เนื้อเพลง Calendar คำอ่านไทย Finley Quaye

I am not angry with myself
( ไอ แอ็ม น็อท แองกริ วิธ ไมเซลฟ)
Within the galaxy
(วิธอิน เดอะ แก๊แล่กซี่)
Stories of pictures
(สตอยสฺ อ็อฝ พิ๊คเจ้อร์)
Songs of vision
(ซ็อง อ็อฝ ฝิ๊ชั่น)

In living
(อิน ลีฝอิง)
Of growth
(อ็อฝ กโรธ)
Feel all right
(ฟีล ออล ไร๊ท)
In creation of destruction
(อิน คริเอฌัน อ็อฝ ดิซทรัคฌัน)
All knowledge and understanding
(ออล นอลเอ็จ แอนด์ อันเดิซแทนดิง)
All magic and vibration
(ออล แม๊จิค แอนด์ ไฝบเรฌัน)
One of the one of the greatest amounts of inspiration
(วัน อ็อฝ ดิ วัน อ็อฝ เดอะ เกสเดด อะเม๊าท อ็อฝ อินซพิเรฌัน)
One ever could give
(วัน เอ๊เฝ่อร์ เคิด กี๊ฝ)
Paternal and maternal love is eternal
(พะเทอแน็ล แอนด์ มะเทอะแน็ล ลัฝ อีส อิทเท๊อร์น่อล)
Monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday
(มันดิ ทยูสดิ เวนสดิ เธิสดิ ฟไรดิ แซทเออะดิ ซันดิ)
Monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday
(มันดิ ทยูสดิ เวนสดิ เธิสดิ ฟไรดิ แซทเออะดิ ซันดิ)
Monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday
(มันดิ ทยูสดิ เวนสดิ เธิสดิ ฟไรดิ แซทเออะดิ ซันดิ)
Monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday
(มันดิ ทยูสดิ เวนสดิ เธิสดิ ฟไรดิ แซทเออะดิ ซันดิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Calendar คำอ่านไทย Finley Quaye

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น