เนื้อเพลง Down With Love คำอ่านไทย Barbra Streisand

Down with love
( เดาน วิธ ลัฝ)
With flowers and rice and shoes
(วิธ ฟล๊าวเว่อร์ แซน ไร๊ซ์ แอนด์ ชู)
Down with love
(เดาน วิธ ลัฝ)
The root of all midnight blues
(เดอะ รู๊ท อ็อฝ ออล มิดไนท์ บลู)
Down with things
(เดาน วิธ ทริง)
That give you that well-known pain
(แดท กี๊ฝ ยู แดท เวลล โนน เพน)
Take that moon
(เท้ค แดท มูน)
Wrap it in cellophane
(แร๊พ อิท อิน cellophane)
Down with love let’s liquidate
(เดาน วิธ ลัฝ เล็ท ลีควิเดท)
All it’s friends
(ออล อิทซ เฟรน)
Like moon,
(ไล๊ค มูน ,)
June, roses
(จูน , โรส)
And rainbow’s ends
(แอนด์ เรนโบว์ เอ็นด)
Down with songs
(เดาน วิธ ซ็อง)
That mourn about night and day
(แดท โมน อะเบ๊าท ไน๊ท แอนด์ เดย์)
Down with love
(เดาน วิธ ลัฝ)
Take it away, away
(เท้ค อิท อะเวย์ , อะเวย์)
Take it away, take it away
(เท้ค อิท อะเวย์ , เท้ค อิท อะเวย์)
Give it back to the birds
(กี๊ฝ อิท แบ็ค ทู เดอะ เบิร์ด)
To bees and the Viennese
(ทู บี แซน เดอะ ฝีเอ็นนีส)
Down with eyes romantic and stupid
(เดาน วิธ อาย โระแมนทิค แอนด์ สทิ๊วผิด)
Down with sighs, down with cupid
(เดาน วิธ ไซ , เดาน วิธ คยูพิด)
Brother let’s stuff that dove
(บร๊าเท่อรํ เล็ท สทั๊ฟฟ แดท ดัฝ)
Down with love
(เดาน วิธ ลัฝ)
Down with love
(เดาน วิธ ลัฝ)
Liquidate all it’s friends
(ลีควิเดท ออล อิทซ เฟรน)
Like moon,
(ไล๊ค มูน ,)
June, roses
(จูน , โรส)
And rainbow’s ends
(แอนด์ เรนโบว์ เอ็นด)
Down with song
(เดาน วิธ ซ็อง)
That mourns about night and day
(แดท โมน อะเบ๊าท ไน๊ท แอนด์ เดย์)
You are the one…
(ยู อาร์ ดิ วัน)
And I don’t stand a chance
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ สแทนด์ อะ แช้นซํ)
With a ghost like you
(วิธ อะ โก๊สท ไล๊ค ยู)
Ah, the promised kiss of Spring is here…
(อา , เดอะ พรอมอิซ คิซ อ็อฝ สพริง อีส เฮียร)
What does my heart go dancin’ overhead…
(ว๊อท โด มาย ฮาร์ท โก แดนซิน โอ๊เฝ่อร์เฮ้ด)
On the ceiling near my bed…
(ออน เดอะ ซี๊ลิ่ง เนียร์ มาย เบ๊ด)
We go now…
(วี โก นาว)
Because I talk to the trees,
(บิคอส ไอ ท๊อล์ค ทู เดอะ ทรี ,)
But they don’t listen to me
(บั๊ท เด ด้อนท์ ลิ๊สซึ่น ทู มี)
I tell them:
(ไอ เทลล เด็ม :)
You say either
(ยู เซย์ ไอ๊เทร่อ)
#NAME?
(#เนม)
You say neither,
(ยู เซย์ ไน๊เธ่อร์ ,)
I say neither
(ไอ เซย์ ไน๊เธ่อร์)
#NAME?
(#เนม)
Either, i-ther
(ไอ๊เทร่อ , ไอ เตอร์)
Neither, ni-ther
(ไน๊เธ่อร์ , ni เตอร์)
Let’s call the whole thing off!
(เล็ท คอลลํ เดอะ โฮล ทริง ออฟฟ !)
Take it away, take it away
(เท้ค อิท อะเวย์ , เท้ค อิท อะเวย์)
Give it back to the birds
(กี๊ฝ อิท แบ็ค ทู เดอะ เบิร์ด)
And the bees and the Viennese
(แอนด์ เดอะ บี แซน เดอะ ฝีเอ็นนีส)
Down with eyes romantic and stupid
(เดาน วิธ อาย โระแมนทิค แอนด์ สทิ๊วผิด)
Down with sighs, down with cupid
(เดาน วิธ ไซ , เดาน วิธ คยูพิด)
Brother let’s stuff that dove
(บร๊าเท่อรํ เล็ท สทั๊ฟฟ แดท ดัฝ)
Down, down, down
(เดาน , เดาน , เดาน)
I go on round and round
(ไอ โก ออน ราวนด แอนด์ ราวนด)
I go in a spin
(ไอ โก อิน อะ สพิน)
Hey, in the spin, I’m in!
(เฮ , อิน เดอะ สพิน , แอม อิน !)
What is this thing…
(ว๊อท อีส ดิส ทริง)
What is this thing called love?
(ว๊อท อีส ดิส ทริง คอลลํ ลัฝ)

Written by E.Y. Harburg and H. Arlen
(วึ้น บาย อี วาย Harburg แอนด์ เฮส Arlen)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Down With Love คำอ่านไทย Barbra Streisand

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น