เนื้อเพลง Look at Me Now คำอ่านไทย Beanie Sigel

[Bridge]
( [ บริดจ ])
If you could look at me now
(อิ๊ฟ ยู เคิด ลุ๊ค แกท มี นาว)

[Beanie Sigel]
([ Beanie Sigel ])
[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
My hair was knotty then
(มาย แฮร์ วอส นอททิ เด็น)
Nose- snotty then
(โน้ส ซนอททิ เด็น)
sweats, no pockets then
(สเว็ท , โน พ๊อคเค่ท เด็น)
sweatin’, no problems then
(สเวเดน , โน โพร๊เบล่ม เด็น)
facts? Off the potty then
(แฟคท ออฟฟ เดอะ พอททิ เด็น)
News? Watchin karate then…
(นิว วันชิน คะราเท เด็น)
Muddas playin double dutch,
(Muddas เพลย์ยิน ดั๊บเบิ้ล ดัช ,)
she was hop-scotchin’ then
(ชี วอส ฮ็อพ scotchin เด็น)
Me- Girl watchin’ then
(มี เกิร์ล วันชิน เด็น)
Crooked little eye. [eye]
(ครุค ลิ๊ทเทิ่ล อาย [ อาย ])
hump-back, tryna hump that
(ฮัมพ แบ็ค , ทายนา ฮัมพ แดท)
yes I [I]
(เย็ซ ซาย [ ไอ ])
Couldn’t play because I’m poo
(คูดซึ่น เพลย์ บิคอส แอม ฟู)
They thought I was mockin them
(เด ธอท ไอ วอส mockin เด็ม)
Gramz-
(Gramz)
Said I was devilish
(เซ็ด ดาย วอส เดฝลิฌ)
Been knew I was rotten then
(บีน นยู ไอ วอส รอตอึน เด็น)
School-
(สคูล)
Been dropped out,
(บีน ดร็อพ เอ๊าท ,)
neva really clockin’ in
(นีฝวา ริแอ็ลลิ คอกคิน อิน)
Popz-
(Popz)
Been dropped out,
(บีน ดร็อพ เอ๊าท ,)
Neva really stoppin’ in…
(นีฝวา ริแอ็ลลิ สตอปพิน อิน)
Momz-
(Momz)
tryna lock me out
(ทายนา ล๊อค มี เอ๊าท)
Cops-
(ค็อพ)
Tryna lock me in
(ทายนา ล๊อค มี อิน)
Damn, Devilish one with Pellet-guns,
(แดมนํ , เดฝลิฌ วัน วิธ เพลเล็ท กัน ,)
Grew from,
(กรู ฟรอม ,)
Sling-shotin’ them, [uh]
(ซลิง shotin เด็ม , [ อา ])
To sling-shootin’ them
(ทู ซลิง ชูดทิน เด็ม)
Dice all day,
(ไดซ ออล เดย์ ,)
Kept hook shot-
(เค็พท ฮุ๊ค ฌ็อท)
Nice all day
(ไน๊ซ์ ออล เดย์)
Right hook fight
(ไร๊ท ฮุ๊ค ไฟ้ท)
Nice all day
(ไน๊ซ์ ออล เดย์)
N*gga left for a night
(เอ็น *gga เล๊ฟท ฟอร์ รา ไน๊ท)
To keep money Right all day
(ทู คี๊พ มั๊นนี่ ไร๊ท ดอร์ เดย์)
Break a night all day
(เบร๊ค กา ไน๊ท ดอร์ เดย์)

[bridge]
([ บริดจ ])
If you could look at me now [x2]
(อิ๊ฟ ยู เคิด ลุ๊ค แกท มี นาว [ x2 ])

[Beanie Sigel [background]]
([ Beanie Sigel [ แบ็คกราว ] ])
If you could look at me now
(อิ๊ฟ ยู เคิด ลุ๊ค แกท มี นาว)
Let me smoke with you young’in
(เล็ท มี สโม๊ค วิธ ยู ยังงิน)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
Yo I was pop-lockin’ -Then
(โย ไอ วอส พ็อพ ลอกคิน เด็น)
Card-board boxin -Then
(ค้าร์ด บอร์ด boxin เด็น)
Me-
(มี)
I was up the center
(ไอ วอส อั๊พ เดอะ เซ๊นเท่อร์)
3-D-
(3 ดี)
lockin’ in
(ลอกคิน อิน)
Strong-arm-
(สทรอง อาร์ม)
Robbin then
(รอบบิน เด็น)
Started car-
(สท๊าร์ท คารํ)
Poppin’ in
(พอพปิน อิน)
ME-
(มี)
Skinny toots, Telly boots, Marley Park and El
(ซคีนอิ ทูท , เทลลิ บู๊ท , มาร์รี พาร์ค แอนด์ เอล)
Got in trouble with Passion
(ก็อท อิน ทรั๊บเบิ้ล วิธ แพ๊ชชั่น)
Was from parkin them-
(วอส ฟรอม พาคกิน เด็ม)
Other Jacks, diffeferent sets
(อ๊อเธ่อร์ แจ็ค , diffeferent เซ็ท)
Started sparkin him-
(สท๊าร์ท sparkin ฮิม)
I had the four-teen gauge,
(ไอ แฮ็ด เดอะ โฟ ทีน เกจ ,)
My n*gga Larken then
(มาย เอ็น *gga Larken เด็น)
How it made front page,
(ฮาว อิท เมด ฟร๊อนท เพจ ,)
#NAME?
(#เนม)
He got gauged in his leg,
(ฮี ก็อท เกจ อิน ฮิส เล้ก ,)
Still was walkin’ then
(สทิลล วอส วอคกิน เด็น)
8-toss, shook it off
(8 ท็อซ , ฌุค อิท ออฟฟ)
Kept sparkin’ them
(เค็พท sparkin เด็ม)
All heads aint help,
(ออล เฮด เอน เฮ้ลพ ,)
#NAME?
(#เนม)
We squashed that war,
(วี ซคว็อฌ แดท วอร์ ,)
Got some wall,
(ก็อท ซัม วอลล์ ,)
#NAME?
(#เนม)
Down in Iraq, they give me dap,
(เดาน อิน Iraq , เด กี๊ฝ มี dap ,)
I’m takin’ pounds from clowns,
(แอม ทอคกิ่น เพานด ฟรอม คลาวนํ ,)
You shake my hand like a grown man [grown man]
(ยู เช้ค มาย แฮนด์ ไล๊ค เก กโรน แมน [ กโรน แมน ])
Ya aint see it like Tony and old man,
(ยา เอน ซี อิท ไล๊ค โทนี่ แอนด์ โอลด์ แมน ,)
Mob-style ferreal,
(ม๊อบ สไทล์ ferreal ,)
This is my life-style ferreal.
(ดิส ซิส มาย ไล๊ฟ สไทล์ ferreal)

[bridge]
([ บริดจ ])

[Beanie Sigel [background]]
([ Beanie Sigel [ แบ็คกราว ] ])
If you could look at me now
(อิ๊ฟ ยู เคิด ลุ๊ค แกท มี นาว)

[Verse 3]
([ เฝิซ 3 ])

…Now its big buisnesses,
(นาว อิทซ บิ๊ก buisnesses ,)
You see them big bentley-skids
(ยู ซี เด็ม บิ๊ก เบนลี่ ซคิด)
You see them Bee’s on those shiny-ass
(ยู ซี เด็ม บี ออน โฑส ไฌนอิ อาซ)
Rims of his,
(ริม อ็อฝ ฮิส ,)
You can’t find him in the woods,
(ยู แค็นท ไฟนด์ ฮิม อิน เดอะ วู๊ด ,)
With his kids with his
(วิธ ฮิส คิด วิธ ฮิส)
Mob cookin breakfast with no S.W.A.T.
(ม๊อบ คุ๊คกิน บเรคฟัซท วิธ โน เอส ดับบิว อะ ที)
A good day this is.
(อะ กู๊ด เดย์ ดิส ซิส)
You could bull-sh*t with rap if you want,
(ยู เคิด บูลล ฌะ *ที วิธ แร็พ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ,)
I pull the bull-sh*t to the back
(ไอ พูลล เดอะ บูลล ฌะ *ที ทู เดอะ แบ็ค)
And put rap in front.
(แอนด์ พุท แร็พ อิน ฟร๊อนท)
Now I’m State-Prop flickin’ it
(นาว แอม สเทท พร็อพ flickin หนิด)
State-Prop stitchin’ it.
(สเทท พร็อพ stitchin หนิด)
I’m paper soldier yall,
(แอม เพ๊เพ่อร์ โซ๊ลเจ้อร์ ยอล ,)
Your boy gettin’ rich
(ยุร บอย เกดดิน ริ๊ช)

I see a kids hair -knotty now..
(ไอ ซี อะ คิด แฮร์ นอททิ นาว)
They nose -snotty now
(เด โน้ส ซนอททิ นาว)
So what I do,
(โซ ว๊อท ไอ ดู ,)
I try to turn they frown around
(ไอ ธราย ทู เทิร์น เด ฟเราน อะราวนฺดฺ)
I make ’em smile a day
(ไอ เม้ค เอ็ม สไมล์ อะ เดย์)
If only for a -while a day
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ฟอร์ รา ไวล์ อะ เดย์)
I give them dollar-day
(ไอ กี๊ฝ เด็ม ดอลเลอะ เดย์)
That’s my ghetto -holliday
(แด้ท มาย เกทโท holliday)
I must say for myself
(ไอ มัสท์ เซย์ ฟอร์ ไมเซลฟ)
I’m feelin proud today,
(แอม ฟีลิน พเราด ทูเดย์ ,)
My life is shaped
(มาย ไล๊ฟ อีส เชพ)
Like I run about a mile a day
(ไล๊ค ไก รัน อะเบ๊าท ดา ไมล อะ เดย์)
I dedicate this to the one’s that
(ไอ เด๊ดดิเขต ดิส ทู ดิ วัน แดท)
counted me out
(เค้าทํ มี เอ๊าท)
And looked at me down
(แอนด์ ลุ๊ค แอ็ท มี เดาน)
Just look at me now.
(จั๊สท ลุ๊ค แกท มี นาว)

[speaking]
([ ซพีคอิง ])
I know yall see me
(ไอ โนว์ ยอล ซี มี)
Look at me now man
(ลุ๊ค แกท มี นาว แมน)
I’m killin this sh*t
(แอม คิลลิน ดิส ฌะ *ที)
Sheed, check your boy out man
(ชี , เช็ค ยุร บอย เอ๊าท แมน)
Your boy got buisnesses man
(ยุร บอย ก็อท buisnesses แมน)
I done came up on my own n*gga
(ไอ ดัน เคม อั๊พ ออน มาย โอว์น เอ็น *gga)
I’m a ceo n*gga
(แอม มา ceo เอ็น *gga)
Clothing line… cartoons, movies, name it n*gga
(คโลฑอิง ไลน์ คาทูน , มูวี่ , เนม อิท เอ็น *gga)
Bullsh*t with rap if you want,
(Bullsh*ที วิธ แร็พ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ,)
…I’m a big-boy-toy driver n*gga
(แอม มา บิ๊ก บอย ทอย ดไรฝเออะ เอ็น *gga)
with unlaced airforce 1’s with no license-
(วิธ unlaced airforce 1s วิธ โน ไลเซ็นซ)
Holla at me n*gga.
(ฮอลละ แอ็ท มี เอ็น *gga)
Yall can’t tell me sh*t,
(ยอล แค็นท เทลล มี ฌะ *ที ,)
look at me now.
(ลุ๊ค แกท มี นาว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Look at Me Now คำอ่านไทย Beanie Sigel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น