เนื้อเพลง Say You’ll Be Mine คำอ่านไทย Steps

[Say you’ll be mine]
( [ เซย์ โยว บี ไมน์ ])
Baby, I was hypnotised
(เบ๊บี้ , ไอ วอส เฮฟนีไท)
When I looked into your eyes
(เว็น นาย ลุ๊ค อิ๊นทู ยุร อาย)
Saw the love I’d been waitin’ for
(ซอว์ เดอะ ลัฝ อาย บีน เว๊ทดิน ฟอร์)
Couldn’t help but fantasize
(คูดซึ่น เฮ้ลพ บั๊ท แฟนทาซาย)
About a world where you and I
(อะเบ๊าท ดา เวิลด แวร์ ยู แอนด์ ดาย)
Stay together forever more
(สเทย์ ทูเก๊ทเธ่อร์ ฟอเร๊เฝ่อร โม)

Don’t hesitate
(ด้อนท์ เฮ๊สิเทท)
‘Cos I can’t control my feelings
(คอซ ซาย แค็นท คอนโทรล มาย ฟีลอิง)
Just can’t wait
(จั๊สท แค็นท เว้ท)
Now I know where this is leadin’
(นาว ไอ โนว์ แวร์ ดิส ซิส leadin)

Baby please, this heart’s on the line
(เบ๊บี้ พลีซ , ดิส ฮาร์ท ออน เดอะ ไลน์)
Don’t waste this precious time
(ด้อนท์ เวซท ดิส พรีเชี๊ยส ไทม์)
Say you’ll be mine
(เซย์ โยว บี ไมน์)
It’s not hard to do
(อิทซ น็อท ฮาร์ด ทู ดู)
Just tell me you feel it too
(จั๊สท เทลล มี ยู ฟีล อิท ทู)
Baby, it’s time
(เบ๊บี้ , อิทซ ไทม์)
Say you’ll be mine [say you’ll be mine]
(เซย์ โยว บี ไมน์ [ เซย์ โยว บี ไมน์ ])

Took a spark to start the fire
(ทุค กา สพ๊าร์ค ทู สท๊าร์ท เดอะ ไฟเออะร)
Fan the flame of my desire
(แฟน เดอะ เฟลม อ็อฝ มาย ดีไซรํ)
Turn the light on my destiny
(เทิร์น เดอะ ไล๊ท ออน มาย เดซทินิ)
And it took me by surprise
(แอนด์ ดิท ทุค มี บาย เซอร์ไพร๊ส)
All the love I felt inside
(ออล เดอะ ลัฝ ไอ เฟ็ลท อิ๊นไซด์)
Now I know it was meant to be
(นาว ไอ โนว์ อิท วอส เม็นท ทู บี)

And step by step
(แอนด์ สเท็พ บาย สเท็พ)
I can feel how close we’re getting
(ไอ แคน ฟีล ฮาว โคลส เวีย เกดดดิ้ง)
Can’t stop yet
(แค็นท สท๊อพ เย๊ท)
‘Cos I know where this is headin’
(คอซ ซาย โนว์ แวร์ ดิส ซิส เฮดิน)

* Baby please, [baby please] this heart’s on the line
(* เบ๊บี้ พลีซ , [ เบ๊บี้ พลีซ ] ดิส ฮาร์ท ออน เดอะ ไลน์)
Don’t waste this precious time [don’t waste it]
(ด้อนท์ เวซท ดิส พรีเชี๊ยส ไทม์ [ ด้อนท์ เวซท อิท ])
Say you’ll be mine [say you’ll be mine]
(เซย์ โยว บี ไมน์ [ เซย์ โยว บี ไมน์ ])
It’s not hard to do [no, no]
(อิทซ น็อท ฮาร์ด ทู ดู [ โน , โน ])
Just tell me you feel it too [feel it too]
(จั๊สท เทลล มี ยู ฟีล อิท ทู [ ฟีล อิท ทู ])
Baby, it’s time [it’s time]
(เบ๊บี้ , อิทซ ไทม์ [ อิทซ ไทม์ ])
Say you’ll be mine [say you’ll be mine]
(เซย์ โยว บี ไมน์ [ เซย์ โยว บี ไมน์ ])

Baby, it’s time [it’s time]
(เบ๊บี้ , อิทซ ไทม์ [ อิทซ ไทม์ ])
Say you’ll be mine [say you’ll be mine]
(เซย์ โยว บี ไมน์ [ เซย์ โยว บี ไมน์ ])

Say it, all ya gotta do is say it [just say it]
(เซย์ อิท , ออล ยา กอททะ ดู อีส เซย์ อิท [ จั๊สท เซย์ อิท ])
You’re the one I’ve been waiting for
(ยัวร์ ดิ วัน แอฝ บีน เวททิง ฟอร์)
Say it, all you gotta do is say it [just say it, aah]
(เซย์ อิท , ออล ยู กอททะ ดู อีส เซย์ อิท [ จั๊สท เซย์ อิท , aah ])

[Repeat *]
([ รีพี๊ท * ])

[Say it] say you’ll be mine [say you’ll be mine]
([ เซย์ อิท ] เซย์ โยว บี ไมน์ [ เซย์ โยว บี ไมน์ ])
[Say it] say you’ll be mine [say you’ll be mine]
([ เซย์ อิท ] เซย์ โยว บี ไมน์ [ เซย์ โยว บี ไมน์ ])
[Say it] say you’ll be mine [say you’ll be mine]
([ เซย์ อิท ] เซย์ โยว บี ไมน์ [ เซย์ โยว บี ไมน์ ])
Baby, it’s time [it’s time]
(เบ๊บี้ , อิทซ ไทม์ [ อิทซ ไทม์ ])
Say you’ll be mine
(เซย์ โยว บี ไมน์)

[Repeat *]
([ รีพี๊ท * ])

Say you’ll be mine
(เซย์ โยว บี ไมน์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Say You’ll Be Mine คำอ่านไทย Steps

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น