เนื้อเพลง What’s Your Name คำอ่านไทย Usher feat will.i.am

Ey Girl
( อาย์ เกิร์ล)
Ey ey ey girl
(อาย์ อาย์ อาย์ เกิร์ล)
Ey ey eh eh ey girl
(อาย์ อาย์ เอ เอ อาย์ เกิร์ล)

What’s your name?
(ว๊อท ยุร เนม)
Baby, what’s your number?
(เบ๊บี้ , ว๊อท ยุร นั๊มเบ้อร์)
Cause girl you got me, you got a brother wondering if you wanna, meet me in the
(ค๊อส เกิร์ล ยู ก็อท มี , ยู ก็อท ดา บร๊าเท่อรํ วันเดอะริง อิ๊ฟ ยู วอนนา , มี๊ท มี อิน เดอะ)
I can be you friend till the end- till the end
(ไอ แคน บี ยู เฟรน ทิลล์ ดิ เอ็นด ทิลล์ ดิ เอ็นด)

Girl, wassup
(เกิร์ล , วอสซับ)
I’m going crazy
(แอม โกอิ้ง คเรสิ)
Ey girl wassup
(อาย์ เกิร์ล วอสซับ)
Cause I wanna know if I can love ya
(ค๊อส ไอ วอนนา โนว์ อิ๊ฟ ฟาย แคน ลัฝ ยา)
Yo girl wassup
(โย เกิร์ล วอสซับ)
Yo won’t ya be my lady ah?
(โย ว็อนท ยา บี มาย เล๊ดี้ อา)
Ey girl wassup
(อาย์ เกิร์ล วอสซับ)
I wanna know who you are
(ไอ วอนนา โนว์ ฮู ยู อาร์)
What’s your name?
(ว๊อท ยุร เนม)
I wanna know who you are
(ไอ วอนนา โนว์ ฮู ยู อาร์)
What’s your name?
(ว๊อท ยุร เนม)
I wanna know who you are and make you a star
(ไอ วอนนา โนว์ ฮู ยู อาร์ แอนด์ เม้ค ยู อะ สทาร์)
Girl, I’m giving you everything cause my love is yours
(เกิร์ล , แอม กีฝวิง ยู เอ๊วี่ติง ค๊อส มาย ลัฝ อีส ยุร)

What’s your name and number
(ว๊อท ยุร เนม แอนด์ นั๊มเบ้อร์)
Damn your double deed
(แดมนํ ยุร ดั๊บเบิ้ล ดี)
Is making willie mumble [yo]
(อีส เมคอิง วิลลี มันเบอ [ โย ])
Jilie jolies I’m a rock ya like we get down
(Jilie jolies แอม มา ร๊อค ยา ไล๊ค วี เก็ท เดาน)
What you did,
(ว๊อท ยู ดิด ,)
You put it in my phone
(ยู พุท ดิธ อิน มาย โฟน)
Hit me when your all alone
(ฮิท มี เว็น ยุร ออล อะโลน)
U could call on me
(ยู เคิด คอลลํ ออน มี)
We’ll flirt with technology girl
(เวลล ฟเลิท วิธ เท็คนอลโอะจิ เกิร์ล)

Girl, wassup
(เกิร์ล , วอสซับ)
I’m going crazy
(แอม โกอิ้ง คเรสิ)
Ey girl wassup
(อาย์ เกิร์ล วอสซับ)
Cause I wanna know if I can love ya
(ค๊อส ไอ วอนนา โนว์ อิ๊ฟ ฟาย แคน ลัฝ ยา)
Yo girl wassup
(โย เกิร์ล วอสซับ)
Yo won’t ya be my lady ah?
(โย ว็อนท ยา บี มาย เล๊ดี้ อา)
Ey girl wassup
(อาย์ เกิร์ล วอสซับ)
I wanna know who you are
(ไอ วอนนา โนว์ ฮู ยู อาร์)
What’s your name?
(ว๊อท ยุร เนม)
I wanna know who you are
(ไอ วอนนา โนว์ ฮู ยู อาร์)
What’s your name?
(ว๊อท ยุร เนม)
I wanna know who you are and make you a star
(ไอ วอนนา โนว์ ฮู ยู อาร์ แอนด์ เม้ค ยู อะ สทาร์)
Girl, I’m giving you everything cause my love is yours
(เกิร์ล , แอม กีฝวิง ยู เอ๊วี่ติง ค๊อส มาย ลัฝ อีส ยุร)

What’s your name?
(ว๊อท ยุร เนม)
Baby, what’s your number?
(เบ๊บี้ , ว๊อท ยุร นั๊มเบ้อร์)
Cause girl you got me, you got a brother wondering if you wanna, meet me in the
(ค๊อส เกิร์ล ยู ก็อท มี , ยู ก็อท ดา บร๊าเท่อรํ วันเดอะริง อิ๊ฟ ยู วอนนา , มี๊ท มี อิน เดอะ)
I can be you friend till the end- till the end
(ไอ แคน บี ยู เฟรน ทิลล์ ดิ เอ็นด ทิลล์ ดิ เอ็นด)

But it shouldn’t be a problem
(บั๊ท ดิธ ชูดดึ่น บี อะ โพร๊เบล่ม)
If a holla…
(อิ๊ฟ อะ ฮอลละ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What’s Your Name คำอ่านไทย Usher feat will.i.am

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น