เนื้อเพลง Over Me คำอ่านไทย TLC

What are we gonna do Tron?
( ว๊อท อาร์ วี กอนนะ ดู ทรอน)
We’re gonna make ’em dance!
(เวีย กอนนะ เม้ค เอ็ม แด๊นซ์ !)

Now I gave you a chance
(นาว ไอ เกฝ ยู อะ แช้นซํ)
But you couldn’t do right
(บั๊ท ยู คูดซึ่น ดู ไร๊ท)
When I asked you for the truth
(เว็น นาย อาสคฺ ยู ฟอร์ เดอะ ทรู๊ธ)
All you do is lie
(ออล ยู ดู อีส ไล)
And I’m like
(แอนด์ แอม ไล๊ค)
Why the hell do I stay around?
(วาย เดอะ เฮ็ลล ดู ไอ สเทย์ อะราวนฺดฺ)
When I know how you get down
(เว็น นาย โนว์ ฮาว ยู เก็ท เดาน)
Check it out
(เช็ค อิท เอ๊าท)

It’s 2 in the morning [uh huh]
(อิทซ 2 อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง [ อา ฮู ])
You just came in
(ยู จั๊สท เคม อิน)
And I ask you where you’ve been
(แอนด์ ดาย อาสคฺ ยู แวร์ ยู๊ฟ บีน)
You say out with your friends
(ยู เซย์ เอ๊าท วิธ ยุร เฟรน)
I wanna believe you
(ไอ วอนนา บีลี๊ฝ ยู)
But I can’t stay with you [yeah]
(บั๊ท ไอ แค็นท สเทย์ วิธ ยู [ เย่ ])
For one more day hey hey
(ฟอร์ วัน โม เดย์ เฮ เฮ)

Bridge:
(บริดจ :)
When you had me
(เว็น ยู แฮ็ด มี)
You didn’t want me
(ยู ดิ๊นอิน ว้อนท มี)
Now I’m out the door
(นาว แอม เอ๊าท เดอะ ดอร์)
I’m happy
(แอม แฮ๊พพี่)
I’m so glad that we’re not together
(แอม โซ แกล๊ด แดท เวีย น็อท ทูเก๊ทเธ่อร์)
Cuz you’re so sick
(คัซ ยัวร์ โซ ซิ๊ค)
And I’m much better
(แอนด์ แอม มัช เบ๊ทเท่อร์)
Gave my world
(เกฝ มาย เวิลด)
I can’t understand it
(ไอ แค็นท อั๊นเด้อรสแทนด ดิท)
Now I’m gone and you can’t handle it
(นาว แอม กอน แอนด์ ยู แค็นท แฮ๊นเดิ้ล อิท)
I’ve been givin’ you the cold shoulder
(แอฝ บีน กีฝอิน ยู เดอะ โคลด์ โช๊ลเด้อร์)
Why can’t you accept it’s over
(วาย แค็นท ยู แอ๊คเซพท อิทซ โอ๊เฝ่อร)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
I do what I want to
(ไอ ดู ว๊อท ไอ ว้อนท ทู)
When I want to
(เว็น นาย ว้อนท ทู)
You gotta get over me
(ยู กอททะ เก็ท โอ๊เฝ่อร มี)
But why do you still want me
(บั๊ท วาย ดู ยู สทิลล ว้อนท มี)
When I don’t want you
(เว็น นาย ด้อนท์ ว้อนท ยู)
You gotta get over me
(ยู กอททะ เก็ท โอ๊เฝ่อร มี)
All in my face
(ออล อิน มาย เฟซ)
Up in business
(อั๊พ อิน บีสเน็ซ)
You gotta get over me
(ยู กอททะ เก็ท โอ๊เฝ่อร มี)
I’m free to do my own thing
(แอม ฟรี ทู ดู มาย โอว์น ทริง)
So no more visits
(โซ โน โม ฝิ๊สิท)
You gotta get over me
(ยู กอททะ เก็ท โอ๊เฝ่อร มี)

Oh oh oh oh oh [oh oh oh]
(โอ โอ โอ โอ โอ [ โอ โอ โอ ])
Oh oh oh oh oh [oh oh oh]
(โอ โอ โอ โอ โอ [ โอ โอ โอ ])

I was the best that you had
(ไอ วอส เดอะ เบ๊สท์ แดท ยู แฮ็ด)
And you let me slip
(แอนด์ ยู เล็ท มี สลิ๊พ)
And now you want me back
(แอนด์ นาว ยู ว้อนท มี แบ็ค)
But the shoe don’t fit
(บั๊ท เดอะ ชู ด้อนท์ ฟิท)
And don’t you
(แอนด์ ด้อนท์ ยู)
Worry about who I’m with
(ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ฮู แอม วิธ)
And just stay out my shhh…
(แอนด์ จั๊สท สเทย์ เอ๊าท มาย shhh)
Matter fact where’s the keys to your crib
(แม๊ทเท่อร์ แฟคท แวร์ เดอะ คีย์ ทู ยุร คริบ)
Cuz you’re checkin’ out
(คัซ ยัวร์ เชคกิน เอ๊าท)
Take the clothes for your son
(เท้ค เดอะ คโลฑ ฟอร์ ยุร ซัน)
And get out my house
(แอนด์ เก็ท เอ๊าท มาย เฮ้าส)
I’m so fed up
(แอม โซ เฟ็ด อั๊พ)
And I’ve had enough of the
(แอนด์ แอฝ แฮ็ด อีน๊าฟ อ็อฝ เดอะ)
Games you play
(เกม ยู เพลย์)
So I’m givin’ up
(โซ แอม กีฝอิน อั๊พ)

Bridge
(บริดจ)

Chorus
(ค๊อรัส)

Oh oh oh oh oh [oh oh oh]
(โอ โอ โอ โอ โอ [ โอ โอ โอ ])
Oh oh oh oh oh [oh oh oh]
(โอ โอ โอ โอ โอ [ โอ โอ โอ ])

I done sold 30 mill [uh huh]
(ไอ ดัน โซลด 30 มิลล์ [ อา ฮู ])
Dated the men you wanted
(แดซ เดอะ เม็น ยู ว้อนท)
When it got too convenient
(เว็น หนิด ก็อท ทู ค็อนฝีนเย็นท)
I just gave it up
(ไอ จั๊สท เกฝ อิท อั๊พ)
I don’t need the stress [uh uh]
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด เดอะ สเทรสส [ อา อา ])
I don’t need the pain [uh uh]
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด เดอะ เพน [ อา อา ])
I do need the checks [uh huh]
(ไอ ดู นี๊ด เดอะ เช็ค [ อา ฮู ])
But don’t need the games [uh uh]
(บั๊ท ด้อนท์ นี๊ด เดอะ เกม [ อา อา ])
You lie how could you and I
(ยู ไล ฮาว เคิด ยู แอนด์ ดาย)
Be the same
(บี เดอะ เซม)
When the house burnt down
(เว็น เดอะ เฮ้าส เบินท เดาน)
I took the blame [ha ha]
(ไอ ทุค เดอะ เบลม [ ฮา ฮา ])
When the money got funny
(เว็น เดอะ มั๊นนี่ ก็อท ฟันนิ)
I took it to court
(ไอ ทุค อิท ทู คอร์ท)
When most of ya’ll chicks
(เว็น โมซท อ็อฝ ยอล ชิค)
Wouldn’t have even fought it
(วูดดึ่น แฮ็ฝ อี๊เฝ่น ฟอท ดิธ)

Chorus
(ค๊อรัส)

Chorus
(ค๊อรัส)

Yeah get over me
(เย่ เก็ท โอ๊เฝ่อร มี)
Uh huh get over
(อา ฮู เก็ท โอ๊เฝ่อร)
Yeah yeah get over me
(เย่ เย่ เก็ท โอ๊เฝ่อร มี)
Uh huh get over me
(อา ฮู เก็ท โอ๊เฝ่อร มี)
Yeah get over me
(เย่ เก็ท โอ๊เฝ่อร มี)
Uh huh get over me
(อา ฮู เก็ท โอ๊เฝ่อร มี)
Yeah yeah get over me
(เย่ เย่ เก็ท โอ๊เฝ่อร มี)
Uh huh get over me
(อา ฮู เก็ท โอ๊เฝ่อร มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Over Me คำอ่านไทย TLC

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น