เนื้อเพลง Still Fly คำอ่านไทย Big Tymers

{Baby :}
( {เบ๊บี้ : })
Whats up Fresh , its our turn baby
(ว๊อท อั๊พ เฟรช , อิทซ เอ๊า เทิร์น เบ๊บี้)

Gator Boots, with the pimped out Guchi suit
(เกเดอร์ บู๊ท , วิธ เดอะ พิมพ เอ๊าท Guchi ซุ๊ท)
Aint got no job, but i stay shy
(เอน ก็อท โน จ๊อบ , บั๊ท ไอ สเทย์ ชาย)
Cant pay my rent, cause all my money’s spent
(แค็นท เพย์ มาย เร๊นท , ค๊อส ออล มาย มั๊นนี่ ซเพ็นท)
but thats ok, cause im still fly
(บั๊ท แด้ท โอเค , ค๊อส แอม สทิลล ฟลาย)
got a quarter tank gas in my new E-class
(ก็อท ดา คว๊อร์เท่อร แท๊งค แก๊ซ ซิน มาย นิว อี คลาสสํ)
but that allright cause ima ride
(บั๊ท แดท ไรทโอ ค๊อส แอมอา ไรด์)
got everything in my moma’s name
(ก็อท เอ๊วี่ติง อิน มาย โมมมา เนม)
but im hood rich da dada dada da
(บั๊ท แอม ฮุด ริ๊ช ดา ดาดา ดาดา ดา)

{Baby :}
({เบ๊บี้ : })
gotcha car play gems on shine, said its mine, get a mink, baby girl lets ride
(ก๊อดชา คารํ เพลย์ เจ็ม ออน ไชน์ , เซ็ด อิทซ ไมน์ , เก็ท ดา มิงค , เบ๊บี้ เกิร์ล เล็ท ไรด์)
You da Numba 1 stunna, and we gonna glide
(ยู ดา นัมเบบ 1 stunna , แอนด์ วี กอนนะ กไลด)
and go straight to the mall, and turn out the inside
(แอนด์ โก สเทร๊ท ทู เดอะ มอลล์ , แอนด์ เทิร์น เอ๊าท ดิ อิ๊นไซด์)
Prowler Guchi full length leather, Burbons cooler, cooly sweater
(Prowler Guchi ฟูล เล้นธ เล๊เธ่อร์ , Burbons คูลเออะ , cooly ซเวทเออะ)
twenty inches pop my feather, The Bird man daddy i fly in any weather
(ทเว้นที่ อินเชด พ็อพ มาย เฟฑเออะ , เดอะ เบิร์ด แมน แดดดิ ไอ ฟลาย อิน เอ๊นี่ เว๊เธ่อร)
Aligator seats with the head in the
(Aligator ซีท วิธ เดอะ เฮด อิน เดอะ)
inside
(อิ๊นไซด์)
Swine on the dash, G-Wagon so Fly
(สไวน์ ออน เดอะ แด็ฌ , จี แว๊ก๊อน โซ ฟลาย)
Numba 1 dont tangle and twisle
(นัมเบบ 1 ด้อนท์ แทงเกิล แอนด์ twisle)
when it come to these cars i am that n*gga
(เว็น หนิด คัม ทู ฑิส คารํ ซาย แอ็ม แดท เอ็น *gga)
The guchi with the matching interior
(เดอะ guchi วิธ เดอะ แมตจิง อินที๊เรีย)
3 wheel ride with the tiny middle
(3 วีล ไรด์ วิธ เดอะ ไท๊นี่ มิ๊ดเดิ้ล)
Its Fresh and stunna and we like brothers,
(อิทซ เฟรช แอนด์ stunna แอนด์ วี ไล๊ค บร๊าเท่อรํ ,)
We shine like paint daddy this our summer
(วี ไชน์ ไล๊ค เพ้นท แดดดิ ดิส เอ๊า ซั๊มเม่อร์)

Gator Boots, with the pimped out Guchi suit
(เกเดอร์ บู๊ท , วิธ เดอะ พิมพ เอ๊าท Guchi ซุ๊ท)
Aint got no job, but i stay shy
(เอน ก็อท โน จ๊อบ , บั๊ท ไอ สเทย์ ชาย)
Cant pay my rent, cause all my money’s spent
(แค็นท เพย์ มาย เร๊นท , ค๊อส ออล มาย มั๊นนี่ ซเพ็นท)
but thats ok, cause im still fly
(บั๊ท แด้ท โอเค , ค๊อส แอม สทิลล ฟลาย)
got a quarter tank gas in my new E-class
(ก็อท ดา คว๊อร์เท่อร แท๊งค แก๊ซ ซิน มาย นิว อี คลาสสํ)
but that allright cause ima ride
(บั๊ท แดท ไรทโอ ค๊อส แอมอา ไรด์)
got everything in my moma’s name
(ก็อท เอ๊วี่ติง อิน มาย โมมมา เนม)
but im hood rich da dada dada da
(บั๊ท แอม ฮุด ริ๊ช ดา ดาดา ดาดา ดา)

{Fresh :}
({เฟรช : })
Have you ever seen the crocidile seats in the truck ?
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ ซีน เดอะ crocidile ซีท ซิน เดอะ ทรั๊ค)
Turn around and sit it down and let em’ bite ya b*tt
(เทิร์น อะราวนฺดฺ แอนด์ ซิท ดิธ เดาน แอนด์ เล็ท เอ็ม ไบ้ท์ ยา บี *tt)
See the steering wheel is fenly dash board Armony
(ซี เดอะ สเตียริง วีล อีส fenly แด็ฌ บอร์ด Armony)
With Your baby moma playa is where u can find me
(วิธ ยุร เบ๊บี้ โมมมา พอลเย อีส แวร์ ยู แคน ไฟนด์ มี)
P*ssy in the parking lot on 24’s Cadilac Escalade with the chromed out nose
(พี *ssy อิน เดอะ พาคกิ้ง ล็อท ออน 24s Cadilac เอซคอลเลต วิธ เดอะ คโรม เอ๊าท โน้ส)
With the navivgation arrow headed straight to your spot
(วิธ เดอะ navivgation แอ๊โร่ เฮด สเทร๊ท ทู ยุร สพอท)
Where your wife really love me cause the sex is so hot
(แวร์ ยุร ไว๊ฟ ริแอ็ลลิ ลัฝ มี ค๊อส เดอะ เซ็กซ อีส โซ ฮอท)
Put the Caddy up, Start the 3 wheel benz
(พุท เดอะ แคดดิ อั๊พ , สท๊าร์ท เดอะ 3 วีล เบนซฺ)
Hyper white lights, ultra violet lens
(ไฮเพอ ไว๊ท ไล๊ท , อัลทระ ไฝ๊โอเหล๊ท เล็นส)
Super 2 and tires and they gotta be run black
(ซู๊เพ้อร์ 2 แอนด์ ไทร์ แซน เด กอททะ บี รัน แบล๊ค)
T.V. where the horn go, boy can you top that ?
(ที วี แวร์ เดอะ ฮอร์น โก , บอย แคน ยู ท๊อพ แดท)
I’ll show you something when u press that b*tton
(อิลล โชว์ ยู ซัมติง เว็น ยู เพรส แดท บี *tton)
The trunk went Eh-eh and all of a sudden
(เดอะ ทรังค เว็นท เอ เอ แอนด์ ออล อ็อฝ อะ ซัดดน)
4 15’s didnt see no wire’s, and then i heard boom from the amplifiers
(4 15s ดิ๊นอิน ซี โน ไวร์ , แอนด์ เด็น นาย เฮิด บูม ฟรอม ดิ แอมพลิไฟเออะ)

Gator Boots, with the pimped out Guchi suit
(เกเดอร์ บู๊ท , วิธ เดอะ พิมพ เอ๊าท Guchi ซุ๊ท)
Aint got no job, but i stay shy
(เอน ก็อท โน จ๊อบ , บั๊ท ไอ สเทย์ ชาย)
Cant pay my rent, cause all my money’s spent
(แค็นท เพย์ มาย เร๊นท , ค๊อส ออล มาย มั๊นนี่ ซเพ็นท)
but thats ok, cause im still fly
(บั๊ท แด้ท โอเค , ค๊อส แอม สทิลล ฟลาย)
got a quarter tank gas in my new E-class
(ก็อท ดา คว๊อร์เท่อร แท๊งค แก๊ซ ซิน มาย นิว อี คลาสสํ)
but that allright cause ima ride
(บั๊ท แดท ไรทโอ ค๊อส แอมอา ไรด์)
got everything in my moma’s name
(ก็อท เอ๊วี่ติง อิน มาย โมมมา เนม)
but im hood rich da dada dada da
(บั๊ท แอม ฮุด ริ๊ช ดา ดาดา ดาดา ดา)

Let me slide in the Benz with the fished out fins
(เล็ท มี สไล๊ด อิน เดอะ เบนซฺ วิธ เดอะ ฟิช เอ๊าท ฟิน)
Impala Loud pipes, Drinkin that Hen
(อิมพาร่า เลาด ไพพ , ดริงคิน แดท เฮ็น)
Its the birdy birdy man ill do it again
(อิทซ เดอะ birdy birdy แมน อิลล ดู อิท อะเกน)
In the Cadilac truck 24’s with 10’s
(อิน เดอะ Cadilac ทรั๊ค 24s วิธ 10s)
Lookin at my Guchi its about that time
(ลุคกิน แอ็ท มาย Guchi อิทซ อะเบ๊าท แดท ไทม์)
6 bad broads flyin in at 9
(6 แบ้ด บรอด ฟายอิน อิน แอ็ท 9)
New surburban truck with the …. show me
(นิว surburban ทรั๊ค วิธ เดอะ โชว์ มี)
Up and down and up they go and
(อั๊พ แอนด์ เดาน แอนด์ อั๊พ เด โก แอนด์)
Bodies on the Roadster Lexus You know with that hard top beamer
(บอดีสฺ ออน เดอะ โรดซเทอะ เล็กเซด ยู โนว์ วิธ แดท ฮาร์ด ท๊อพ บีเมอร์)
Mommy thats your truck
(มอมมิ แด้ท ยุร ทรั๊ค)
Im coming up the hood been lovely
(แอม คัมอิง อั๊พ เดอะ ฮุด บีน ลัฝลิ)
New shoes on the whip and i wake up the bubbley
(นิว ชู ออน เดอะ ฮวิพ แอนด์ ดาย เว้ค อั๊พ เดอะ bubbley)
30 lex with convertible top
(30 lex วิธ คอนเวิสเดเบิล ท๊อพ)
the rims keep spinnin every time i stop
(เดอะ ริม คี๊พ สปินนิน เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ สท๊อพ)
I got a superman benz that i scored from shaq
(ไอ ก็อท ดา ซยูเพอะแม็น เบนซฺ แดท ไอ สคอร์ ฟรอม ชัค)
With a old school Caddy with a diamond in the back
(วิธ อะ โอลด์ สคูล แคดดิ วิธ อะ ได๊ม่อนดํ อิน เดอะ แบ็ค)

Gator Boots, with the pimped out Guchi suit
(เกเดอร์ บู๊ท , วิธ เดอะ พิมพ เอ๊าท Guchi ซุ๊ท)
Aint got no job, but i stay shy
(เอน ก็อท โน จ๊อบ , บั๊ท ไอ สเทย์ ชาย)
Cant pay my rent, cause all my money’s spent
(แค็นท เพย์ มาย เร๊นท , ค๊อส ออล มาย มั๊นนี่ ซเพ็นท)
but thats ok, cause im still fly
(บั๊ท แด้ท โอเค , ค๊อส แอม สทิลล ฟลาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Still Fly คำอ่านไทย Big Tymers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น