เนื้อเพลง Dime, Quarter, Nickel, Penny คำอ่านไทย Nappy Roots

[Skinny DeVille]
( [ ซคีนอิ ดีฝเวล ])
I broke a dollar down the gutter [?] the dime, quarter, penny, nickel
(ไอ บโรค เก ดอลเลอะ เดาน เดอะ กัทเทอะ [ ] เดอะ ไดม , คว๊อร์เท่อร , เพนนี , นีคเค็ล)
Flipped the 25 to 50 cent, now watch the b*tch triple
(ฟริพทฺ เดอะ 25 ทู 50 เซ็นท , นาว ว๊อทช เดอะ บี *tch ทริ๊พเพิ่ล)
Game simple, ya here today, tomorrow ya ain’t
(เกม ซิ๊มเพิ่ล , ยา เฮียร ทูเดย์ , ทูม๊อโร่ว ยา เอน)
Now who the hell gon’ save it right
(นาว ฮู เดอะ เฮ็ลล ก็อน เซฝ อิท ไร๊ท)
That ain’t gon’ change the way you think
(แดท เอน ก็อน เช้งจํ เดอะ เวย์ ยู ทริ๊งค)
I took a buck fifty, ballin on a budget, bought a Dutch
(ไอ ทุค กา บั๊ค ฟีฟทิ , บอลลิน ออน อะ บั๊ดเจ๊ท , บอท ดา ดัช)
Quickly spilled it and I stuffed it with that chunky from Kentucky
(ควีคลิ สพิลล ดิท แอนด์ ดาย สทั๊ฟฟ ดิท วิธ แดท chunky ฟรอม เคนทัคกี่)
Man that blunt did it, sour then McDonald’s make the world pick
(แมน แดท บลันท ดิด ดิท , ซาวร์ เด็น แมคโดโนสฺ เม้ค เดอะ เวิลด พิค)
[If any n*gga got it] Sh*t Skinny finna get it
([ อิ๊ฟ เอ๊นี่ เอ็น *gga ก็อท ดิธ ] ฌะ *ที ซคีนอิ ฟินนา เก็ท ดิธ)
[Get it] While it’s gettin good and hold it for a minute
([ เก็ท ดิธ ] ไวล์ อิทซ เกดดิน กู๊ด แอนด์ โฮลด์ ดิท ฟอร์ รา มิ๊หนิท)
Let that sh*t bubble, weigh it up and chop it when it’s finished
(เล็ท แดท ฌะ *ที บั๊บเบิ้ล , เว อิท อั๊พ แอนด์ ช๊อพ อิท เว็น อิทซ ฟิ๊หนิช)
[We gon’ drop it when it’s finished] for some dollars and some pennies
([ วี ก็อน ดรอพ อิท เว็น อิทซ ฟิ๊หนิช ] ฟอร์ ซัม ดอลเลอะ แซน ซัม เพนนิส)
Like a dime relentless, Nappy n*ggaz all about the Benji’s
(ไล๊ค เก ไดม ริเลนทเล็ซ , แนพพิ เอ็น *ggaz ออล อะเบ๊าท เดอะ เบทจี้)
[Benji?] Not the dog naw, we’re talkin bout the dead prez
([ เบทจี้ ] น็อท เดอะ ด้อกก นอว , เวีย ทอคกิ่น เบาท เดอะ เด้ด prez)
Slaw, with the hog mall, chicken wing and fed bread
(Slaw , วิธ เดอะ ฮ็อก มอลล์ , ชีคเค็น วิง แอนด์ เฟ็ด เบร้ด)
Dough like the cash flow, finna keep my fo-cus
(โด ไล๊ค เดอะ แค๊ช โฟลว์ , ฟินนา คี๊พ มาย โฟ ครัส)
Spinnin like a twenty picture Skinny in a cold pit
(สปินนิน ไล๊ค เก ทเว้นที่ พิ๊คเจ้อร์ ซคีนอิ อิน อะ โคลด์ พิท)
[Spinnin like a twenty picture Skinny in a cold pit?]
([ สปินนิน ไล๊ค เก ทเว้นที่ พิ๊คเจ้อร์ ซคีนอิ อิน อะ โคลด์ พิท ])
Boy yeain’t know that money make the world go
(บอย yeaint โนว์ แดท มั๊นนี่ เม้ค เดอะ เวิลด โก)
Hustlin for pennies, nine-four for it real slow
(ฮัสลิน ฟอร์ เพนนิส , ไนน โฟ ฟอร์ อิท เรียล สโลว์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
[Stille] Dime, quarter, nickel, penny
([ Stille ] ไดม , คว๊อร์เท่อร , นีคเค็ล , เพนนี)
[Skinny] Damn, ain’t it funny how we all about the Benji’s?
([ ซคีนอิ ] แดมนํ , เอน ดิธ ฟันนิ ฮาว วี ออล อะเบ๊าท เดอะ เบทจี้)
[Stille] Dime, quarter, nickel, penny
([ Stille ] ไดม , คว๊อร์เท่อร , นีคเค็ล , เพนนี)
[Scales] Won’t you give me a dollar since ya got so many
([ สเคล ] ว็อนท ยู กี๊ฝ มี อะ ดอลเลอะ ซิ๊นซ ยา ก็อท โซ เมนอิ)
[Stille] Dime, quarter, nickel, penny
([ Stille ] ไดม , คว๊อร์เท่อร , นีคเค็ล , เพนนี)
[Skinny] Damn, ain’t it funny how we all about the Benji’s?
([ ซคีนอิ ] แดมนํ , เอน ดิธ ฟันนิ ฮาว วี ออล อะเบ๊าท เดอะ เบทจี้)
[Stille] Dime, quarter, nickel, penny
([ Stille ] ไดม , คว๊อร์เท่อร , นีคเค็ล , เพนนี)
[Scales] Won’t you give me a dollar since ya got so many
([ สเคล ] ว็อนท ยู กี๊ฝ มี อะ ดอลเลอะ ซิ๊นซ ยา ก็อท โซ เมนอิ)

[B. Stille]
([ บี Stille ])
[Whatchu want man?]
([ วอทชู ว้อนท แมน ])
[?] said a hundred for that
([ ] เซ็ด อะ ฮั๊นเดร็ด ฟอร์ แดท)
Super happiness, a blunt and a sack
(ซู๊เพ้อร์ แฮพพิเน็ซ , อะ บลันท แอนด์ อะ แซ๊ค)
Who could we feel like this, I don’t need no crack
(ฮู เคิด วี ฟีล ไล๊ค ดิส , ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน แคร๊ค)
Weed smoke comin out the front of the ‘Lac [chrome]
(วี สโม๊ค คัมอิน เอ๊าท เดอะ ฟร๊อนท อ็อฝ เดอะ แล็ค [ คโรม ])
Gun in the lap and a gun in the back
(กัน อิน เดอะ แหล๊พ แอนด์ อะ กัน อิน เดอะ แบ็ค)
Come to realize we was goin that fast
(คัม ทู รีแอะไลส วี วอส โกอิน แดท ฟาสท)
I blink my eyes, follow runnin my tags [get out the car]
(ไอ บลิ๊งค มาย อาย , ฟ๊อลโล่ว รูนนิน มาย แท็ก [ เก็ท เอ๊าท เดอะ คารํ ])
Next time I travel somewhere dirty I’ma come in a cab
(เน๊กซท ไทม์ ไอ แทร๊เฝ่ล ซัมแวร์ เดอทิ แอมอา คัม อิน อะ แค๊บ)

[Scales]
([ สเคล ])
I can’t knock all the rocks you rock
(ไอ แค็นท น๊อค ออล เดอะ ร๊อค ยู ร๊อค)
How I’ma cop all them yachts ya got?
(ฮาว แอมอา ค็อพ ออล เด็ม ย็อท ยา ก็อท)
You get props on the bop-she-bop
(ยู เก็ท พร็อพ ออน เดอะ บอป ชี บอป)
Let’s keep it all the way Nappy, when you hot you HOT!
(เล็ท คี๊พ อิท ดอร์ เดอะ เวย์ แนพพิ , เว็น ยู ฮอท ยู ฮอท !)
Burn up a dime, sell a nickel at the corner
(เบิร์น อั๊พ อะ ไดม , เซลล์ อะ นีคเค็ล แอ็ท เดอะ ค๊อร์เน่อร์)
Throw a penny in the jukebox, damn it’s outta order
(โธรว์ อะ เพนนี อิน เดอะ จยูคบ็อคซ , แดมนํ อิทซ เอ๊าตา อ๊อร์เด้อร์)
Spinnin air, fumes blowin, silver spoons [Rick Shroeder]
(สปินนิน แอร์ , ฟยูม โบลวิน , ซิ๊ลเฝ่อร สพูน [ ริค Shroeder ])
The dollar value gets shorter as you get older
(เดอะ ดอลเลอะ แฝ๊ลู่ เก็ท ชอเดอ แอส ยู เก็ท โอลเดอะ)
Hey come here for a minute
(เฮ คัม เฮียร ฟอร์ รา มิ๊หนิท)
Don’t tell nobody I told you but uh…
(ด้อนท์ เทลล โนบอดี้ ไอ โทลด ยู บั๊ท อา)
The dollar value gets shorter as you get older
(เดอะ ดอลเลอะ แฝ๊ลู่ เก็ท ชอเดอ แอส ยู เก็ท โอลเดอะ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[R. Prophit]
([ อาร์ Prophit ])
Aww, y’all boys done up and done it, spun it, flaunt it
(อาวว , ยอล บอย ดัน อั๊พ แอนด์ ดัน อิท , ซพัน หนิด , ฟลอนท ดิธ)
Jump my motorbike doin about a hundred, one gun and I’m blunted
(จั๊มพ มาย motorbike โดย อะเบ๊าท ดา ฮั๊นเดร็ด , วัน กัน แอนด์ แอม บลันท)
Everybody fend for they self – they tell me strong-arm
(เอวี่บอดี้ เฟ็นด ฟอร์ เด เซลฟ์ เด เทลล มี สทรอง อาร์ม)
while it’s only ten on the shelf [watch out! watch out!]
(ไวล์ อิทซ โอ๊นลี่ เท็น ออน เดอะ เช๊ลฟ [ ว๊อทช เอ๊าท ! ว๊อทช เอ๊าท ! ])
Like this, Galloping Ghost flow ferocious
(ไล๊ค ดิส , Gallopings โก๊สท โฟลว์ ฟิโรฌัซ)
Break down bones like osteoperosis [ohh!]
(เบร๊ค เดาน โบน ไล๊ค osteoperosis [ โอ้ ! ])
Prophit’s in a coma, back stuffed with explosives
(Prophits ซิน อะ โค๊ม่า , แบ็ค สทั๊ฟฟ วิธ เอ็คซพโลซิฝ)
Postage to the White House, f*ck all that bullsh*t
(โพซทิจ ทู เดอะ ไว๊ท เฮ้าส , เอฟ *ck ออล แดท bullsh*ที)
It’s kinda funny, everybody love money to death
(อิทซ กินดา ฟันนิ , เอวี่บอดี้ ลัฝ มั๊นนี่ ทู เด้ท)
Not that, 3% control America’s wealth
(น็อท แดท , 3% คอนโทรล อะเมริคะ เว้ลธ)
Need some help? Look at yourself, sure ya do
(นี๊ด ซัม เฮ้ลพ ลุ๊ค แกท ยุรเซลฟ , ชัวร์ ยา ดู)
Y’all feel like ” f*ck the world? ” me too
(ยอล ฟีล ไล๊ค ” เอฟ *ck เดอะ เวิลด ” มี ทู)
[?], can’t get rich being complacent
([ ] , แค็นท เก็ท ริ๊ช บีอิง ค็อมพเลเซ็นท)
Know ya gotta rebel when ya can’t make a payment
(โนว์ ยา กอททะ เร๊เบ่ล เว็น ยา แค็นท เม้ค เก เพเม็นท)
Water like ice cubes for big faces
(ว๊อเท่อร ไล๊ค ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ฟอร์ บิ๊ก เฟซ)
Face it, we’re livin with racists, outrageous
(เฟซ อิท , เวีย ลีฝอิน วิธ เรซิสทฺ , เอาทเรจัซ)
Wild, host-ile, shake up stages, contagious
(ไวลด์ , โฮสท อิล , เช้ค อั๊พ สเท๊จ , ค็อนเทจัซ)
Young baby don’t have patience, what my name is?
(ยัง เบ๊บี้ ด้อนท์ แฮ็ฝ เพเฌ็นซ , ว๊อท มาย เนม อีส)
R. Prophit [yes sir?] sing the cadence
(อาร์ Prophit [ เย็ซ เซ่อร์ ] ซิง เดอะ เคเด็นซ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Dime, quarter, nickel, penny…
(ไดม , คว๊อร์เท่อร , นีคเค็ล , เพนนี)
Dime, quarter, nickel, penny…
(ไดม , คว๊อร์เท่อร , นีคเค็ล , เพนนี)
Dime, quarter, nickel, penny…
(ไดม , คว๊อร์เท่อร , นีคเค็ล , เพนนี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dime, Quarter, Nickel, Penny คำอ่านไทย Nappy Roots

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น