เนื้อเพลง Money By Any Means คำอ่านไทย 50 Cent feat Noreaga

[Chorus – 50 Cent]
( [ ค๊อรัส 50 เซ็นท ])
It ain’t easy to make money [Whoo]
(อิท เอน อีสอิ ทู เม้ค มั๊นนี่ [ ฮู ])
So now everybody wanna take money [Uh huh, uh huh]
(โซ นาว เอวี่บอดี้ วอนนา เท้ค มั๊นนี่ [ อา ฮู , อา ฮู ])
You ain’t a thug, matter fact you a fake money [Take money, uh]
(ยู เอน ดา ธัก , แม๊ทเท่อร์ แฟคท ยู อะ เฟ้ค มั๊นนี่ [ เท้ค มั๊นนี่ , อา ])
F*ck wit mines, I’ma view you at ya weight money
(เอฟ *ck วิท ไมน์ , แอมอา ฝิว ยู แอ็ท ยา เว๊ท มั๊นนี่)
It ain’t a game
(อิท เอน ดา เกม)

[Verse 1 – 50 Cent]
([ เฝิซ 1 50 เซ็นท ])
You can call me player yeah, but I ain’t playing fair [Uh huh]
(ยู แคน คอลลํ มี เพย์เยอร์ เย่ , บั๊ท ไอ เอน พเลนิ่ง แฟร์ [ อา ฮู ])
Takers say I’m the hottest thang comin’ this year [No doubt, ha ha ha]
(เทเกอ เซย์ แอม เดอะ ฮอทเดว เตง คัมอิน ดิส เยียร์ [ โน เดาท , ฮา ฮา ฮา ])
In the hood n*ggas know, how I handle my problems
(อิน เดอะ ฮุด เอ็น *ggas โนว์ , ฮาว ไอ แฮ๊นเดิ้ล มาย โพร๊เบล่ม)
I walk up close, and I fo’, fo’ revolve ’em
(ไอ ว๊อล์ค อั๊พ โคลส , แอนด์ ดาย โฟ , โฟ รีโฝ้ลฝ เอ็ม)
Don’t make me run to you, put the gun to you
(ด้อนท์ เม้ค มี รัน ทู ยู , พุท เดอะ กัน ทู ยู)
Have yo ass on Phil Donahue explaining what the f*ck I done to you
(แฮ็ฝ โย อาซ ออน ฟิล Donahue เอคซฺเปนนิง ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ไอ ดัน ทู ยู)
Thug n*ggas in the street saying I’m sunning you
(ธัก เอ็น *ggas ซิน เดอะ สทรีท เซอิง แอม sunnings ยู)
Dude I’ll smoke you every motherf*cker under you
(ดยูด อิลล สโม๊ค ยู เอ๊เฝอร์รี่ motherf*cker อั๊นเด้อร ยู)
People say chill, but still I do, what I wanna do
(พี๊เพิ่ล เซย์ ชิล , บั๊ท สทิลล ไอ ดู , ว๊อท ไอ วอนนา ดู)
For now on, when I speak, y’all n*ggas better listen
(ฟอร์ นาว ออน , เว็น นาย สพี๊ค , ยอล เอ็น *ggas เบ๊ทเท่อร์ ลิ๊สซึ่น)
Why run against a thoroughbred when you ain’t in no condition
(วาย รัน อะเก๊นสท ดา โตโรเบด เว็น ยู เอน อิน โน คอนดิ๊ชั่น)
Still got sh*t on ya nose, from all that ass you been kissing [hahaha]
(สทิลล ก็อท ฌะ *ที ออน ยา โน้ส , ฟรอม ออล แดท อาซ ยู บีน คิสซิง [ ฮาฮาฮา ])

[Chorus x2 – 50 Cent w/ Noreaga in background]
([ ค๊อรัส x2 50 เซ็นท ดับบิว / Noreaga อิน แบ็คกราว ])
It ain’t easy to make money
(อิท เอน อีสอิ ทู เม้ค มั๊นนี่)
So now everybody wanna take money
(โซ นาว เอวี่บอดี้ วอนนา เท้ค มั๊นนี่)
You ain’t a thug, matter fact you a fake money
(ยู เอน ดา ธัก , แม๊ทเท่อร์ แฟคท ยู อะ เฟ้ค มั๊นนี่)
F*ck wit mines, I’ma view you at ya weight money
(เอฟ *ck วิท ไมน์ , แอมอา ฝิว ยู แอ็ท ยา เว๊ท มั๊นนี่)
It ain’t a game
(อิท เอน ดา เกม)
It ain’t easy to make money
(อิท เอน อีสอิ ทู เม้ค มั๊นนี่)
So now everybody wanna take money
(โซ นาว เอวี่บอดี้ วอนนา เท้ค มั๊นนี่)
You ain’t a thug, matter fact you a fake money
(ยู เอน ดา ธัก , แม๊ทเท่อร์ แฟคท ยู อะ เฟ้ค มั๊นนี่)
F*ck wit mines, I’ma view you at ya weight money
(เอฟ *ck วิท ไมน์ , แอมอา ฝิว ยู แอ็ท ยา เว๊ท มั๊นนี่)
It ain’t a game
(อิท เอน ดา เกม)

[Verse 2 – Noreaga]
([ เฝิซ 2 Noreaga ])
Yo where my down South n*ggas at, I’m playing piddy-pat
(โย แวร์ มาย เดาน เซ๊าธ เอ็น *ggas แอ็ท , แอม พเลนิ่ง piddy แพ็ท)
Wit this kitty cat, b*tch swear she a city rat
(วิท ดิส คิดดี แค๊ท , บี *tch สแวร์ ชี อะ ซิ๊ที่ แร๊ท)
It’s Nore now, here look read the story now
(อิทซ Nore นาว , เฮียร ลุ๊ค รี๊ด เดอะ สท๊อรี่ นาว)
My name Nore, and n*ggas know how I rip
(มาย เนม Nore , แอนด์ เอ็น *ggas โนว์ ฮาว ไอ ริพ)
And if I don’t feel a n*gga, I don’t get on his sh*t
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ ฟีล อะ เอ็น *gga , ไอ ด้อนท์ เก็ท ออน ฮิส ฌะ *ที)
Y’all can love me, or hate me, or s*ck my d*ck
(ยอล แคน ลัฝ มี , ออ เฮท มี , ออ เอส *ck มาย ดี *ck)
I like my hoes just like Summer, no class
(ไอ ไล๊ค มาย โฮ จั๊สท ไล๊ค ซั๊มเม่อร์ , โน คลาสสํ)
And n*ggas working so hard, and getting no ass
(แอนด์ เอ็น *ggas เวิคกิง โซ ฮาร์ด , แอนด์ เกดดดิ้ง โน อาซ)
Why y’all n*ggas acting like, it’s all ill in y’all square
(วาย ยอล เอ็น *ggas แอคทิง ไล๊ค , อิทซ ซอร์ อิลล อิน ยอล สแควร์)
Motherf*cker you ain’t know that it’s a hood everywhere
(Motherf*cker ยู เอน โนว์ แดท อิทซ ซา ฮุด เอวี่แวร์)
Me and 50 vandal, no we always run scandal
(มี แอนด์ 50 แฝนเดล , โน วี ออลเว รัน สแค๊นด่อล)
Weak n*ggas, have us lighting up candles
(วี๊ค เอ็น *ggas , แฮ็ฝ อัซ ลายดิง อั๊พ แค๊นเดิ้ล)
Sending out roses, condolences, notices
(เซนดิ้ง เอ๊าท โรส , ค็อนโดเล็นซ , โน๊ทิซ)
Focuses on, n*ggas like Fu Quan
(Focuses ออน , เอ็น *ggas ไล๊ค ฟู Quan)
Yo in they ground, n*ggas that don’t get no bound
(โย อิน เด กราวนด์ , เอ็น *ggas แดท ด้อนท์ เก็ท โน บาวนฺดฺ)
Y’all keep my word, don’t love no bird
(ยอล คี๊พ มาย เวิร์ด , ด้อนท์ ลัฝ โน เบิร์ด)
Get a beef from TM, and just twist my herb
(เก็ท ดา บี๊ฟ ฟรอม TM , แอนด์ จั๊สท ทวิสท มาย เฮิร์บ)

[Chorus – 50 Cent]
([ ค๊อรัส 50 เซ็นท ])
So now everybody wanna take money
(โซ นาว เอวี่บอดี้ วอนนา เท้ค มั๊นนี่)
You ain’t a thug, matter fact you a fake money
(ยู เอน ดา ธัก , แม๊ทเท่อร์ แฟคท ยู อะ เฟ้ค มั๊นนี่)
F*ck wit mines, I’ma view you at ya weight money
(เอฟ *ck วิท ไมน์ , แอมอา ฝิว ยู แอ็ท ยา เว๊ท มั๊นนี่)
It ain’t a game
(อิท เอน ดา เกม)
It ain’t easy to make money
(อิท เอน อีสอิ ทู เม้ค มั๊นนี่)
So now everybody wanna take money
(โซ นาว เอวี่บอดี้ วอนนา เท้ค มั๊นนี่)
You ain’t a thug, matter fact you a fake money
(ยู เอน ดา ธัก , แม๊ทเท่อร์ แฟคท ยู อะ เฟ้ค มั๊นนี่)
F*ck wit mines, I’ma view you at ya weight money
(เอฟ *ck วิท ไมน์ , แอมอา ฝิว ยู แอ็ท ยา เว๊ท มั๊นนี่)
It ain’t a game
(อิท เอน ดา เกม)

[Verse 3 – 50 Cent]
([ เฝิซ 3 50 เซ็นท ])
Yo it’s all about the cash you getting
(โย อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท เดอะ แค๊ช ยู เกดดดิ้ง)
Bricks you flipping, the whips you sitting
(บริ๊ค ยู ฟริพพิง , เดอะ ฮวิพ ยู ซีททิง)
The b*tches you hitting, when you living the thug life
(เดอะ บี *tches ยู ฮิทติง , เว็น ยู ลีฝอิง เดอะ ธัก ไล๊ฟ)
B*tches I don’t love no of ’em, the guns I’m running ’em
(บี *tches ซาย ด้อนท์ ลัฝ โน อ็อฝ เอ็ม , เดอะ กัน แอม รันนิง เอ็ม)
Punk n*ggas I’m sunning ’em, every chance I get
(พรัค เอ็น *ggas แอม sunnings เอ็ม , เอ๊เฝอร์รี่ แช้นซํ ไอ เก็ท)
Man I know n*ggas is a trip, so I save all my grip
(แมน นาย โนว์ เอ็น *ggas ซิส ซา ทริ๊พ , โซ ไอ เซฝ ออล มาย กริพ)
For these babies faggots flippin’, dial 1-800-TIPS
(ฟอร์ ฑิส เบบีสฺ แฟกกัท ฟริพพิน , ได๊อัล 1 800 ทิพ)
Force me to bury the bricks, and the whips and take trips
(ฟอร์ซ มี ทู เบ๊อรี่ เดอะ บริ๊ค , แอนด์ เดอะ ฮวิพ แซน เท้ค ทริ๊พ)
Every word that come out of my mouth, I mean it, you could eat
(เอ๊เฝอร์รี่ เวิร์ด แดท คัม เอ๊าท อ็อฝ มาย เม๊าธ , ไอ มีน หนิด , ยู เคิด อี๊ท)
‘Cause when I stick you, you gon’ cough it up like you bulimic
(ค๊อส เว็น นาย สทิ๊ค ยู , ยู ก็อน คอฟ อิท อั๊พ ไล๊ค ยู bulimic)
I’m no magician, but I could make, somethin’ outta nothin’
(แอม โน มะจีฌแอ็น , บั๊ท ไอ เคิด เม้ค , ซัมติน เอ๊าตา นอทติน)
Like turn an empty block, into a crack spot that’s pumping
(ไล๊ค เทิร์น แอน เอ๊มพที่ บล๊อค , อิ๊นทู อะ แคร๊ค สพอท แด้ท พัมปิง)
So all you n*ggas out there, thinking you the nicest
(โซ ออล ยู เอ็น *ggas เอ๊าท แดร์ , ติ้งกิง ยู เดอะ นายเซท)
Me 50, I’m ya motherf*cking mid-life crisis
(มี 50 , แอม ยา motherf*คิง มิด ไล๊ฟ ไคร๊สิส)

[50 Cent talking]
([ 50 เซ็นท ทอคอิง ])
Southside, alright baby, 50 Cent, Noreaga, Trackmasters, teflon
(Southside , ออลไร๊ท เบ๊บี้ , 50 เซ็นท , Noreaga , Trackmasters , เทฟรอน)

[Chorus – 50 Cent]
([ ค๊อรัส 50 เซ็นท ])
It ain’t easy to make money
(อิท เอน อีสอิ ทู เม้ค มั๊นนี่)
So now everybody wanna take money
(โซ นาว เอวี่บอดี้ วอนนา เท้ค มั๊นนี่)
You ain’t a thug, matter fact you a fake money
(ยู เอน ดา ธัก , แม๊ทเท่อร์ แฟคท ยู อะ เฟ้ค มั๊นนี่)
F*ck wit mines, I’ma view you at ya weight money
(เอฟ *ck วิท ไมน์ , แอมอา ฝิว ยู แอ็ท ยา เว๊ท มั๊นนี่)
It ain’t a game
(อิท เอน ดา เกม)
It ain’t easy to make money
(อิท เอน อีสอิ ทู เม้ค มั๊นนี่)
So now everybody wanna take money
(โซ นาว เอวี่บอดี้ วอนนา เท้ค มั๊นนี่)
You ain’t a thug, matter fact you a fake money
(ยู เอน ดา ธัก , แม๊ทเท่อร์ แฟคท ยู อะ เฟ้ค มั๊นนี่)
F*ck wit mines, I’ma view you at ya weight money
(เอฟ *ck วิท ไมน์ , แอมอา ฝิว ยู แอ็ท ยา เว๊ท มั๊นนี่)
It ain’t a game
(อิท เอน ดา เกม)

[50 Cent talking]
([ 50 เซ็นท ทอคอิง ])
Know what I’m saying
(โนว์ ว๊อท แอม เซอิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Money By Any Means คำอ่านไทย 50 Cent feat Noreaga

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น