เนื้อเพลง S*ck My D*ck คำอ่านไทย Lil’ Kim

Uh, uh, uh
( อา , อา , อา)
Uh, uh, uh
(อา , อา , อา)

To all my motherf*ckin’ gettin’ money hoes
(ทู ออล มาย motherf*ckin เกดดิน มั๊นนี่ โฮ)
Used to clothes
(ยู๊ส ทู คโลฑ)
And all my ghetto b*tches in the projects
(แอนด์ ออล มาย เกทโท บี *tches ซิน เดอะ โพร๊เจ็คท)
Coming through like bulldozers
(คัมอิง ทรู ไล๊ค bulldozers)
No, we ain’t sober
(โน , วี เอน โซเบอะ)
Bum b*tches know better than to start sh*t
(บัม บี *tches โนว์ เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น ทู สท๊าร์ท ฌะ *ที)
N*ggas love a hard b*tch
(เอ็น *ggas ลัฝ อะ ฮาร์ด บี *tch)
One that get up in a n*gga’s ass quicker than an enema
(วัน แดท เก็ท อั๊พ อิน อะ เอ็น *ggas อาซ ควิกเกอร์ แฑ็น แอน เอนอิมะ)
Make a cat bleed then sprinkle it with vinegar
(เม้ค เก แค๊ท บลีด เด็น สปริงเคิล อิท วิธ ฝีนอิเกอะ)
Kidnap the senator
(คิ๊ดแน๊พ เดอะ เซนอะเทอะ)
Make him call his wife and say he never coming home
(เม้ค ฮิม คอลลํ ฮิส ไว๊ฟ แอนด์ เซย์ ฮี เน๊เฝ่อร์ คัมอิง โฮม)
Kim got him in a zone beating they d*cks
(คิม ก็อท ฮิม อิน อะ โซน บืดิงสฺ เด ดี *cks)
Even got some of these straight chicks rubbing their tits
(อี๊เฝ่น ก็อท ซัม อ็อฝ ฑิส สเทร๊ท ชิค รับบิง แดร์ ทิท)
[*laughs*]
([ *ล๊าฟ * ])
What? I’m loving this sh*t
(ว๊อท แอม ลัฝอิง ดิส ฌะ *ที)
Queen B*tch!
(ควีน บี *tch !)
What b*tch you know can thug it like this?
(ว๊อท บี *tch ยู โนว์ แคน ธัก อิท ไล๊ค ดิส)
Imagine if I was dude and hittin’ cats from the back
(อิมแม๊จิ้น อิ๊ฟ ฟาย วอส ดยูด แอนด์ ฮิทดิน แค๊ท ฟรอม เดอะ แบ็ค)
With no strings attached
(วิธ โน สทริง แอทแท๊ช)
Yeah n*gga, picture that!
(เย่ เอ็น *gga , พิ๊คเจ้อร์ แดท !)
I treat y’all n*ggas like y’all treat us
(ไอ ทรี๊ท ยอล เอ็น *ggas ไล๊ค ยอล ทรี๊ท อัซ)
No Doubt! Ay yo, yo
(โน เดาท ! ไอ โย , โย)
Come here so I can bust in ya mouth
(คัม เฮียร โซ ไอ แคน บัซท อิน ยา เม๊าธ)

[1 – Lil’ Kim [Mr. Bristal]]
([ 1 ลิล คิม [ มีซเทอะ Bristal ] ])
[Ay yo, come on here b*tch]
([ ไอ โย , คัมมอน เฮียร บี *tch ])
N*gga F*CK YOU
(เอ็น *gga เอฟ *CK ยู)
[No, F*CK YOU B*TCH]
([ โน , เอฟ *CK ยู บี *TCH ])
Who you talking to?
(ฮู ยู ทอคอิง ทู)
[Why you actin’ like a B*TCH?]
([ วาย ยู แอสติน ไล๊ค เก บี *TCH ])
Cause y’all n*ggas ain’t sh*t
(ค๊อส ยอล เอ็น *ggas เอน ฌะ *ที)
And if I was dude
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย วอส ดยูด)
I’d tell y’all to s*ck my d*ck
(อาย เทลล ยอล ทู เอส *ck มาย ดี *ck)

[Repeat 1]
([ รีพี๊ท 1 ])

[Lil’ Kim]
([ ลิล คิม ])
No, no, no, no
(โน , โน , โน , โน)
All I wanna do is get my p*ssy s*cked [N*gga!]
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส เก็ท มาย พี *ssy เอส *cked [ เอ็น *gga ! ])
Count a million bucks in the back of an armor truck
(เค้าทํ ดา มิ๊ลเลี่ยน บั๊ค ซิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ แอน อาเมอะ ทรั๊ค)
While I get you f*cked up off the T.O.N.Y.
(ไวล์ ไอ เก็ท ยู เอฟ *cked อั๊พ ออฟฟ เดอะ ที โอ เอ็น วาย)
The BX, the chron-chron
(เดอะ BX , เดอะ ครอท ครอท)
And the list goes on and on
(แอนด์ เดอะ ลิสท โกซ ออน แอนด์ ออน)
[On and on and on]
([ ออน แอนด์ ออน แอนด์ ออน ])
Like Erykah Badu
(ไล๊ค Erykah Badu)
Once he drink the Remi down
(วั๊นซ ฮี ดริ๊งค เดอะ เรมมี่ เดาน)
Ooh I got this n*gga now
(อู้ ไอ ก็อท ดิส เอ็น *gga นาว)
He asked me did I love him
(ฮี อาสคฺ มี ดิด ดาย ลัฝ ฮิม)
I said what came to mind like n*ggas be doing
(ไอ เซ็ด ว๊อท เคม ทู ไมนด์ ไล๊ค เอ็น *ggas บี ดูอิง)
Yeah baby, I love you long time
(เย่ เบ๊บี้ , ไอ ลัฝ ยู ลอง ไทม์)
Look I ain’t tryin’ to s*ck ya
(ลุ๊ค ไอ เอน ทายอิน ทู เอส *ck ยา)
I might not even f*ck ya
(ไอ ไมท น็อท อี๊เฝ่น เอฟ *ck ยา)
Just lay me on this bed and give me some head
(จั๊สท เลย์ มี ออน ดิส เบ๊ด แอนด์ กี๊ฝ มี ซัม เฮด)
Got the camcord layin’ in the drawer where he can’t see
(ก็อท เดอะ camcord เลย์อิน อิน เดอะ ดรอเออะ แวร์ ฮี แค็นท ซี)
Can’t wait to show my girls he s*cked the piss out my p*ssy
(แค็นท เว้ท ทู โชว์ มาย เกิร์ล ฮี เอส *cked เดอะ พิซ เอ๊าท มาย พี *ssy)
Been doin’ this for years, no need to practice
(บีน โดย ดิส ฟอร์ เยียร์ , โน นี๊ด ทู แพร๊คทิ๊ซ)
Take lessons from the Queen and you’ll know how to mack this
(เท้ค เล๊ซซั่น ฟรอม เดอะ ควีน แอนด์ โยว โนว์ ฮาว ทู แมกคฺ ดิส)
N*ggas know he gave me all his cake
(เอ็น *ggas โนว์ ฮี เกฝ มี ออล ฮิส เค้ก)
I peeled the Benji’s off and threw the singles back in his face
(ไอ พีล เดอะ เบทจี้ ออฟฟ แอนด์ ธรู เดอะ ซิ๊งเกิ้ล แบ็ค อิน ฮิส เฟซ)

[Repeat 1 [2x]]
([ รีพี๊ท 1 [ 2x ] ])

[Lil’ Kim]
([ ลิล คิม ])
I’mma keep it real
(แอมมา คี๊พ อิท เรียล)
For the dough I might kill
(ฟอร์ เดอะ โด ไอ ไมท คิลล์)
I’m try-na see my face on a hundred dollar bill
(แอม ธราย นา ซี มาย เฟซ ออน อะ ฮั๊นเดร็ด ดอลเลอะ บิลล์)
Met this dude name Jaleel at this Abdulla fight
(เม็ท ดิส ดยูด เนม Jaleel แอ็ท ดิส Abdulla ไฟ้ท)
He said he’d pay me ten grand just to belly dance
(ฮี เซ็ด ฮีด เพย์ มี เท็น แกรนด์ จั๊สท ทู เบลลิ แด๊นซ์)
Cum all on his pants
(คัม ออล ออน ฮิส แพ็นท)
I met him at the studio
(ไอ เม็ท ฮิม แอ็ท เดอะ ซทยูดิโอ)
He showed up with his homeboy named Julio
(ฮี โชว์ อั๊พ วิธ ฮิส โฮมบอย เนม Julio)
I said ‘Whoa! Who’s the other guy?’
(ไอ เซ็ด โว้ว ! ฮู ดิ อ๊อเธ่อร์ กาย)
Hope you know you paying extra for this f*ckin’ third eye
(โฮพ ยู โนว์ ยู เพย์อิง เอ๊กซทร่า ฟอร์ ดิส เอฟ *ckin เทริ๊ด อาย)
Something about him, I knew he was a phony
(ซัมติง อะเบ๊าท ฮิม , ไอ นยู ฮี วอส ซา โฟนี)
Put the burner in his mouth
(พุท เดอะ เบอเนอะ อิน ฮิส เม๊าธ)
‘Fool, Give me my money!’
(ฟูล , กี๊ฝ มี มาย มั๊นนี่ !)
He was just a n*gga frontin’ like he knew mad stars
(ฮี วอส จั๊สท ดา เอ็น *gga ฟ้อนดิน ไล๊ค ฮี นยู แม้ด สทาร์)
In his homeboy’s whips like he got mad cars
(อิน ฮิส โฮมบอย ฮวิพ ไล๊ค ฮี ก็อท แม้ด คารํ)
N*ggas ain’t sh*t but they still can trick
(เอ็น *ggas เอน ฌะ *ที บั๊ท เด สทิลล แคน ทริ๊ค)
All they can do for me is s*ck my clit
(ออล เด แคน ดู ฟอร์ มี อีส เอส *ck มาย คลิทฺ)
I’m jumpin’ up and up after I cum
(แอม จัมปิน อั๊พ แอนด์ อั๊พ แอ๊ฟเท่อร ไอ คัม)
Thinkin’ they gon’ get some p*ssy but they gets none
(ติ้งกิน เด ก็อน เก็ท ซัม พี *ssy บั๊ท เด เก็ท นัน)

[Repeat 1 fade out]
([ รีพี๊ท 1 เฟด เอ๊าท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง S*ck My D*ck คำอ่านไทย Lil’ Kim

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น