เนื้อเพลง Hiccup คำอ่านไทย Pink

Why Every Time I Try To Tell You How I Feel
( วาย เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ธราย ทู เทลล ยู ฮาว ไอ ฟีล)
It’s Like A Hiccup Cup Cup That Just Won’t Come Come
(อิทซ ไล๊ค เก ฮีคคัพ คัพ คัพ แดท จั๊สท ว็อนท คัม คัม)
As Soon As I Think I’m About To Share My Love
(แอส ซูน แอส ซาย ทริ๊งค แอม อะเบ๊าท ทู แชร์ มาย ลัฝ)
Then That’s When The Hiccups Come In
(เด็น แด้ท เว็น เดอะ ฮีคคัพ คัม อิน)
Why Every Time I Try To Tell You How I Feel
(วาย เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ธราย ทู เทลล ยู ฮาว ไอ ฟีล)
It’s Like A Hiccup Cup Cup That Just Won’t Come Come
(อิทซ ไล๊ค เก ฮีคคัพ คัพ คัพ แดท จั๊สท ว็อนท คัม คัม)
As Soon As I Think I’m About To Share My Love
(แอส ซูน แอส ซาย ทริ๊งค แอม อะเบ๊าท ทู แชร์ มาย ลัฝ)
Then That’s When The Hiccups Come In
(เด็น แด้ท เว็น เดอะ ฮีคคัพ คัม อิน)

Like A Cough On A Rainy Day
(ไล๊ค เก คอฟ ออน อะ เรนอิ เดย์)
You Know The Kind That Gives You Chest Pains Yeah
(ยู โนว์ เดอะ ไคนด์ แดท กี๊ฝ ยู เชสทํ เพน เย่)
And Just As Things Start To Feel Okay
(แอนด์ จั๊สท แอส ทริง สท๊าร์ท ทู ฟีล โอเค)
Then Here You Come To Break Away
(เด็น เฮียร ยู คัม ทู เบร๊ค อะเวย์)
Hold Me Hard And You Squeeze Me Tight
(โฮลด์ มี ฮาร์ด แอนด์ ยู สควี๊ซ มี ไท๊ท)
You Let Me Go Then You Pick A Fight
(ยู เล็ท มี โก เด็น ยู พิค กา ไฟ้ท)
You Make Me Wanna Scream Cry Shout Out Loud
(ยู เม้ค มี วอนนา สครีม คราย เช๊าท เอ๊าท เลาด)
Boy You Got Me Spinnin’ Round And Round
(บอย ยู ก็อท มี สปินนิน ราวนด แอนด์ ราวนด)

Why Every Time I Try To Tell You How I Feel
(วาย เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ธราย ทู เทลล ยู ฮาว ไอ ฟีล)
It’s Like A Hiccup Cup Cup That Just Won’t Come Come
(อิทซ ไล๊ค เก ฮีคคัพ คัพ คัพ แดท จั๊สท ว็อนท คัม คัม)
As Soon As I Think I’m About To Share My Love
(แอส ซูน แอส ซาย ทริ๊งค แอม อะเบ๊าท ทู แชร์ มาย ลัฝ)
Then That’s When The Hiccups Come In
(เด็น แด้ท เว็น เดอะ ฮีคคัพ คัม อิน)
Why Every Time I Try To Tell You How I Feel
(วาย เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ธราย ทู เทลล ยู ฮาว ไอ ฟีล)
It’s Like A Hiccup Cup Cup That Just Won’t Come Come
(อิทซ ไล๊ค เก ฮีคคัพ คัพ คัพ แดท จั๊สท ว็อนท คัม คัม)
As Soon As I Think I’m About To Share My Love
(แอส ซูน แอส ซาย ทริ๊งค แอม อะเบ๊าท ทู แชร์ มาย ลัฝ)
Then That’s When The Hiccups Come In
(เด็น แด้ท เว็น เดอะ ฮีคคัพ คัม อิน)

My Thought They’re Kinda Shaky
(มาย ธอท เดรว กินดา เฌคอิ)
Every Time I Get Around You Sweet Baby
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ เก็ท อะราวนฺดฺ ยู สวี้ท เบ๊บี้)
Sometimes I Don’t What I’m Tryin’ To Say
(ซัมไทม์ ซาย ด้อนท์ ว๊อท แอม ทายอิน ทู เซย์)
Just Tell Me Baby Tell Me Things Are Gonna Be Okay
(จั๊สท เทลล มี เบ๊บี้ เทลล มี ทริง แซร์ กอนนะ บี โอเค)

Why Every Time I Try To Tell You How I Feel
(วาย เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ธราย ทู เทลล ยู ฮาว ไอ ฟีล)
It’s Like A Hiccup Cup Cup That Just Won’t Come Come
(อิทซ ไล๊ค เก ฮีคคัพ คัพ คัพ แดท จั๊สท ว็อนท คัม คัม)
As Soon As I Think I’m About To Share My Love
(แอส ซูน แอส ซาย ทริ๊งค แอม อะเบ๊าท ทู แชร์ มาย ลัฝ)
Then That’s When The Hiccups Come In
(เด็น แด้ท เว็น เดอะ ฮีคคัพ คัม อิน)
Why Every Time I Try To Tell You How I Feel
(วาย เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ธราย ทู เทลล ยู ฮาว ไอ ฟีล)
It’s Like A Hiccup Cup Cup That Just Won’t Come Come
(อิทซ ไล๊ค เก ฮีคคัพ คัพ คัพ แดท จั๊สท ว็อนท คัม คัม)
As Soon As I Think I’m About To Share My Love
(แอส ซูน แอส ซาย ทริ๊งค แอม อะเบ๊าท ทู แชร์ มาย ลัฝ)
Then That’s When The Hiccups Come In
(เด็น แด้ท เว็น เดอะ ฮีคคัพ คัม อิน)

I I Get All Shook Up Inside Inside
(ไอ ไอ เก็ท ดอร์ ฌุค อั๊พ อิ๊นไซด์ อิ๊นไซด์)
And I Don’t Know What To Say Don’t Know What To Say
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ทู เซย์ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ทู เซย์)
Sometimes I Just Wanna Just Run And Hide
(ซัมไทม์ ซาย จั๊สท วอนนา จั๊สท รัน แอนด์ ไฮด์)
But You Just Stand In My Way
(บั๊ท ยู จั๊สท สแทนด์ อิน มาย เวย์)

Why Every Time I Try To Tell You How I Feel
(วาย เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ธราย ทู เทลล ยู ฮาว ไอ ฟีล)
It’s Like A Hiccup Cup Cup That Just Won’t Come Come
(อิทซ ไล๊ค เก ฮีคคัพ คัพ คัพ แดท จั๊สท ว็อนท คัม คัม)
As Soon As I Think I’m About To Share My Love
(แอส ซูน แอส ซาย ทริ๊งค แอม อะเบ๊าท ทู แชร์ มาย ลัฝ)
Then That’s When The Hiccups Come In
(เด็น แด้ท เว็น เดอะ ฮีคคัพ คัม อิน)
Why Every Time I Try To Tell You How I Feel
(วาย เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ธราย ทู เทลล ยู ฮาว ไอ ฟีล)
It’s Like A Hiccup Cup Cup That Just Won’t Come Come
(อิทซ ไล๊ค เก ฮีคคัพ คัพ คัพ แดท จั๊สท ว็อนท คัม คัม)
As Soon As I Think I’m About To Share My Love
(แอส ซูน แอส ซาย ทริ๊งค แอม อะเบ๊าท ทู แชร์ มาย ลัฝ)
Then That’s When The Hiccups Come In
(เด็น แด้ท เว็น เดอะ ฮีคคัพ คัม อิน)

Why Every Time I Tell You How I Feel
(วาย เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ เทลล ยู ฮาว ไอ ฟีล)
It’s Like A Hiccup Cup Cup Come
(อิทซ ไล๊ค เก ฮีคคัพ คัพ คัพ คัม)
And You Know The Deal
(แอนด์ ยู โนว์ เดอะ ดีล)
Pink Don’t Think Before She Speak
(พิ๊งค ด้อนท์ ทริ๊งค บีฟอร์ ชี สพี๊ค)
But You Got Me Feelin’ Feelin’ Feelin’ Kinda Weak
(บั๊ท ยู ก็อท มี ฟีลิน ฟีลิน ฟีลิน กินดา วี๊ค)
Why Every Time I Tell You How I Feel
(วาย เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ เทลล ยู ฮาว ไอ ฟีล)
It’s Like A Hiccup Cup Cup Come
(อิทซ ไล๊ค เก ฮีคคัพ คัพ คัพ คัม)
And You Know The Deal
(แอนด์ ยู โนว์ เดอะ ดีล)
Pink Don’t Think Before She Speak
(พิ๊งค ด้อนท์ ทริ๊งค บีฟอร์ ชี สพี๊ค)
But You Got Me Feelin’ Feelin’ Feelin’ Kinda Weak
(บั๊ท ยู ก็อท มี ฟีลิน ฟีลิน ฟีลิน กินดา วี๊ค)

Why Every Time I Try To Tell You How I Feel Tell Me Why
(วาย เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ธราย ทู เทลล ยู ฮาว ไอ ฟีล เทลล มี วาย)
It’s Like A Hiccup Cup Cup That Just Won’t Come Come
(อิทซ ไล๊ค เก ฮีคคัพ คัพ คัพ แดท จั๊สท ว็อนท คัม คัม)
As Soon As I Think I’m About To Share My Love
(แอส ซูน แอส ซาย ทริ๊งค แอม อะเบ๊าท ทู แชร์ มาย ลัฝ)
Then That’s When The Hiccups Come In
(เด็น แด้ท เว็น เดอะ ฮีคคัพ คัม อิน)
Why Every Time I Try To Tell You How I Feel
(วาย เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ธราย ทู เทลล ยู ฮาว ไอ ฟีล)
It’s Like A Hiccup Cup Cup That Just Won’t Come Come
(อิทซ ไล๊ค เก ฮีคคัพ คัพ คัพ แดท จั๊สท ว็อนท คัม คัม)
It Just Won’t Come It Just Won‘t Come
(อิท จั๊สท ว็อนท คัม อิท จั๊สท ว็อนท คัม)
As Soon As I Think I’m About To Share My Love
(แอส ซูน แอส ซาย ทริ๊งค แอม อะเบ๊าท ทู แชร์ มาย ลัฝ)
Then That’s When The Hiccups Come In
(เด็น แด้ท เว็น เดอะ ฮีคคัพ คัม อิน)

Why Every Time I Try To Tell You How I Feel Just Tell Me
(วาย เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ธราย ทู เทลล ยู ฮาว ไอ ฟีล จั๊สท เทลล มี)
It’s Like A Hiccup Cup Cup That Just Won’t Come Come
(อิทซ ไล๊ค เก ฮีคคัพ คัพ คัพ แดท จั๊สท ว็อนท คัม คัม)
As Soon As I Think I’m About To Share My Love
(แอส ซูน แอส ซาย ทริ๊งค แอม อะเบ๊าท ทู แชร์ มาย ลัฝ)
Then That’s When The Hiccups Come In
(เด็น แด้ท เว็น เดอะ ฮีคคัพ คัม อิน)
Why Every Time I Try To Tell You How I Feel
(วาย เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ธราย ทู เทลล ยู ฮาว ไอ ฟีล)
It’s Like A Hiccup Cup Cup That Just Won’t Come Come
(อิทซ ไล๊ค เก ฮีคคัพ คัพ คัพ แดท จั๊สท ว็อนท คัม คัม)
As Soon As I Think I’m About To Share My Love
(แอส ซูน แอส ซาย ทริ๊งค แอม อะเบ๊าท ทู แชร์ มาย ลัฝ)
Then That’s When The Hiccups Come In
(เด็น แด้ท เว็น เดอะ ฮีคคัพ คัม อิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hiccup คำอ่านไทย Pink

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น