เนื้อเพลง You Were Loved คำอ่านไทย Whitney Houston

We all wanna make a place in this world
( วี ออล วอนนา เม้ค เก เพลส อิน ดิส เวิลด)
We all want our voices to be heard
(วี ออล ว้อนท เอ๊า ว๊อยซ์ ทู บี เฮิด)
Every one wants a chance to be someone
(เอ๊เฝอร์รี่ วัน ว้อนท ซา แช้นซํ ทู บี ซัมวัน)
We all have dreams we need to dream
(วี ออล แฮ็ฝ ดรีม วี นี๊ด ทู ดรีม)
Sweeter than any star you can reach
(สวีตเดอ แฑ็น เอ๊นี่ สทาร์ ยู แคน รี๊ช)
Cuz when you reach and find, you’ve found someone
(คัซ เว็น ยู รี๊ช แอนด์ ไฟนด์ , ยู๊ฟ เฟานด ซัมวัน)
You’ll hold this world’s most priceless thing
(โยว โฮลด์ ดิส เวิลด โมซท พไรซเล็ซ ทริง)
The greatest gift this life can bring
(เดอะ เกสเดด กิฟท ดิส ไล๊ฟ แคน บริง)
Is when you look back and know
(อีส เว็น ยู ลุ๊ค แบ็ค แอนด์ โนว์)
You were loved
(ยู เวอ ลัฝ)
Chorus:
(ค๊อรัส :)
You were loved by someone
(ยู เวอ ลัฝ บาย ซัมวัน)
Touched by someone
(ทั๊ช บาย ซัมวัน)
Held by someone
(เฮ็ลด บาย ซัมวัน)
Meant something to someone
(เม็นท ซัมติง ทู ซัมวัน)
Loved somebody
(ลัฝ ซัมบอดี้)
Touched somebody’s heart
(ทั๊ช ซัมบอดี้ ฮาร์ท)
Along the way
(อะลอง เดอะ เวย์)
You can look back and say [mm]
(ยู แคน ลุ๊ค แบ็ค แอนด์ เซย์ [ อึมมมม ])
You were loved [yes you were]
(ยู เวอ ลัฝ [ เย็ซ ยู เวอ ])

You can have diamonds in your hands
(ยู แคน แฮ็ฝ ได๊ม่อนดํ ซิน ยุร แฮนด์)
Have all the riches in the land
(แฮ็ฝ ออล เดอะ ริชอิส ซิน เดอะ แลนด์)
But, without love,
(บั๊ท , วิธเอ๊าท ลัฝ ,)
You don’t really have a thing, no no
(ยู ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แฮ็ฝ อะ ทริง , โน โน)
When somebody cares that you’re alive
(เว็น ซัมบอดี้ แคร์ แดท ยัวร์ อะไล๊ฝ)
When somebody trusts you with their life
(เว็น ซัมบอดี้ ทรัสท ยู วิธ แดร์ ไล๊ฟ)
That’s when you’ll know [huh]
(แด้ท เว็น โยว โนว์ [ ฮู ])
That you have all you need
(แดท ยู แฮ็ฝ ออล ยู นี๊ด)
You’ll hold this world’s most priceless gift
(โยว โฮลด์ ดิส เวิลด โมซท พไรซเล็ซ กิฟท)
The finest treasure that there is
(เดอะ ไฟเนทส์ เทร๊เช่อร แดท แดร์ อีส)
You can look back and know
(ยู แคน ลุ๊ค แบ็ค แอนด์ โนว์)
You were loved
(ยู เวอ ลัฝ)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
You were loved by someone
(ยู เวอ ลัฝ บาย ซัมวัน)
Touched by someone
(ทั๊ช บาย ซัมวัน)
Held by someone
(เฮ็ลด บาย ซัมวัน)
Meant something to someone
(เม็นท ซัมติง ทู ซัมวัน)
Loved somebody
(ลัฝ ซัมบอดี้)
Touched somebody’s heart
(ทั๊ช ซัมบอดี้ ฮาร์ท)
Along the way
(อะลอง เดอะ เวย์)
You can look back and say [mm]
(ยู แคน ลุ๊ค แบ็ค แอนด์ เซย์ [ อึมมมม ])
Yes, You were loved [yes you were now]
(เย็ซ , ยู เวอ ลัฝ [ เย็ซ ยู เวอ นาว ])

Bridge:
(บริดจ :)
So many roads that you can take
(โซ เมนอิ โร้ด แดท ยู แคน เท้ค)
Whatever way you go
(ฮว็อทเอฝเออะ เวย์ ยู โก)
Don’t take that road alone
(ด้อนท์ เท้ค แดท โร้ด อะโลน)
It’s better you should know
(อิทซ เบ๊ทเท่อร์ ยู เชิด โนว์)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
You were loved by someone
(ยู เวอ ลัฝ บาย ซัมวัน)
Touched by someone
(ทั๊ช บาย ซัมวัน)
Held by someone
(เฮ็ลด บาย ซัมวัน)
Meant something to someone
(เม็นท ซัมติง ทู ซัมวัน)
Loved somebody
(ลัฝ ซัมบอดี้)
Touched somebody’s heart
(ทั๊ช ซัมบอดี้ ฮาร์ท)
Along the way
(อะลอง เดอะ เวย์)
You can look back and say [mm]
(ยู แคน ลุ๊ค แบ็ค แอนด์ เซย์ [ อึมมมม ])
You did okay
(ยู ดิด โอเค)
You were loved
(ยู เวอ ลัฝ)

So remember to tell that special one [yeah, mm]
(โซ รีเม๊มเบ่อร์ ทู เทลล แดท สเพ๊เชี่ยล วัน [ เย่ , อึมมมม ])
You were loved
(ยู เวอ ลัฝ)
You were loved
(ยู เวอ ลัฝ)
You were loved
(ยู เวอ ลัฝ)
You were loved
(ยู เวอ ลัฝ)
Hey hey hey hey hey
(เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Were Loved คำอ่านไทย Whitney Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น