เนื้อเพลง The Least You Can Do คำอ่านไทย Phil Collins

I was lyring awake last night, waiting for your call
( ไอ วอส lyrings อะเว้ค ล๊าสท ไน๊ท , เวททิง ฟอร์ ยุร คอลลํ)
But if the rumours are true, that won’t bother you at all
(บั๊ท อิ๊ฟ เดอะ รูเมอะ แซร์ ทรู , แดท ว็อนท บ๊อเทร่อรฺ ยู แอ็ท ดอร์)
I’m trying hard to understand
(แอม ทไรอิง ฮาร์ด ทู อั๊นเด้อรสแทนด)
What it takes to be your man
(ว๊อท ดิธ เท้ค ทู บี ยุร แมน)
Now I don’t have to wonder anymore
(นาว ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู วั๊นเด้อร แอนนี่มอ)

Least you can do is say you’re sorry
(ลีซท ยู แคน ดู อีส เซย์ ยัวร์ ซ๊อรี่)
Least you can do is give me back my heart
(ลีซท ยู แคน ดู อีส กี๊ฝ มี แบ็ค มาย ฮาร์ท)
Just give me back my heart
(จั๊สท กี๊ฝ มี แบ็ค มาย ฮาร์ท)

Seems living in hope was wrong all those years I was away
(ซีม ลีฝอิง อิน โฮพ วอส รอง ออล โฑส เยียร์ ซาย วอส อะเวย์)
Thinking your letters, I never recieved, had gone astray
(ติ้งกิง ยุร เล็ทเท่อร์ , ไอ เน๊เฝ่อร์ รีซิฝ , แฮ็ด กอน อัซทเร)
You said you’d always be there for me
(ยู เซ็ด ยูต ออลเว บี แดร์ ฟอร์ มี)
Like a fool, I thought you’d be
(ไล๊ค เก ฟูล , ไอ ธอท ยูต บี)
Now I don’t know what I was thinking at all
(นาว ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ไอ วอส ติ้งกิง แอ็ท ดอร์)

But the least you can do is say you’re sorry girl
(บั๊ท เดอะ ลีซท ยู แคน ดู อีส เซย์ ยัวร์ ซ๊อรี่ เกิร์ล)
Least you can do is give me back my heart
(ลีซท ยู แคน ดู อีส กี๊ฝ มี แบ็ค มาย ฮาร์ท)
I won’t come around no more
(ไอ ว็อนท คัม อะราวนฺดฺ โน โม)
You won’t find me standing outside your door
(ยู ว็อนท ไฟนด์ มี ซแทนดิง เอ๊าทไซ้ด ยุร ดอร์)
Least you can do is tell me why, tell me why
(ลีซท ยู แคน ดู อีส เทลล มี วาย , เทลล มี วาย)

The least you can do is say you’re sorry girl
(เดอะ ลีซท ยู แคน ดู อีส เซย์ ยัวร์ ซ๊อรี่ เกิร์ล)
Least you can do is give me back my heart
(ลีซท ยู แคน ดู อีส กี๊ฝ มี แบ็ค มาย ฮาร์ท)
I won’t come around no more
(ไอ ว็อนท คัม อะราวนฺดฺ โน โม)
You won’t find me standing outside your door
(ยู ว็อนท ไฟนด์ มี ซแทนดิง เอ๊าทไซ้ด ยุร ดอร์)
But the least you can do is tell me why
(บั๊ท เดอะ ลีซท ยู แคน ดู อีส เทลล มี วาย)

I won’t be your fool anymore
(ไอ ว็อนท บี ยุร ฟูล แอนนี่มอ)
There’s no need to be cruel anymore… no, no
(แดร์ โน นี๊ด ทู บี ครู๊เอ้ล แอนนี่มอ โน , โน)
Least you can do is say you’re sorry girl
(ลีซท ยู แคน ดู อีส เซย์ ยัวร์ ซ๊อรี่ เกิร์ล)
The least you can do is give me back my heart… just give me back my heart
(เดอะ ลีซท ยู แคน ดู อีส กี๊ฝ มี แบ็ค มาย ฮาร์ท จั๊สท กี๊ฝ มี แบ็ค มาย ฮาร์ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Least You Can Do คำอ่านไทย Phil Collins

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น