เนื้อเพลง He Wasn’t There คำอ่านไทย Lily Allen

He wasn’t there
( ฮี วอสซึ้น แดร์)
When I needed him
(เว็น นาย นี๊ด ฮิม)
No
(โน)
He was never around
(ฮี วอส เน๊เฝ่อร์ อะราวนฺดฺ)
His reputation
(ฮิส เรพิวเทฌัน)
Was preceding him
(วอส พริซีดอิง ฮิม)
And he was out
(แอนด์ ฮี วอส เอ๊าท)
On the town
(ออน เดอะ ทาวน์)
It didn’t matter
(อิท ดิ๊นอิน แม๊ทเท่อร์)
If he let me down
(อิ๊ฟ ฮี เล็ท มี เดาน)
I didn’t care
(ไอ ดิ๊นอิน แคร์)
About the lies
(อะเบ๊าท เดอะ ไล)
Now all I knew
(นาว ออล ไอ นยู)
Was that
(วอส แดท)
He loved me
(ฮี ลัฝ มี)
Very much
(เฝ๊รี่ มัช)
He was my hero
(ฮี วอส มาย ฮีโร่)
In disguise
(อิน ดิสไก๊ส)

I’m so pleased
(แอม โซ พลีซ)
I never gave up
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เกฝ อั๊พ)
On him
(ออน ฮิม)
Oh well
(โอ เวลล)
You wouldn’t believe
(ยู วูดดึ่น บีลี๊ฝ)
Some of the things
(ซัม อ็อฝ เดอะ ทริง)
That he did
(แดท ฮี ดิด)
And everyone
(แอนด์ เอ๊วี่วัน)
Said you
(เซ็ด ยู)
Have to give him
(แฮ็ฝ ทู กี๊ฝ ฮิม)
Some time
(ซัม ไทม์)
And I’m glad
(แอนด์ แอม แกล๊ด)
That I gave it
(แดท ไอ เกฝ อิท)
To him
(ทู ฮิม)
Cause now
(ค๊อส นาว)
Everything’s fine
(เอ๊วี่ติง ไฟน)

Now you see
(นาว ยู ซี)
I never thought
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ธอท)
You’d be
(ยูต บี)
A constant person
(อะ ค๊อนสแตนทํ เพ๊อร์ซั่น)
In my life
(อิน มาย ไล๊ฟ)
And I don’t think
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ ทริ๊งค)
That you would be
(แดท ยู เวิด บี)
If you’d
(อิ๊ฟ ยูต)
Save stayed
(เซฝ สเทย์)
With your ex wife
(วิธ ยุร เอ็คซ ไว๊ฟ)
I know you
(ไอ โนว์ ยู)
Wouldn’t but
(วูดดึ่น บั๊ท)
There is no need
(แดร์ อีส โน นี๊ด)
No need
(โน นี๊ด)
To apologise
(ทู อพอโรไจซ์)
Because I know
(บิคอส ไอ โนว์)
You’ll always
(โยว ออลเว)
Love me
(ลัฝ มี)
Very much
(เฝ๊รี่ มัช)
You are my hero
(ยู อาร์ มาย ฮีโร่)
In disguise
(อิน ดิสไก๊ส)

I’m so pleased
(แอม โซ พลีซ)
I never gave up
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เกฝ อั๊พ)
On him
(ออน ฮิม)
Oh
(โอ)
Well
(เวลล)
You wouldn’t believe
(ยู วูดดึ่น บีลี๊ฝ)
Some of the things
(ซัม อ็อฝ เดอะ ทริง)
That he did
(แดท ฮี ดิด)
And everyone said you
(แอนด์ เอ๊วี่วัน เซ็ด ยู)
Have to give him
(แฮ็ฝ ทู กี๊ฝ ฮิม)
Some time
(ซัม ไทม์)
And I’m glad
(แอนด์ แอม แกล๊ด)
That I gave it to him
(แดท ไอ เกฝ อิท ทู ฮิม)
Cause now
(ค๊อส นาว)
Everything’s fine
(เอ๊วี่ติง ไฟน)

You might have
(ยู ไมท แฮ็ฝ)
Thought you
(ธอท ยู)
Didn’t teach me much
(ดิ๊นอิน ที๊ช มี มัช)
But you
(บั๊ท ยู)
Taught me
(ทอท มี)
Right from wrong
(ไร๊ท ฟรอม รอง)
And it was
(แอนด์ ดิท วอส)
When you didn’t keep
(เว็น ยู ดิ๊นอิน คี๊พ)
In touch
(อิน ทั๊ช)
Well it taught me
(เวลล อิท ทอท มี)
To be strong
(ทู บี สทรอง)
And just in case
(แอนด์ จั๊สท อิน เค๊ส)
You ever thought
(ยู เอ๊เฝ่อร์ ธอท)
I would
(ไอ เวิด)
I wouldn’t change you
(ไอ วูดดึ่น เช้งจํ ยู)
For the world
(ฟอร์ เดอะ เวิลด)
Because I know
(บิคอส ไอ โนว์)
You’ll always
(โยว ออลเว)
Love me
(ลัฝ มี)
Very much
(เฝ๊รี่ มัช)
I’ll always be
(อิลล ออลเว บี)
You’re little girl
(ยัวร์ ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล)

I’m so pleased
(แอม โซ พลีซ)
I never gave up
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เกฝ อั๊พ)
On him
(ออน ฮิม)
Oh
(โอ)
Well you
(เวลล ยู)
Wouldn’t believe
(วูดดึ่น บีลี๊ฝ)
Some of the things
(ซัม อ็อฝ เดอะ ทริง)
That he did
(แดท ฮี ดิด)
And everyone
(แอนด์ เอ๊วี่วัน)
Said you
(เซ็ด ยู)
Have to give him
(แฮ็ฝ ทู กี๊ฝ ฮิม)
Some time
(ซัม ไทม์)
And I’m glad
(แอนด์ แอม แกล๊ด)
That I gave it
(แดท ไอ เกฝ อิท)
To him
(ทู ฮิม)
Cause now
(ค๊อส นาว)
Everything’s fine
(เอ๊วี่ติง ไฟน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง He Wasn’t There คำอ่านไทย Lily Allen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น