เนื้อเพลง In My Head คำอ่านไทย Kiss

I’m obnoxious and no one’s home
( แอม อ็อบนอคฌัซ แซน โน วัน โฮม)
In my head
(อิน มาย เฮด)
In my head
(อิน มาย เฮด)

Cardboard boxes filled with hate
(คาร์ดบอร์ด บ็อกซ ฟิลล วิธ เฮท)
In my head
(อิน มาย เฮด)
They’re in my head
(เดรว อิน มาย เฮด)

Nest of termites, glowin’ red
(เนสท อ็อฝ เทอไมท , โกววิน เร้ด)
In my head
(อิน มาย เฮด)
They’re in my head
(เดรว อิน มาย เฮด)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Look behind the mask
(ลุ๊ค บีฮายน์ เดอะ แมสค)
Try to find peace of mind
(ธราย ทู ไฟนด์ พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์)
And you’ll find
(แอนด์ โยว ไฟนด์)
Just look behind the man
(จั๊สท ลุ๊ค บีฮายน์ เดอะ แมน)
And lead me by the hand
(แอนด์ ลี๊ด มี บาย เดอะ แฮนด์)

Faded smiles behind dark shades
(แฟ็ด สไมล์ บีฮายน์ ด๊าร์ค เฉด)
In my head
(อิน มาย เฮด)
In my head
(อิน มาย เฮด)

Plastic icons, glowin’ red
(พแลซทิค ไอ๊ค่อน , โกววิน เร้ด)
In my head
(อิน มาย เฮด)
They’re in my head
(เดรว อิน มาย เฮด)

I experiment with myself
(ไอ เอ็กซเพ๊อริเม้นท วิธ ไมเซลฟ)
In my head
(อิน มาย เฮด)
In my head
(อิน มาย เฮด)

Look behind the glass
(ลุ๊ค บีฮายน์ เดอะ กล๊าสส)
Try to find peace of mind
(ธราย ทู ไฟนด์ พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์)
And you’ll find
(แอนด์ โยว ไฟนด์)
Just look behind the man
(จั๊สท ลุ๊ค บีฮายน์ เดอะ แมน)
And lead me
(แอนด์ ลี๊ด มี)
Aaaaahhhaaaaaahaaaa
(Aaaaahhhaaaaaahaaaa)
Aaaaahhhaaaaaahaaaa
(Aaaaahhhaaaaaahaaaa)

[Solo]
([ โซ๊โล่ ])

Look behind the mask
(ลุ๊ค บีฮายน์ เดอะ แมสค)
Try to find peace of mind
(ธราย ทู ไฟนด์ พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์)
And you’ll find
(แอนด์ โยว ไฟนด์)
Just look behind the man
(จั๊สท ลุ๊ค บีฮายน์ เดอะ แมน)
And lead me
(แอนด์ ลี๊ด มี)

Look behind the man
(ลุ๊ค บีฮายน์ เดอะ แมน)
Look behind the glass
(ลุ๊ค บีฮายน์ เดอะ กล๊าสส)
Look behind the mask
(ลุ๊ค บีฮายน์ เดอะ แมสค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In My Head คำอ่านไทย Kiss

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น