เนื้อเพลง Last Hour Of The Last Day Of Work คำอ่านไทย Less Than Jake

I Couldn’t Help But Think Back To The Advice
( ไอ คูดซึ่น เฮ้ลพ บั๊ท ทริ๊งค แบ็ค ทู ดิ แอดไฝ๊ซ์)
That I Got From My Dad A Few Times
(แดท ไอ ก็อท ฟรอม มาย แด๊ด อะ ฟิว ไทม์)
He Said Time Goes By So Fast In A Blink Of An Eye
(ฮี เซ็ด ไทม์ โกซ บาย โซ ฟาสท อิน อะ บลิ๊งค อ็อฝ แอน อาย)
So Never Close Your Eyes
(โซ เน๊เฝ่อร์ โคลส ยุร อาย)
I Always Wanted Something More Than 50 Hours Every Week
(ไอ ออลเว ว้อนท ซัมติง โม แฑ็น 50 เอาเอ้อร์ เอ๊เฝอร์รี่ วี๊ค)
And A Paid Vacation On The Jersey Shoreline
(แอนด์ อะ เพลด แฝคเค๊ชั่น ออน เดอะ เจอสิ ชูราย)
And He Said
(แอนด์ ฮี เซ็ด)
So When Ambition Turns Into Competition
(โซ เว็น แอมบิ๊ชั่น เทิร์น อิ๊นทู ค็อมพิทีฌอัน)
I’ll Never Be The Better Man
(อิลล เน๊เฝ่อร์ บี เดอะ เบ๊ทเท่อร์ แมน)
I Can’t Help But Think Back To The Time
(ไอ แค็นท เฮ้ลพ บั๊ท ทริ๊งค แบ็ค ทู เดอะ ไทม์)
He Said Life Goes Right By
(ฮี เซ็ด ไล๊ฟ โกซ ไร๊ท บาย)
And Told Me Never Think Twice
(แอนด์ โทลด มี เน๊เฝ่อร์ ทริ๊งค ทไวซ)
You Can’t Second Guess How To Live Your Life
(ยู แค็นท เซ๊คคั่น เกสส ฮาว ทู ไล้ฝ ยุร ไล๊ฟ)
All These Years Have Been Way Too Short
(ออล ฑิส เยียร์ แฮ็ฝ บีน เวย์ ทู ช๊อร์ท)
To Be Spent On Some Factory Floor Like Me
(ทู บี ซเพ็นท ออน ซัม แฟ๊คโทรี่ ฟลอร์ ไล๊ค มี)
I Never Went Back Again
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เว็นท แบ็ค อะเกน)
I Never Looked Back Again
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ลุ๊ค แบ็ค อะเกน)
And He Said
(แอนด์ ฮี เซ็ด)
So When Ambition Turns Into Competition
(โซ เว็น แอมบิ๊ชั่น เทิร์น อิ๊นทู ค็อมพิทีฌอัน)
I’ll Never Be The Better Man
(อิลล เน๊เฝ่อร์ บี เดอะ เบ๊ทเท่อร์ แมน)
It’s The Last Hour Of The Last Day
(อิทซ เดอะ ล๊าสท เอาเอ้อร์ อ็อฝ เดอะ ล๊าสท เดย์)
Don’t Fall So Far Behind Now
(ด้อนท์ ฟอลล์ โซ ฟาร์ บีฮายน์ นาว)
You’ll Be Another Nameless Face
(โยว บี อะน๊าเทร่อร์ เนมเล็ซ เฟซ)
He Said
(ฮี เซ็ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Last Hour Of The Last Day Of Work คำอ่านไทย Less Than Jake

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น