เนื้อเพลง The Last Fight คำอ่านไทย Bullet For My Valentine

I don’t wanna stand beside you
( ไอ ด้อนท์ วอนนา สแทนด์ บีไซด์ ยู)
I’m gonna try and feel the pain you’re going through
(แอม กอนนะ ธราย แอนด์ ฟีล เดอะ เพน ยัวร์ โกอิ้ง ทรู)
Till the death you’ve seen is through.
(ทิลล์ เดอะ เด้ท ยู๊ฟ ซีน อีส ทรู)

Cold sweats, hallucinations
(โคลด์ สเว็ท , แฮ็ลยุซิเนฌัน)
I wanna speed to stop
(ไอ วอนนา สพี๊ด ทู สท๊อพ)
The hell I’m going through
(เดอะ เฮ็ลล แอม โกอิ้ง ทรู)
The addiction’s taking you.
(ดิ แอ็ดดีคณัน เทคอิง ยู)

Can you see me through bloodshot eyes [through bloodshot eyes]
(แคน ยู ซี มี ทรู บลูดชอท อาย [ ทรู บลูดชอท อาย ])
Should I fight for what is right or let it die?
(เชิด ดาย ไฟ้ท ฟอร์ ว๊อท อีส ไร๊ท ออ เล็ท ดิธ ดาย)
Now I’m choking on force fed lies
(นาว แอม โชคิง ออน ฟอร์ซ เฟ็ด ไล)
Do I fight or let it die?
(ดู ไอ ไฟ้ท ออ เล็ท ดิธ ดาย)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I will fight, one more fight
(ไอ วิล ไฟ้ท , วัน โม ไฟ้ท)
Don’t break down in front of me.
(ด้อนท์ เบร๊ค เดาน อิน ฟร๊อนท อ็อฝ มี)
I will fight, will you fight?
(ไอ วิล ไฟ้ท , วิล ยู ไฟ้ท)
I am not the enemy.
(ไอ แอ็ม น็อท ดิ เอ๊นนิมี่)
I will try one last time
(ไอ วิล ธราย วัน ล๊าสท ไทม์)
Are you listening to me?
(อาร์ ยู ลิเซินนิง ทู มี)
I will fight, the last fight
(ไอ วิล ไฟ้ท , เดอะ ล๊าสท ไฟ้ท)
I am not your enemy.
(ไอ แอ็ม น็อท ยุร เอ๊นนิมี่)

Everyone is sick of caring
(เอ๊วี่วัน อีส ซิ๊ค อ็อฝ แคร์ริง)
No silver lining on the cloud that covers you
(โน ซิ๊ลเฝ่อร ไลนอิง ออน เดอะ คลาวดํ แดท โค๊ฝเฝ่อร์ ยู)
Let it pour and soak you through
(เล็ท ดิธ พาว แอนด์ โซค ยู ทรู)

No hope, just desperation
(โน โฮพ , จั๊สท เดซเพอะเรฌัน)
So sit and wait for death
(โซ ซิท แอนด์ เว้ท ฟอร์ เด้ท)
And pray it takes you soon.
(แอนด์ เพรย์ อิท เท้ค ยู ซูน)
The addiction’s taking you.
(ดิ แอ็ดดีคณัน เทคอิง ยู)

Can you see me through bloodshot eyes [through bloodshot eyes]
(แคน ยู ซี มี ทรู บลูดชอท อาย [ ทรู บลูดชอท อาย ])
Should I fight for what is right or let it die?
(เชิด ดาย ไฟ้ท ฟอร์ ว๊อท อีส ไร๊ท ออ เล็ท ดิธ ดาย)
Now I’m choking on force fed lies
(นาว แอม โชคิง ออน ฟอร์ซ เฟ็ด ไล)
Do I fight or let it die?
(ดู ไอ ไฟ้ท ออ เล็ท ดิธ ดาย)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I will fight, one more fight
(ไอ วิล ไฟ้ท , วัน โม ไฟ้ท)
Don’t break down in front of me.
(ด้อนท์ เบร๊ค เดาน อิน ฟร๊อนท อ็อฝ มี)
I will fight, will you fight?
(ไอ วิล ไฟ้ท , วิล ยู ไฟ้ท)
I am not the enemy.
(ไอ แอ็ม น็อท ดิ เอ๊นนิมี่)
I will try one last time
(ไอ วิล ธราย วัน ล๊าสท ไทม์)
Are you listening to me?
(อาร์ ยู ลิเซินนิง ทู มี)
I will fight, the last fight
(ไอ วิล ไฟ้ท , เดอะ ล๊าสท ไฟ้ท)
I am not your enemy.
(ไอ แอ็ม น็อท ยุร เอ๊นนิมี่)

[Guitar solo]
([ กิทา โซ๊โล่ ])

Can you see me through bloodshot eyes [through bloodshot eyes]
(แคน ยู ซี มี ทรู บลูดชอท อาย [ ทรู บลูดชอท อาย ])
Should I fight another night or let it die?
(เชิด ดาย ไฟ้ท อะน๊าเทร่อร์ ไน๊ท ออ เล็ท ดิธ ดาย)
Now I’m choking on every lie.
(นาว แอม โชคิง ออน เอ๊เฝอร์รี่ ไล)
Now I’m choking on every lie.
(นาว แอม โชคิง ออน เอ๊เฝอร์รี่ ไล)
Do I fight or let it die?
(ดู ไอ ไฟ้ท ออ เล็ท ดิธ ดาย)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I will fight, one more fight
(ไอ วิล ไฟ้ท , วัน โม ไฟ้ท)
Don’t break down in front of me.
(ด้อนท์ เบร๊ค เดาน อิน ฟร๊อนท อ็อฝ มี)
I will fight, will you fight?
(ไอ วิล ไฟ้ท , วิล ยู ไฟ้ท)
I am not the enemy.
(ไอ แอ็ม น็อท ดิ เอ๊นนิมี่)
I will try one last time
(ไอ วิล ธราย วัน ล๊าสท ไทม์)
Are you listening to me?
(อาร์ ยู ลิเซินนิง ทู มี)
I will fight, the last fight
(ไอ วิล ไฟ้ท , เดอะ ล๊าสท ไฟ้ท)
I am not your enemy.
(ไอ แอ็ม น็อท ยุร เอ๊นนิมี่)

I am not your, not your enemy!
(ไอ แอ็ม น็อท ยุร , น็อท ยุร เอ๊นนิมี่ !)
I am not your enemy.
(ไอ แอ็ม น็อท ยุร เอ๊นนิมี่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Last Fight คำอ่านไทย Bullet For My Valentine

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น