เนื้อเพลง Black Rain คำอ่านไทย Dark Lotus

[Anybody Killa]
( [ เอนอิบอดิ คิวลา ])
I can see the Earth startin’ to shift
(ไอ แคน ซี ดิ เอิร์ทร สตาร์ดิน ทู ชิฟท์)
Inside out
(อิ๊นไซด์ เอ๊าท)
No trace of the moon
(โน เทร๊ซ อ็อฝ เดอะ มูน)
since the face burnt out
(ซิ๊นซ เดอะ เฟซ เบินท เอ๊าท)
Watch the rain fall down,
(ว๊อทช เดอะ เรน ฟอลล์ เดาน ,)
hard and heavy
(ฮาร์ด แอนด์ เฮ๊ฝฝี่)
Dark black like dirt
(ด๊าร์ค แบล๊ค ไล๊ค เดิร์ท)
but it will burn severely
(บั๊ท ดิธ วิล เบิร์น ซิเฝียลิ)
You can call it the body of the Lotus
(ยู แคน คอลลํ อิท เดอะ บ๊อดี้ อ็อฝ เดอะ โล๊ทัส)
Hand of the magical supernatural keeping you focused
(แฮนด์ อ็อฝ เดอะ แมจอิแค็ล ซยูเออะแนชเออะแร คีพอิง ยู โฟ๊คัส)
If the rain didn’t get ya
(อิ๊ฟ เดอะ เรน ดิ๊นอิน เก็ท ยา)
then your here for a reason
(เด็น ยุร เฮียร ฟอร์ รา รี๊ซั่น)
To spread the word to the world
(ทู สเพร๊ด เดอะ เวิร์ด ทู เดอะ เวิลด)
That the pod is in season
(แดท เดอะ พ็อด อีส ซิน ซี๊ซั่น)

[Monoxide Child]
([ เมาะนอคไซด ชายลํดํ ])
You can hear the thunder clap
(ยู แคน เฮียร เดอะ ธั๊นเด้อร์ คแล็พ)
The full moon gleaming like the eyes of a cat
(เดอะ ฟูล มูน กรีมมิง ไล๊ค ดิ อาย อ็อฝ อะ แค๊ท)
The Dark Lotus is back [B*tch]
(เดอะ ด๊าร์ค โล๊ทัส ซิส แบ็ค [ บี *tch ])
And you can feel the ground pulsating
(แอนด์ ยู แคน ฟีล เดอะ กราวนด์ pulsatings)
And all the haters start hating
(แอนด์ ออล เดอะ เฮเดอ สท๊าร์ท เฮดติง)
but its all been anticipated
(บั๊ท อิทซ ซอร์ บีน แอนทิ๊ซิเพท)
And we been waitin’ till the timing is right
(แอนด์ วี บีน เว๊ทดิน ทิลล์ เดอะ ไทมอิง อีส ไร๊ท)
To get to bombin’ on you b*tches who misguided the light
(ทู เก็ท ทู bombin ออน ยู บี *tches ฮู มิซไกดอิด เดอะ ไล๊ท)
And anybody who don’t get it,
(แอนด์ เอนอิบอดิ ฮู ด้อนท์ เก็ท ดิธ ,)
get the f*ck out my sight
(เก็ท เดอะ เอฟ *ck เอ๊าท มาย ไซ๊ท)
B*tch, I ain’t explaining
(บี *tch , ไอ เอน เอคซฺเปนนิง)
I’m just claimin’ your life, B*tch!
(แอม จั๊สท คลีมมิน ยุร ไล๊ฟ , บี *tch !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Black Raindrops keep falling down
(แบล๊ค เรนดรอป คี๊พ ฟ๊อลิง เดาน)
[You can tell there’s something goin’ on, take a look around]
([ ยู แคน เทลล แดร์ ซัมติง โกอิน ออน , เท้ค เก ลุ๊ค อะราวนฺดฺ ])
These Black Raindrops keep falling down
(ฑิส แบล๊ค เรนดรอป คี๊พ ฟ๊อลิง เดาน)
[Arms spread to the Lotus Cross holdin’ it down]
([ อาร์ม สเพร๊ด ทู เดอะ โล๊ทัส ครอสสํ โฮดดิน หนิด เดาน ])
These Black Raindrops keep falling down
(ฑิส แบล๊ค เรนดรอป คี๊พ ฟ๊อลิง เดาน)
[And I don’t know why…why?]
([ แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ วาย วาย ])
These Black Raindrops keep falling down
(ฑิส แบล๊ค เรนดรอป คี๊พ ฟ๊อลิง เดาน)
[And I may never know why..know why?]
([ แอนด์ ดาย เมย์ เน๊เฝ่อร์ โนว์ วาย โนว์ วาย ])

[Violent J]
([ ไฝ๊โอเล้นท เจ ])
I stick a running chainsaw blade all down your throat
(ไอ สทิ๊ค กา รันนิง เชนซอร์ เบลด ออล เดาน ยุร โธร๊ท)
And f*ckin’ outta ya ass,
(แอนด์ เอฟ *ckin เอ๊าตา ยา อาซ ,)
I cut ya body in half
(ไอ คัท ยา บ๊อดี้ อิน ฮาล์ฟ)
I gotta be bloody
(ไอ กอททะ บี บลัดอิ)
Leave somebody blood on my body
(ลี๊ฝ ซัมบอดี้ บลัด ออน มาย บ๊อดี้)
I need to be the bloodiest
(ไอ นี๊ด ทู บี เดอะ bloodiest)
of bloody bodies and hotties
(อ็อฝ บลัดอิ บอดีสฺ แซน ฮอทดี)
I’m ’bout to murda for the Lotus
(แอม เบาท ทู เมอร์ดา ฟอร์ เดอะ โล๊ทัส)
Black Rain it falls upon us
(แบล๊ค เรน หนิด ฟอลล์ อุพอน อัซ)
And I don’t need normal therapy I know who I am
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ นี๊ด น๊อร์มอล เธอราพี ไอ โนว์ ฮู ไอ แอ็ม)
And I don’t like a blade through your brain do ya KA BLAM!!
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ ไล๊ค เก เบลด ทรู ยุร เบรน ดู ยา คา BLAM ! !)

[Blaze]
([ เบลซ ])
I sit alone speakin’ with the head of a raven
(ไอ ซิท อะโลน สปีกิน วิธ เดอะ เฮด อ็อฝ อะ เรเฝ็น)
He sat there and told me why my life’s worth savin’
(ฮี แซ็ท แดร์ แอนด์ โทลด มี วาย มาย ไล๊ฟ เวิร์ธ เซฝวิน)
So I shot him in the face
(โซ ไอ ฌ็อท ฮิม อิน เดอะ เฟซ)
And then I shot myself
(แอนด์ เด็น นาย ฌ็อท ไมเซลฟ)
After he said they were trying to turn
(แอ๊ฟเท่อร ฮี เซ็ด เด เวอ ทไรอิง ทู เทิร์น)
the Kingdom into Hell
(เดอะ คีงดัม อิ๊นทู เฮ็ลล)
I was appalled
(ไอ วอส แอ็พพอล)
Put his head in my burlap sack
(พุท ฮิส เฮด อิน มาย เบอแล็พ แซ๊ค)
and just then black rain hit me in the back
(แอนด์ จั๊สท เด็น แบล๊ค เรน ฮิท มี อิน เดอะ แบ็ค)
Ice cold rain drops that look like black blood
(ไอ๊ซ์ โคลด์ เรน ดรอพ แดท ลุ๊ค ไล๊ค แบล๊ค บลัด)
are falling all over the neighborhood [here it comes now]
(อาร์ ฟ๊อลิง ออล โอ๊เฝ่อร เดอะ เนเบอะฮุด [ เฮียร อิท คัม นาว ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Black Raindrops keep falling down
(แบล๊ค เรนดรอป คี๊พ ฟ๊อลิง เดาน)
[You can tell there’s something goin’ on, take a look around]
([ ยู แคน เทลล แดร์ ซัมติง โกอิน ออน , เท้ค เก ลุ๊ค อะราวนฺดฺ ])
These Black Raindrops keep falling down
(ฑิส แบล๊ค เรนดรอป คี๊พ ฟ๊อลิง เดาน)
[Arms spread to the Lotus Cross holdin’ it down]
([ อาร์ม สเพร๊ด ทู เดอะ โล๊ทัส ครอสสํ โฮดดิน หนิด เดาน ])
These Black Raindrops keep falling down
(ฑิส แบล๊ค เรนดรอป คี๊พ ฟ๊อลิง เดาน)
[And I don’t know why…why?]
([ แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ วาย วาย ])
These Black Raindrops keep falling down
(ฑิส แบล๊ค เรนดรอป คี๊พ ฟ๊อลิง เดาน)
[And I may never know why..know why?]
([ แอนด์ ดาย เมย์ เน๊เฝ่อร์ โนว์ วาย โนว์ วาย ])

[Jamie Madrox]
([ เจมี่ Madrox ])
A new age, a new time
(อะ นิว เอจ , อะ นิว ไทม์)
Now that the planets are aligned
(นาว แดท เดอะ แพล๊เหน็ท แซร์ อะไลน)
Imagine a Lotus sign
(อิมแม๊จิ้น อะ โล๊ทัส ซายน)
Imagine the broken minds
(อิมแม๊จิ้น เดอะ บโรเค็น ไมนด์)
Just waitin’ to be fixed
(จั๊สท เว๊ทดิน ทู บี ฟิกซ์)
[With the petals of the Lotus you can answer all that sh*t]
([ วิธ เดอะ เพเดว อ็อฝ เดอะ โล๊ทัส ยู แคน แอ๊นเซ่อร ออล แดท ฌะ *ที ])
We the unstoppable force
(วี ดิ อันสตอพปาเบิล ฟอร์ซ)
all you hate us of course
(ออล ยู เฮท อัซ อ็อฝ คอร์ส)
Armed with the fury in the Family is the power source
(อาร์ม วิธ เดอะ ฟยูริ อิน เดอะ แฟ๊มิลี่ อีส เดอะ พ๊าวเว่อร์ ซ๊อร์ซ)
Makin’ red clouds filled with black rain sowed up
(เมกิน เร้ด คลาวดํ ฟิลล วิธ แบล๊ค เรน เซา อั๊พ)
Until they become too heavy immersed and I show up
(อันทิล เด บีคัม ทู เฮ๊ฝฝี่ อิเมิซ แอนด์ ดาย โชว์ อั๊พ)

[Shaggy 2 Dope]
([ แฌกกิ 2 โดพ ])
Maybe this stupid ass ain’t heard
(เมบี ดิส สทิ๊วผิด อาซ เอน เฮิด)
it’s the pod lil’ b*tch and we back like a message bird
(อิทซ เดอะ พ็อด ลิล บี *tch แอนด์ วี แบ็ค ไล๊ค เก เม๊สเสจ เบิร์ด)
Lift ya chin, face to the sky is black rain
(ลิฟท ยา ชิน , เฟซ ทู เดอะ สกาย อีส แบล๊ค เรน)
Palms out feel the sting and let your soul drain
(พาล์ม เอ๊าท ฟีล เดอะ สทิง แอนด์ เล็ท ยุร โซล ดเรน)
We don’t give a f*ck, like it or not
(วี ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck , ไล๊ค อิท ออ น็อท)
Lotus up in the mirror shots
(โล๊ทัส อั๊พ อิน เดอะ มิเร่อร์ ฌ็อท)
and all Juggalo spots
(แอนด์ ออล Juggalo สพอท)
I put a stain in they little blade pieces
(ไอ พุท ดา สเทน อิน เด ลิ๊ทเทิ่ล เบลด พี๊ซ)
cuz when we out b*tch, the black rain increases
(คัซ เว็น วี เอ๊าท บี *tch , เดอะ แบล๊ค เรน อิ๊นครีซ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Black Raindrops keep falling down
(แบล๊ค เรนดรอป คี๊พ ฟ๊อลิง เดาน)
[You can tell there’s something goin’ on, take a look around]
([ ยู แคน เทลล แดร์ ซัมติง โกอิน ออน , เท้ค เก ลุ๊ค อะราวนฺดฺ ])
These Black Raindrops keep falling down
(ฑิส แบล๊ค เรนดรอป คี๊พ ฟ๊อลิง เดาน)
[Arms spread to the Lotus Cross holdin’ it down]
([ อาร์ม สเพร๊ด ทู เดอะ โล๊ทัส ครอสสํ โฮดดิน หนิด เดาน ])
These Black Raindrops keep falling down
(ฑิส แบล๊ค เรนดรอป คี๊พ ฟ๊อลิง เดาน)
[And I don’t know why…why?]
([ แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ วาย วาย ])
These Black Raindrops keep falling down
(ฑิส แบล๊ค เรนดรอป คี๊พ ฟ๊อลิง เดาน)
[And I may never know why..know why?]
([ แอนด์ ดาย เมย์ เน๊เฝ่อร์ โนว์ วาย โนว์ วาย ])

” Oh who I know this is part of my real life? ”
(” โอ ฮู ไอ โนว์ ดิส ซิส พาร์ท อ็อฝ มาย เรียล ไล๊ฟ “)
” Oh who I know this is part of my real life? ”
(” โอ ฮู ไอ โนว์ ดิส ซิส พาร์ท อ็อฝ มาย เรียล ไล๊ฟ “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Black Rain คำอ่านไทย Dark Lotus

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น