เนื้อเพลง Bring It On คำอ่านไทย Seal

[Seal/Isidore/Melvoin/Coleman/Bruce/Rizzo]
( [ ซีล /Isidore/Melvoin/Coleman/บรูซ /Rizzo ])

Bring it on
(บริง อิท ออน)
Bring it on bring it on bring it on bring it on
(บริง อิท ออน บริง อิท ออน บริง อิท ออน บริง อิท ออน)
First I didn’t have the will to carry on
(เฟิร์สท ไอ ดิ๊นอิน แฮ็ฝ เดอะ วิล ทู แค๊รรี่ ออน)

Illusions in my mind
(อิลยูฌัน ซิน มาย ไมนด์)
Like that picture when you feel you can’t go on
(ไล๊ค แดท พิ๊คเจ้อร์ เว็น ยู ฟีล ยู แค็นท โก ออน)
Like you’ve been left behind
(ไล๊ค ยู๊ฟ บีน เล๊ฟท บีฮายน์)

Life goes on, now
(ไล๊ฟ โกซ ออน , นาว)
Take me to that funky place where you and I were born.
(เท้ค มี ทู แดท ฟังคิ เพลส แวร์ ยู แอนด์ ดาย เวอ บอน)
Carry on, now
(แค๊รรี่ ออน , นาว)
Psychedlic tendencies of love will bring it on
(Psychedlic tendencies อ็อฝ ลัฝ วิล บริง อิท ออน)

Bring it on
(บริง อิท ออน)
Bring it on, Bring it on
(บริง อิท ออน , บริง อิท ออน)
Don’t wait until tomorrow
(ด้อนท์ เว้ท อันทิล ทูม๊อโร่ว)
Bring it on
(บริง อิท ออน)
Bring it on
(บริง อิท ออน)
Bring it on
(บริง อิท ออน)

Give me something for the dream that I am in
(กี๊ฝ มี ซัมติง ฟอร์ เดอะ ดรีม แดท ไอ แอ็ม อิน)
You know I love the way you save me
(ยู โนว์ ไอ ลัฝ เดอะ เวย์ ยู เซฝ มี)
A broken pawn,
(อะ บโรเค็น พอน ,)
I depended on.
(ไอ ดีเพ็นดํ ออน)
Was only life, I was feeling
(วอส โอ๊นลี่ ไล๊ฟ , ไอ วอส ฟีลอิง)

It goes on, now
(อิท โกซ ออน , นาว)
Take me to that funky place where you and I were born
(เท้ค มี ทู แดท ฟังคิ เพลส แวร์ ยู แอนด์ ดาย เวอ บอน)
Carry on, now [L]
(แค๊รรี่ ออน , นาว [ แอล ])
Ain’t no reason you should feel for shorn,
(เอน โน รี๊ซั่น ยู เชิด ฟีล ฟอร์ โฌน ,)
Unconditioned love will bring it on…..
(Unconditioned ลัฝ วิล บริง อิท ออน)

Bring it on
(บริง อิท ออน)
Bring it on
(บริง อิท ออน)
Don’t wait until tomorrow
(ด้อนท์ เว้ท อันทิล ทูม๊อโร่ว)
Wait until tomorrow
(เว้ท อันทิล ทูม๊อโร่ว)
Bring it on
(บริง อิท ออน)

Bring it on, bring it on bring it on
(บริง อิท ออน , บริง อิท ออน บริง อิท ออน)
Bring it on, bring it on bring it on
(บริง อิท ออน , บริง อิท ออน บริง อิท ออน)
Bring it on, bring it on bring it on
(บริง อิท ออน , บริง อิท ออน บริง อิท ออน)
Bring it on, bring it on bring it on
(บริง อิท ออน , บริง อิท ออน บริง อิท ออน)
Bring it on, bring it on bring it on
(บริง อิท ออน , บริง อิท ออน บริง อิท ออน)

Bring it on, bring it on bring it on
(บริง อิท ออน , บริง อิท ออน บริง อิท ออน)
Bring it on
(บริง อิท ออน)

Bring it on, bring it on bring it on
(บริง อิท ออน , บริง อิท ออน บริง อิท ออน)
Bring it on, bring it on bring it on
(บริง อิท ออน , บริง อิท ออน บริง อิท ออน)
Bring it on, bring it on bring it on
(บริง อิท ออน , บริง อิท ออน บริง อิท ออน)

Unconditioned love will bring it on
(Unconditioned ลัฝ วิล บริง อิท ออน)

La da..da de da…
(ลา ดา ดา ดี ดา)

So what lies under.
(โซ ว๊อท ไล อั๊นเด้อร)
Is your Kingdom Come?
(อีส ยุร คีงดัม คัม)
Chase it way,
(เชส อิท เวย์ ,)
Down low.
(เดาน โลว)
It’s only life.
(อิทซ โอ๊นลี่ ไล๊ฟ)

Don’t wait until tomorrow.
(ด้อนท์ เว้ท อันทิล ทูม๊อโร่ว)
Don’t wait until tomorrow.
(ด้อนท์ เว้ท อันทิล ทูม๊อโร่ว)
Don’t wait until tomorrow.
(ด้อนท์ เว้ท อันทิล ทูม๊อโร่ว)
Don’t wait until,
(ด้อนท์ เว้ท อันทิล ,)
Wait until tomorrow.
(เว้ท อันทิล ทูม๊อโร่ว)

Bring it on, bring it on bring it on
(บริง อิท ออน , บริง อิท ออน บริง อิท ออน)
Bring it on
(บริง อิท ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bring It On คำอ่านไทย Seal

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น