เนื้อเพลง Henry Lee คำอ่านไทย Nick Cave

Get down, get down, little Henry Lee
( เก็ท เดาน , เก็ท เดาน , ลิ๊ทเทิ่ล เฮนริ ลี)
And stay all night with me
(แอนด์ สเทย์ ออล ไน๊ท วิธ มี)
You won’t find a girl in this damn world
(ยู ว็อนท ไฟนด์ อะ เกิร์ล อิน ดิส แดมนํ เวิลด)
That will compare with me
(แดท วิล คอมแพร์ วิธ มี)
And the wind did howl and the wind did blow
(แอนด์ เดอะ วินด ดิด เฮาล แอนด์ เดอะ วินด ดิด โบลว์)
La la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา)
La la la la lee
(ลา ลา ลา ลา ลี)
A little bird lit down on Henry Lee
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล เบิร์ด ลิท เดาน ออน เฮนริ ลี)

I can’t get down and I won’t get down
(ไอ แค็นท เก็ท เดาน แอนด์ ดาย ว็อนท เก็ท เดาน)
And stay all night with thee
(แอนด์ สเทย์ ออล ไน๊ท วิธ ฑี)
For the girl I have in that merry green land
(ฟอร์ เดอะ เกิร์ล ไอ แฮ็ฝ อิน แดท เม๊อร์รี่ กรีน แลนด์)
I love far better than thee
(ไอ ลัฝ ฟาร์ เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น ฑี)
And the wind did howl and the wind did blow
(แอนด์ เดอะ วินด ดิด เฮาล แอนด์ เดอะ วินด ดิด โบลว์)
La la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา)
La la la la lee
(ลา ลา ลา ลา ลี)
A little bird lit down on Henry Lee
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล เบิร์ด ลิท เดาน ออน เฮนริ ลี)

She leaned herself against a fence
(ชี ลีน เฮอเซลฟ อะเก๊นสท ดา เฟ้นซ)
Just for a kiss or two
(จั๊สท ฟอร์ รา คิซ ออ ทู)
And with a little pen-knife held in her hand
(แอนด์ วิธ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เพ็น ไน๊ฟ เฮ็ลด อิน เฮอ แฮนด์)
She plugged him through and through
(ชี พลัมจี ฮิม ทรู แอนด์ ทรู)
And the wind did roar and the wind did moan
(แอนด์ เดอะ วินด ดิด โร แอนด์ เดอะ วินด ดิด โมน)
La la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา)
La la la la lee
(ลา ลา ลา ลา ลี)
A little bird lit down on Henry Lee
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล เบิร์ด ลิท เดาน ออน เฮนริ ลี)

Come take him by his lilly-white hands
(คัม เท้ค ฮิม บาย ฮิส ลิลลี่ ไว๊ท แฮนด์)
Come take him by his feet
(คัม เท้ค ฮิม บาย ฮิส ฟีท)
And throw him in this deep, deep well
(แอนด์ โธรว์ ฮิม อิน ดิส ดี๊พ , ดี๊พ เวลล)
That’s more than one hundred feet
(แด้ท โม แฑ็น วัน ฮั๊นเดร็ด ฟีท)
And the wind did howl and the wind did blow
(แอนด์ เดอะ วินด ดิด เฮาล แอนด์ เดอะ วินด ดิด โบลว์)
La la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา)
La la la la lee
(ลา ลา ลา ลา ลี)
A little bird lit down on Henry Lee
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล เบิร์ด ลิท เดาน ออน เฮนริ ลี)

Lie there, lie there, little Henry Lee
(ไล แดร์ , ไล แดร์ , ลิ๊ทเทิ่ล เฮนริ ลี)
Till the flesh drops from your bones
(ทิลล์ เดอะ เฟลช ดรอพ ฟรอม ยุร โบน)
For the girl you have in that merry green land
(ฟอร์ เดอะ เกิร์ล ยู แฮ็ฝ อิน แดท เม๊อร์รี่ กรีน แลนด์)
Can wait forever for you to come home
(แคน เว้ท ฟอเร๊เฝ่อร ฟอร์ ยู ทู คัม โฮม)
And the wind did howl and the wind did moan
(แอนด์ เดอะ วินด ดิด เฮาล แอนด์ เดอะ วินด ดิด โมน)
La la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา)
La la la la lee
(ลา ลา ลา ลา ลี)
A little bird lit down on Henry Lee
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล เบิร์ด ลิท เดาน ออน เฮนริ ลี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Henry Lee คำอ่านไทย Nick Cave

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น