เนื้อเพลง Armageddon It คำอ่านไทย Def Leppard

Ya better come inside when you’re ready to
( ยา เบ๊ทเท่อร์ คัม อิ๊นไซด์ เว็น ยัวร์ เร๊ดี้ ทู)
But no chance if ya don’t wanna dance
(บั๊ท โน แช้นซํ อิ๊ฟ ยา ด้อนท์ วอนนา แด๊นซ์)
You like [a] four letter words when you’re ready to
(ยู ไล๊ค [ อะ ] โฟ เล็ทเท่อร์ เวิร์ด เว็น ยัวร์ เร๊ดี้ ทู)
But then you won’t ‘cos you know that you can
(บั๊ท เด็น ยู ว็อนท คอซ ยู โนว์ แดท ยู แคน)
You got it
(ยู ก็อท ดิธ)
But are you gettin’ it?
(บั๊ท อาร์ ยู เกดดิน หนิด)
You say that love is [a] won when you get some
(ยู เซย์ แดท ลัฝ อีส [ อะ ] ว็อน เว็น ยู เก็ท ซัม)
But then your finger won’t trigger the gun
(บั๊ท เด็น ยุร ฟิ๊งเก้อร ว็อนท ทริ๊กเก้อร์ เดอะ กัน)

You know you [ya] can’t stop it, so don’t rock it
(ยู โนว์ ยู [ ยา ] แค็นท สท๊อพ อิท , โซ ด้อนท์ ร๊อค อิท)
You know you got it
(ยู โนว์ ยู ก็อท ดิธ)
Hey, but are you gettin’ it?
(เฮ , บั๊ท อาร์ ยู เกดดิน หนิด)
Ooh, really gettin’ it?
(อู้ , ริแอ็ลลิ เกดดิน หนิด)
[Oh]
([ โอ ])
Come get it from me
(คัม เก็ท ดิธ ฟรอม มี)

Uh oh
(อา โอ)
You try comin’ on when you need some
(ยู ธราย คัมอิน ออน เว็น ยู นี๊ด ซัม)
But then you don’t ‘cos you already did
(บั๊ท เด็น ยู ด้อนท์ คอซ ยู ออลเร๊ดี้ ดิด)
Yeah, you jangle your jewels while your shakin’ ya
(เย่ , ยู เจงโกว ยุร จิ๊วเอ็ล ไวล์ ยุร เชคกิน ยา)
And drive the pretty boys outta their heads
(แอนด์ ไดร๊ฝ เดอะ พริ๊ทที่ บอย เอ๊าตา แดร์ เฮด)
You got it
(ยู ก็อท ดิธ)
But are you gettin’ it?
(บั๊ท อาร์ ยู เกดดิน หนิด)
You flash your bedroom eyes like a jumpin’ jack
(ยู แฟลช ยุร เบดรูม อาย ไล๊ค เก จัมปิน แจ็ค)
Then play it pretty with a pat on the back
(เด็น เพลย์ อิท พริ๊ทที่ วิธ อะ แพ็ท ออน เดอะ แบ็ค)

C’mon get it
(ซีมอน เก็ท ดิธ)
Yeah
(เย่)
Do, do, do
(ดู , ดู , ดู)

[Gimme all of you lovin’]
([ กีมมิ ออล อ็อฝ ยู ลัฝวิน ])
Ev’ry little bit
(เอวรี่ ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
[Gimme all that you got]
([ กีมมิ ออล แดท ยู ก็อท ])
Ev’ry bit of it
(เอวรี่ บิท อ็อฝ อิท)
[Ev’ry bit of your lovin]
([ เอวรี่ บิท อ็อฝ ยุร ลัฝวิน ])
Oh, c’mon live a bit
(โอ , ซีมอน ไล้ฝ อะ บิท)
[Never wanna stop]
([ เน๊เฝ่อร์ วอนนา สท๊อพ ])
Yeah, but are you gettin’ it?
(เย่ , บั๊ท อาร์ ยู เกดดิน หนิด)
[Armageddon it!]
([ อามะเกดดัน หนิด ! ])
Ooh, really gettin’ it?
(อู้ , ริแอ็ลลิ เกดดิน หนิด)
[Yes, Armaggedon it!]
([ เย็ซ , Armaggedon หนิด ! ])

C’mon, Steve, get it
(ซีมอน , สตีฝ , เก็ท ดิธ)
Huh!
(ฮู !)

Take it, take it, take it from me
(เท้ค อิท , เท้ค อิท , เท้ค อิท ฟรอม มี)
I got an itchy finger following me
(ไอ ก็อท แอน อิชอิ ฟิ๊งเก้อร ฟอลโละอิง มี)
Pull it, pull it, c’mon trigger the gun
(พูลล อิท , พูลล อิท , ซีมอน ทริ๊กเก้อร์ เดอะ กัน)
‘Cos the best is [a] yet to come
(คอซ เดอะ เบ๊สท์ อีส [ อะ ] เย๊ท ทู คัม)
I say
(ไอ เซย์)
[‘Cos the best is yet to come]
([ คอซ เดอะ เบ๊สท์ อีส เย๊ท ทู คัม ])
Oh, are you gettin’ it?
(โอ , อาร์ ยู เกดดิน หนิด)
Oh, really gettin’ it?
(โอ , ริแอ็ลลิ เกดดิน หนิด)
Yes, are you gettin’ it?
(เย็ซ , อาร์ ยู เกดดิน หนิด)
Whooh, really gettin’ it?
(Whooh , ริแอ็ลลิ เกดดิน หนิด)
[Oh] Come get it from me
([ โอ ] คัม เก็ท ดิธ ฟรอม มี)
[Gimme all of you lovin’]
([ กีมมิ ออล อ็อฝ ยู ลัฝวิน ])
Ev’ry little bit
(เอวรี่ ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
[Gimme all that you got]
([ กีมมิ ออล แดท ยู ก็อท ])
Ev’ry bit of it
(เอวรี่ บิท อ็อฝ อิท)
[Ev’ry bit of your lovin’]
([ เอวรี่ บิท อ็อฝ ยุร ลัฝวิน ])
Oh come on live a bit
(โอ คัมมอน ไล้ฝ อะ บิท)
[Never want it to stop]
([ เน๊เฝ่อร์ ว้อนท ดิธ ทู สท๊อพ ])
Oh, are you getting it?
(โอ , อาร์ ยู เกดดดิ้ง อิท)
[Gimme all of your lovin’]
([ กีมมิ ออล อ็อฝ ยุร ลัฝวิน ])
Ooh really gettin’ it?
(อู้ ริแอ็ลลิ เกดดิน หนิด)
[Gimme all that you got]
([ กีมมิ ออล แดท ยู ก็อท ])
Oh are you getting it?
(โอ อาร์ ยู เกดดดิ้ง อิท)
[Gimme all of your lovin’]
([ กีมมิ ออล อ็อฝ ยุร ลัฝวิน ])
Oh live a bit
(โอ ไล้ฝ อะ บิท)
[Gimme all that you got]
([ กีมมิ ออล แดท ยู ก็อท ])
No
(โน)
Live a bit
(ไล้ฝ อะ บิท)
You’ve gotta live it
(ยู๊ฟ กอททะ ไล้ฝ อิท)
[Gimme all of your lovin’]
([ กีมมิ ออล อ็อฝ ยุร ลัฝวิน ])
Ooh baby live it
(อู้ เบ๊บี้ ไล้ฝ อิท)
[Gimme all that you got]
([ กีมมิ ออล แดท ยู ก็อท ])
C’mon and give it
(ซีมอน แอนด์ กี๊ฝ อิท)
[Ev’ry bit of your lovin’]
([ เอวรี่ บิท อ็อฝ ยุร ลัฝวิน ])
Oh come on and give it
(โอ คัมมอน แอนด์ กี๊ฝ อิท)
[Never want it to stop]
([ เน๊เฝ่อร์ ว้อนท ดิธ ทู สท๊อพ ])
Oh are you gettin’ it?
(โอ อาร์ ยู เกดดิน หนิด)
[Gimme all of your lovin’]
([ กีมมิ ออล อ็อฝ ยุร ลัฝวิน ])
Ooh really gettin’ it?
(อู้ ริแอ็ลลิ เกดดิน หนิด)
[Gimme all that you got]
([ กีมมิ ออล แดท ยู ก็อท ])
Oh are you gettin’ it?
(โอ อาร์ ยู เกดดิน หนิด)
[Ev’ry bit of your lovin’]
([ เอวรี่ บิท อ็อฝ ยุร ลัฝวิน ])
Oh live a bit
(โอ ไล้ฝ อะ บิท)
[Never want it to stop]
([ เน๊เฝ่อร์ ว้อนท ดิธ ทู สท๊อพ ])
Whoah
(โว้)
[Gimme all of your lovin’]
([ กีมมิ ออล อ็อฝ ยุร ลัฝวิน ])
[Gimme all that you got]
([ กีมมิ ออล แดท ยู ก็อท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Armageddon It คำอ่านไทย Def Leppard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น