เนื้อเพลง Leaving Tonight คำอ่านไทย Ne-Yo feat Jennifer Hudson

[Ne-Yo talking:]
( [ Ne โย ทอคอิง : ])
I believe that love and trust are one in the same
(ไอ บีลี๊ฝ แดท ลัฝ แอนด์ ทรัสท อาร์ วัน อิน เดอะ เซม)
I don’t think you can truly love somebody unless you trust them
(ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค ยู แคน ทรูลิ ลัฝ ซัมบอดี้ อันเล๊ซ ยู ทรัสท เด็ม)
That blind trust, that beyond a shadow of a doubt
(แดท ไบลนฺดฺ ทรัสท , แดท บียอนด์ อะ แฌดโอ อ็อฝ อะ เดาท)
No matter what this person sayin, that person
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ดิส เพ๊อร์ซั่น เซย์อิน , แดท เพ๊อร์ซั่น)
You believe your man
(ยู บีลี๊ฝ ยุร แมน)
Now you say you love me, but every time one of your little friends come at you with something
(นาว ยู เซย์ ยู ลัฝ มี , บั๊ท เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ วัน อ็อฝ ยุร ลิ๊ทเทิ่ล เฟรน คัม แอ็ท ยู วิธ ซัมติง)
We gotta do this
(วี กอททะ ดู ดิส)
Mama I’m tryin, I’m trying to show you that I’m for real
(มามะ แอม ทายอิน , แอม ทไรอิง ทู โชว์ ยู แดท แอม ฟอร์ เรียล)
Tell me what I gotta do to show you that I’m for you
(เทลล มี ว๊อท ไอ กอททะ ดู ทู โชว์ ยู แดท แอม ฟอร์ ยู)

[Jennifer Hudson talking:]
([ เจนนีเฟอร์ ฮอดสัน ทอคอิง : ])
Just shut up and listen
(จั๊สท ชั๊ท อั๊พ แอนด์ ลิ๊สซึ่น)

[Verse 1 – Jennifer Hudson:]
([ เฝิซ 1 เจนนีเฟอร์ ฮอดสัน : ])
Two hundred and sixteen
(ทู ฮั๊นเดร็ด แอนด์ ซิคซทีน)
That’s how many times that I went
(แด้ท ฮาว เมนอิ ไทม์ แดท ไอ เว็นท)
Back and forth about it in my mind
(แบ็ค แอนด์ โฟธ อะเบ๊าท ดิธ อิน มาย ไมนด์)
Could she, could she really be
(เคิด ชี , เคิด ชี ริแอ็ลลิ บี)
Who he’s telling me that she is
(ฮู อีส เทลลิง มี แดท ชี อีส)
There’s something about it
(แดร์ ซัมติง อะเบ๊าท ดิธ)
That don’t feel right
(แดท ด้อนท์ ฟีล ไร๊ท)

[Bridge 1 – Jennifer Hudson [Ne-Yo]]
([ บริดจ 1 เจนนีเฟอร์ ฮอดสัน [ Ne โย ] ])
Said today she called here 26 times
(เซ็ด ทูเดย์ ชี คอลลํ เฮียร 26 ไทม์)
[I know you counted]
([ ไอ โนว์ ยู เค้าทํ ])
You kept telling me not to worry
(ยู เค็พท เทลลิง มี น็อท ทู ว๊อร์รี่)
[Don’t worry bout it]
([ ด้อนท์ ว๊อร์รี่ เบาท ดิธ ])
Wanna believe that you’re telling the truth
(วอนนา บีลี๊ฝ แดท ยัวร์ เทลลิง เดอะ ทรู๊ธ)
[So don’t doubt it]
([ โซ ด้อนท์ เดาท ดิธ ])
But if you are lying to me
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู อาร์ ลายยิง ทู มี)

[Chorus 1 – Jennifer Hudson [Ne-Yo]]
([ ค๊อรัส 1 เจนนีเฟอร์ ฮอดสัน [ Ne โย ] ])
You’re leaving tonight
(ยัวร์ ลีฝอิงส ทูไน๊ท)
Out of my life
(เอ๊าท อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
Everyone said you ain’t no good
(เอ๊วี่วัน เซ็ด ยู เอน โน กู๊ด)
Then you prove them right
(เด็น ยู พรู๊ฝ เด็ม ไร๊ท)
You’re leaving tonight
(ยัวร์ ลีฝอิงส ทูไน๊ท)
It’s over and done
(อิทซ โอ๊เฝ่อร แอนด์ ดัน)
Ain’t no sense in trying to wait till the morning comes
(เอน โน เซ้นส อิน ทไรอิง ทู เว้ท ทิลล์ เดอะ ม๊อร์นิ่ง คัม)
[You’re leaving tonight]
([ ยัวร์ ลีฝอิงส ทูไน๊ท ])

[Verse 2 – Ne-Yo]
([ เฝิซ 2 Ne โย ])
Baby now hold up
(เบ๊บี้ นาว โฮลด์ อั๊พ)
Lets just settle down
(เล็ท จั๊สท เซ็ทเทิ่ล เดาน)
Cuz there’s a perfect explanation
(คัซ แดร์ ซา เพ๊อร์เฟ็คท เอคซพละเนฌัน)
To this situation
(ทู ดิส ซิ๊ทูเอชั่น)
That we’re goin through
(แดท เวีย โกอิน ทรู)
[This thing that we’re goin through]
([ ดิส ทริง แดท เวีย โกอิน ทรู ])
I swear I don’t know that girl
(ไอ สแวร์ ไอ ด้อนท์ โนว์ แดท เกิร์ล)
But I seen her ’round
(บั๊ท ไอ ซีน เฮอ ราวนด)
And she’s expressed how much she want it
(แอนด์ ชี เอ็กซเพรส ฮาว มัช ชี ว้อนท ดิธ)
But baby I’m not lonely
(บั๊ท เบ๊บี้ แอม น็อท โลนลิ)
All of me is around you
(ออล อ็อฝ มี อีส อะราวนฺดฺ ยู)

[Bridge 2 – Ne-Yo [Jennifer Hudson]]
([ บริดจ 2 Ne โย [ เจนนีเฟอร์ ฮอดสัน ] ])
Said I got a girl like a thousand times
(เซ็ด ดาย ก็อท ดา เกิร์ล ไล๊ค เก เธ๊าซั่นด ไทม์)
[So you counted]
([ โซ ยู เค้าทํ ])
She kept telling me not to worry
(ชี เค็พท เทลลิง มี น็อท ทู ว๊อร์รี่)
[Don’t worry bout it]
([ ด้อนท์ ว๊อร์รี่ เบาท ดิธ ])
Please believe I’m telling the truth
(พลีซ บีลี๊ฝ แอม เทลลิง เดอะ ทรู๊ธ)
[I really doubt it]
([ ไอ ริแอ็ลลิ เดาท ดิธ ])
Really wish you would believe in me
(ริแอ็ลลิ วิ๊ช ยู เวิด บีลี๊ฝ อิน มี)

[Chorus 2 – Ne-Yo]
([ ค๊อรัส 2 Ne โย ])
I’m not leaving tonight
(แอม น็อท ลีฝอิงส ทูไน๊ท)
Girl you’re my life
(เกิร์ล ยัวร์ มาย ไล๊ฟ)
All of your friends think I’m no good
(ออล อ็อฝ ยุร เฟรน ทริ๊งค แอม โน กู๊ด)
Please don’t prove them right
(พลีซ ด้อนท์ พรู๊ฝ เด็ม ไร๊ท)
I’m not leaving tonight
(แอม น็อท ลีฝอิงส ทูไน๊ท)
Its over and done
(อิทซ โอ๊เฝ่อร แอนด์ ดัน)
Let’s leave this alone, and lets make love
(เล็ท ลี๊ฝ ดิส อะโลน , แอนด์ เล็ท เม้ค ลัฝ)
Till the morning come
(ทิลล์ เดอะ ม๊อร์นิ่ง คัม)
[Not leaving tonight]
([ น็อท ลีฝอิงส ทูไน๊ท ])

[Bridge 3 – Jennifer Hudson [Ne-Yo]]
([ บริดจ 3 เจนนีเฟอร์ ฮอดสัน [ Ne โย ] ])
Oh I won’t deny
(โอ ไอ ว็อนท ดีนาย)
That everything in my body
(แดท เอ๊วี่ติง อิน มาย บ๊อดี้)
Wants to know that you’re the one
(ว้อนท ทู โนว์ แดท ยัวร์ ดิ วัน)
[So what’s the problem girl?]
([ โซ ว๊อท เดอะ โพร๊เบล่ม เกิร์ล ])
See I can’t take this serious when you’re just having fun
(ซี ไอ แค็นท เท้ค ดิส ซี๊เรี๊ยส เว็น ยัวร์ จั๊สท แฮฝวิ่ง ฟัน)
[No, I’m not just having fun]
([ โน , แอม น็อท จั๊สท แฮฝวิ่ง ฟัน ])
Steady running around making a fool of me
(สเท๊ดี้ รันนิง อะราวนฺดฺ เมคอิง อะ ฟูล อ็อฝ มี)
[Baby girl you can’t listen to everyone
([ เบ๊บี้ เกิร์ล ยู แค็นท ลิ๊สซึ่น ทู เอ๊วี่วัน)
I’m your man, trust in me
(แอม ยุร แมน , ทรัสท อิน มี)
Don’t let them interfere with us being happy]
(ด้อนท์ เล็ท เด็ม อินเทอร์เฟียร วิธ อัซ บีอิง แฮ๊พพี่ ])

[Breakdown – Jennifer Hudson [Ne-Yo]]
([ เบรคดาว เจนนีเฟอร์ ฮอดสัน [ Ne โย ] ])
[Love me girl]
([ ลัฝ มี เกิร์ล ])
I love you, that’s a fact
(ไอ ลัฝ ยู , แด้ท ซา แฟคท)
[Say that you love me baby]
([ เซย์ แดท ยู ลัฝ มี เบ๊บี้ ])
But I’ll be dammed if ima let you up and disrespect who’s been there from the start
(บั๊ท อิลล บี dammed อิ๊ฟ แอมอา เล็ท ยู อั๊พ แอนด์ ดิซริซเพคท ฮู บีน แดร์ ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท)
[You not gon disrespect my heart]
([ ยู น็อท ก็อน ดิซริซเพคท มาย ฮาร์ท ])
You claim to not know [not know that girl]
(ยู เคลม ทู น็อท โนว์ [ น็อท โนว์ แดท เกิร์ล ])
But her name and number is in your phone
(บั๊ท เฮอ เนม แอนด์ นั๊มเบ้อร์ อีส ซิน ยุร โฟน)
She even got a ringtone
(ชี อี๊เฝ่น ก็อท ดา ริงโทน)
You care to explain that part?
(ยู แคร์ ทู เอ็กซเพลน แดท พาร์ท)

[Bridge 1 – Jennifer Hudson [Ne-Yo]]
([ บริดจ 1 เจนนีเฟอร์ ฮอดสัน [ Ne โย ] ])
Said today she called here 26 times
(เซ็ด ทูเดย์ ชี คอลลํ เฮียร 26 ไทม์)
[I know you counted]
([ ไอ โนว์ ยู เค้าทํ ])
You kept telling me not to worry
(ยู เค็พท เทลลิง มี น็อท ทู ว๊อร์รี่)
[Please don’t worry bout it]
([ พลีซ ด้อนท์ ว๊อร์รี่ เบาท ดิธ ])
Wanna believe that you’re telling the truth
(วอนนา บีลี๊ฝ แดท ยัวร์ เทลลิง เดอะ ทรู๊ธ)
[So don’t doubt it]
([ โซ ด้อนท์ เดาท ดิธ ])
But if you are lying to me
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู อาร์ ลายยิง ทู มี)

[Chorus 3 – Ne-Yo [Jennifer Hudson]]
([ ค๊อรัส 3 Ne โย [ เจนนีเฟอร์ ฮอดสัน ] ])
I’m not leaving tonight
(แอม น็อท ลีฝอิงส ทูไน๊ท)
Girl you’re my life
(เกิร์ล ยัวร์ มาย ไล๊ฟ)
[Everyone said you ain’t no good
([ เอ๊วี่วัน เซ็ด ยู เอน โน กู๊ด)
And you prove them right]
(แอนด์ ยู พรู๊ฝ เด็ม ไร๊ท ])
I’m not leaving tonight
(แอม น็อท ลีฝอิงส ทูไน๊ท)
[It’s over and done]
([ อิทซ โอ๊เฝ่อร แอนด์ ดัน ])
Just leave us alone
(จั๊สท ลี๊ฝ อัซ อะโลน)
And lets make love
(แอนด์ เล็ท เม้ค ลัฝ)
Till the morning come
(ทิลล์ เดอะ ม๊อร์นิ่ง คัม)
Not leaving tonight
(น็อท ลีฝอิงส ทูไน๊ท)

[Outro – Ne-Yo [Jennifer Hudson]]
([ เอ๊าโต Ne โย [ เจนนีเฟอร์ ฮอดสัน ] ])
Said I just need you to trust me
(เซ็ด ดาย จั๊สท นี๊ด ยู ทู ทรัสท มี)
[I wanna trust you]
([ ไอ วอนนา ทรัสท ยู ])
Not leaving tonight
(น็อท ลีฝอิงส ทูไน๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Leaving Tonight คำอ่านไทย Ne-Yo feat Jennifer Hudson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น