เนื้อเพลง Freestyle Conversation คำอ่านไทย Snoop Dogg

[Intro: [Snoop talking with homey]]
( [ อินโทร : [ ซนูพ ทอคอิง วิธ โฮมี ] ])

[Homey:] Ai Dogg, let me holla at’cha man
([ โฮมี : ] Ai ด๊อก , เล็ท มี ฮอลละ atcha แมน)
[Snoop:] Wuz up home?
([ ซนูพ : ] Wuz อั๊พ โฮม)
[Homey:] Word is on the streets
([ โฮมี : ] เวิร์ด อีส ออน เดอะ สทรีท)
Your beats gone be delicate since Dre did shake the spea’s out,
(ยุร บีท กอน บี เดลอิคิท ซิ๊นซ ดรี ดิด เช้ค เดอะ speas เอ๊าท ,)
man.
(แมน)
[Snoop:] Delicate? Beats?
([ ซนูพ : ] เดลอิคิท บีท)
So that’s what makes me now?
(โซ แด้ท ว๊อท เม้ค มี นาว)
Man, I don’t give a f*ck about no beat
(แมน , ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อะเบ๊าท โน บีท)

[Now let me shake that sh*t man]
([ นาว เล็ท มี เช้ค แดท ฌะ *ที แมน ])
[I hear ya Dogg]
([ ไอ เฮียร ยา ด๊อก ])
[It’s a cold, cold thing!]
([ อิทซ ซา โคลด์ , โคลด์ ทริง ! ])
[It’s a cold thing!]
([ อิทซ ซา โคลด์ ทริง ! ])
[For real, hmm!]
([ ฟอร์ เรียล , อึม ! ])

I got more n*ggas tryin to get at me than the President do sometimes
(ไอ ก็อท โม เอ็น *ggas ทายอิน ทู เก็ท แอ็ท มี แฑ็น เดอะ เพร๊สซิเด้นท ดู ซัมไทม์)
N*ggas be tryin to get at me cos I be droppin funky rhymes
(เอ็น *ggas บี ทายอิน ทู เก็ท แอ็ท มี คอซ ซาย บี ดรอพปิน ฟังคิ ไรม)
What the f*ck is goin on? This rap game is made to make money
(ว๊อท เดอะ เอฟ *ck อีส โกอิน ออน ดิส แร็พ เกม อีส เมด ทู เม้ค มั๊นนี่)
You n*ggas is taking the sh*t outta hand, actin’ way too funny
(ยู เอ็น *ggas ซิส เทคอิง เดอะ ฌะ *ที เอ๊าตา แฮนด์ , แอสติน เวย์ ทู ฟันนิ)
Doin too much, y’know I see it from the get-go
(โดย ทู มัช , yknow ไอ ซี อิท ฟรอม เดอะ เก็ท โก)
What the f*ck’s goin on wit you n*ggas, y’all tryin to play a low pro
(ว๊อท เดอะ เอฟ *cks โกอิน ออน วิท ยู เอ็น *ggas , ยอล ทายอิน ทู เพลย์ อะ โลว พโร)
And tryin ta be hard and tryin ta be big willies or whatever they call it
(แอนด์ ทายอิน ทา บี ฮาร์ด แอนด์ ทายอิน ทา บี บิ๊ก วิลลี ออ ฮว็อทเอฝเออะ เด คอลลํ อิท)
I guess it’s time for me to act just like an alcoholic
(ไอ เกสส อิทซ ไทม์ ฟอร์ มี ทู แอ๊คท จั๊สท ไล๊ค แอน แอลโคะฮอลอิค)
And step to the game, I’m a stumble in like I don’t know
(แอนด์ สเท็พ ทู เดอะ เกม , แอม มา แสตมเบิล อิน ไล๊ค ไก ด้อนท์ โนว์)
And if a n*gga say somethin wrong, I’m takin off from the get-go
(แอนด์ อิ๊ฟ อะ เอ็น *gga เซย์ ซัมติน รอง , แอม ทอคกิ่น ออฟฟ ฟรอม เดอะ เก็ท โก)
I ain’t givin no room to try to get me first
(ไอ เอน กีฝอิน โน รูม ทู ธราย ทู เก็ท มี เฟิร์สท)
Cos I done been bombed on before and I’ma tell you, man, that’s the worst
(คอซ ซาย ดัน บีน บอมบฺ ออน บีฟอร์ แอนด์ แอมอา เทลล ยู , แมน , แด้ท เดอะ เวิ๊ร์สท)
Fifth in the world, but I’ma keep my thang together
(ฟิฟธ อิน เดอะ เวิลด , บั๊ท แอมอา คี๊พ มาย เตง ทูเก๊ทเธ่อร์)
Cos I’ma keep makin money and hope everything is still together
(คอซ แอมอา คี๊พ เมกิน มั๊นนี่ แอนด์ โฮพ เอ๊วี่ติง อีส สทิลล ทูเก๊ทเธ่อร์)
Havin papers, man, now what y’all n*ggas doin?
(เฮฝวิน เพ๊เพ่อร์ , แมน , นาว ว๊อท ยอล เอ็น *ggas โดย)
All y’all broke on the corner, drinkin your drink, wanna be doin what I’m
(ออล ยอล บโรค ออน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ , ดริงคิน ยุร ดริ๊งค , วอนนา บี โดย ว๊อท แอม)
doin
(โดย)
But don’t get mad and don’t be tryin to play-hate
(บั๊ท ด้อนท์ เก็ท แม้ด แอนด์ ด้อนท์ บี ทายอิน ทู เพลย์ เฮท)
Cos, uhh, takin trips around state to state
(คอซ , อา , ทอคกิ่น ทริ๊พ อะราวนฺดฺ สเทท ทู สเทท)
Representin, uhh, what y’all wanna represent
(เรพพรีเซนทิน , อา , ว๊อท ยอล วอนนา รีเพรสเซ่นท)
But y’all can’t represent it cos y’all got no dollars, no cents
(บั๊ท ยอล แค็นท รีเพรสเซ่นท ดิธ คอซ ยอล ก็อท โน ดอลเลอะ , โน เซ็นท)
I’m movin on, groovin on and I’m movin
(แอม มูฝวิน ออน , กรูฝวิน ออน แอนด์ แอม มูฝวิน)
Makin more moves than the average Cuban
(เมกิน โม มู๊ฝ แฑ็น ดิ แอ๊ฝเฝอร์เหรจ คยูแบ็น)
Tryin ta get G’s across the town, tryin ta make more hits
(ทายอิน ทา เก็ท จีส อะคร๊อส เดอะ ทาวน์ , ทายอิน ทา เม้ค โม ฮิท)
And tryin ta get my game tight and get at your b*tch
(แอนด์ ทายอิน ทา เก็ท มาย เกม ไท๊ท แอนด์ เก็ท แอ็ท ยุร บี *tch)
Now if she wants to get with this, she gone come holla at a player, do’
(นาว อิ๊ฟ ชี ว้อนท ทู เก็ท วิธ ดิส , ชี กอน คัม ฮอลละ แอ็ท ดา เพย์เยอร์ , ดู)
Cos she know that Snoop Dogg is got that white Rolls Royce
(คอซ ชี โนว์ แดท ซนูพ ด๊อก อีส ก็อท แดท ไว๊ท โรลล โรยสฺ)
And she wants to jump in, bring a friend
(แอนด์ ชี ว้อนท ทู จั๊มพ อิน , บริง อะ เฟรน)
Cos everything is like alphabet, come on in
(คอซ เอ๊วี่ติง อีส ไล๊ค แอลฟะเบ็ท , คัมมอน อิน)
Come on in and bring a friend and you can come on back
(คัมมอน อิน แอนด์ บริง อะ เฟรน แอนด์ ยู แคน คัมมอน แบ็ค)
Cos when you do, we gone be sippin on some Cognac
(คอซ เว็น ยู ดู , วี กอน บี ซิบปิ่น ออน ซัม คอนแย็ค)
It’s on me, I’m feelin good tonight
(อิทซ ออน มี , แอม ฟีลิน กู๊ด ทูไน๊ท)
Cos I’ma do mines and I’ma keep everything tight
(คอซ แอมอา ดู ไมน์ แซน แอมอา คี๊พ เอ๊วี่ติง ไท๊ท)
I ain’t lettin nothin leak cos if thangs leak, then I’m get caught
(ไอ เอน เลทดิน นอทติน ลี๊ค คอซ อิ๊ฟ เตง ลี๊ค , เด็น แอม เก็ท คอท)
And I can’t get caught cos you know how they do it about that child support
(แอนด์ ดาย แค็นท เก็ท คอท คอซ ยู โนว์ ฮาว เด ดู อิท อะเบ๊าท แดท ชายลํดํ ซั๊พผอร์ท)
Sh*t, b*tches is cold on a n*gga who ain’t got his game tight
(ฌะ *ที , บี *tches ซิส โคลด์ ออน อะ เอ็น *gga ฮู เอน ก็อท ฮิส เกม ไท๊ท)
Gettin 18-point-5 percent, half your life
(เกดดิน 18 พ๊อยท์ 5 เพอร์เซ็น , ฮาล์ฟ ยุร ไล๊ฟ)
Sh*t, I love my baby boy and all
(ฌะ *ที , ไอ ลัฝ มาย เบ๊บี้ บอย แอนด์ ออล)
But I ain’t gonna be payin no b*tch, no no, no way Dogg
(บั๊ท ไอ เอน กอนนะ บี เพย์อิน โน บี *tch , โน โน , โน เวย์ ด๊อก)
I’m too slick on my toes, I’m too tight
(แอม ทู ซลิค ออน มาย โท , แอม ทู ไท๊ท)
I’m guaranteed to get away from some sh*t like dat, ain’t that right
(แอม แกแรนที ทู เก็ท อะเวย์ ฟรอม ซัม ฌะ *ที ไล๊ค แดซ , เอน แดท ไร๊ท)
Cos, uhh, when you play in this game you got to be the real player
(คอซ , อา , เว็น ยู เพลย์ อิน ดิส เกม ยู ก็อท ทู บี เดอะ เรียล เพย์เยอร์)
You can’t be no fake ass n*gga talkin about you wanna be the man
(ยู แค็นท บี โน เฟ้ค อาซ เอ็น *gga ทอคกิ่น อะเบ๊าท ยู วอนนา บี เดอะ แมน)
Cos if you ain’t with the game, the game ain’t gonna be wit you
(คอซ อิ๊ฟ ยู เอน วิธ เดอะ เกม , เดอะ เกม เอน กอนนะ บี วิท ยู)
And I can put that on everything including you
(แอนด์ ดาย แคน พุท แดท ออน เอ๊วี่ติง อินคลูดอิง ยู)

[Interlude: [Snoop talking]]
([ อีนเทิลยูด : [ ซนูพ ทอคอิง ] ])

One of every five black males berfore the year 2000 will be detained or
(วัน อ็อฝ เอ๊เฝอร์รี่ ไฟฝ แบล๊ค เมล berfore เดอะ เยียร์ 2000 วิล บี ดีเทน ออ)
deceased
(ดิซีซ)
No justice, no peace
(โน จัสติกส , โน พี๊ซ)
Yeah the truth hurts, we scared to go to church
(เย่ เดอะ ทรู๊ธ เฮิร์ท , วี ซคา ทู โก ทู เชิร์ช)

Look here, but don’t cut it, gettin five points
(ลุ๊ค เฮียร , บั๊ท ด้อนท์ คัท ดิธ , เกดดิน ไฟฝ พ๊อยท์)
Step back for a second, I’m puttin less than five to this joint
(สเท็พ แบ็ค ฟอร์ รา เซ๊คคั่น , แอม พันดิน เลซ แฑ็น ไฟฝ ทู ดิส จอยนท)
Hmm, if this is the bomb n*ggas gonna blow up like Atlanta at the Olympics
(อึม , อิ๊ฟ ดิส ซิส เดอะ บอมบฺ เอ็น *ggas กอนนะ โบลว์ อั๊พ ไล๊ค แอทแรนทา แอ็ท ดิ โอะลีมพิค)
N*ggas be trippin but I’ll be pimpin
(เอ็น *ggas บี ทริพพิน บั๊ท อิลล บี พิมปิน)
I don’t be trippin off no n*gga at all, no b*tches
(ไอ ด้อนท์ บี ทริพพิน ออฟฟ โน เอ็น *gga แอ็ท ดอร์ , โน บี *tches)
Just tryin to get money, I don’t even be trippin off no switches
(จั๊สท ทายอิน ทู เก็ท มั๊นนี่ , ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น บี ทริพพิน ออฟฟ โน สวิทเชท)
I used to like low-riders but now I like Eastsiders
(ไอ ยู๊ส ทู ไล๊ค โลว ไรดเออะ บั๊ท นาว ไอ ไล๊ค Eastsiders)
I put it down wit me and make a hit maker, y’knowhatI’msayin?
(ไอ พุท ดิธ เดาน วิท มี แอนด์ เม้ค เก ฮิท เมคเออะ , yknowhatImsayin)
I love the Lakers now cos now they got Shaq O’Neal
(ไอ ลัฝ เดอะ เลเกอร์ นาว คอซ นาว เด ก็อท ชัค ONeal)
It’s time to make a million dollars and that’s for real
(อิทซ ไทม์ ทู เม้ค เก มิ๊ลเลี่ยน ดอลเลอะ แซน แด้ท ฟอร์ เรียล)
See we gone blow up and show up and throw up nuttin but Dogg Pound
(ซี วี กอน โบลว์ อั๊พ แอนด์ โชว์ อั๊พ แอนด์ โธรว์ อั๊พ นัทดิน บั๊ท ด๊อก เพานด)
Give it to ya ta put it down and we’ll be round to your town
(กี๊ฝ อิท ทู ยา ทา พุท ดิธ เดาน แอนด์ เวลล บี ราวนด ทู ยุร ทาวน์)
So just sit in your seats and wait til we come through
(โซ จั๊สท ซิท อิน ยุร ซีท แซน เว้ท ทิล วี คัม ทรู)
Until we do just keep smokin grey and blue
(อันทิล วี ดู จั๊สท คี๊พ สโมกิน เกรย์ แอนด์ บลู)
Or whatever you do just stay true to what you do
(ออ ฮว็อทเอฝเออะ ยู ดู จั๊สท สเทย์ ทรู ทู ว๊อท ยู ดู)
Cos we gone keep doin what the f*ck we got to do
(คอซ วี กอน คี๊พ โดย ว๊อท เดอะ เอฟ *ck วี ก็อท ทู ดู)
Now, follow me now and listen to the instructions
(นาว , ฟ๊อลโล่ว มี นาว แอนด์ ลิ๊สซึ่น ทู ดิ อินซทรัคฌัน)
Cos the game’s gonna get deep now, n*ggas is tryin ta creep
(คอซ เดอะ เกม กอนนะ เก็ท ดี๊พ นาว , เอ็น *ggas ซิส ทายอิน ทา ครีพ)
Tryin ta get up on game but they don’t wanna be down with the PG
(ทายอิน ทา เก็ท อั๊พ ออน เกม บั๊ท เด ด้อนท์ วอนนา บี เดาน วิธ เดอะ PG)
All of a sudden everybody wanna dis DP
(ออล อ็อฝ อะ ซัดดน เอวี่บอดี้ วอนนา ดิซ DP)
Now, what we look like?
(นาว , ว๊อท วี ลุ๊ค ไล๊ค)
Makin y’all diss us, that ain’t right
(เมกิน ยอล ดิซ อัซ , แดท เอน ไร๊ท)
I should get upset but I’ma stay composed
(ไอ เชิด เก็ท อั๊พเซ็ท บั๊ท แอมอา สเทย์ คอมโพส)
Chill for a second, spit at some hos
(ชิล ฟอร์ รา เซ๊คคั่น , ซพิท แอ็ท ซัม โฮซ)
Drinkin my drink, smokin my dank
(ดริงคิน มาย ดริ๊งค , สโมกิน มาย แด็งค)
Countin my bank, uhh that sh*t stank
(เค๊าดิน มาย แบ๊งค , อา แดท ฌะ *ที ซแท็งค)
Stanky bank is what I got cos I’ma keep it
(แสตงคี แบ๊งค อีส ว๊อท ไอ ก็อท คอซ แอมอา คี๊พ อิท)
And nah this ain’t no motherf*ckin secret
(แอนด์ นาห์ ดิส เอน โน motherf*ckin ซี๊เขร็ท)

[Interlude: [Snoop talking]]
([ อีนเทิลยูด : [ ซนูพ ทอคอิง ] ])

Yeah, we’re in drought season
(เย่ , เวีย อิน เดร๊าท ซี๊ซั่น)
N*ggas lookin for a reason
(เอ็น *ggas ลุคกิน ฟอร์ รา รี๊ซั่น)
It’s like thanksgiving without the feast
(อิทซ ไล๊ค thanksgivings วิธเอ๊าท เดอะ ฟีซท)
Yeah the truth hurts, we’re scared to go to church
(เย่ เดอะ ทรู๊ธ เฮิร์ท , เวีย ซคา ทู โก ทู เชิร์ช)

They got me runnin from my life, I’m jumpin gates
(เด ก็อท มี รูนนิน ฟรอม มาย ไล๊ฟ , แอม จัมปิน เกท)
They got dogs on my ass, but I’m a Dogg
(เด ก็อท ด้อกก ออน มาย อาซ , บั๊ท แอม มา ด๊อก)
So I know how to alert and get wit dat sh*t
(โซ ไอ โนว์ ฮาว ทู อะเลิ๊ร์ท แอนด์ เก็ท วิท แดซ ฌะ *ที)
The dog run up on me I give him a cold
(เดอะ ด้อกก รัน อั๊พ ออน มี ไอ กี๊ฝ ฮิม มา โคลด์)
Like n*gga back up off me
(ไล๊ค เอ็น *gga แบ็ค อั๊พ ออฟฟ มี)
He turn around and bite the police, hmm
(ฮี เทิร์น อะราวนฺดฺ แอนด์ ไบ้ท์ เดอะ โพลิ๊ซ , อึม)
Game recognise Snoop Dogg too cold, I’m on my toes
(เกม เรคอ็อกไนส ซนูพ ด๊อก ทู โคลด์ , แอม ออน มาย โท)
I slide in the back of a garage, dippin with this ho
(ไอ สไล๊ด อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ อะ กะราฉ , ดิพพิน วิธ ดิส โฮ)
They run right past me, ask me ” Have I seen the suspect? ”
(เด รัน ไร๊ท พาสท์ มี , อาสคฺ มี ” แฮ็ฝ ไอ ซีน เดอะ ซั๊สเพ็คท “)
” Yeah, he went that way ” , now for the jack
(” เย่ , ฮี เว็นท แดท เวย์ ” , นาว ฟอร์ เดอะ แจ็ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Freestyle Conversation คำอ่านไทย Snoop Dogg

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น