เนื้อเพลง A Woman’s Threat คำอ่านไทย R. Kelly

My time, my patience, my love
( มาย ไทม์ , มาย เพเฌ็นซ , มาย ลัฝ)
My blood, my sweat, my tears
(มาย บลัด , มาย สเว็ท , มาย เทียร์)
My burdens, my drama, my pain
(มาย เบ๊อรํเด้น , มาย ดร๊าม่า , มาย เพน)
My car, my money, my home
(มาย คารํ , มาย มั๊นนี่ , มาย โฮม)
My ups, my downs, my fears
(มาย อัพสฺ , มาย เดาน , มาย เฟียร์)
And my hours, my work, my strength
(แอนด์ มาย เอาเอ้อร์ , มาย เวิ๊ร์ค , มาย ซทเร็งธ)
My fault, my this, my that
(มาย ฟอลท , มาย ดิส , มาย แดท)
N*gga please
(เอ็น *gga พลีซ)

If you don’t stop
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ สท๊อพ)
[This is a warning]
([ ดิส ซิส ซา วอนิง ])
Someone’s gonna lay in your bed
(ซัมวัน กอนนะ เลย์ อิน ยุร เบ๊ด)
[This is a warning]
([ ดิส ซิส ซา วอนิง ])
And someone’s gonna eat your food
(แอนด์ ซัมวัน กอนนะ อี๊ท ยุร ฟู้ด)
[This is a warning]
([ ดิส ซิส ซา วอนิง ])
And someone’s gonna wear your clothes
(แอนด์ ซัมวัน กอนนะ แวร์ ยุร คโลฑ)
[This is a warning]
([ ดิส ซิส ซา วอนิง ])
And someone’s gonna fit your shoes
(แอนด์ ซัมวัน กอนนะ ฟิท ยุร ชู)
[This is a warning]
([ ดิส ซิส ซา วอนิง ])
And someone’s gonna get your keys
(แอนด์ ซัมวัน กอนนะ เก็ท ยุร คีย์)
[This is a warning]
([ ดิส ซิส ซา วอนิง ])
And someone’s gonna open your doors
(แอนด์ ซัมวัน กอนนะ โอ๊เพ่น ยุร ดอร์)
[This is a warning]
([ ดิส ซิส ซา วอนิง ])
Someone’s gonna get your check
(ซัมวัน กอนนะ เก็ท ยุร เช็ค)
[This is a warning]
([ ดิส ซิส ซา วอนิง ])
This is a woman’s threat
(ดิส ซิส ซา วู๊แม่น เทร๊ท)
Baby, this is a woman’s threat
(เบ๊บี้ , ดิส ซิส ซา วู๊แม่น เทร๊ท)

My shakin’, my sleep, my stress
(มาย เชคกิน , มาย สลี๊พ , มาย สเทรสส)
My days, my night, my rest
(มาย เดย์ , มาย ไน๊ท , มาย เรสท)
My do’s, my don’ts, my dares
(มาย โดซ , มาย ด้อนท์ , มาย แดร์)
And my church, my pastor, my prayers
(แอนด์ มาย เชิร์ช , มาย พาซเทอะ , มาย พเรเออะ)
My all, my faith, my powers
(มาย ออล , มาย เฟท , มาย พ๊าวเว่อร์)
And my kitchen, my sink, my towels
(แอนด์ มาย คิ๊ทเช่น , มาย ซิ๊งค , มาย เท๊าเว่ล)
My joy, my sad, my hate
(มาย จอย , มาย แซ้ด , มาย เฮท)
And my sister, my cousin, my friends
(แอนด์ มาย ซิ๊สเท่อร์ , มาย เค๊าซิน , มาย เฟรน)
My lights, my gas, my bills
(มาย ไล๊ท , มาย แก๊ซ , มาย บิลล์)
My role, my way, my will
(มาย โรล , มาย เวย์ , มาย วิล)
My hollerin’, my fussin’, my fights
(มาย ฮอร์เลอริน , มาย ฟัสซิน , มาย ไฟ้ท)
N*gga please
(เอ็น *gga พลีซ)

If you don’t stop
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ สท๊อพ)
[This is a warning]
([ ดิส ซิส ซา วอนิง ])
Someone’s gonna lay in your bed
(ซัมวัน กอนนะ เลย์ อิน ยุร เบ๊ด)
[This is a warning]
([ ดิส ซิส ซา วอนิง ])
And someone’s gonna eat your food
(แอนด์ ซัมวัน กอนนะ อี๊ท ยุร ฟู้ด)
[This is a warning]
([ ดิส ซิส ซา วอนิง ])
And someone’s gonna wear your clothes
(แอนด์ ซัมวัน กอนนะ แวร์ ยุร คโลฑ)
[This is a warning]
([ ดิส ซิส ซา วอนิง ])
And someone’s gonna fit your shoes
(แอนด์ ซัมวัน กอนนะ ฟิท ยุร ชู)
[This is a warning]
([ ดิส ซิส ซา วอนิง ])
And someone’s gonna get your keys
(แอนด์ ซัมวัน กอนนะ เก็ท ยุร คีย์)
[This is a warning]
([ ดิส ซิส ซา วอนิง ])
And someone’s gonna open your doors
(แอนด์ ซัมวัน กอนนะ โอ๊เพ่น ยุร ดอร์)
[This is a warning]
([ ดิส ซิส ซา วอนิง ])
Someone’s gonna get your check
(ซัมวัน กอนนะ เก็ท ยุร เช็ค)
[This is a warning]
([ ดิส ซิส ซา วอนิง ])
This is a woman’s threat
(ดิส ซิส ซา วู๊แม่น เทร๊ท)
Baby
(เบ๊บี้)

My future, my hopes, my dreams
(มาย ฟิ๊วเช่อร์ , มาย โฮพ , มาย ดรีม)
My panties, my socks, my things
(มาย แพนดีสฺ , มาย ซ๊อค , มาย ทริง)
My flowers, my dress, my ring
(มาย ฟล๊าวเว่อร์ , มาย เดรส , มาย ริง)
My man, my lover, my king
(มาย แมน , มาย ลัฝเออะ , มาย คิง)
My live, my chance, my fault
(มาย ไล้ฝ , มาย แช้นซํ , มาย ฟอลท)
And my guts, my courage, my wounds
(แอนด์ มาย กัท , มาย เค๊อเหรจ , มาย วูนด์)
My fence, my neighbors, my yard
(มาย เฟ้นซ , มาย เนเบอะ , มาย ย๊าร์ด)
My chains, my lock, my guards
(มาย เชน , มาย ล๊อค , มาย การ์ด)
My win, my lose, my gain
(มาย วิน , มาย ลู้ส , มาย เกน)
And my credit, my card, my name
(แอนด์ มาย เคร๊ดิท , มาย ค้าร์ด , มาย เนม)
Myself, my freedom, my roof
(ไมเซลฟ , มาย ฟรีดัม , มาย รู๊ฟ)
N*gga please
(เอ็น *gga พลีซ)

If you don’t stop
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ สท๊อพ)
[This is a warning]
([ ดิส ซิส ซา วอนิง ])
Someone’s gonna lay in your bed
(ซัมวัน กอนนะ เลย์ อิน ยุร เบ๊ด)
[This is a warning]
([ ดิส ซิส ซา วอนิง ])
And someone’s gonna eat your food
(แอนด์ ซัมวัน กอนนะ อี๊ท ยุร ฟู้ด)
[This is a warning]
([ ดิส ซิส ซา วอนิง ])
And someone’s gonna wear your clothes
(แอนด์ ซัมวัน กอนนะ แวร์ ยุร คโลฑ)
[This is a warning]
([ ดิส ซิส ซา วอนิง ])
And someone’s gonna fit your shoes
(แอนด์ ซัมวัน กอนนะ ฟิท ยุร ชู)
[This is a warning]
([ ดิส ซิส ซา วอนิง ])
And someone’s gonna get your keys
(แอนด์ ซัมวัน กอนนะ เก็ท ยุร คีย์)
[This is a warning]
([ ดิส ซิส ซา วอนิง ])
And someone’s gonna open your doors
(แอนด์ ซัมวัน กอนนะ โอ๊เพ่น ยุร ดอร์)
[This is a warning]
([ ดิส ซิส ซา วอนิง ])
Someone’s gonna get your check
(ซัมวัน กอนนะ เก็ท ยุร เช็ค)
[This is a warning]
([ ดิส ซิส ซา วอนิง ])
This is a woman’s threat
(ดิส ซิส ซา วู๊แม่น เทร๊ท)
Baby, this is a woman’s threat
(เบ๊บี้ , ดิส ซิส ซา วู๊แม่น เทร๊ท)

Listen
(ลิ๊สซึ่น)
[Whoa, whoa…]
([ โว้ว , โว้ว ])
Have you ever heard the story
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ เฮิด เดอะ สท๊อรี่)
About the three little bears
(อะเบ๊าท เดอะ ทรี ลิ๊ทเทิ่ล แบร์)
See they papa was gone
(ซี เด พาพ่า วอส กอน)
For a long, long, long, long time
(ฟอร์ รา ลอง , ลอง , ลอง , ลอง ไทม์)
When he returned
(เว็น ฮี รีเทิร์น)
To his sweet little home
(ทู ฮิส สวี้ท ลิ๊ทเทิ่ล โฮม)
He had come to find
(ฮี แฮ็ด คัม ทู ไฟนด์)
That all of his porridge was gone
(แดท ดอร์ อ็อฝ ฮิส พอริจ วอส กอน)

If you don’t stop
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ สท๊อพ)
[This is a warning]
([ ดิส ซิส ซา วอนิง ])
Someone’s gonna lay in your bed
(ซัมวัน กอนนะ เลย์ อิน ยุร เบ๊ด)
[This is a warning]
([ ดิส ซิส ซา วอนิง ])
And someone’s gonna eat your food
(แอนด์ ซัมวัน กอนนะ อี๊ท ยุร ฟู้ด)
[This is a warning]
([ ดิส ซิส ซา วอนิง ])
And someone’s gonna wear your clothes
(แอนด์ ซัมวัน กอนนะ แวร์ ยุร คโลฑ)
[This is a warning]
([ ดิส ซิส ซา วอนิง ])
And someone’s gonna fit your shoes
(แอนด์ ซัมวัน กอนนะ ฟิท ยุร ชู)
[This is a warning]
([ ดิส ซิส ซา วอนิง ])
And someone’s gonna get your keys
(แอนด์ ซัมวัน กอนนะ เก็ท ยุร คีย์)
[This is a warning]
([ ดิส ซิส ซา วอนิง ])
And someone’s gonna open your doors
(แอนด์ ซัมวัน กอนนะ โอ๊เพ่น ยุร ดอร์)
[This is a warning]
([ ดิส ซิส ซา วอนิง ])
Someone’s gonna get your check
(ซัมวัน กอนนะ เก็ท ยุร เช็ค)
[This is a warning]
([ ดิส ซิส ซา วอนิง ])
This is a woman’s threat
(ดิส ซิส ซา วู๊แม่น เทร๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Woman’s Threat คำอ่านไทย R. Kelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น