๊คเจ้อร์ ฟอร์ ยู ])
I’ve even told your friends, but that won’t do
(แอฝ อี๊เฝ่น โทลด ยุร เฟรน , บั๊ท แดท ว็อนท ดู)
Well baby, you have to know, I can’t wait no more
(เวลล เบ๊บี้ , ยู แฮ็ฝ ทู โนว์ , ไอ แค็นท เว้ท โน โม)

I
(ไอ)
Love you more than you will ever know
(ลัฝ ยู โม แฑ็น ยู วิล เอ๊เฝ่อร์ โนว์)
Love
(ลัฝ)
I’ve been trying so hard to show you
(แอฝ บีน ทไรอิง โซ ฮาร์ด ทู โชว์ ยู)
I
(ไอ)
Love you like a queen would love her king
(ลัฝ ยู ไล๊ค เก ควีน เวิด ลัฝ เฮอ คิง)
Love
(ลัฝ)
Baby, I’ve been trying to show you
(เบ๊บี้ , แอฝ บีน ทไรอิง ทู โชว์ ยู)

Look at me, try to understand that I am here for you
(ลุ๊ค แกท มี , ธราย ทู อั๊นเด้อรสแทนด แดท ไอ แอ็ม เฮียร ฟอร์ ยู)
And whatever you’re going through no matter what you ask me to do I will do
(แอนด์ ฮว็อทเอฝเออะ ยัวร์ โกอิ้ง ทรู โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู อาสคฺ มี ทู ดู ไอ วิล ดู)

See baby, I’m trying to make you see [trying to make you see]
(ซี เบ๊บี้ , แอม ทไรอิง ทู เม้ค ยู ซี [ ทไรอิง ทู เม้ค ยู ซี ])
This is not pretend or make believe
(ดิส ซิส น็อท พรีเท็นด์ ออ เม้ค บีลี๊ฝ)
I wanna be the woman that you need
(ไอ วอนนา บี เดอะ วู๊แม่น แดท ยู นี๊ด)
Just let me get close to you, take me in your heart
(จั๊สท เล็ท มี เก็ท โคลส ทู ยู , เท้ค มี อิน ยุร ฮาร์ท)
Every day I want you more and more [want you more and more]
(เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ ไอ ว้อนท ยู โม แอนด์ โม [ ว้อนท ยู โม แอนด์ โม ])
Never in my life was I so sure
(เน๊เฝ่อร์ อิน มาย ไล๊ฟ วอส ซาย โซ ชัวร์)
These feelings I have I can’t ignore
(ฑิส ฟีลอิง ซาย แฮ็ฝ ไอ แค็นท อิกโน)
So baby just let me know
(โซ เบ๊บี้ จั๊สท เล็ท มี โนว์)
All I’m trying to say is
(ออล แอม ทไรอิง ทู เซย์ อีส)

I
(ไอ)
Love you more than I can love myself
(ลัฝ ยู โม แฑ็น นาย แคน ลัฝ ไมเซลฟ)
Love
(ลัฝ)
I would die before I hurt you
(ไอ เวิด ดาย บีฟอร์ ไอ เฮิร์ท ยู)
I
(ไอ)
Love you like a woman loves a man
(ลัฝ ยู ไล๊ค เก วู๊แม่น ลัฝ ซา แมน)
Love
(ลัฝ)
When there’s no one else to live for
(เว็น แดร์ โน วัน เอ๊ลส ทู ไล้ฝ ฟอร์)

Baby, for so long I’ve always tried to show you just how much I care for you
(เบ๊บี้ , ฟอร์ โซ ลอง แอฝ ออลเว ทไร ทู โชว์ ยู จั๊สท ฮาว มัช ไอ แคร์ ฟอร์ ยู)
Boy, you had to know that I could never let you go
(บอย , ยู แฮ็ด ทู โนว์ แดท ไอ เคิด เน๊เฝ่อร์ เล็ท ยู โก)
I’ll spend the rest of my life trying to make you understand that
(อิลล สเพ็นด เดอะ เรสท อ็อฝ มาย ไล๊ฟ ทไรอิง ทู เม้ค ยู อั๊นเด้อรสแทนด แดท)

I
(ไอ)
Love you when there’s no more love to give
(ลัฝ ยู เว็น แดร์ โน โม ลัฝ ทู กี๊ฝ)
Love
(ลัฝ)
Baby, I will always want you
(เบ๊บี้ , ไอ วิล ออลเว ว้อนท ยู)
I
(ไอ)
Love you when you’re up against it all
(ลัฝ ยู เว็น ยัวร์ อั๊พ อะเก๊นสท ดิธ ดอร์)
Love
(ลัฝ)
I’ll be by your side forever
(อิลล บี บาย ยุร ไซด์ ฟอเร๊เฝ่อร)

I
(ไอ)
I love you, baby, love you, baby
(ไอ ลัฝ ยู , เบ๊บี้ , ลัฝ ยู , เบ๊บี้)
Love
(ลัฝ)
Love you, baby, love you, baby
(ลัฝ ยู , เบ๊บี้ , ลัฝ ยู , เบ๊บี้)

I
(ไอ)
Love you, baby, love you, baby
(ลัฝ ยู , เบ๊บี้ , ลัฝ ยู , เบ๊บี้)
Love
(ลัฝ)
I love you, baby, love you, baby
(ไอ ลัฝ ยู , เบ๊บี้ , ลัฝ ยู , เบ๊บี้)

You
(ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Love คำอ่านไทย Jennifer Lopez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น