เนื้อเพลง Black Label คำอ่านไทย Lamb Of God

The human condition is inherit claustrophobia.
( เดอะ ฮิ๊วแมน คอนดิ๊ชั่น อีส อินเฮ๊อหริท claustrophobia)
Compression of my space made complete.
(ค็อมพเรฌอัน อ็อฝ มาย สเพ๊ซ เมด คอมพลีท)
I would rip out my own entrails by hand just to be alone.
(ไอ เวิด ริพ เอ๊าท มาย โอว์น เอ็นทเรลส บาย แฮนด์ จั๊สท ทู บี อะโลน)
Inanity rolls total through this sphere.
(อิแนนอิทิ โรลล โท๊ท่อล ทรู ดิส สเฟียร์)
Ostracized for clarity of vision.
(ออซทระไซส ฟอร์ คแลริทิ อ็อฝ ฝิ๊ชั่น)
A dream unrealized of solitudethat i should decend into autonomy
(อะ ดรีม อันรีแอะไลสด อ็อฝ solitudethat ไอ เชิด decend อิ๊นทู ออทอนโอะมิ)
& know the pain of fellowship no more. I feel nothing but a lack of space.
(& โนว์ เดอะ เพน อ็อฝ เฟลโละฌิพ โน โม ไอ ฟีล นัธอิง บั๊ท ดา แล๊ค อ็อฝ สเพ๊ซ)
Paradox of socialization results in duress.
(พาราด๊อกซ์ อ็อฝ โซแฌะไลเสฌัน รีซั้ลท ซิน ดยูเร็ซ)
Rife with hostility, what has caused me so much hate?
(ไรฟ วิธ ฮอซทีลอิทิ , ว๊อท แฮ็ส แคสซฺ มี โซ มัช เฮท)
Humanity. Exterminate with extreme predjudice.
(ฮิวแมนอิทิ เอ็คซเทอมิเนท วิธ เอ็กซทรีม predjudice)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Black Label คำอ่านไทย Lamb Of God

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น