เนื้อเพลง P.S คำอ่านไทย The Rasmus

My big sister is the best of all the sisters in the world.
( มาย บิ๊ก ซิ๊สเท่อร์ อีส เดอะ เบ๊สท์ อ็อฝ ออล เดอะ ซิ๊สเท่อร์ ซิน เดอะ เวิลด)
She says enjoying of the life is the main thing. I agree with her.
(ชี เซย์ เอนจอยอิง อ็อฝ เดอะ ไล๊ฟ อีส เดอะ เมน ทริง ไอ อะกรี วิธ เฮอ)
She’s standing by me when I’ve got hard times, I like about her presence.
(ชี ซแทนดิง บาย มี เว็น แอฝ ก็อท ฮาร์ด ไทม์ , ไอ ไล๊ค อะเบ๊าท เฮอ พเรสเอ็นซ)
Even if I fight with her sometimes its pretty easy to make friends.
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ฟาย ไฟ้ท วิธ เฮอ ซัมไทม์ อิทซ พริ๊ทที่ อีสอิ ทู เม้ค เฟรน)

I’m sorry about all, I make apologies. I confess that I was wrong.
(แอม ซ๊อรี่ อะเบ๊าท ดอร์ , ไอ เม้ค อโพโลไจซ์ ซาย คอนเฟสส แดท ไอ วอส รอง)
You have your reasons to be angry to me, but if you won’t be I’m asking you to be my friend.
(ยู แฮ็ฝ ยุร รี๊ซั่น ทู บี แองกริ ทู มี , บั๊ท อิ๊ฟ ยู ว็อนท บี แอม อาคกิ้ง ยู ทู บี มาย เฟรน)

My big sister is the foolest, dummest girl I’ve ever seen, yeah!
(มาย บิ๊ก ซิ๊สเท่อร์ อีส เดอะ foolest , dummest เกิร์ล แอฝ เอ๊เฝ่อร์ ซีน , เย่ !)
She is so selfish, irritating, don’t you see what I mean?
(ชี อีส โซ เซลฟิส , อีริเททิง , ด้อนท์ ยู ซี ว๊อท ไอ มีน)
She is the target of my hate ‘n’ hate is growing every day.
(ชี อีส เดอะ ทาเก็ท อ็อฝ มาย เฮท เอ็น เฮท อีส กโรอิง เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
I will get rid of her ‘n’ price won’t matter, I will find the way.
(ไอ วิล เก็ท ริด อ็อฝ เฮอ เอ็น ไพร๊ซ์ ว็อนท แม๊ทเท่อร์ , ไอ วิล ไฟนด์ เดอะ เวย์)

I’m sorry about all, I make apologies. I confess that I was wrong.
(แอม ซ๊อรี่ อะเบ๊าท ดอร์ , ไอ เม้ค อโพโลไจซ์ ซาย คอนเฟสส แดท ไอ วอส รอง)
You have your reasons to be angry to me, but if you won’t be I’m asking you to be my friend.
(ยู แฮ็ฝ ยุร รี๊ซั่น ทู บี แองกริ ทู มี , บั๊ท อิ๊ฟ ยู ว็อนท บี แอม อาคกิ้ง ยู ทู บี มาย เฟรน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง P.S คำอ่านไทย The Rasmus

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น