เนื้อเพลง I Don’t Mean It คำอ่านไทย R. Kelly

Baby Oh Baby
( เบ๊บี้ โอ เบ๊บี้)
I Know We Had An Argument And All
(ไอ โนว์ วี แฮ็ด แอน อากิวเม็นท แอนด์ ออล)
Ooh Babe
(อู้ เบ้บ)
And I Must Have Said Some Pretty Foul Sh*t But
(แอนด์ ดาย มัสท์ แฮ็ฝ เซ็ด ซัม พริ๊ทที่ เฟาล ฌะ *ที บั๊ท)
Mmm Mmm
(อึม อึม)
I Just Want You To Know That I Ain’t Mean None Of That
(ไอ จั๊สท ว้อนท ยู ทู โนว์ แดท ไอ เอน มีน นัน อ็อฝ แดท)
Baby Baby
(เบ๊บี้ เบ๊บี้)
None Of It
(นัน อ็อฝ อิท)

Now I Was Supposed To Be A Man About It
(นาว ไอ วอส ซั๊พโพ้ส ทู บี อะ แมน อะเบ๊าท ดิธ)
Shoulda Never Left Your Side
(โช๊วดา เน๊เฝ่อร์ เล๊ฟท ยุร ไซด์)
No Way No How
(โน เวย์ โน ฮาว)
Put Too Many Years In This Relationship
(พุท ทู เมนอิ เยียร์ ซิน ดิส ริเลฌันฌิพ)
And It’s Not That Serious For Us To Split
(แอนด์ อิทซ น็อท แดท ซี๊เรี๊ยส ฟอร์ อัซ ทู สพลิ๊ท)
Now I Admit Sometimes I Make Mistakes
(นาว ไอ แอ๊ดมิท ซัมไทม์ ซาย เม้ค มิสเท้ค)
But Still I Appreciate The Love We Make
(บั๊ท สทิลล ไอ แอพพรี๊ชิเอท เดอะ ลัฝ วี เม้ค)
Stop At The Door And Put Your Bags Back Down
(สท๊อพ แอ็ท เดอะ ดอร์ แอนด์ พุท ยุร แบ๊ก แบ็ค เดาน)
Now Baby Please Can We Work This Out
(นาว เบ๊บี้ พลีซ แคน วี เวิ๊ร์ค ดิส เอ๊าท)

Now I Might Say You Can Walk
(นาว ไอ ไมท เซย์ ยู แคน ว๊อล์ค)
But I Don’t Mean It
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ มีน หนิด)
And I Might Name Call
(แอนด์ ดาย ไมท เนม คอลลํ)
I Don’t Mean It
(ไอ ด้อนท์ มีน หนิด)
I May Pull Some Silly Stunts
(ไอ เมย์ พูลล ซัม ซิ๊ลลี่ ซทันท)
Uhm Mmm
(อึมมมม อึม)
But That’s Just A Front I Don’t Mean It
(บั๊ท แด้ท จั๊สท ดา ฟร๊อนท ไอ ด้อนท์ มีน หนิด)
Now Wait A Minute Hear Me Out
(นาว เว้ท ดา มิ๊หนิท เฮียร มี เอ๊าท)
Now I May Holler At You
(นาว ไอ เมย์ ฮอลเลอะ แรท ยู)
I Don’t Mean It
(ไอ ด้อนท์ มีน หนิด)
And I May Tell You We’re Through
(แอนด์ ดาย เมย์ เทลล ยู เวีย ทรู)
But I Don’t Mean It No No
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ มีน หนิด โน โน)
May Give You Looks That Can Kill
(เมย์ กี๊ฝ ยู ลุ๊ค แดท แคน คิลล์)
Can Kill
(แคน คิลล์)
But It’s Not For Real
(บั๊ท อิทซ น็อท ฟอร์ เรียล)
Not For Real
(น็อท ฟอร์ เรียล)
I Don’t Mean It
(ไอ ด้อนท์ มีน หนิด)
I Don’t Mean It Hey
(ไอ ด้อนท์ มีน หนิด เฮ)

Now I Was Supposed To Be More Understanding
(นาว ไอ วอส ซั๊พโพ้ส ทู บี โม อันเดิซแทนดิง)
Instead Of Tryin To Be So Damn Demandin
(อินสเท๊ด อ็อฝ ทายอิน ทู บี โซ แดมนํ Demandin)
Baby I’m Willing To Drop My Ego
(เบ๊บี้ แอม วีลลิง ทู ดรอพ มาย อี๊โก้)
And Do The Things I Should Have Done And More
(แอนด์ ดู เดอะ ทริง ซาย เชิด แฮ็ฝ ดัน แอนด์ โม)
See I Know That I Can Be A Better Man
(ซี ไอ โนว์ แดท ไอ แคน บี อะ เบ๊ทเท่อร์ แมน)
Girl All You Gotta Do Is Take My Hand
(เกิร์ล ออล ยู กอททะ ดู อีส เท้ค มาย แฮนด์)
Promise Me This Time
(พรอมอิซ มี ดิส ไทม์)
I’m Goin All The Way
(แอม โกอิน ออล เดอะ เวย์)
And Show You All The Reasons Why You Stayed
(แอนด์ โชว์ ยู ออล เดอะ รี๊ซั่น วาย ยู สเทย์)

Now I Might Say You Can Walk
(นาว ไอ ไมท เซย์ ยู แคน ว๊อล์ค)
But I Don’t Mean It No No
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ มีน หนิด โน โน)
And I Might Name Call
(แอนด์ ดาย ไมท เนม คอลลํ)
Girl I Don’t Mean It
(เกิร์ล ไอ ด้อนท์ มีน หนิด)
I May Pull Some Silly Stunts
(ไอ เมย์ พูลล ซัม ซิ๊ลลี่ ซทันท)
Ooh Yeah
(อู้ เย่)
But That’s Just A Front I Don’t Mean It
(บั๊ท แด้ท จั๊สท ดา ฟร๊อนท ไอ ด้อนท์ มีน หนิด)
Listen Baby
(ลิ๊สซึ่น เบ๊บี้)
Now I May Holler At You
(นาว ไอ เมย์ ฮอลเลอะ แรท ยู)
But I Don’t Mean It
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ มีน หนิด)
And I May Tell You We’re Through
(แอนด์ ดาย เมย์ เทลล ยู เวีย ทรู)
Girl You Should Know I Don’t Mean It
(เกิร์ล ยู เชิด โนว์ ไอ ด้อนท์ มีน หนิด)
May Give You Looks That Can Kill
(เมย์ กี๊ฝ ยู ลุ๊ค แดท แคน คิลล์)
Um Mmm
(อึม อึม)
But It’s Not For Real
(บั๊ท อิทซ น็อท ฟอร์ เรียล)
I Don’t Mean It
(ไอ ด้อนท์ มีน หนิด)
Come Here Girl
(คัม เฮียร เกิร์ล)

See I Never Meant
(ซี ไอ เน๊เฝ่อร์ เม็นท)
To Break You Down
(ทู เบร๊ค ยู เดาน)
And Make You Cry Make You Cry
(แอนด์ เม้ค ยู คราย เม้ค ยู คราย)
Oh Please Baby Please
(โอ พลีซ เบ๊บี้ พลีซ)
Turn Back Around
(เทิร์น แบ็ค อะราวนฺดฺ)
Don’t You Say Goodbye Say Goodbye
(ด้อนท์ ยู เซย์ กู๊ดบาย เซย์ กู๊ดบาย)
Sometimes I Know That
(ซัมไทม์ ซาย โนว์ แดท)
I Can Take It
(ไอ แคน เท้ค อิท)
Just A Little Bit Too Far
(จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ทู ฟาร์)
But Yo My Heart Is Good
(บั๊ท โย มาย ฮาร์ท อีส กู๊ด)
Heart Is Good
(ฮาร์ท อีส กู๊ด)
So Baby You Don’t Have To Worry
(โซ เบ๊บี้ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ว๊อร์รี่)
You’re Gonna See A Change
(ยัวร์ กอนนะ ซี อะ เช้งจํ)
Girl You Know I Love Ya
(เกิร์ล ยู โนว์ ไอ ลัฝ ยา)
Even Though I May Say
(อี๊เฝ่น โธ ไอ เมย์ เซย์)

Now I Might Say You Can Walk
(นาว ไอ ไมท เซย์ ยู แคน ว๊อล์ค)
I Don’t Mean It
(ไอ ด้อนท์ มีน หนิด)
And I Might Name Call
(แอนด์ ดาย ไมท เนม คอลลํ)
But I Don’t Mean It
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ มีน หนิด)
I May Pull Some Silly Stunts
(ไอ เมย์ พูลล ซัม ซิ๊ลลี่ ซทันท)
Hey
(เฮ)
But That’s Just A Front
(บั๊ท แด้ท จั๊สท ดา ฟร๊อนท)
Hey Hey
(เฮ เฮ)
I Don’t Mean It
(ไอ ด้อนท์ มีน หนิด)
I Don’t Mean It I Don’t Mean It
(ไอ ด้อนท์ มีน หนิด ไอ ด้อนท์ มีน หนิด)
Now I May Holler At You
(นาว ไอ เมย์ ฮอลเลอะ แรท ยู)
When I’m Hollerin’ At You
(เว็น แอม ฮอร์เลอริน แอ็ท ยู)
And I May Tell You We’re Through
(แอนด์ ดาย เมย์ เทลล ยู เวีย ทรู)
I Never Mean It When I Say We’re Through
(ไอ เน๊เฝ่อร์ มีน หนิด เว็น นาย เซย์ เวีย ทรู)
May Give You Looks That Can Kill
(เมย์ กี๊ฝ ยู ลุ๊ค แดท แคน คิลล์)
Kill
(คิลล์)
But It’s Not For Real
(บั๊ท อิทซ น็อท ฟอร์ เรียล)
Real
(เรียล)
I Don’t Mean It
(ไอ ด้อนท์ มีน หนิด)
I Don’t Mean It
(ไอ ด้อนท์ มีน หนิด)

Now I Might Say You Can Walk
(นาว ไอ ไมท เซย์ ยู แคน ว๊อล์ค)
I Don’t Mean It
(ไอ ด้อนท์ มีน หนิด)
And I Might Name Call
(แอนด์ ดาย ไมท เนม คอลลํ)
But I Don’t Mean It
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ มีน หนิด)
I May Pull Some Silly Stunts
(ไอ เมย์ พูลล ซัม ซิ๊ลลี่ ซทันท)
Hey
(เฮ)
But That’s Just A Front
(บั๊ท แด้ท จั๊สท ดา ฟร๊อนท)
Hey Hey
(เฮ เฮ)
I Don’t Mean It
(ไอ ด้อนท์ มีน หนิด)
I Don’t Mean It I Don’t Mean It
(ไอ ด้อนท์ มีน หนิด ไอ ด้อนท์ มีน หนิด)
Now I May Holler At You
(นาว ไอ เมย์ ฮอลเลอะ แรท ยู)
When I’m Hollerin’ At You
(เว็น แอม ฮอร์เลอริน แอ็ท ยู)
And I May Tell You We’re Through
(แอนด์ ดาย เมย์ เทลล ยู เวีย ทรู)
I Never Mean It When I Say We’re Through
(ไอ เน๊เฝ่อร์ มีน หนิด เว็น นาย เซย์ เวีย ทรู)
May Give You Looks That Can Kill
(เมย์ กี๊ฝ ยู ลุ๊ค แดท แคน คิลล์)
Kill
(คิลล์)
But It’s Not For Real
(บั๊ท อิทซ น็อท ฟอร์ เรียล)
Real
(เรียล)
I Don’t Mean It
(ไอ ด้อนท์ มีน หนิด)
I Don’t Mean It
(ไอ ด้อนท์ มีน หนิด)

Now I Might Say You Can Walk
(นาว ไอ ไมท เซย์ ยู แคน ว๊อล์ค)
I May Say That You Can Walk But I Don’t
(ไอ เมย์ เซย์ แดท ยู แคน ว๊อล์ค บั๊ท ไอ ด้อนท์)
And I Might Name Call
(แอนด์ ดาย ไมท เนม คอลลํ)
Girl I Promise I Don’t Mean It
(เกิร์ล ไอ พรอมอิซ ไอ ด้อนท์ มีน หนิด)
I May Pull Some Silly Stunts
(ไอ เมย์ พูลล ซัม ซิ๊ลลี่ ซทันท)
Silly Stunts
(ซิ๊ลลี่ ซทันท)
But That’s Just A Front
(บั๊ท แด้ท จั๊สท ดา ฟร๊อนท)
Just A Front
(จั๊สท ดา ฟร๊อนท)
I Don’t Mean It
(ไอ ด้อนท์ มีน หนิด)
Thinkin’ I’m Cool But I’m A Fool
(ติ้งกิน แอม คูล บั๊ท แอม มา ฟูล)
Now I May Holler At You
(นาว ไอ เมย์ ฮอลเลอะ แรท ยู)
When I’m Hollerin’ At You
(เว็น แอม ฮอร์เลอริน แอ็ท ยู)
And I May Tell You We’re Through
(แอนด์ ดาย เมย์ เทลล ยู เวีย ทรู)
I Never Mean It When I Say We’re Through
(ไอ เน๊เฝ่อร์ มีน หนิด เว็น นาย เซย์ เวีย ทรู)
May Give You Looks That Can Kill
(เมย์ กี๊ฝ ยู ลุ๊ค แดท แคน คิลล์)
Kill
(คิลล์)
But It’s Not For Real
(บั๊ท อิทซ น็อท ฟอร์ เรียล)
Real
(เรียล)
I Don’t Mean It
(ไอ ด้อนท์ มีน หนิด)
I Don’t Mean It
(ไอ ด้อนท์ มีน หนิด)

Now I Might Say You Can Walk
(นาว ไอ ไมท เซย์ ยู แคน ว๊อล์ค)
Girl I Don’t Mean It I Don’t Mean It
(เกิร์ล ไอ ด้อนท์ มีน หนิด ไอ ด้อนท์ มีน หนิด)
And I Might Name Call
(แอนด์ ดาย ไมท เนม คอลลํ)
I Don’t Mean It I Don’t Mean It
(ไอ ด้อนท์ มีน หนิด ไอ ด้อนท์ มีน หนิด)
I May Pull Some Silly Stunts
(ไอ เมย์ พูลล ซัม ซิ๊ลลี่ ซทันท)
I Don’t Mean It
(ไอ ด้อนท์ มีน หนิด)
But That’s Just A Front
(บั๊ท แด้ท จั๊สท ดา ฟร๊อนท)
I Don’t Mean It
(ไอ ด้อนท์ มีน หนิด)
I Don’t Mean It
(ไอ ด้อนท์ มีน หนิด)
Hey Hey Hey Hey
(เฮ เฮ เฮ เฮ)
Now I May Holler At You
(นาว ไอ เมย์ ฮอลเลอะ แรท ยู)
And I May Tell You We’re Through
(แอนด์ ดาย เมย์ เทลล ยู เวีย ทรู)
May Give You Looks That Can Kill
(เมย์ กี๊ฝ ยู ลุ๊ค แดท แคน คิลล์)
But It’s Not For Real
(บั๊ท อิทซ น็อท ฟอร์ เรียล)
I Don’t Mean It
(ไอ ด้อนท์ มีน หนิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Don’t Mean It คำอ่านไทย R. Kelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น