เนื้อเพลง Did I Do That? คำอ่านไทย Mariah Carey

MC:
( เอมซี :)
I really hope
(ไอ ริแอ็ลลิ โฮพ)
When you hear this song
(เว็น ยู เฮียร ดิส ซ็อง)
That you’re happy
(แดท ยัวร์ แฮ๊พพี่)
With somebody new
(วิธ ซัมบอดี้ นิว)
Baby because
(เบ๊บี้ บิคอส)
I found a love I can call my own
(ไอ เฟานด อะ ลัฝ ไอ แคน คอลลํ มาย โอว์น)
And I owe it in part to you
(แอนด์ ดาย โอว์ อิท อิน พาร์ท ทู ยู)

Mystikal:
(เมตศติกเคิล :)
Can’t stop now [uh]
(แค็นท สท๊อพ นาว [ อา ])
We can’t stop [uh]
(วี แค็นท สท๊อพ [ อา ])
You can’t stop [uh]
(ยู แค็นท สท๊อพ [ อา ])
Don’t try [uh]
(ด้อนท์ ธราย [ อา ])

We can’t stop now [uh]
(วี แค็นท สท๊อพ นาว [ อา ])
We can’t stop [uh]
(วี แค็นท สท๊อพ [ อา ])
You can’t stop [uh]
(ยู แค็นท สท๊อพ [ อา ])
Don’t try [uh]
(ด้อนท์ ธราย [ อา ])

Can’t stop now [uh]
(แค็นท สท๊อพ นาว [ อา ])
We can’t stop [uh]
(วี แค็นท สท๊อพ [ อา ])
You can’t stop [uh]
(ยู แค็นท สท๊อพ [ อา ])
Don’t try [uh]
(ด้อนท์ ธราย [ อา ])

We can’t stop now [uh]
(วี แค็นท สท๊อพ นาว [ อา ])
We can’t stop [uh]
(วี แค็นท สท๊อพ [ อา ])
You can’t stop [uh]
(ยู แค็นท สท๊อพ [ อา ])
Don’t try [uh]
(ด้อนท์ ธราย [ อา ])

MC:
(เอมซี :)
Yeah
(เย่)
Mhhhh
(Mhhhh)

Don’t you know that you seem
(ด้อนท์ ยู โนว์ แดท ยู ซีม)
Just a little crazy
(จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล คเรสิ)
You had my trust and intimacy
(ยู แฮ็ด มาย ทรัสท แอนด์ อีนทิมะซิ)
But you threw it away just threw it away
(บั๊ท ยู ธรู อิท อะเวย์ จั๊สท ธรู อิท อะเวย์)
And now it’s all in the past
(แอนด์ นาว อิทซ ซอร์ อิน เดอะ พาสท์)
When I think of you
(เว็น นาย ทริ๊งค อ็อฝ ยู)
I just laugh
(ไอ จั๊สท ล๊าฟ)
My friends must have thought
(มาย เฟรน มัสท์ แฮ็ฝ ธอท)
I was high to have given so much
(ไอ วอส ไฮฮ ทู แฮ็ฝ กีฝเอ็น โซ มัช)
To someone not worth my time
(ทู ซัมวัน น็อท เวิร์ธ มาย ไทม์)

Funny how sometimes
(ฟันนิ ฮาว ซัมไทม์)
You can really lose your mind
(ยู แคน ริแอ็ลลิ ลู้ส ยุร ไมนด์)
And do things you would never do
(แอนด์ ดู ทริง ยู เวิด เน๊เฝ่อร์ ดู)
Oh
(โอ)
[Did I do that]
([ ดิด ดาย ดู แดท ])

You rhapsodize
(ยู แรพโซะไดส)
And get caught up in the hype
(แอนด์ เก็ท คอท อั๊พ อิน เดอะ เฮฝ)
‘Till your senses return to you
(ทิลล์ ยุร เซ้นส รีเทิร์น ทู ยู)
Love plays you for a fool
(ลัฝ เพลย์ ยู ฟอร์ รา ฟูล)

You were so insecure
(ยู เวอ โซ อินเซ็คเคียว)
And your crew was so immature
(แอนด์ ยุร ครู วอส โซ อิมัทยูร)
Conversations painfully weak
(คอนเฝอะเซฌัน painfully วี๊ค)
You were much better off
(ยู เวอ มัช เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ)
When you didn’t speak
(เว็น ยู ดิ๊นอิน สพี๊ค)
But boy to tell you the truth
(บั๊ท บอย ทู เทลล ยู เดอะ ทรู๊ธ)
It was my illusion of you
(อิท วอส มาย อิลยูฌัน อ็อฝ ยู)
Being somehow destined for me
(บีอิง ซัมฮาว เดซทิน ฟอร์ มี)
That had me in a daze
(แดท แฮ็ด มี อิน อะ เดส)
But we’re not the same in truth
(บั๊ท เวีย น็อท เดอะ เซม อิน ทรู๊ธ)

Funny how sometimes
(ฟันนิ ฮาว ซัมไทม์)
You can really lose your mind
(ยู แคน ริแอ็ลลิ ลู้ส ยุร ไมนด์)
And do things you would never do
(แอนด์ ดู ทริง ยู เวิด เน๊เฝ่อร์ ดู)
No
(โน)
[Did I do that]
([ ดิด ดาย ดู แดท ])

You rhapsodize
(ยู แรพโซะไดส)
And get caught up in the hype
(แอนด์ เก็ท คอท อั๊พ อิน เดอะ เฮฝ)
‘Till your senses return to you
(ทิลล์ ยุร เซ้นส รีเทิร์น ทู ยู)
Love plays you for a fool
(ลัฝ เพลย์ ยู ฟอร์ รา ฟูล)

I really hope when you hear this song
(ไอ ริแอ็ลลิ โฮพ เว็น ยู เฮียร ดิส ซ็อง)
That you know it was meant for you
(แดท ยู โนว์ อิท วอส เม็นท ฟอร์ ยู)
[You you you you you]
([ ยู ยู ยู ยู ยู ])
Though your attention span’s not that long
(โธ ยุร แอ็ทเทนฌัน สแพน น็อท แดท ลอง)
Try to do the best you can do
(ธราย ทู ดู เดอะ เบ๊สท์ ยู แคน ดู)

Mystikal:
(เมตศติกเคิล :)
Can’t stop now [uh]
(แค็นท สท๊อพ นาว [ อา ])
We can’t stop [uh]
(วี แค็นท สท๊อพ [ อา ])
You can’t stop [uh]
(ยู แค็นท สท๊อพ [ อา ])
Don’t try [uh]
(ด้อนท์ ธราย [ อา ])

We can’t stop now [uh]
(วี แค็นท สท๊อพ นาว [ อา ])
We can’t stop [uh]
(วี แค็นท สท๊อพ [ อา ])
You can’t stop [uh]
(ยู แค็นท สท๊อพ [ อา ])
Don’t try [uh]
(ด้อนท์ ธราย [ อา ])

Can’t stop now [uh]
(แค็นท สท๊อพ นาว [ อา ])
We can’t stop [uh]
(วี แค็นท สท๊อพ [ อา ])
You can’t stop [uh]
(ยู แค็นท สท๊อพ [ อา ])
Don’t try [uh]
(ด้อนท์ ธราย [ อา ])

We can’t stop now [uh]
(วี แค็นท สท๊อพ นาว [ อา ])
We can’t stop [uh]
(วี แค็นท สท๊อพ [ อา ])
You can’t stop [uh]
(ยู แค็นท สท๊อพ [ อา ])
Don’t try [uh]
(ด้อนท์ ธราย [ อา ])

MC:
(เอมซี :)
No
(โน)
We can’t stop now
(วี แค็นท สท๊อพ นาว)
No
(โน)

[It’s funny how sometimes]
([ อิทซ ฟันนิ ฮาว ซัมไทม์ ])
Funny how sometimes
(ฟันนิ ฮาว ซัมไทม์)
[You can really lose your mind]
([ ยู แคน ริแอ็ลลิ ลู้ส ยุร ไมนด์ ])
You can really lose your mind
(ยู แคน ริแอ็ลลิ ลู้ส ยุร ไมนด์)
[And do things you would never do]
([ แอนด์ ดู ทริง ยู เวิด เน๊เฝ่อร์ ดู ])
Do the things you would never do
(ดู เดอะ ทริง ยู เวิด เน๊เฝ่อร์ ดู)

[You rhapsodize]
([ ยู แรพโซะไดส ])
You rhapsodize
(ยู แรพโซะไดส)
And get caught up in the hype
(แอนด์ เก็ท คอท อั๊พ อิน เดอะ เฮฝ)
‘Till your senses return to you
(ทิลล์ ยุร เซ้นส รีเทิร์น ทู ยู)
Love plays you for a fool
(ลัฝ เพลย์ ยู ฟอร์ รา ฟูล)
[Fool]
([ ฟูล ])

Master P: It ain’t my fault
(ม๊าสเต้อร์ พี : อิท เอน มาย ฟอลท)

MC:
(เอมซี :)
Funny how sometimes
(ฟันนิ ฮาว ซัมไทม์)
You can really lose your mind
(ยู แคน ริแอ็ลลิ ลู้ส ยุร ไมนด์)
And do things you would never do
(แอนด์ ดู ทริง ยู เวิด เน๊เฝ่อร์ ดู)
[Do the things, do such stupid things]
([ ดู เดอะ ทริง , ดู ซัช สทิ๊วผิด ทริง ])

You rhapsodize
(ยู แรพโซะไดส)
And get caught up in the hype
(แอนด์ เก็ท คอท อั๊พ อิน เดอะ เฮฝ)
‘Till your senses return to you
(ทิลล์ ยุร เซ้นส รีเทิร์น ทู ยู)
Love plays you for a fool
(ลัฝ เพลย์ ยู ฟอร์ รา ฟูล)

Funny how sometimes
(ฟันนิ ฮาว ซัมไทม์)
You can really lose your mind
(ยู แคน ริแอ็ลลิ ลู้ส ยุร ไมนด์)
And the things you would never do
(แอนด์ เดอะ ทริง ยู เวิด เน๊เฝ่อร์ ดู)
I was such a fool
(ไอ วอส ซัช อะ ฟูล)
But I won’t be a fool no more
(บั๊ท ไอ ว็อนท บี อะ ฟูล โน โม)

You rhapsodize
(ยู แรพโซะไดส)
And get caught up in the hype
(แอนด์ เก็ท คอท อั๊พ อิน เดอะ เฮฝ)
‘Till your senses return to you
(ทิลล์ ยุร เซ้นส รีเทิร์น ทู ยู)
Love plays you for a fool
(ลัฝ เพลย์ ยู ฟอร์ รา ฟูล)

I said it ain’t my fault
(ไอ เซ็ด ดิท เอน มาย ฟอลท)

Funny how sometimes
(ฟันนิ ฮาว ซัมไทม์)
You can really lose your mind
(ยู แคน ริแอ็ลลิ ลู้ส ยุร ไมนด์)
And the things you would never do
(แอนด์ เดอะ ทริง ยู เวิด เน๊เฝ่อร์ ดู)

I won’t be a fool no more
(ไอ ว็อนท บี อะ ฟูล โน โม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Did I Do That? คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น