เนื้อเพลง Gangsta Sh*t คำอ่านไทย Outkast

[big boi]
( [ บิ๊ก บอย ])
Some of that uh, ltd lincoln town car
(ซัม อ็อฝ แดท อา , ลีมอิทิด ลินเคิน ทาวน์ คารํ)
Some of that el dorado funk, know what I’m talking about
(ซัม อ็อฝ แดท เอล dorado ฟังค , โนว์ ว๊อท แอม ทอคอิง อะเบ๊าท)
Gangsta sh*t, you know, lay back, cool out, yeah
(แก๊งซดา ฌะ *ที , ยู โนว์ , เลย์ แบ็ค , คูล เอ๊าท , เย่)
You know we keep it crunk around here, a-town style
(ยู โนว์ วี คี๊พ อิท ครัก อะราวนฺดฺ เฮียร , อะ ทาวน์ สไทล์)
Getting head on the highways yeah, but this what I wanna know
(เกดดดิ้ง เฮด ออน เดอะ ไฮฮเวย์ เย่ , บั๊ท ดิส ว๊อท ไอ วอนนา โนว์)

[hook]
([ ฮุ๊ค ])
Do you really wanna know about some gangsta sh*t
(ดู ยู ริแอ็ลลิ วอนนา โนว์ อะเบ๊าท ซัม แก๊งซดา ฌะ *ที)
Do you really wanna know about some gangsta sh*t
(ดู ยู ริแอ็ลลิ วอนนา โนว์ อะเบ๊าท ซัม แก๊งซดา ฌะ *ที)
Do you really wanna know about some gangsta sh*t
(ดู ยู ริแอ็ลลิ วอนนา โนว์ อะเบ๊าท ซัม แก๊งซดา ฌะ *ที)
Outkast, goodie mob and the dungeon click
(เอ้าแคส , goodie ม๊อบ แอนด์ เดอะ ดันจัน คลิ๊ก)
Do you really wanna know about some gangsta sh*t
(ดู ยู ริแอ็ลลิ วอนนา โนว์ อะเบ๊าท ซัม แก๊งซดา ฌะ *ที)
Do you really wanna know about some gangsta sh*t
(ดู ยู ริแอ็ลลิ วอนนา โนว์ อะเบ๊าท ซัม แก๊งซดา ฌะ *ที)
Do you really wanna know about some gangsta sh*t
(ดู ยู ริแอ็ลลิ วอนนา โนว์ อะเบ๊าท ซัม แก๊งซดา ฌะ *ที)
Dirty south n*gga we straight gangsta pimps
(เดอทิ เซ๊าธ เอ็น *gga วี สเทร๊ท แก๊งซดา พิมพ)

[big boi]
([ บิ๊ก บอย ])
O-u-t-k-a-s-t,o-n-p,g-o-o-d-i-e, so fresh so clean
(โอ ยู ที เค กา เอส ที , โอ เอ็น พี , จี โอ โอ ดี ดาย อี , โซ เฟรช โซ คลีน)
Back with stankona, dungeon family
(แบ็ค วิธ stankona , ดันจัน แฟ๊มิลี่)
Pearl cadillac on dics adn vogues, flip flops, t-shirts and d*ckies
(เพิร์ล คาดิลแล ออน dics adn โผก , ฟลิพ ฟล็อพ , ที เชิ๊ร์ท แซน ดี *ckies)
It’s the return of billy ocean, cuervo is my drink
(อิทซ เดอะ รีเทิร์น อ็อฝ บีลลิ โอ๊เชี่ยน , cuervo อีส มาย ดริ๊งค)
Stank, stank means you got the funkiest, dopest heat on the street
(ซแท็งค , ซแท็งค มีน ยู ก็อท เดอะ funkiest , โดเปรส ฮีท ออน เดอะ สทรีท)
Three g ski, slimm, big boi and ths is c b-o-n-e
(ทรี จี ซคี , slimm , บิ๊ก บอย แอนด์ ths ซิส ซี บี โอ เอ็น อี)
If you need some back-up find jerome,
(อิ๊ฟ ยู นี๊ด ซัม แบ็ค อั๊พ ไฟนด์ jerome ,)
Ya girl gonna give you grief at home
(ยา เกิร์ล กอนนะ กี๊ฝ ยู กรีฟ แอ็ท โฮม)
Just tell these hoez wanna be on the same team that she’s layin on
(จั๊สท เทลล ฑิส hoez วอนนา บี ออน เดอะ เซม ทีม แดท ชี เลย์อิน ออน)

[hook]
([ ฮุ๊ค ])

[c-bone]
([ ซี โบน ])
Dope boys in the trap like to stack the dough
(โดพ บอย ซิน เดอะ แถร๊บ ไล๊ค ทู ซแท็ค เดอะ โด)
When beef come areound can’t let it go
(เว็น บี๊ฟ คัม areound แค็นท เล็ท ดิธ โก)
When my funds turn legit I’m gonna let you know
(เว็น มาย ฟันด เทิร์น เลจิท แอม กอนนะ เล็ท ยู โนว์)
Ridin rims real good down old national
(ริดอิน ริม เรียล กู๊ด เดาน โอลด์ แนฌอะแน็ล)
It’s trappable, two bed, jacuzzi bath, it’s natural
(อิทซ trappable , ทู เบ๊ด , จาคุดซี บ๊าทร , อิทซ แนชแร็ล)
Puttin cheese in ya stash, un-taxable futhermuckers get mad
(พันดิน ชี๊ส อิน ยา สแตช , ยูเอ็น taxable futhermuckers เก็ท แม้ด)
Steady watching myself, got eyes in my back
(สเท๊ดี้ วัทชิง ไมเซลฟ , ก็อท อาย ซิน มาย แบ็ค)
Don’t take no slack, when you managing the trap
(ด้อนท์ เท้ค โน ซแล็ค , เว็น ยู managings เดอะ แถร๊บ)
If you work out, gotta get it right back
(อิ๊ฟ ยู เวิ๊ร์ค เอ๊าท , กอททะ เก็ท ดิธ ไร๊ท แบ็ค)
I trap by day boy, rap by night,
(ไอ แถร๊บ บาย เดย์ บอย , แร็พ บาย ไน๊ท ,)
C-bone in this b*tch college park trump tight
(ซี โบน อิน ดิส บี *tch ค๊อลลิจ พาร์ค ทรัมพ ไท๊ท)

[hook]
([ ฮุ๊ค ])

[t-mo goodie]
([ ที โม goodie ])
I’m pimp tight, give a f*ck, n*ggaz know what’s up
(แอม พิมพ ไท๊ท , กี๊ฝ อะ เอฟ *ck , เอ็น *ggaz โนว์ ว๊อท อั๊พ)
It’s t-mo and outkast in the back of my truck
(อิทซ ที โม แอนด์ เอ้าแคส อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย ทรั๊ค)
We gotta simple little problem that we got to solve
(วี กอททะ ซิ๊มเพิ่ล ลิ๊ทเทิ่ล โพร๊เบล่ม แดท วี ก็อท ทู โซ๊ลฝ)
It like it ain’t about the money, we got to handle the job
(อิท ไล๊ค อิท เอน อะเบ๊าท เดอะ มั๊นนี่ , วี ก็อท ทู แฮ๊นเดิ้ล เดอะ จ๊อบ)
No colors or rags, just guns and masks
(โน คัลเออะ ออ แร๊ก , จั๊สท กัน แซน แมสค)
We not scared to blast and dip off fast
(วี น็อท ซคา ทู บลาสทํ แอนด์ ดิพ ออฟฟ ฟาสท)
With the dungeon click, just pulled a lick
(วิธ เดอะ ดันจัน คลิ๊ก , จั๊สท พูลล อะ ลิค)
Now what you really wanna know about the gangsta sh*t
(นาว ว๊อท ยู ริแอ็ลลิ วอนนา โนว์ อะเบ๊าท เดอะ แก๊งซดา ฌะ *ที)

[slimm calhoun]
([ slimm calhoun ])
Back on the scence, a sack of green sitting on crome and rubber bands
(แบ็ค ออน เดอะ scence , อะ แซ๊ค อ็อฝ กรีน ซีททิง ออน crome แอนด์ รั๊บเบ่อร์ แบนด์)
Paint looking like candyland, it’s sllimm the south paw triggerman
(เพ้นท ลุคอิง ไล๊ค candyland , อิทซ sllimm เดอะ เซ๊าธ พอ triggerman)
Flippin work and whippin weight, rock up, roll and get the papes
(ฟริพพิน เวิ๊ร์ค แอนด์ whippin เว๊ท , ร๊อค อั๊พ , โรลล แอนด์ เก็ท เดอะ papes)
Chop them hoez and then you skate, ack to the block wit the deflate
(ช๊อพ เด็ม hoez แอนด์ เด็น ยู ซเคท , ack ทู เดอะ บล๊อค วิท เดอะ ดิฟเลท)
Grams the o’s, slabes to whole one’s da flake
(กแร็ม ดิ โอเอส , slabes ทู โฮล วัน ดา ฟเลค)
A young n*gga holdin big face foldin
(อะ ยัง เอ็น *gga โฮดดิน บิ๊ก เฟซ foldin)
Pimps are known for catching runaways
(พิมพ แซร์ โนน ฟอร์ แคชอิง รันนาเวย์)
A good hustler’s known to keep his gun away
(อะ กู๊ด ฮัซเลอะ โนน ทู คี๊พ ฮิส กัน อะเวย์)
First n*gga run up and try to jack mine,
(เฟิร์สท เอ็น *gga รัน อั๊พ แอนด์ ธราย ทู แจ็ค ไมน์ ,)
First n*gga f*ck up to get flat lined
(เฟิร์สท เอ็น *gga เอฟ *ck อั๊พ ทู เก็ท แฟลท ไลน์)
Pack still stainless coupe and verts brainless
(แพ็ค สทิลล ซเทนเล็ซ คูเพ แอนด์ verts บเรนเล็ซ)
Y’all don’t wanna f*ck wit me, the trunk be at bangin
(ยอล ด้อนท์ วอนนา เอฟ *ck วิท มี , เดอะ ทรังค บี แอ็ท แบงงิน)
Of the chain danling, y’all know that I’m form c.p
(อ็อฝ เดอะ เชน danlings , ยอล โนว์ แดท แอม ฟอร์ม ซี พี)

[hook]
([ ฮุ๊ค ])

[andre 3000]
([ อันเดร 3000 ])
Outkas wit a k, yeah them n*ggaz are hard
(Outkas วิท ดา เค , เย่ เด็ม เอ็น *ggaz อาร์ ฮาร์ด)
Harder than a n*gga trying to impress god
(อาณ์เดอ แฑ็น อะ เอ็น *gga ทไรอิง ทู อิมเพรส ก๊อด)
We’ll pull your’re whole deck, f*ck pulling your card
(เวลล พูลล ยัวร์โอว โฮล เด็ค , เอฟ *ck พลูลิง ยุร ค้าร์ด)
And still take my guitar and take a walk in the park
(แอนด์ สทิลล เท้ค มาย กิทา แอนด์ เท้ค เก ว๊อล์ค อิน เดอะ พาร์ค)
Any play the sweetest melody the street ever heard
(เอ๊นี่ เพลย์ เดอะ สีสเดส เมลโอะดิ เดอะ สทรีท เอ๊เฝ่อร์ เฮิด)
Now b*tches s*cking on my nouns and I’m eating their verbs
(นาว บี *tches เอส *คิง ออน มาย เนาน แซน แอม อีสดิง แดร์ เฝิบ)
Get full, and n*ggaz, n*ggaz,
(เก็ท ฟูล , แอนด์ เอ็น *ggaz , เอ็น *ggaz ,)
Pop, pop, lock, lock to the, to the beat, beat
(พ็อพ , พ็อพ , ล๊อค , ล๊อค ทู เดอะ , ทู เดอะ บีท , บีท)
As if pitbulls went out of style, made a vow to myself
(แอส อิ๊ฟ พิคกี้ เว็นท เอ๊าท อ็อฝ สไทล์ , เมด อะ โฝว ทู ไมเซลฟ)
If it’s for the wealth I’ll stop, well put I like this
(อิ๊ฟ อิทซ ฟอร์ เดอะ เว้ลธ อิลล สท๊อพ , เวลล พุท ไอ ไล๊ค ดิส)
It’s like me selling some dope because my girlfriend wants to shop
(อิทซ ไล๊ค มี เซลลิง ซัม โดพ บิคอส มาย เกลิลเฟรน ว้อนท ทู ช๊อพ)
Wrong reason, whatever the season, hey winter, spring, summer or fall
(รอง รี๊ซั่น , ฮว็อทเอฝเออะ เดอะ ซี๊ซั่น , เฮ วิ๊นเท่อร์ , สพริง , ซั๊มเม่อร์ ออ ฟอลล์)
I don’t stall, slow drag wit your brain against the wall
(ไอ ด้อนท์ ซทอล , สโลว์ ดแร็ก วิท ยุร เบรน อะเก๊นสท เดอะ วอลล์)
Yeah, n*gga naw, we learn to the side don’t fall
(เย่ , เอ็น *gga นอว , วี เลิร์น ทู เดอะ ไซด์ ด้อนท์ ฟอลล์)
All y’all f*ck boys, tuck toys inside your pants
(ออล ยอล เอฟ *ck บอย , ทัค ทอย อิ๊นไซด์ ยุร แพ็นท)
Just to pull it out, point it at the ground and make a n*gga wanna dance
(จั๊สท ทู พูลล อิท เอ๊าท , พ๊อยท์ ดิธ แอ็ท เดอะ กราวนด์ แอนด์ เม้ค เก เอ็น *gga วอนนา แด๊นซ์)
Now what that be for, you’re on that reefer and on that tupac
(นาว ว๊อท แดท บี ฟอร์ , ยัวร์ ออน แดท รีฟเออะ แอนด์ ออน แดท ทูแปค)
In front of them oooh wops, trying to show out, that’s the hoe route
(อิน ฟร๊อนท อ็อฝ เด็ม อู้ wops , ทไรอิง ทู โชว์ เอ๊าท , แด้ท เดอะ โฮ รู๊ท)
Talking loud talking bout that’s gangsta sh*t
(ทอคอิง เลาด ทอคอิง เบาท แด้ท แก๊งซดา ฌะ *ที)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gangsta Sh*t คำอ่านไทย Outkast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น