เนื้อเพลง Dead Man’s Rope คำอ่านไทย Sting

A million footsteps, this left foot drags behind my right
( อะ มิ๊ลเลี่ยน ฟุทเสต็ป , ดิส เล๊ฟท ฟุ้ท ดแร็ก บีฮายน์ มาย ไร๊ท)
But I keep walking, from daybreak ’til the falling night
(บั๊ท ไอ คี๊พ วอคกิง , ฟรอม daybreak ทิล เดอะ ฟ๊อลิง ไน๊ท)
And as days turn into weeks and years
(แอนด์ แอส เดย์ เทิร์น อิ๊นทู วี๊ค แซน เยียร์)
And years turn into lifetimes
(แอนด์ เยียร์ เทิร์น อิ๊นทู ไลฟ์ไทม์)
I just keep walking, like I’ve been walking for a thousand years
(ไอ จั๊สท คี๊พ วอคกิง , ไล๊ค แอฝ บีน วอคกิง ฟอร์ รา เธ๊าซั่นด เยียร์)

Walk away in emptiness, walk away in sorrow,
(ว๊อล์ค อะเวย์ อิน เอมทิเน็ซ , ว๊อล์ค อะเวย์ อิน ซ๊อโร่ว ,)
Walk away from yesterday, walk away tomorrow,
(ว๊อล์ค อะเวย์ ฟรอม เยซเทอะดิ , ว๊อล์ค อะเวย์ ทูม๊อโร่ว ,)

If you’re walking to escape, to escape from your affliction
(อิ๊ฟ ยัวร์ วอคกิง ทู เอสเขพ , ทู เอสเขพ ฟรอม ยุร แอ็ฟลีคฌัน)
You’d be walking in a great circle, a circle of addiction
(ยูต บี วอคกิง อิน อะ เกรท เซ๊อร์เคิ้ล , อะ เซ๊อร์เคิ้ล อ็อฝ แอ็ดดีคณัน)
Did you ever wonder what you’d been carrying since the world was black?
(ดิด ยู เอ๊เฝ่อร์ วั๊นเด้อร ว๊อท ยูต บีน แคร์รี่ยิง ซิ๊นซ เดอะ เวิลด วอส แบล๊ค)
You see yourself in a looking glass with a tombstone on your back
(ยู ซี ยุรเซลฟ อิน อะ ลุคอิง กล๊าสส วิธ อะ tombstone ออน ยุร แบ็ค)

Walk away in emptiness, walk away in sorrow,
(ว๊อล์ค อะเวย์ อิน เอมทิเน็ซ , ว๊อล์ค อะเวย์ อิน ซ๊อโร่ว ,)
Walk away from yesterday, walk away tomorrow,
(ว๊อล์ค อะเวย์ ฟรอม เยซเทอะดิ , ว๊อล์ค อะเวย์ ทูม๊อโร่ว ,)
Walk away in anger, walk away in pain
(ว๊อล์ค อะเวย์ อิน แอ๊งเก้อร , ว๊อล์ค อะเวย์ อิน เพน)
Walk away from life itself, walk into the rain
(ว๊อล์ค อะเวย์ ฟรอม ไล๊ฟ อิทเซลฟ , ว๊อล์ค อิ๊นทู เดอะ เรน)

All this wandering has led me to this place
(ออล ดิส วอนเดอะริง แฮ็ส เล็ด มี ทู ดิส เพลส)
Inside the well of my memory, sweet rain of forgiveness
(อิ๊นไซด์ เดอะ เวลล อ็อฝ มาย เม๊มโมรี่ , สวี้ท เรน อ็อฝ ฟอร์กีพเหนด)
I’m just hanging here in space
(แอม จั๊สท แฮงอิง เฮียร อิน สเพ๊ซ)

Now I’m suspended between my darkest fears and dearest hope
(นาว แอม ซัสเพ็นด์ บีทะวีน มาย ดาร์คเนท เฟียร์ แซน เดียเร็ซท โฮพ)
Yes I’ve been walking, now I’m hanging from a dead man’s rope
(เย็ซ แอฝ บีน วอคกิง , นาว แอม แฮงอิง ฟรอม มา เด้ด แมน โร๊พ)
With Hell below me, and Heaven in the sky above
(วิธ เฮ็ลล บีโลว์ มี , แอนด์ เฮ๊ฝเฝ่น อิน เดอะ สกาย อะโบ๊ฝ)
I’ve been walking, I’ve been walking away from Jesus’ love
(แอฝ บีน วอคกิง , แอฝ บีน วอคกิง อะเวย์ ฟรอม จีสัซ ลัฝ)

Walk away in emptiness, walk away in sorrow,
(ว๊อล์ค อะเวย์ อิน เอมทิเน็ซ , ว๊อล์ค อะเวย์ อิน ซ๊อโร่ว ,)
Walk away from yesterday, walk away tomorrow,
(ว๊อล์ค อะเวย์ ฟรอม เยซเทอะดิ , ว๊อล์ค อะเวย์ ทูม๊อโร่ว ,)
Walk away in anger, walk away in pain
(ว๊อล์ค อะเวย์ อิน แอ๊งเก้อร , ว๊อล์ค อะเวย์ อิน เพน)
Walk away from life itself, walk into the rain
(ว๊อล์ค อะเวย์ ฟรอม ไล๊ฟ อิทเซลฟ , ว๊อล์ค อิ๊นทู เดอะ เรน)

All this wandering has led me to this place
(ออล ดิส วอนเดอะริง แฮ็ส เล็ด มี ทู ดิส เพลส)
Inside the well of my memory, sweet rain of forgiveness
(อิ๊นไซด์ เดอะ เวลล อ็อฝ มาย เม๊มโมรี่ , สวี้ท เรน อ็อฝ ฟอร์กีพเหนด)
I’m just hanging here in space
(แอม จั๊สท แฮงอิง เฮียร อิน สเพ๊ซ)

The shadows fall
(เดอะ แฌดโอ ฟอลล์)
Around my bed
(อะราวนฺดฺ มาย เบ๊ด)
When the hand of an angel,
(เว็น เดอะ แฮนด์ อ็อฝ แอน แอ๊งเจล ,)
The hand of an angel is reaching down above my head
(เดอะ แฮนด์ อ็อฝ แอน แอ๊งเจล อีส รีชชิง เดาน อะโบ๊ฝ มาย เฮด)

All this wandering has led me to this place
(ออล ดิส วอนเดอะริง แฮ็ส เล็ด มี ทู ดิส เพลส)
Inside the well of my memory, sweet rain of forgiveness
(อิ๊นไซด์ เดอะ เวลล อ็อฝ มาย เม๊มโมรี่ , สวี้ท เรน อ็อฝ ฟอร์กีพเหนด)
Now I’m walking in his grace
(นาว แอม วอคกิง อิน ฮิส เกร๊ซ)
I’m walking in his footsteps
(แอม วอคกิง อิน ฮิส ฟุทเสต็ป)
Walking in his footsteps,
(วอคกิง อิน ฮิส ฟุทเสต็ป ,)
Walking in his footsteps
(วอคกิง อิน ฮิส ฟุทเสต็ป)

All the days of my life I will walk with you
(ออล เดอะ เดย์ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ ไอ วิล ว๊อล์ค วิธ ยู)
All the days of my life I will talk with you
(ออล เดอะ เดย์ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ ไอ วิล ท๊อล์ค วิธ ยู)
All the days of my life I will share with you
(ออล เดอะ เดย์ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ ไอ วิล แชร์ วิธ ยู)
All the days of my life I will bear with you
(ออล เดอะ เดย์ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ ไอ วิล แบร์ วิธ ยู)

Walk away from emptiness, walk away from sorrow,
(ว๊อล์ค อะเวย์ ฟรอม เอมทิเน็ซ , ว๊อล์ค อะเวย์ ฟรอม ซ๊อโร่ว ,)
Walk away from yesterday, walk away tomorrow,
(ว๊อล์ค อะเวย์ ฟรอม เยซเทอะดิ , ว๊อล์ค อะเวย์ ทูม๊อโร่ว ,)
Walk away from anger, walk away from pain
(ว๊อล์ค อะเวย์ ฟรอม แอ๊งเก้อร , ว๊อล์ค อะเวย์ ฟรอม เพน)
Walk away from anguish, walk into the rain.
(ว๊อล์ค อะเวย์ ฟรอม แองกวิฌ , ว๊อล์ค อิ๊นทู เดอะ เรน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dead Man’s Rope คำอ่านไทย Sting

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น