เนื้อเพลง Got My Mind Made Up คำอ่านไทย 2Pac feat Daz, Kurupt, Method Man, Redman

[Verse One: Daz]
( [ เฝิซ วัน : Daz ])

You find an MC like me who’s strong
(ยู ไฟนด์ แอน เอมซี ไล๊ค มี ฮู สทรอง)
Leavin motherf*cker’s aborted, with no verbal support
(เลวิน motherf*ckers อะบอท , วิธ โน เฝอแบ็ล ซั๊พผอร์ท)
And when I command the microphone I gets deadly as Kahn though
(แอนด์ เว็น นาย คอมมานด์ เดอะ ไมคโระโฟน ไอ เก็ท เดดลิ แอส Kahn โธ)
With a bear and a snake and a panda, I’m on those
(วิธ อะ แบร์ แอนด์ อะ สเน๊ค แอนด์ อะ แพนดะ , แอม ออน โฑส)
Who can withstand, the mo’ power I gain
(ฮู แคน วีธซแทนด , เดอะ โม พ๊าวเว่อร์ ไอ เกน)
and make it possible for me to drop a few to wreck ya brain
(แอนด์ เม้ค อิท พ๊อซซิเบิ้ล ฟอร์ มี ทู ดรอพ อะ ฟิว ทู เร๊ค ยา เบรน)
Imagine and keep on wishin upon a star
(อิมแม๊จิ้น แอนด์ คี๊พ ออน วิซชิน อุพอน อะ สทาร์)
Finally realizing who the f*ck we are
(ไฟแน็ลลิ เรียวรายซิง ฮู เดอะ เอฟ *ck วี อาร์)
When I penetrate, it’s been withstandin, faded
(เว็น นาย พิ๊นิเทรท , อิทซ บีน withstandin , แฟ็ด)
would it be the greatest MC of all time
(เวิด ดิท บี เดอะ เกสเดด เอมซี อ็อฝ ออล ไทม์)
When I created rhyme for the simple fact
(เว็น นาย คริเอท ไรม ฟอร์ เดอะ ซิ๊มเพิ่ล แฟคท)
When I attack I crush your pride
(เว็น นาย แอทแท๊ค ไอ ครัช ยุร ไพรด์)
My intention to ride, every time all night
(มาย อินเทนฌัน ทู ไรด์ , เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ออล ไน๊ท)
I’m faced with the scars beyond this one bar
(แอม เฟซ วิธ เดอะ ซคา บียอนด์ ดิส วัน บาร์)
for me to put down my guard, I’m faced with it, I’m a ride
(ฟอร์ มี ทู พุท เดาน มาย การ์ด , แอม เฟซ วิธ อิท , แอม มา ไรด์)
breakin in gas with the six-eight all day
(เบรกกิ้น อิน แก๊ซ วิธ เดอะ ซิกซ์ เอท ดอร์ เดย์)
In and out with my pay
(อิน แอนด์ เอ๊าท วิธ มาย เพย์)
I’m soon to count the bodies…
(แอม ซูน ทู เค้าทํ เดอะ บอดีสฺ)

[Verse Two: Tupac]
([ เฝิซ ทู : ทูแปค ])

So mandatory my elevation my lyrics like orientation
(โซ แมนดะโทริ มาย เอลิเฝฌัน มาย ลีริค ไล๊ค orientation)
So you can be more familiar with tha n*gga you facin
(โซ ยู แคน บี โม แฟมิ๊ลิอาร์ วิธ ท่า เอ็น *gga ยู facin)
We must be based on nothin better than communication
(วี มัสท์ บี เบส ออน นอทติน เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น ค็อมยูนิเคฌัน)
Known to damage and highly flamable like gas stations
(โนน ทู แด๊เหมจ แอนด์ ไฮลิ flamable ไล๊ค แก๊ซ สเทชั่น)
Sorry I left that ass waitin
(ซ๊อรี่ ไอ เล๊ฟท แดท อาซ เว๊ทดิน)
No more procrastination give up to fate, and get that asss shakin
(โน โม พโระคแรซทิเนฌัน กี๊ฝ อั๊พ ทู เฟ้ท , แอนด์ เก็ท แดท อาซ เชคกิน)
I’m bustin and makin motherf*ckers panic
(แอม บัสติน แอนด์ เมกิน motherf*ckers แพ๊หนิค)
Don’t take ya life for granted put that ass in the dirt
(ด้อนท์ เท้ค ยา ไล๊ฟ ฟอร์ แกร๊นท พุท แดท อาซ ซิน เดอะ เดิร์ท)
You swear the b*tch was planted
(ยู สแวร์ เดอะ บี *tch วอส แพล๊นท)
My lyrics motivate the planet
(มาย ลีริค โมทิเฝท เดอะ แพล๊เหน็ท)
It’s similar to Rhythm Nation
(อิทซ ซิ๊มิล่าร์ ทู ริธึ่ม เน๊ชั่น)
but thugged out, forgive me Janet
(บั๊ท ตัง เอ๊าท , ฟอร์กี๊ฝ มี แจนเนท)
Who’s in control I’m acvtivatin yo souls
(ฮู ซิน คอนโทรล แอม acvtivatin โย โซล)
You know, the way the games get controlled
(ยู โนว์ , เดอะ เวย์ เดอะ เกม เก็ท คอนโทรด)
Yo, two years ago, a friend of mine
(โย , ทู เยียร์ อะโก , อะ เฟรน อ็อฝ ไมน์)
Told me Alize and Cristal blows your mind
(โทลด มี อลิเซ แอนด์ คิดเตว โบลว์ ยุร ไมนด์)
Bear witness to the dopest f*ckin rhyme I wrote
(แบร์ วิทเหนส ทู เดอะ โดเปรส เอฟ *ckin ไรม ไอ โรท)
Takin off my coat, clearing my throat
(ทอคกิ่น ออฟฟ มาย โค๊ท , คเลียริง มาย โธร๊ท)

[Chorus: Method Man]
([ ค๊อรัส : เม๊ธถอท แมน ])

I got my mind made up, come on… [come on]
(ไอ ก็อท มาย ไมนด์ เมด อั๊พ , คัมมอน [ คัมมอน ])
get in get in too [get on it]
(เก็ท อิน เก็ท อิน ทู [ เก็ท ออน หนิด ])
let it ride [get wit it] tonight’s tha night
(เล็ท ดิธ ไรด์ [ เก็ท วิท ดิธ ] ทูไน๊ท ท่า ไน๊ท)
I got my mind made up, come on…
(ไอ ก็อท มาย ไมนด์ เมด อั๊พ , คัมมอน)
get in get in too
(เก็ท อิน เก็ท อิน ทู)
let it ride… tonight’s tha night
(เล็ท ดิธ ไรด์ ทูไน๊ท ท่า ไน๊ท)

[Verse Three: Kurupt]
([ เฝิซ ทรี : เคอรัพชฺ ])

Well I comes through with two packs
(เวลล ไอ คัม ทรู วิธ ทู แพ็ค)
of the bomb prophalaks for protection
(อ็อฝ เดอะ บอมบฺ prophalaks ฟอร์ พโระเทคฌัน)
So my f*ckin sac won’t collapse
(โซ มาย เอฟ *ckin แซ็ค ว็อนท คอลแลพสํ)
Cause nowaday’s, sh*t’s evading the x-rays
(ค๊อส เนาอะเดส , ฌะ *ts evadings เดอะ เอ๊กซฺ เรย์)
Sending young motherf*ckers to an early grave
(เซนดิ้ง ยัง motherf*ckers ทู แอน เอ๊อรํลี่ เกรฝ)
I wonder, if my terrifying tactics of torturing MC’s
(ไอ วั๊นเด้อร , อิ๊ฟ มาย เทเลฟายอิ้ง แทคติก อ็อฝ torturings เมซีสฺ)
shows my heart’s as cold as the tundra
(โชว์ มาย ฮาร์ท แอส โคลด์ แอส เดอะ tundra)
Electryfing like thunder, I’m just too much
(Electryfings ไล๊ค ธั๊นเด้อร์ , แอม จั๊สท ทู มัช)
Rough and raw with that motherf*ckin poisonous touch
(รั๊ฟ แอนด์ รอว์ วิธ แดท motherf*ckin พอยสนัซ ทั๊ช)
I’m an MC with lyrics that’s tha f*ckin bom-bay
(แอม แอน เอมซี วิธ ลีริค แด้ท ท่า เอฟ *ckin bom เบย์)
Ya got dissed, that’s before it’s ingest like balmay
(ยา ก็อท ดิซพฺ , แด้ท บีฟอร์ อิทซ ingest ไล๊ค balmay)
My rhymes, I leave a mark on ya mind
(มาย ไรม , ไอ ลี๊ฝ อะ ม๊าร์ค ออน ยา ไมนด์)
As the deadly vibes spread through ya head like sand pine
(แอส เดอะ เดดลิ วายพฺ สเพร๊ด ทรู ยา เฮด ไล๊ค แซนด์ ไพน)
There’s no escape, nah I ain’t blastin
(แดร์ โน เอสเขพ , นาห์ ไอ เอน แบลซจิน)
I use my mental to assassinate assassin’s for those askin
(ไอ ยู๊ส มาย เม๊นท่อล ทู แอสซ๊าซิเหนท แอ็ซแซซซิน ฟอร์ โฑส แอสกิน)
Opposed to laughin, raw maniacal villian
(ออปโพส ทู เลอกิน , รอว์ มะไนอะแค็ล เวียวเรียน)
Laughter enhances the chances of tha killin
(ลาฟเทอะ เอ็นแฮ๊นซ เดอะ แช้นซํ อ็อฝ ท่า คิลลิน)
Why is that? Cuz smilin faces decieve
(วาย อีส แดท คัซ สไมลิน เฟซ decieve)
You best believe, to MC’s I’m the deadliest disease
(ยู เบ๊สท์ บีลี๊ฝ , ทู เมซีสฺ แอม เดอะ deadliest ดีซี๊ส)
My thoughts rip ya throat and make it hard to breathe
(มาย ธอท ริพ ยา โธร๊ท แอนด์ เม้ค อิท ฮาร์ด ทู บรีฑ)
Ya whole camp’s under seige, and I’m Jason Vorhees
(ยา โฮล แค๊มพํ อั๊นเด้อร seige , แอนด์ แอม เจสัน Vorhees)
In the heat of the night is when I defeat and ignite mikes
(อิน เดอะ ฮีท อ็อฝ เดอะ ไน๊ท อีส เว็น นาย ดีฟี๊ท แอนด์ อิ๊กไน๊ท ไมค)
My verbal snipe, your vocab on site
(มาย เฝอแบ็ล ซไนพ , ยุร vocab ออน ไซ๊ท)
I’m out tha cut, uncut and raw with no clause for all
(แอม เอ๊าท ท่า คัท , อันคัท แอนด์ รอว์ วิธ โน คลอส ฟอร์ ออล)
So all my rhymes hit and split tha bricks on the wall
(โซ ออล มาย ไรม ฮิท แอนด์ สพลิ๊ท ท่า บริ๊ค ออน เดอะ วอลล์)
Ya already have an idea about tha superior sphere
(ยา ออลเร๊ดี้ แฮ็ฝ แอน ไอเดีย อะเบ๊าท ท่า ซุ๊พีเหรี่ย สเฟียร์)
The greater rhyme creator on both sides of tha equator
(เดอะ กเรทเออะ ไรม คริเอเทอะ ออน โบทรฺ ไซด์ อ็อฝ ท่า อิคเวเตอะ)
I rock from here to there, to Philly and back
(ไอ ร๊อค ฟรอม เฮียร ทู แดร์ , ทู ฟิวลี่ แอนด์ แบ็ค)
To LA on the spot where I rock and bust like straps
(ทู ลา ออน เดอะ สพอท แวร์ ไอ ร๊อค แอนด์ บัซท ไล๊ค ซทแร็พ)
As your views get overshadowed when you come in contact
(แอส ยุร ฝิว เก็ท โอเว่อร์ชาโดว เว็น ยู คัม อิน ค๊อนแทคท)
Beware, set and prepare to enter verbal combat
(บีแวร์ , เซ็ท แอนด์ พรีแพร์ ทู เอ๊นเท่อร์ เฝอแบ็ล ค๊อมแบท)

[Verse Four: Method Man]
([ เฝิซ โฟ : เม๊ธถอท แมน ])

F*ck you losers, while you fake jacks I makes maneuvers
(เอฟ *ck ยู ลูสเออะ , ไวล์ ยู เฟ้ค แจ็ค ซาย เม้ค มะนูเฝอะ)
like Hitler, stickin up [jews] wit german [lugers]
(ไล๊ค ฮิตเลอร์ , สตริคกิน อั๊พ [ จู ] วิท เจอแม็น [ lugers ])
The Mr. Meth-Tical from Staten Isle
(เดอะ มีซเทอะ เมตสฺ ทิคอล ฟรอม สเตทอึน ไอล)
Will be back after this mess-age don’t touch tha dial
(วิล บี แบ็ค แอ๊ฟเท่อร ดิส เมซ เอจ ด้อนท์ ทั๊ช ท่า ได๊อัล)
Rarely do you see an MC out for justice
(แรลิ ดู ยู ซี แอน เอมซี เอ๊าท ฟอร์ จัสติกส)
Got my gun powder and my musket — blaooow!!
(ก็อท มาย กัน พ๊าวเด้อร์ แอนด์ มาย มัซเค็ท blaooow ! !)
Melons get swellings, I paint mental pictures like Magellen
(เมลอัน เก็ท สเวลลิง , ไอ เพ้นท เม๊นท่อล พิ๊คเจ้อร์ ไล๊ค Magellen)
Half of my Clan’s three deep felons
(ฮาล์ฟ อ็อฝ มาย คแล็น ทรี ดี๊พ เฟลอัน)
N*ggaz best protect they joints for Nine-Nickel
(เอ็น *ggaz เบ๊สท์ โพรเท๊คท เด จอยนท ฟอร์ ไนน นีคเค็ล)
Man I stay on point like icicles
(แมน นาย สเทย์ ออน พ๊อยท์ ไล๊ค ไอซิคล)
Now who wanna test Tical then touch Tical
(นาว ฮู วอนนา เทสท์ ทิคอล เด็น ทั๊ช ทิคอล)
All up in your motherf*ckin mouth
(ออล อั๊พ อิน ยุร motherf*ckin เม๊าธ)
Head banger boogie
(เฮด แบงเงอ บูกี)
Catch me on tour with Al Doogie
(แค็ทช มี ออน ทัวร์ วิธ เอล Doogie)
Method Man roll too tight, you can pull me
(เม๊ธถอท แมน โรลล ทู ไท๊ท , ยู แคน พูลล มี)
Better take one and pass or that’s that ass
(เบ๊ทเท่อร์ เท้ค วัน แอนด์ เพซ ออ แด้ท แดท อาซ)
Your vital statistics are low and fallin fast
(ยุร ไฝ๊ท่อล ซทะทีซทิค แซร์ โลว แอนด์ แฟลลิน ฟาสท)
Johnny Blaze out to get loot like Johnny Cash
(จอนนิ เบลซ เอ๊าท ทู เก็ท ลูท ไล๊ค จอนนิ แค๊ช)
Play a game of Russian Roulette and have a blast
(เพลย์ อะ เกม อ็อฝ รัฌแอ็น รูเลท แอนด์ แฮ็ฝ อะ บลาสทํ)

[Verse Five: Redman]
([ เฝิซ ไฟฝ : เรดแมน ])

Aiyyo, lyrical gas spittin tha criminal tactics
(เออายเอว , ลีริแค็ล แก๊ซ สปิทดิน ท่า ครีมอิแน็ล แทคติก)
Non-believers get my d*ck and genitals backwards
(นอน บิลีฝเฝอะ เก็ท มาย ดี *ck แอนด์ เจนอิแท็ล แบคเวิด)
Let’s face it, there’s no replacement
(เล็ท เฟซ อิท , แดร์ โน ริพเลซเม็นท)
Taste this, mad underground basement, sh*t I’m laced with
(เท๊ซท ดิส , แม้ด อันเดิกเรานด เบซเม็นท , ฌะ *ที แอม แล็ค วิธ)
Avalanche on ya whole camp when I’m splifted
(แอฝอะลันช ออน ยา โฮล แค๊มพํ เว็น แอม splifted)
Funk Doctor who? Spock b*tch don’t get it twisted
(ฟังค ด๊อคเท่อร์ ฮู Spock บี *tch ด้อนท์ เก็ท ดิธ ทวิสท)
I got connects like Federal Express
(ไอ ก็อท คอนเน็คท ไล๊ค เฟ๊ดเดอร่อล เอ็กซเพรส)
to get the fresh package of bless, tha dogs can’t fetch
(ทู เก็ท เดอะ เฟรช แพคคิจ อ็อฝ เบล๊ส , ท่า ด้อกก แค็นท เฟ็ซ)
Got the clear spot from tha rear block
(ก็อท เดอะ เคลียร์ สพอท ฟรอม ท่า เรียร์ บล๊อค)
to bust til every n*gga here drop, men I fear not
(ทู บัซท ทิล เอ๊เฝอร์รี่ เอ็น *gga เฮียร ดรอพ , เม็น นาย เฟียร์ น็อท)
Hold ya nose and blow out til ya ears pop
(โฮลด์ ยา โน้ส แอนด์ โบลว์ เอ๊าท ทิล ยา เอียร พ็อพ)
Since ya crew suit you to shift now you claim that you get’s lot
(ซิ๊นซ ยา ครู ซุ๊ท ยู ทู ชิฟท์ นาว ยู เคลม แดท ยู เก็ท ล็อท)
With, this underground cannabis
(วิธ , ดิส อันเดิกเรานด cannabis)
I’m dangerous like John the bomb analyst
(แอม เดนเจอะรัซ ไล๊ค จอน เดอะ บอมบฺ แอนอะลิซท)
Then proceeds like keys
(เด็น โพรซี๊ด ไล๊ค คีย์)
My degrees freeze consecutively like EPMD LP’s
(มาย ดีกรี ฟรีส ค็อนเซคอิวทิฝลิ ไล๊ค EPMD LPs)
Lick off a shot and hit ya fam by mistake
(ลิค ออฟฟ อะ ฌ็อท แอนด์ ฮิท ยา แฟม บาย มิสเท้ค)
So I erase the whole front row at the wake
(โซ ไอ อีเรส เดอะ โฮล ฟร๊อนท โรว์ แอ็ท เดอะ เว้ค)
I planned my escape in case jake or a snake bust it
(ไอ แพลน มาย เอสเขพ อิน เค๊ส เจก ออ รา สเน๊ค บัซท ดิธ)
I’m the one pushin the hearse in the first place
(แอม ดิ วัน พรุซชิน เดอะ เฮิซ อิน เดอะ เฟิร์สท เพลส)
Confidence for you shaky ass folks
(คอนฟิเด็นซ ฟอร์ ยู เฌคอิ อาซ โฟล้ค)
Pump for Rockafella for the day he got smoked
(พั๊มพ ฟอร์ Rockafella ฟอร์ เดอะ เดย์ ฮี ก็อท สโม๊ค)
choke, off this anecdote got you ope
(โชค , ออฟฟ ดิส แอนเอ็คโดท ก็อท ยู โอพ)
Get roast, by my lyrics Billy Dee .45 Coly
(เก็ท โรซท , บาย มาย ลีริค บีลลิ ดี 45 Coly)
And I’m out for nine nickel [INS tha rebels]
(แอนด์ แอม เอ๊าท ฟอร์ ไนน นีคเค็ล [ INS ท่า เร๊เบ่ล ])
West, list this, this, this…
(เว๊สท , ลิสท ดิส , ดิส , ดิส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Got My Mind Made Up คำอ่านไทย 2Pac feat Daz, Kurupt, Method Man, Redman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น