เนื้อเพลง Baby Bend over คำอ่านไทย Field Mob

Wait a minute motherf*cker
( เว้ท ดา มิ๊หนิท motherf*cker)

[Intro – Polow Da Don]
([ อินโทร โพโลว ดา ด็อน ])
I got all this money in my hand and I’m lookin at you girl
(ไอ ก็อท ดอร์ ดิส มั๊นนี่ อิน มาย แฮนด์ แอนด์ แอม ลุคกิน แอ็ท ยู เกิร์ล)
[So what you gon do] Who? Me? I’m Polow Da Don
([ โซ ว๊อท ยู ก็อน ดู ] ฮู มี แอม โพโลว ดา ด็อน)
And these my boys they Field Mob let’s go
(แอนด์ ฑิส มาย บอย เด ฟีลด ม๊อบ เล็ท โก)

[Hook – Shawn Jay]
([ ฮุ๊ค ชอน เจ ])
I used to have a girl ’til I met you [met you]
(ไอ ยู๊ส ทู แฮ็ฝ อะ เกิร์ล ทิล ไอ เม็ท ยู [ เม็ท ยู ])
I bet all the n*ggaz sweat you [sweat you]
(ไอ เบ๊ท ดอร์ เดอะ เอ็น *ggaz สเว็ท ยู [ สเว็ท ยู ])
Now baby bend over [yeah] now baby bend over [yeah]
(นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ] นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ])
Now baby bend over [yeah] now baby bend over [yeah]
(นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ] นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ])
Way too pretty and ya thick too [thick too]
(เวย์ ทู พริ๊ทที่ แอนด์ ยา ทริ๊ค ทู [ ทริ๊ค ทู ])
I’ll never disrespect you [never]
(อิลล เน๊เฝ่อร์ ดิซริซเพคท ยู [ เน๊เฝ่อร์ ])
Now baby bend over [yeah] now baby bend over [yeah]
(นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ] นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ])
Now baby bend over [yeah] now baby bend over [yeah]
(นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ] นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ])

[Bridge]
([ บริดจ ])
Now baby bend over [yeah] now baby bend over [yeah]
(นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ] นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ])
Now baby bend over [yeah] now baby bend over [yeah]
(นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ] นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ])
Now baby bend over [yeah] now baby bend over [yeah]
(นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ] นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ])
Now baby bend over [yeah] now baby bend over [yeah]
(นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ] นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ])

[Verse 1 – Shawn Jay]
([ เฝิซ 1 ชอน เจ ])
I want her [want her] she know it [she know it]
(ไอ ว้อนท เฮอ [ ว้อนท เฮอ ] ชี โนว์ อิท [ ชี โนว์ อิท ])
Look how she lick her lips man she posin [she posin]
(ลุ๊ค ฮาว ชี ลิค เฮอ ลิพ แมน ชี posin [ ชี posin ])
Neighborhood dime project broad
(เนเบอะฮุด ไดม โพร๊เจ็คท บรอด)
Somebody baby mama fine no stretch marks
(ซัมบอดี้ เบ๊บี้ มามะ ไฟน โน สเทร๊ทช ม๊าร์ค)
I’m Shawn [I’m Shawn] get a better view [yep]
(แอม ชอน [ แอม ชอน ] เก็ท ดา เบ๊ทเท่อร์ ฝิว [ เย็พ ])
Yellow diamonds same color Theraflu
(เย๊ลโล่ว ได๊ม่อนดํ เซม คัลเออะ Theraflu)
New shoes new shirt new jeans [new jeans]
(นิว ชู นิว เชิ๊ร์ท นิว ยีน [ นิว ยีน ])
So cool so fresh so clean [so clean]
(โซ คูล โซ เฟรช โซ คลีน [ โซ คลีน ])
You got me fantasizin wonder how the sex feel
(ยู ก็อท มี fantasizin วั๊นเด้อร ฮาว เดอะ เซ็กซ ฟีล)
I beat the p*ssy all night on a Ex pill
(ไอ บีท เดอะ พี *ssy ออล ไน๊ท ออน อะ เอ็คซ พิลล์)
So drunk so high so ready [so ready]
(โซ ดรั๊งค โซ ไฮฮ โซ เร๊ดี้ [ โซ เร๊ดี้ ])
Club close had her ridin shottie in the Chevy like
(คลับ โคลส แฮ็ด เฮอ ริดอิน shottie อิน เดอะ เชฝวี่ ไล๊ค)

[Hook – Shawn Jay]
([ ฮุ๊ค ชอน เจ ])
I used to have a girl ’til I met you [met you] [yeah right]
(ไอ ยู๊ส ทู แฮ็ฝ อะ เกิร์ล ทิล ไอ เม็ท ยู [ เม็ท ยู ] [ เย่ ไร๊ท ])
I bet all the n*ggaz sweat you [sweat you] [mmhmm]
(ไอ เบ๊ท ดอร์ เดอะ เอ็น *ggaz สเว็ท ยู [ สเว็ท ยู ] [ mmhmm ])
Now baby bend over [yeah] now baby bend over [yeah]
(นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ] นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ])
Now baby bend over [yeah] now baby bend over [yeah]
(นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ] นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ])
Way too pretty and ya thick too [thick too] [I know]
(เวย์ ทู พริ๊ทที่ แอนด์ ยา ทริ๊ค ทู [ ทริ๊ค ทู ] [ ไอ โนว์ ])
I’ll never disrespect you [never] [mmm whatever]
(อิลล เน๊เฝ่อร์ ดิซริซเพคท ยู [ เน๊เฝ่อร์ ] [ อึม ฮว็อทเอฝเออะ ])
Now baby bend over [yeah] now baby bend over [yeah]
(นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ] นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ])
Now baby bend over [yeah] now baby bend over [yeah]
(นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ] นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ])

[Verse 2 – Chevy P aka Smoke]
([ เฝิซ 2 เชฝวี่ พี aka สโม๊ค ])
She got nice breasts [big breasts] big booty [nice booty]
(ชี ก็อท ไน๊ซ์ บรี๊สทฺ [ บิ๊ก บรี๊สทฺ ] บิ๊ก บูทิ [ ไน๊ซ์ บูทิ ])
But I ain’t frontin bend over and moon me [moon me]
(บั๊ท ไอ เอน ฟ้อนดิน เบ็นด โอ๊เฝ่อร แอนด์ มูน มี [ มูน มี ])
Tonight I brought a lot of change I ain’t runnin out
(ทูไน๊ท ไอ บรอท ดา ล็อท อ็อฝ เช้งจํ ไอ เอน รูนนิน เอ๊าท)
So why not make it rain for them thunder thighs
(โซ วาย น็อท เม้ค อิท เรน ฟอร์ เด็ม ธั๊นเด้อร์ ไธ)
I’m fly [I’m fly] like my pants zipper [like my pants zipper]
(แอม ฟลาย [ แอม ฟลาย ] ไล๊ค มาย แพ็นท สีพเพอะ [ ไล๊ค มาย แพ็นท สีพเพอะ ])
Fresher than old dude and his man wit him
(ฟเรฌเออะ แฑ็น โอลด์ ดยูด แอนด์ ฮิส แมน วิท ฮิม)
Look good smell good I’m good
(ลุ๊ค กู๊ด สเมลล์ กู๊ด แอม กู๊ด)
[Whats good Chevy] whats up how you doin
([ ว๊อท กู๊ด เชฝวี่ ] ว๊อท อั๊พ ฮาว ยู โดย)
You so gotdamn fine I gotta have ya
(ยู โซ gotdamn ไฟน ไอ กอททะ แฮ็ฝ ยา)
I beat the p*ssy all night on Viagra
(ไอ บีท เดอะ พี *ssy ออล ไน๊ท ออน วายเอก้า)
So geeked so right so crunk
(โซ กีก โซ ไร๊ท โซ ครัก)
I let her drive while I ride shotty in my donk like
(ไอ เล็ท เฮอ ไดร๊ฝ ไวล์ ไอ ไรด์ ชอดี้ อิน มาย คอง ไล๊ค)

[Hook – Shawn Jay]
([ ฮุ๊ค ชอน เจ ])
I used to have a girl ’til I met you [met you] [yeah right]
(ไอ ยู๊ส ทู แฮ็ฝ อะ เกิร์ล ทิล ไอ เม็ท ยู [ เม็ท ยู ] [ เย่ ไร๊ท ])
I bet all the n*ggaz sweat you [sweat you] [mmhmm]
(ไอ เบ๊ท ดอร์ เดอะ เอ็น *ggaz สเว็ท ยู [ สเว็ท ยู ] [ mmhmm ])
Now baby bend over [yeah] now baby bend over [yeah]
(นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ] นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ])
Now baby bend over [yeah] now baby bend over [yeah]
(นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ] นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ])
Way too pretty and ya thick too [thick too] [I know]
(เวย์ ทู พริ๊ทที่ แอนด์ ยา ทริ๊ค ทู [ ทริ๊ค ทู ] [ ไอ โนว์ ])
I’ll never disrespect you [never] [mmm whatever]
(อิลล เน๊เฝ่อร์ ดิซริซเพคท ยู [ เน๊เฝ่อร์ ] [ อึม ฮว็อทเอฝเออะ ])
Now baby bend over [yeah] now baby bend over [yeah]
(นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ] นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ])
Now baby bend over [yeah] now baby bend over [yeah]
(นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ] นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ])

[Verse 3 – Shawn Jay]
([ เฝิซ 3 ชอน เจ ])
I got the chick on my jock she want the big harpoon [poon]
(ไอ ก็อท เดอะ ชิค ออน มาย จอค ชี ว้อนท เดอะ บิ๊ก ฮาพูน [ พูน ])
Skip the marriage for the honeymoon [moon]
(สคิพ เดอะ แมริจ ฟอร์ เดอะ ฮันอิมูน [ มูน ])
I’ll be damned now we back at the room [room]
(อิลล บี แดมนํ นาว วี แบ็ค แกท เดอะ รูม [ รูม ])
And I’m diggin in the puddin wit a 9 inch spoon
(แอนด์ แอม ดิคกิน อิน เดอะ puddin วิท ดา 9 อิ้นช์ สพูน)
Ladies say I got the glow
(เลดิส เซย์ ไอ ก็อท เดอะ กโล)
All this ice got me feelin like a eskimo
(ออล ดิส ไอ๊ซ์ ก็อท มี ฟีลิน ไล๊ค เก เอสคีโม)
Hey.. [sings] all I wanna doooooo
(เฮ [ ซิง ] ออล ไอ วอนนา doooooo)
It’s ahh ahh I’m throoooough
(อิทซ อา อา แอม throoooough)

[Chevy P aka Smoke]
([ เชฝวี่ พี aka สโม๊ค ])
Chevy P my life is like a fairy ta-yale [tail]
(เชฝวี่ พี มาย ไล๊ฟ อีส ไล๊ค เก แฟริ ทา เยล [ เทล ])
From Monday to Sunday a different female
(ฟรอม มันดิ ทู ซันดิ อะ ดีฟเฟอะเร็นท ฟี๊เมล)
My O’s weigh 36 on my sca-yale [scale]
(มาย โอเอส เว 36 ออน มาย sca เยล [ สเคล ])
If you don’t tell I can sell
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ เทลล ไอ แคน เซลล์)
Clientele whippin yayo
(คไลเอ็นเท็ล whippin yayo)
Its jumpin like the lark straighten on yo Kangol
(อิทซ จัมปิน ไล๊ค เดอะ ลาค สเตจเทน ออน โย Kangol)
Strip.. club the home of ass and titties
(ซทริพ คลับ เดอะ โฮม อ็อฝ อาซ แซน ไตเติลสฺ)
So baby bend over for me girl let me spin it
(โซ เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร ฟอร์ มี เกิร์ล เล็ท มี สพิน หนิด)

[Hook – Shawn Jay]
([ ฮุ๊ค ชอน เจ ])
I used to have a girl ’til I met you [met you] [yeah right]
(ไอ ยู๊ส ทู แฮ็ฝ อะ เกิร์ล ทิล ไอ เม็ท ยู [ เม็ท ยู ] [ เย่ ไร๊ท ])
I bet all the n*ggaz sweat you [sweat you] [mmhmm]
(ไอ เบ๊ท ดอร์ เดอะ เอ็น *ggaz สเว็ท ยู [ สเว็ท ยู ] [ mmhmm ])
Now baby bend over [yeah] now baby bend over [yeah]
(นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ] นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ])
Now baby bend over [yeah] now baby bend over [yeah]
(นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ] นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ])
Way too pretty and ya thick too [thick too] [I know]
(เวย์ ทู พริ๊ทที่ แอนด์ ยา ทริ๊ค ทู [ ทริ๊ค ทู ] [ ไอ โนว์ ])
I’ll never disrespect you [never] [mmm whatever]
(อิลล เน๊เฝ่อร์ ดิซริซเพคท ยู [ เน๊เฝ่อร์ ] [ อึม ฮว็อทเอฝเออะ ])
Now baby bend over [yeah] now baby bend over [yeah]
(นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ] นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ])
Now baby bend over [yeah] now baby bend over [yeah]
(นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ] นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ])

[Bridge]
([ บริดจ ])
Now baby bend over [yeah] now baby bend over [yeah]
(นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ] นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ])
Now baby bend over [yeah] now baby bend over [yeah]
(นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ] นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ])
Now baby bend over [yeah] now baby bend over [yeah]
(นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ] นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ])
Now baby bend over [yeah] now baby bend over [yeah]
(นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ] นาว เบ๊บี้ เบ็นด โอ๊เฝ่อร [ เย่ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby Bend over คำอ่านไทย Field Mob

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น