เนื้อเพลง Yes It Is คำอ่านไทย The Beatles

If you wear red tonight,
( อิ๊ฟ ยู แวร์ เร้ด ทูไน๊ท ,)
Remember what I said tonight.
(รีเม๊มเบ่อร์ ว๊อท ไอ เซ็ด ทูไน๊ท)
For red is the colour that my baby wore,
(ฟอร์ เร้ด อีส เดอะ คัลเออะ แดท มาย เบ๊บี้ โว ,)
And what is more, it’s true,
(แอนด์ ว๊อท อีส โม , อิทซ ทรู ,)
Yes it is.
(เย็ซ ซิท อีส)
Scarlet were the clothes she wore,
(ซคาเล็ท เวอ เดอะ คโลฑ ชี โว ,)
Everybody knows I’ve sure.
(เอวี่บอดี้ โนว์ แอฝ ชัวร์)
I would remember all the things we planned,
(ไอ เวิด รีเม๊มเบ่อร์ ออล เดอะ ทริง วี แพลน ,)
Understand, it’s true,
(อั๊นเด้อรสแทนด , อิทซ ทรู ,)
Yes it is, it’s true.
(เย็ซ ซิท อีส , อิทซ ทรู)
Yes it is.
(เย็ซ ซิท อีส)
I could be happy with you by my side
(ไอ เคิด บี แฮ๊พพี่ วิธ ยู บาย มาย ไซด์)
If I could forget her, but it’s my pride.
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด ฟอร์เก๊ท เฮอ , บั๊ท อิทซ มาย ไพรด์)
Yes it is, yes it is.
(เย็ซ ซิท อีส , เย็ซ ซิท อีส)
Oh, yes it is, yeah.
(โอ , เย็ซ ซิท อีส , เย่)
” Please don’t wear red tonight. ”
(” พลีซ ด้อนท์ แวร์ เร้ด ทูไน๊ท “)
This is what I said tonight.
(ดิส ซิส ว๊อท ไอ เซ็ด ทูไน๊ท)
For red is the colour that will make me blue,
(ฟอร์ เร้ด อีส เดอะ คัลเออะ แดท วิล เม้ค มี บลู ,)
In spite of you, it’s true,
(อิน ซไพท อ็อฝ ยู , อิทซ ทรู ,)
Yes it is, it’s true.
(เย็ซ ซิท อีส , อิทซ ทรู)
Yes it is.
(เย็ซ ซิท อีส)
I could be happy with you by my side
(ไอ เคิด บี แฮ๊พพี่ วิธ ยู บาย มาย ไซด์)
If I could forget her, but it’s my pride.
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด ฟอร์เก๊ท เฮอ , บั๊ท อิทซ มาย ไพรด์)
Yes it is, yes it is.
(เย็ซ ซิท อีส , เย็ซ ซิท อีส)
Oh, yes it is, yeah.
(โอ , เย็ซ ซิท อีส , เย่)
” Please don’t wear red tonight. ”
(” พลีซ ด้อนท์ แวร์ เร้ด ทูไน๊ท “)
This is what I said tonight.
(ดิส ซิส ว๊อท ไอ เซ็ด ทูไน๊ท)
For red is the colour that will make me blue,
(ฟอร์ เร้ด อีส เดอะ คัลเออะ แดท วิล เม้ค มี บลู ,)
In spite of you, it’s true,
(อิน ซไพท อ็อฝ ยู , อิทซ ทรู ,)
Yes it is, it’s true.
(เย็ซ ซิท อีส , อิทซ ทรู)
Yes it is, it’s true.
(เย็ซ ซิท อีส , อิทซ ทรู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Yes It Is คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น