เนื้อเพลง Reservoir Dogs คำอ่านไทย Jay-Z

[Sheek]
( [ Sheek ])
F*ck — sh*t is real right here
(เอฟ *ck ฌะ *ที อีส เรียล ไร๊ท เฮียร)
Roc-a-Fella, LOX, takin the streets over motherf*ckers
(ร็อค อะ เฟลลา , ลอค , ทอคกิ่น เดอะ สทรีท โอ๊เฝ่อร motherf*ckers)
Don’t get it twisted
(ด้อนท์ เก็ท ดิธ ทวิสท)
Yo, aiyyo, aiyyo, aiyyo
(โย , เออายเอว , เออายเอว , เออายเอว)
Yo shut the f*ck up ‘fore I blast and Banned From TV your ass
(โย ชั๊ท เดอะ เอฟ *ck อั๊พ โฟร์ ไอ บลาสทํ แอนด์ แบ็นด ฟรอม ทีวี ยุร อาซ)
with no mask, look at the camera like what?
(วิธ โน แมสค , ลุ๊ค แกท เดอะ แค๊เมร่า ไล๊ค ว๊อท)
Yeah I did it like them sick white boys the court committed
(เย่ ไอ ดิด ดิท ไล๊ค เด็ม ซิ๊ค ไว๊ท บอย เดอะ คอร์ท คอมมิดเดด)
To the death of me, I’m spaz like I’m on Ecstasy
(ทู เดอะ เด้ท อ็อฝ มี , แอม สปาซ ไล๊ค แอม ออน เอคซทะซิ)
Drop 100 bars for real like I’m lookin for a deal
(ดรอพ 100 บาร์ ฟอร์ เรียล ไล๊ค แอม ลุคกิน ฟอร์ รา ดีล)
If I ain’t hungry, who the f*ck is, I’m worse than them African kids
(อิ๊ฟ ฟาย เอน ฮั๊งกรี้ , ฮู เดอะ เอฟ *ck อีส , แอม เวิ๊ร์ส แฑ็น เด็ม แอฟริแค็น คิด)
I ain’t straight til my numbers match the Motorola ?bid?
(ไอ เอน สเทร๊ท ทิล มาย นั๊มเบ้อร์ แหมทช์ เดอะ มอเดอโรล่า บิด)
And walk the streets up in ? ? like I don’t f*ckin care
(แอนด์ ว๊อล์ค เดอะ สทรีท อั๊พ อิน ไล๊ค ไก ด้อนท์ เอฟ *ckin แคร์)
If I ain’t strapped that means I took em off my Nike Airs
(อิ๊ฟ ฟาย เอน สแตปชฺ แดท มีน ซาย ทุค เอ็ม ออฟฟ มาย นายกี้ แอร์)
Get off mine, y’all talk sh*t like little children
(เก็ท ออฟฟ ไมน์ , ยอล ท๊อล์ค ฌะ *ที ไล๊ค ลิ๊ทเทิ่ล ชีลดเร็น)
when I ride mine like b*tched when I walk up in the building
(เว็น นาย ไรด์ ไมน์ ไล๊ค บี *tched เว็น นาย ว๊อล์ค อั๊พ อิน เดอะ บีลดิง)
Cause I catch tans in the winter, with wild whores
(ค๊อส ไอ แค็ทช แทน ซิน เดอะ วิ๊นเท่อร์ , วิธ ไวลด์ โฮ)
Jet-skiin, while you keep warm at corner stores
(เจ๊ต skiin , ไวล์ ยู คี๊พ วอร์ม แอ็ท ค๊อร์เน่อร์ สโทร์)
I make it hot, floodin your block, the best way
(ไอ เม้ค อิท ฮอท , floodin ยุร บล๊อค , เดอะ เบ๊สท์ เวย์)
Professionally, they’ll find poison in your X-Ray
(พโระเฟฌอะแน็ลลิ , เด๊ว ไฟนด์ พ๊อยซั่น อิน ยุร เอ๊กซฺ เรย์)
As I get roasted lookin at Biggie posted on my wall
(แอส ซาย เก็ท โรซท ลุคกิน แอ็ท บิ๊กกี้ โพสท ออน มาย วอลล์)
Takin shots of Louie til I fall
(ทอคกิ่น ฌ็อท อ็อฝ ลูยอี ทิล ไอ ฟอลล์)
Nuttin to lose, just load the clip up in the groove
(นัทดิน ทู ลู้ส , จั๊สท โหลด เดอะ คลิพ อั๊พ อิน เดอะ กรูฝ)
and kick rhymes to the poster, til I swear Big move
(แอนด์ คิ๊ค ไรม ทู เดอะ โพซเทอะ , ทิล ไอ สแวร์ บิ๊ก มู๊ฝ)
My team, you would think was on Thorazine
(มาย ทีม , ยู เวิด ทริ๊งค วอส ออน Thorazine)
How we floss and don’t give a f*ck what it’s cost-ing
(ฮาว วี ฟล็อซ แซน ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck ว๊อท อิทซ คอสทํ อิง)

[Beanie Sigel]
([ Beanie Sigel ])
Yo, yo, pressure bust pipes, it’s time to apply it now
(โย , โย , พเรฌเออะ บัซท ไพพ , อิทซ ไทม์ ทู แอ๊พพลาย อิท นาว)
Pick out a quiet town and tie it down
(พิค เอ๊าท ดา ไคว๊เอ้ท ทาวน์ แอนด์ ไท อิท เดาน)
Make n*ggaz lock it down, y’all know where to buy it now
(เม้ค เอ็น *ggaz ล๊อค อิท เดาน , ยอล โนว์ แวร์ ทู บาย อิท นาว)
Beanie Mac I supply it now
(Beanie แมค ไอ ซั๊พพลาย อิท นาว)
My squad roll deep, in foreign cars with two seats
(มาย ซคว็อด โรลล ดี๊พ , อิน ฟอร์เรน คารํ วิธ ทู ซีท)
Couple of 5’s, a 6, a few Jeeps
(คั๊พเพิ่ล อ็อฝ 5s , อะ 6 , อะ ฟิว จีพ)
Bag enough coke to last a few weeks
(แบ๊ก อีน๊าฟ โคค ทู ล๊าสท ดา ฟิว วี๊ค)
In case n*ggaz wanna test, vest and a few heats
(อิน เค๊ส เอ็น *ggaz วอนนา เทสท์ , เฝ็ซท แอนด์ อะ ฟิว ฮีท)
You really wanna test my name? And test my game?
(ยู ริแอ็ลลิ วอนนา เทสท์ มาย เนม แอนด์ เทสท์ มาย เกม)
Until you have me, test my aim?
(อันทิล ยู แฮ็ฝ มี , เทสท์ มาย เอม)
Y’all n*ggaz nuts, like testricles
(ยอล เอ็น *ggaz นัท , ไล๊ค testricles)
Hit you up in your apartment buildin vestibule
(ฮิท ยู อั๊พ อิน ยุร อะพาทเม็นท เบลดิน เฝซทิบยูล)
Perhaps it’s best for you, to keep on walkin
(เพอร์แฮพส์ อิทซ เบ๊สท์ ฟอร์ ยู , ทู คี๊พ ออน วอคกิน)
Heat from the noggin, keep on sparkin
(ฮีท ฟรอม เดอะ นอกกิน , คี๊พ ออน sparkin)
Platinum prezzie, Bezzie, stay sparklin
(พแลทนัม prezzie , Bezzie , สเทย์ sparklin)
Cop off the lot never see me at the auction
(ค็อพ ออฟฟ เดอะ ล็อท เน๊เฝ่อร์ ซี มี แอ็ท ดิ อ๊อคชั่น)
Pint of Bacardi darken, when it’s hawkin
(ไพนท อ็อฝ เบคาดี ดาเค็น , เว็น อิทซ hawkin)
Out on the strip, until I reach the margin
(เอ๊าท ออน เดอะ ซทริพ , อันทิล ไอ รี๊ช เดอะ ม๊าร์จิ้น)
Not tryin to meet the Seargeant, at the precinct
(น็อท ทายอิน ทู มี๊ท เดอะ Seargeant , แอ็ท เดอะ พรีซิงท)
Eatin cheese sandwiches, down for the weekend
(อีดิน ชี๊ส sandwiches , เดาน ฟอร์ เดอะ วี๊คเกน)
Locked up with dirty white boys and Ricans
(ล๊อค อั๊พ วิธ เดอทิ ไว๊ท บอย แซน รีแกน)

[Jadakiss]
([ Jadakiss ])
Now if I kill you I probably do ten in the box
(นาว อิ๊ฟ ฟาย คิลล์ ยู ไอ พรอบอับลิ ดู เท็น อิน เดอะ บ๊อกซฺ)
Come down on appeal then I’m killin your pops
(คัม เดาน ออน แอพพีล เด็น แอม คิลลิน ยุร พ็อพ)
You feelin The LOX, n*gga why you grillin The LOX
(ยู ฟีลิน เดอะ ลอค , เอ็น *gga วาย ยู grillin เดอะ ลอค)
If this rap sh*t don’t work n*ggaz still in the spot
(อิ๊ฟ ดิส แร็พ ฌะ *ที ด้อนท์ เวิ๊ร์ค เอ็น *ggaz สทิลล อิน เดอะ สพอท)
You bring it to me, I gotta lose your family
(ยู บริง อิท ทู มี , ไอ กอททะ ลู้ส ยุร แฟ๊มิลี่)
Gangstas don’t die, they get chubby, and move to Miami
(แก๊งซดา ด้อนท์ ดาย , เด เก็ท ชับบิ , แอนด์ มู๊ฝ ทู มายเอมอี)
Sh*t is deep now dog but it gets deeper
(ฌะ *ที อีส ดี๊พ นาว ด้อกก บั๊ท ดิธ เก็ท ดิพเพอ)
F*ck it, the weather’s nice and the price is much cheaper
(เอฟ *ck อิท , เดอะ เว๊เธ่อร ไน๊ซ์ แอนด์ เดอะ ไพร๊ซ์ อีส มัช ชีพเปอ)
I put it on tape, you gon’ buy it, I put it in a bag
(ไอ พุท ดิธ ออน เท๊พ , ยู ก็อน บาย อิท , ไอ พุท ดิธ อิน อะ แบ๊ก)
you gon’ try it, y’all n*ggaz can’t deny it
(ยู ก็อน ธราย อิท , ยอล เอ็น *ggaz แค็นท ดีนาย อิท)
Lot of cats still tryin to study my last bounce
(ล็อท อ็อฝ แค๊ท สทิลล ทายอิน ทู สทีดดี้ มาย ล๊าสท เบ๊าสฺ)
Tell you what, get a beat tape and a half ounce
(เทลล ยู ว๊อท , เก็ท ดา บีท เท๊พ แอนด์ อะ ฮาล์ฟ อันซ)
They got me where I can’t be without my large gat
(เด ก็อท มี แวร์ ไอ แค็นท บี วิธเอ๊าท มาย ลาร์จ แกท)
Teflon long sleeve, and my hardhat
(เทฟรอน ลอง ซลีฝ , แอนด์ มาย hardhat)
Don’t matter if I’m openin up, or headline
(ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ อิ๊ฟ แอม โอพีนิน อั๊พ , ออ เฮดไลน์)
Doin the speed limit or pushin red lines
(โดย เดอะ สพี๊ด ลิ๊หมิท ออ พรุซชิน เร้ด ไลน์)
Six months in the county or fed time
(ซิกซ์ มั้นธ ซิน เดอะ เคานทิ ออ เฟ็ด ไทม์)
I’ma be the ‘Kiss n*gga, until it’s bedtime
(แอมอา บี เดอะ คิซ เอ็น *gga , อันทิล อิทซ เบดทาม)
Anything I’m on is a classic, any n*gga
(เอนอิธิง แอม ออน อีส ซา คแลซซิแค็ล , เอ๊นี่ เอ็น *gga)
ever had beef with, son is a bastard
(เอ๊เฝ่อร์ แฮ็ด บี๊ฟ วิธ , ซัน อีส ซา แบซเทิด)
Anytime I spit, spit acid, L.O.X.
(เอนี่ไทม์ ไอ ซพิท , ซพิท เอ๊สิด , แอล โอ เอ๊กซฺ)
Ruffryder you heard? We got the game mastered
(Ruffryder ยู เฮิด วี ก็อท เดอะ เกม ม๊าสเต้อร์)

I told you the pain was comin
(ไอ โทลด ยู เดอะ เพน วอส คัมอิน)
You wouldn’t listen
(ยู วูดดึ่น ลิ๊สซึ่น)
You tried to play me like a joke?
(ยู ทไร ทู เพลย์ มี ไล๊ค เก โจ้ก)
Now who got the last laugh?
(นาว ฮู ก็อท เดอะ ล๊าสท ล๊าฟ)
Now take these bullets with you to hell
(นาว เท้ค ฑิส บัลเล่ วิธ ยู ทู เฮ็ลล)

[Sauce Money]
([ ซ๊อซ มั๊นนี่ ])
You motherf*ckers is sick, don’t think Sauce the sh*t
(ยู motherf*ckers ซิส ซิ๊ค , ด้อนท์ ทริ๊งค ซ๊อซ เดอะ ฌะ *ที)
So many n*ggaz on my nuts I thought I lost my d*ck
(โซ เมนอิ เอ็น *ggaz ออน มาย นัท ซาย ธอท ไอ ล็อซท มาย ดี *ck)
Picture me fallin off, I’m camera shy
(พิ๊คเจ้อร์ มี แฟลลิน ออฟฟ , แอม แค๊เมร่า ชาย)
Hammers fly, might miss you, but your man’ll die
(แฮ๊มเมอร์ ฟลาย , ไมท มิซ ยู , บั๊ท ยุร manll ดาย)
What’s the difference? Either way I’m stunnin your crew
(ว๊อท เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ ไอ๊เทร่อ เวย์ แอม stunnin ยุร ครู)
I f*ck to win, y’all n*ggaz comin to lose
(ไอ เอฟ *ck ทู วิน , ยอล เอ็น *ggaz คัมอิน ทู ลู้ส)
Somethin to prove? Spit it, we can have a sprayoff
(ซัมติน ทู พรู๊ฝ ซพิท ดิธ , วี แคน แฮ็ฝ อะ sprayoff)
I lay off wet n*ggaz and kill em on my day off
(ไอ เลย์ ออฟฟ เว๊ท เอ็น *ggaz แอนด์ คิลล์ เอ็ม ออน มาย เดย์ ออฟฟ)
Ain’t nuttin for me to bust a trey off
(เอน นัทดิน ฟอร์ มี ทู บัซท ดา เทรย์ ออฟฟ)
Murder the whole month of April n*gga, just to take May off
(เม๊อร์เด้อร์ เดอะ โฮล มั้นธ อ็อฝ เอพริล เอ็น *gga , จั๊สท ทู เท้ค เมย์ ออฟฟ)
Run with more Germans than Adolf, you light crews
(รัน วิธ โม เจอแม็น แฑ็น Adolf , ยู ไล๊ท ครู)
Now I concentrate on your camp, like Jews
(นาว ไอ ค๊อนเซ็นเทรท ออน ยุร แค๊มพํ , ไล๊ค จู)
Flow hot like a heatwave b*tch
(โฟลว์ ฮอท ไล๊ค เก heatwave บี *tch)
Whips fatter than them sh*ts they beat slaves with
(ฮวิพ fatter แฑ็น เด็ม ฌะ *ts เด บีท สเล๊ฝ วิธ)
I’m a meal stackin n*gga who pull quick, still packin
(แอม มา มีล สทาคกิน เอ็น *gga ฮู พูลล ควิค , สทิลล แพคกิน)
for you Phil Jackson n*ggaz on that Bull
(ฟอร์ ยู ฟิล แจคสัน เอ็น *ggaz ออน แดท บูลล)

[Styles]
([ สไทล์ ])
I don’t give a F*CK who you are, so F*CK who you are
(ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *CK ฮู ยู อาร์ , โซ เอฟ *CK ฮู ยู อาร์)
I don’t care about a pretty b*tch, watch or a car
(ไอ ด้อนท์ แคร์ อะเบ๊าท ดา พริ๊ทที่ บี *tch , ว๊อทช ออ รา คารํ)
I don’t care about your block and whoever you shot
(ไอ ด้อนท์ แคร์ อะเบ๊าท ยุร บล๊อค แอนด์ ฮูเอฝเออะ ยู ฌ็อท)
I don’t care about your album and whenever it drop
(ไอ ด้อนท์ แคร์ อะเบ๊าท ยุร อั๊ลบั้ม แอนด์ ฮเว็นเอฝเออะ อิท ดรอพ)
I don’t care about your past if I did I woulda asked
(ไอ ด้อนท์ แคร์ อะเบ๊าท ยุร พาสท์ อิ๊ฟ ฟาย ดิด ดาย วู๊ดดา อาสคฺ)
I’m too busy lightin ‘dro with a whole lotta hash
(แอม ทู บี๊ซี่ lightin ดีโร วิธ อะ โฮล ลอทดา แฮ็ช)
Far as this rap sh*t, I’m ten steps ahead of n*ggaz
(ฟาร์ แอส ดิส แร็พ ฌะ *ที , แอม เท็น สเท็พ อะเฮด อ็อฝ เอ็น *ggaz)
Shootin backwards, just for practice
(ชูดทิน แบคเวิด , จั๊สท ฟอร์ แพร๊คทิ๊ซ)
Ride or die n*gga, hoppin in your casket
(ไรด์ ออ ดาย เอ็น *gga , โฮ๊พปิน อิน ยุร แคซเค็ท)
Bout to go to hell with you, blow the L with you
(เบาท ทู โก ทู เฮ็ลล วิธ ยู , โบลว์ เดอะ แอล วิธ ยู)
Tell the whole world I’m spittin let em know the shells hit you
(เทลล เดอะ โฮล เวิลด แอม สปิทดิน เล็ท เอ็ม โนว์ เดอะ เชลล์ ฮิท ยู)
I tell n*ggaz quick, s*ck d*ck and get a glock
(ไอ เทลล เอ็น *ggaz ควิค , เอส *ck ดี *ck แอนด์ เก็ท ดา คล็อก)
My name ring bells like Sunday at twelve o’clock
(มาย เนม ริง เบลล์ ไล๊ค ซันดิ แอ็ท ทเว้ลฝ โอคล็อก)
I’m half past seven, bust six then eleven
(แอม ฮาล์ฟ พาสท์ เซเฝ่น , บัซท ซิกซ์ เด็น อิเลฝเอ็น)
You know me, slide my man my joint say reload me
(ยู โนว์ มี , สไล๊ด มาย แมน มาย จอยนท เซย์ รีโลด มี)
I ruffryde and pop a fella for Roc-a-Fella
(ไอ ruffryde แอนด์ พ็อพ อะ เฟลลา ฟอร์ ร็อค อะ เฟลลา)
Jay [what the f*ck] spendin mozzarella
(เจ [ ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ] สเปนดิน โมซเซเรร่า)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
I know pop you can’t stand us cause you cock them hammers
(ไอ โนว์ พ็อพ ยู แค็นท สแทนด์ อัซ ค๊อส ยู ค๊อค เด็ม แฮ๊มเมอร์)
Run in your crib, no prisoners, pop your grandma
(รัน อิน ยุร คริบ , โน พรีสเนอะ , พ็อพ ยุร แกรนมา)
Locked in the slammer? Nope, popped up in Atlanta
(ล๊อค อิน เดอะ slammer โนพ , พอพทฺ อั๊พ อิน แอทแรนทา)
Crossed up in a drop I popped up the antenna
(ครอสสํ อั๊พ อิน อะ ดรอพ ไอ พอพทฺ อั๊พ ดิ แอ็นเทนนะ)
Whoa.. watch your manners when my veins pop like scanners
(โว้ว ว๊อทช ยุร แม๊นเน่อร์ เว็น มาย เฝน พ็อพ ไล๊ค เค็นทเทอะ)
Like raindrops you hear the thunder when I cock the cannon
(ไล๊ค เรนดรอป ยู เฮียร เดอะ ธั๊นเด้อร์ เว็น นาย ค๊อค เดอะ แค๊นน่อน)
Big thang, big chains, ain’t sh*t changed
(บิ๊ก เตง , บิ๊ก เชน , เอน ฌะ *ที เช้งจํ)
Get brained in the four dot six Range
(เก็ท เบรน อิน เดอะ โฟ ดอท ซิกซ์ เร๊นจ)
Sh*t main, switch lanes
(ฌะ *ที เมน , สวิทช์ เลน)
every town I hit, switch planes, b*tch flipped big caine
(เอ๊เฝอร์รี่ ทาวน์ นาย ฮิท , สวิทช์ เพลน , บี *tch ฟริพทฺ บิ๊ก เคน)
Flow with no cut, you take it in vain/vein to the brain
(โฟลว์ วิธ โน คัท , ยู เท้ค อิท อิน เฝน /เฝน ทู เดอะ เบรน)
Muh’fukas is noddin and throwin up, you know that
(Muhfukas ซิส นอดดิน แอนด์ โตวอิน อั๊พ , ยู โนว์ แดท)
You don’t wanna owe that man
(ยู ด้อนท์ วอนนา โอว์ แดท แมน)
He’ll hit you, get the picture? Kodak man
(เฮ็ลล ฮิท ยู , เก็ท เดอะ พิ๊คเจ้อร์ โคแดก แมน)
Gotta, love for war, I don’t floss no more
(กอททะ , ลัฝ ฟอร์ วอร์ , ไอ ด้อนท์ ฟล็อซ โน โม)
I just sit on my money til I’m above the law
(ไอ จั๊สท ซิท ออน มาย มั๊นนี่ ทิล แอม อะโบ๊ฝ เดอะ ลอว์)
How the f*ck you gonna stop us with your measly asses
(ฮาว เดอะ เอฟ *ck ยู กอนนะ สท๊อพ อัซ วิธ ยุร มีสลิ แอซเซซ)
We don’t stop at the tolls we got EZ passes, n*gga
(วี ด้อนท์ สท๊อพ แอ็ท เดอะ โทลล วี ก็อท EZ แพเซ , เอ็น *gga)
Multiple cars and divas with D-classes
(มัลทิพล คารํ แซน ดีว่า วิธ ดี คลาสเซซ)
Iceberg sweat with I.B. on the elastic
(ไอซเบิก สเว็ท วิธ ไอ บี ออน ดิ อีล๊าสติค)
Sh*t, beyotch! What the f*ck, ya heard me?
(ฌะ *ที , beyotch ! ว๊อท เดอะ เอฟ *ck , ยา เฮิด มี)
Put some more beat on that joint
(พุท ซัม โม บีท ออน แดท จอยนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Reservoir Dogs คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น