เนื้อเพลง Home คำอ่านไทย Jack Johnson

I gotta get home there’s a garden to tend.
( ไอ กอททะ เก็ท โฮม แดร์ ซา ก๊าร์เด้น ทู เท็นด)
there’s fruit on the ground and the birds have all moved back into my attic, whistling static,
(แดร์ ฟรุ๊ท ออน เดอะ กราวนด์ แอนด์ เดอะ เบิร์ด แฮ็ฝ ออล มู๊ฝ แบ็ค อิ๊นทู มาย แอตติค , ฮวีซลิง ซแททอิค ,)
when the young learn to fly I will patch all the holes up again.
(เว็น เดอะ ยัง เลิร์น ทู ฟลาย ไอ วิล แพทช์ ออล เดอะ โฮล อั๊พ อะเกน)

well i can’t believe that my lime tree is dead
(เวลล ไอ แค็นท บีลี๊ฝ แดท มาย ไลม ทรี อีส เด้ด)
I thought it was sleeping
(ไอ ธอท ดิธ วอส ซลีพพิง)
I guess it got fed up with not being fed
(ไอ เกสส ซิท ก็อท เฟ็ด อั๊พ วิธ น็อท บีอิง เฟ็ด)
and I would be too I need food in my belly and hope that my time isn’t soon
(แอนด์ ดาย เวิด บี ทู ไอ นี๊ด ฟู้ด อิน มาย เบลลิ แอนด์ โฮพ แดท มาย ไทม์ อีสซึ่น ซูน)

so I, try, to understand, what I can’t hold in my hand, and where ever we are, home is there too
(โซ ไอ , ธราย , ทู อั๊นเด้อรสแทนด , ว๊อท ไอ แค็นท โฮลด์ อิน มาย แฮนด์ , แอนด์ แวร์ เอ๊เฝ่อร์ วี อาร์ , โฮม อีส แดร์ ทู)
and if you, could try to find it too, cause this place is overgrown into with works in bloom,
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู , เคิด ธราย ทู ไฟนด์ ดิท ทู , ค๊อส ดิส เพลส อีส โอเฝิกโรน อิ๊นทู วิธ เวิ๊ร์ค ซิน บลูม ,)
home is wherever we are, if there’s love there too.
(โฮม อีส ฮแวเรฝเออะ วี อาร์ , อิ๊ฟ แดร์ ลัฝ แดร์ ทู)

in the back of our house theres a trail that wont end
(อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เอ๊า เฮ้าส แดร์ ซา ทเรล แดท ว็อนท เอ็นด)
we were walking so far that it grew back in,
(วี เวอ วอคกิง โซ ฟาร์ แดท ดิธ กรู แบ็ค อิน ,)
there’s no trail at all,only grass growing tall,
(แดร์ โน ทเรล แอ็ท ดอร์ , โอ๊นลี่ กราซ กโรอิง ทอลล์ ,)
get out my machette and battle with time once again,
(เก็ท เอ๊าท มาย machette แอนด์ แบ๊ทเทิ้ล วิธ ไทม์ วั๊นซ อะเกน ,)
but i’m bout to loose because i’ll be damned if time don’t win
(บั๊ท แอม เบาท ทู ลู้ส บิคอส อิลล บี แดมนํ อิ๊ฟ ไทม์ ด้อนท์ วิน)

I gotta get home theirs a garden to tend, all the seeds from the fruit burried again
(ไอ กอททะ เก็ท โฮม แดร์ ซา ก๊าร์เด้น ทู เท็นด , ออล เดอะ ซีด ฟรอม เดอะ ฟรุ๊ท เบอรีดทฺ อะเกน)
there own family trees teach them thank you and please as they spread their own roots they watch their
(แดร์ โอว์น แฟ๊มิลี่ ทรี ที๊ช เด็ม แธ๊งค์ ยู แอนด์ พลีซ แอส เด สเพร๊ด แดร์ โอว์น รู๊ท เด ว๊อทช แดร์)
young fruit grow again
(ยัง ฟรุ๊ท โกรว์ อะเกน)
and this old trail will lead me right back to where it begins
(แอนด์ ดิส โอลด์ ทเรล วิล ลี๊ด มี ไร๊ท แบ็ค ทู แวร์ อิท บีกิน)

So i, try to understand, what I can’t hold in my hand, and whatever I find, i’ll find my way back to you
(โซ ไอ , ธราย ทู อั๊นเด้อรสแทนด , ว๊อท ไอ แค็นท โฮลด์ อิน มาย แฮนด์ , แอนด์ ฮว็อทเอฝเออะ ไอ ไฟนด์ , อิลล ไฟนด์ มาย เวย์ แบ็ค ทู ยู)
and if you could try to find it too, cause this place is overgrown with works in bloom
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู เคิด ธราย ทู ไฟนด์ ดิท ทู , ค๊อส ดิส เพลส อีส โอเฝิกโรน วิธ เวิ๊ร์ค ซิน บลูม)
home is wherever we are if there is love there too.
(โฮม อีส ฮแวเรฝเออะ วี อาร์ อิ๊ฟ แดร์ อีส ลัฝ แดร์ ทู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Home คำอ่านไทย Jack Johnson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น