เนื้อเพลง Get This คำอ่านไทย Slipknot

Give me a scream Corey. ”
( กี๊ฝ มี อะ สครีม Corey “)

**YYYAAAGGGGHHHHH**
(**YYYAAAGGGGHHHHH**)

I don’t like **a** f*cking thing
(ไอ ด้อนท์ ไล๊ค **อะ.-** เอฟ *คิง ทริง)
Music s*cks d*ck
(มิ๊วสิค เอส *cks ดี *ck)
S*ck the snot end of the tip of my prick
(เอส *ck เดอะ snot เอ็นด อ็อฝ เดอะ ทิพ อ็อฝ มาย พริค)
You f*cking **cunt**
(ยู เอฟ *คิง **คันท **)
Get off of my back
(เก็ท ออฟฟ อ็อฝ มาย แบ็ค)
I don’t wanna do a show with your sh*tty f*ckin’ band
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ดู อะ โชว์ วิธ ยุร ฌะ *tty เอฟ *ckin แบนด์)
You s*ck, they s*ck, guess what, get f*cked
(ยู เอส *ck , เด เอส *ck , เกสส ว๊อท , เก็ท เอฟ *cked)
I can’t think of any other words to say but
(ไอ แค็นท ทริ๊งค อ็อฝ เอ๊นี่ อ๊อเธ่อร์ เวิร์ด ทู เซย์ บั๊ท)
” F*ck ”
(” เอฟ *ck “)
Don’t drag our opinions, our opinions are great
(ด้อนท์ ดแร็ก เอ๊า โอะพีนยัน , เอ๊า โอะพีนยัน แซร์ เกรท)
It’s new school face muthaf*ckers I hate
(อิทซ นิว สคูล เฟซ muthaf*ckers ซาย เฮท)

So
(โซ)
Local bands: s*ck these nuts
(โล๊ค่อล แบนด์ : เอส *ck ฑิส นัท)
U.S. bands: s*ck these nuts
(ยู เอส แบนด์ : เอส *ck ฑิส นัท)
Worldwide bands: s*ck these nuts
(เวิรดวาย แบนด์ : เอส *ck ฑิส นัท)
All you bands can s*ck these f*ckin’ nuts
(ออล ยู แบนด์ แคน เอส *ck ฑิส เอฟ *ckin นัท)

Go!
(โก !)

Don’t berate me – Cuz you can’t stop me
(ด้อนท์ บิเรท มี คัซ ยู แค็นท สท๊อพ มี)
From breakin’ your face – It’s you I’ll erase
(ฟรอม เบรกกิ้น ยุร เฟซ อิทซ ยู อิลล อีเรส)
It’s hate – Muthaf*cker – Hate – Muthaf*cker – Hate
(อิทซ เฮท Muthaf*cker เฮท Muthaf*cker เฮท)

Local bands: s*ck these nuts
(โล๊ค่อล แบนด์ : เอส *ck ฑิส นัท)
U.S. bands: s*ck these nuts
(ยู เอส แบนด์ : เอส *ck ฑิส นัท)
Worldwide bands: s*ck these nuts
(เวิรดวาย แบนด์ : เอส *ck ฑิส นัท)
All you bands can s*ck these f*ckin’ nuts
(ออล ยู แบนด์ แคน เอส *ck ฑิส เอฟ *ckin นัท)

Go!
(โก !)

Life’s so sh*tty, but ain’t it f*ckin’ great?
(ไล๊ฟ โซ ฌะ *tty , บั๊ท เอน ดิธ เอฟ *ckin เกรท)
Life’s so sh*tty, but ain’t it f*ckin’ great?
(ไล๊ฟ โซ ฌะ *tty , บั๊ท เอน ดิธ เอฟ *ckin เกรท)
Life’s so sh*tty, but ain’t it f*ckin’ great?
(ไล๊ฟ โซ ฌะ *tty , บั๊ท เอน ดิธ เอฟ *ckin เกรท)
Life’s so sh*tty, but ain’t it f*ckin’ great?
(ไล๊ฟ โซ ฌะ *tty , บั๊ท เอน ดิธ เอฟ *ckin เกรท)

Get this or die! [26x]
(เก็ท ดิส ออ ดาย ! [ 26x ])

Local bands: s*ck these nuts
(โล๊ค่อล แบนด์ : เอส *ck ฑิส นัท)
U.S. bands: s*ck these nuts
(ยู เอส แบนด์ : เอส *ck ฑิส นัท)
Worldwide bands: s*ck these nuts
(เวิรดวาย แบนด์ : เอส *ck ฑิส นัท)
All you bands can s*ck these f*ckin’ nuts
(ออล ยู แบนด์ แคน เอส *ck ฑิส เอฟ *ckin นัท)

**cuz**
(**คัซ **)

Local bands: s*ck these nuts
(โล๊ค่อล แบนด์ : เอส *ck ฑิส นัท)
U.S. bands: s*ck these nuts
(ยู เอส แบนด์ : เอส *ck ฑิส นัท)
**U.S. bands: s*ck these nuts**
(**ยู เอส แบนด์ : เอส *ck ฑิส นัท **)
All you bands can s*ck these f*ckin’ nuts
(ออล ยู แบนด์ แคน เอส *ck ฑิส เอฟ *ckin นัท)

Woo! Yeah!
(วู ! เย่ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get This คำอ่านไทย Slipknot

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น