เนื้อเพลง Flashdance คำอ่านไทย Deep Dish

he doesn’t mean a thing to me,
( ฮี ดัสอินท มีน อะ ทริง ทู มี ,)
just another pretty face to see,
(จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ พริ๊ทที่ เฟซ ทู ซี ,)
he’s all over town, knockin’ ’em down ‘a honey
(อีส ซอร์ โอ๊เฝ่อร ทาวน์ , นอคคิน เอ็ม เดาน อะ ฮั๊นนี่)
and I’d never let him next to me
(แอนด์ อาย เน๊เฝ่อร์ เล็ท ฮิม เน๊กซท ทู มี)

He’s the kind of guy who thinks he’s smart,
(อีส เดอะ ไคนด์ อ็อฝ กาย ฮู ทริ๊งค อีส สมาร์ท ,)
he’s the type that always looks the part,
(อีส เดอะ ไท๊พ แดท ออลเว ลุ๊ค เดอะ พาร์ท ,)
it’s all in the make, it’s all in the take ‘a honey
(อิทซ ซอร์ อิน เดอะ เม้ค , อิทซ ซอร์ อิน เดอะ เท้ค เก ฮั๊นนี่)
and I’d never let him touch my heart,
(แอนด์ อาย เน๊เฝ่อร์ เล็ท ฮิม ทั๊ช มาย ฮาร์ท ,)

He didn’t mean to catch my eye,
(ฮี ดิ๊นอิน มีน ทู แค็ทช มาย อาย ,)
well he’s lucky he just walked on by,
(เวลล อีส ลัคคิ ฮี จั๊สท ว๊อล์ค ออน บาย ,)
cause he hasn’t met a girl like me,
(ค๊อส ฮี แฮ็ซท เม็ท ดา เกิร์ล ไล๊ค มี ,)
are you kidding?
(อาร์ ยู คิดดิง)
well I’d tell him that i’d rather die….
(เวลล อาย เทลล ฮิม แดท อาย ร๊าเธ่อร์ ดาย)

he doesn’t mean a thing to me,
(ฮี ดัสอินท มีน อะ ทริง ทู มี ,)
just another pretty face to see,
(จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ พริ๊ทที่ เฟซ ทู ซี ,)
he’s all over town, knockin’ ’em down ‘a honey
(อีส ซอร์ โอ๊เฝ่อร ทาวน์ , นอคคิน เอ็ม เดาน อะ ฮั๊นนี่)
and I’d never let him next to me
(แอนด์ อาย เน๊เฝ่อร์ เล็ท ฮิม เน๊กซท ทู มี)

He’s the kind of guy who thinks he’s smart,
(อีส เดอะ ไคนด์ อ็อฝ กาย ฮู ทริ๊งค อีส สมาร์ท ,)
he’s the type that always looks the part,
(อีส เดอะ ไท๊พ แดท ออลเว ลุ๊ค เดอะ พาร์ท ,)
it’s all in the make, it’s all in the take ‘a honey
(อิทซ ซอร์ อิน เดอะ เม้ค , อิทซ ซอร์ อิน เดอะ เท้ค เก ฮั๊นนี่)
and I’d never let him touch my heart,
(แอนด์ อาย เน๊เฝ่อร์ เล็ท ฮิม ทั๊ช มาย ฮาร์ท ,)

He didn’t mean to catch my eye,
(ฮี ดิ๊นอิน มีน ทู แค็ทช มาย อาย ,)
well he’s lucky he just walked on by,
(เวลล อีส ลัคคิ ฮี จั๊สท ว๊อล์ค ออน บาย ,)
cause he hasn’t met a girl like me,
(ค๊อส ฮี แฮ็ซท เม็ท ดา เกิร์ล ไล๊ค มี ,)
are you kidding?
(อาร์ ยู คิดดิง)
well I’d tell him that i’d rather die….
(เวลล อาย เทลล ฮิม แดท อาย ร๊าเธ่อร์ ดาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Flashdance คำอ่านไทย Deep Dish

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น